Jiří Jílek

rok od - do, škola, obec (fakulta, zaměření), profesor
1936 - 1942   Reálné gymnázium, Český Brod (Kolín) ,
1945 - 1950   Akademie výtvarných umění, Praha , Lauda Jan