Libor Jaroš

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1991   Libor Jaroš: Kresby, obrazy
1992   Libor Jaroš: Obrazy
1993   Libor Jaroš
1994   Libor Jaroš
1999   Libor Jaroš: Svátek všednosti aneb Soustředné kruhy ze dvora a zpět
2000   Libor Jaroš: Rezivění
2007   Libor Jaroš: Pokoutně (Dokumentace akcí z let 1997 - 2006)
nedatováno   Libor Jaroš
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1980   Přehlídka mladých brněnských výtvarníků 1980
1987   Trienále 14/35 (VII. národní přehlídka tvorby mladých neprofesionálních výtvarníků)
1989   30 let MPVU
1990   Z tvorby mladých výtvarníků
1990   Trienále 14/35 (VIII. národní přehlídka tvorby mladých neprofesionálních výtvarníků Brno 1990)
1991   Ze současné kresby
1992   Písmo v obraze (Doprovodná výstava Bienále Brno ´92)
1993   Příběhy bez konce (Princip série v českém výtvarném umění)
1993   Ze současné brněnské malby
1994   Zastavený čas II (Třebíč 1994)
1995   Starozákonní motivy v českém umění dvacátého století
1995   Umění frotáže
1995   Ze současné tvorby (90. léta)
1996   Novozákonní motivy v českém umění 20. století
1996   I. Nový zlínský salon 1996 / First New Zlín Salon 1996
1996   Prostor současnému výtvarnému umění (Nový zlínský salon 1996)
1996   Ticho pro dvanáct hlasů
1997   Státní galerie ve Zlíně 1990 - 1997 / National Gallery in Zlín 1990 - 1997 (Aktivity instituce v nových oborových a společenských souvislostech / Activities of the Gallery in new branch and social relationships)
1998   NestandARTní formáty
1998   Tichý život věcí (Podoby zátiší v současném českém umění)
1999   II. Nový zlínský salon 1999 / II. New Zlin Salon 1999
1999   Podoby sdělení
1999   Symposium Papír 99
2000   alfa 2000 omega
2002   X (10 let Galerie Caesar v Olomoucké radnici)
2002   III. Nový zlínský salon 2002 / 3rd New Zlín Salon 2002
2003   Radim Hanke: Sochařská tvorba, Libor Jaroš: Malba
2004   V rytmu letu bělásků / Im Schmetterlingsklang
2004   České malířství 19. a 20. století ze soukromých uměleckých sbírek
2004   Stopy paměti
2005   Les
2005   IV. Nový zlínský salon 2005 / IV. New Zlín salon 2005 (První přehlídka současného českého a slovenského výtvarného umění / The first review of contemporary Czech and Slovak visual art)
2005   Druhý dotek (Principy interpretace v tvorbě současných českých a slovenských umělců)
2008   Velké prádlo (200. výstava Galerie Caesar)
2008   V. Nový zlínský salon 2008
2010   Druhotvary 2 (Interpretace partitur Leoše Janáčka)
2010   Brněnská osmdesátá
2012   Houby v Brně (Divadlo Reduta, ND Brno, 18.1.-30.3.2012)
2013   Od moderny po současnost 1945-2013
2014   Zdeněk Manina, Libor Jaroš
2015   Tváře krajiny (Umělecká beseda Václavu Rabasovi 2015)
2016   Strom (Pocta Jindřichu Pruchovi)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2021   Šedesát dva entomologických krabic / Sixty-Two Entomological Boxes, ,
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1999   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1999 (IV. CH – J), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1992   Téma naší výstavy je zdánlivě jednoduché..., Písmo v obraze, , , 1992, 3-12
2000   Dialog se světem se rozvíjí jako odezva..., alfa 2000 omega, , , 2000, 8-13
2003   Radim Hanke a Libor Jaroš ve zlínské galerii, Prostor Zlín, 10., 3, 2003, 7-11
2009   Libor Jaroš: Kaleidoskop, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 22, 2, 2009/01/22, 5-5
2012   Na mlatě, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 2, 2012/01/26, 6-
2012   Brněnské podhoubí, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 6, 2012/03/22, 4-
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1991   Libor Jaroš: Kresby, obrazy
1991   Libor Jaroš: Obrazy
1992   Libor Jaroš (obrazy a kresby)
1993   Libor Jaroš: Obrazy
1994   Libor Jaroš: Obrazy 1994
1999   Libor Jaroš: Obrazy 1990 - 1998
1999   Libor Jaroš: Obrazy 1988–1999
1999   Libor Jaroš: Rezivění
1999   Libor Jaroš: Shalom
2000   Libor Jaroš: Rezivění
2001   Libor Jaroš: Pitva zvučícího času
2001   Libor Jaroš: Inventúra (obrazy, průřez tvorbou)
2001   Libor Jaroš: Obrazy a objekty
2001   Libor Jaroš: Vetešnictví
2002   Libor Jaroš: Obrazy
2004   Libor Jaroš: Barokní oheň
2005   Libor Jaroš: Obrazy
2006   Libor Jaroš: Svátek všednosti
2007   Libor Jaroš: V koutě
2008   Libor Jaroš: Kaleidoskop
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1993   15 a jedna z TT klubu (Přehlídka tvorby mladých a nových členů TT klubu výtvarných umělců)
1993   Dalibor Chatrný, Libor Jaroš: Doteky pastelu
1993   Marian Palla, Přírůstky
1995   Výběr ´95 (E. Čuřík, D. Chatrný, L. Jaroš, E. Navrátil, L. Teplý, V. Tesárek)
1996   Ticho pro dvanáct hlasů
1997   Jan Ambrůz: O lehkosti a tíži: Přírůstky
1997   Made in CZ - práce na papíře (soubor zakoupený pro Grafickou sbírku vídeňské Albertiny bankou Creditanstalt)
1997   5. K pátému výročí otevření galerie
1998   Tichý život věcí
1998   Nestandartní (Formáty!)
1998   Nestandartní (Formáty!)
1999   Podoby sdělení
2000   Dialogy
2003   Radim Hanke: Sochařská tvorba, Libor Jaroš: Malba
2004   V rytmu letu bělásků
2004   Libor Jaroš, Radim Hanke: Obrazy - sochy
2004   Radim Hanke: Plastika, Libor Jaroš: Malba
2004   Stopy paměti
2005   Les
2005   Privátní pohled (Sbírka Josefa Chloupka)
2013   Sedm (Michal Gabriel, Pavel Hayek, Patrik Hábl, Vladimír Kokolia, Libor Jaroš, Tomáš Medek, Miroslav Štolfa)
2016   Strom (Pocta Jindřichu Pruchovi)
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1994   Soupis výtvarných děl aukce
2004   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
2004   51. aukce Antikva Nova Kodl a 57. aukce Aukční síně Vltavín
2009   11. Aukce
2010   14. aukce
2010   18. aukce
2010   19. aukce
2011   20. aukce
2013   31. aukce
2016   Etcetera: Soukromá sbírka umění
2018   Etcetera 7: Post-War & Contemporary Art
2020   Aukční síň Vltavín: 180. aukce (Vánoční aukce: Mince a výtvarné umění)
2021   Etcetera 12: Post-War & Contemporary Art
2022   EtceteraArt 14: Post-War & Contemporary Art
diář
rok vydání, název (podnázev)
2005   ČSL JEP Česká onkologická společnost 2006
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2002   Libor Jaroš: Vetešnictví (Obrazy a objekty)
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1995   Řád a rytmus krajiny v českém výtvarném umění 60.-90. let
2004   V rytmu letu bělásků / Im Schmetterlingsklang
obraz
rok vydání, název (podnázev)
1992   Bez názvu
1992   Bez názvu
1992   Bez názvu
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
2009   909: Umění přelomu tisíciletí ze sbírek Národní galerie v Praze 1990-2009 / Art from the Turn of the Millennium in the National Gallery in Prague Collections 1990-2009
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1995   Oblastní galerie v Liberci Umění frotáže 25. 5. - 9. 7. 1995 (Seznam výstavených děl)