Stano Filko

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1967   Stano Filko - Obydlí 1966 (Skutečnosti - současnosti)
1970   Stano Filko (1965 / 69)
1979   Stano Filko: Transcendencja 1978
1985   Stano Filko: Białe przestrzenie (Prace z lat 1973 - 1978)
2003   Stano Filko: Sonda Egoq 1937 - 2037 (Geminiy)
2008   Stano Filko: Metafyzicko- ontologicko- nadčasovo- absolútna- transcendencia
2016   Stano Filko: Poézia o priestore - kozme / Poetry on Space - Cosmos
2017   Stano Filko: 2037
nedatováno   Stano Filko: Asociáce
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1966   Výstava mladých / Exposition des Jeunes (Brno 1966)
1966   Výstava mladých slovenských výtvarníkov
1967   Moderne slowakische Kunst (Gemälde Assemblagen Zeichnungen Graphik)
1967   Tschechoslowakische Graphik
1968   Nová citlivost (Křižovatka a hosté)
1968   Nová citlivost
1968   Izložba savremene čehoslovačke grafike
1968   Slovenští umělci v galerii d
1969   Arte Contemporanea in Cecoslovacchia
1969   Junge Künstler aus der ČSSR (Malerei, Plastik, Grafik)
1970   Graveurs tchécoslovaques contemporains
1974   Biely priestor v bielom priestore / A white space in a white space / Un espace blanc dans l'espace blanc / Weiser Raum im weisen Raum 1973-74
1980   Kontakt - Od kontemplacji do agitacji
1982   Bilder aus der Slovakei 1965 - 1980 I.
1991   Umění akce
1992   Arte contemporanea ceca e slovacca 1950 - 1992
1992   Zeitgenössische slowakische Fotografien
1993   1. aukční salon výtvarníků (169 dárců pro konto Bariéry)
1995   České výtvarné umění XX. století (Ze sbírek Českého muzea výtvarných umění)
1995   Šesťdesiate roky v slovenskom výtvarnom umení
1999   Aspekte / Positionen. 50 Jahre Kunst aus Mitteleuropa 1949-1999 / Aspects / Positions. 50 Years of Art in Central Europe 1949-1999
2001   Objekt - objekt / Object - object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in time)
2001   Slovenská fotografia 1925-2000 / Slovak Photography 1925-2000 (Moderna - postmoderna - postfotografia / Modernism - Post-Modernism - Post-Photography)
2001   Zeitgenössische slowakische Kunst in Passau aus der Samlung der Ersten slowakischen Investitionsgruppe AG
2002   Objekt - objekt / Object - object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in time)
2002   Umělci
2002   Slovak Contemporary Art (Ze sbírky První slovenské investiční skupiny)
2003   Súčasné slovenské výtvarné umenie zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny (druhá časť)
2006   KONTAKT (Aus der Sammlung der Erste Bank-Gruppe / Works from the Collection of Erste Bank Group)
2006   Autobiographies
2007   Z mesta von / Out of the City (Umenie v prírode / Land Art)
2007   Contemporary Slovak Fine Art 1960 - 2000 (From the First Slovak Investment Group´s Collection)
2008   Súčasné slovenské výtvarné umenie 1960 - 2000 (Zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny)
2008   1960 -> Súčasnosť / 1960 -> Present (Slovenské umění + čeští hosté / Slovak art + Czech guests)
2008   Dialogy - kalendáře pro Jindru Štreita
2008   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia / České a slovenské umění šedesátých let 20. století
2008   111 diel zo zbierok/ works od art from collection (Slovenská národná galéria)
2008   Zo slovenského konceptuálneho umenia
2008   Slovenský obraz (anti-obraz) / Slovak Picture (anti-picture) (20. storočie v slovenskom výtvarnom umení / 20th Century in the Slovak Visual Art)
2011   Papier kole (Slovenská koláž XX. a XXI. století)
2014   Stavy mysli: Za obrazem / States of Mind: Beyond the Image (Stálá expozice GASK - Galerie Středočeského kraje / Permament Exhibition of GASK - Gallery of the Central Bohemian Region)
2014   For Your Eyes Only: Sbírka Jiřího Valocha
2015   Budování státu / Building a State (Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu / The Representation of Czechoslovakia in Art, Architecture and Design)
2016   Art in Europe 1945-1968: Facing the Future
2016   Prostory touhy / Spaces of Desire (Je architektura sexy? / Is Architecture Sexy?)
2017   Příliš mnoho zubů / Too Many Teeth
2017   ČS koncept 70. let / CS Conceptual Art of the 70s
2018   Dokopydanie (Meandre slovenskej asambláže)
2018   Difficult Ceremony
2018   Stavy mysli / Za obrazem / States of Mind / Beyond the Image (Obměny a intervence / Interventions and Innovations)
2018   Sonda 1: Příběh slovenského (post)konceptuálního umění / Probe 1: The Story of Slovak (Post)Conceptual Art
2018   Hommage à Peter Vajda (Výber zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny, a.s. v Bratislave / Selection from the Collection of Prvá slovenská investičná skupina, a.s. in Bratislava)
2019   Meda: Ambasadorka umění
2019   Meda: Ambassador of Art
2019   Retina (Možnosti malby (1989-2019))
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1971   Písmo a obraz, Pallas, vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umeni, Bratislava (Bratislava)
1979   L´art aujourd´hui en Tchecoslovaquie, Geneviève Bénamou, Paříž (Paris)
1990   Slovenská fotografia šesťdesiatych rokov, Slovenská výtvarná únia, Bratislava (Bratislava)
1994   Predtým (Prekročenie hraníc 1964-1971), Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1995   Pomocný slovník českých a slovenských výtvarných umělců, F. R. & G. spol. s r.o., Bratislava (Bratislava)
2005   Stano Filko, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2005   Awangarda w cieniu Jałty (Dztuka w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1945-1989), Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o.o., Poznaň (Poznań)
2006   História a teória mediálneho umenia na Slovensku, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
2006   Slovenská grafika 20. storočia (Slovak graphic art of the 20 th century), Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
2014   Teritórium ulica (Umenie akcie v mestskom priestore v rokoch 1965 - 1989), Vydavaťelstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
2018   Networking the Bloc (Experimental Art in Eastern Europe 1965-1981), MIT Press, Cambridge (Massachusetts)
2018   Stano Filko 1., Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
2018   S (ne)lidskou tváří?!: 1938-1989, Národní galerie v Praze, Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2009   Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1949-2009: Šesťdesiat rokov / Academy of Fine Arts 1949-2009: Sixty Years, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
2020   Whatever (Výběr z textů 1966-1989), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1995   Ilustrovaná encyklopedie (A - I), Encyklopedický dům, s.r.o., Praha
1996   Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích (Díl 1: a/f), Nakladatelský dům OP, Praha
1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1998 (II. D - G), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1999   Velký slovník naučný (a/l), Diderot, Praha
2006   Benezit: Dictionary of Artists (Volume 5: Dyck - Gémignani), Éditions Gründ, Paříž (Paris)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1966   L'art tchècoslovaque aujourd'hui, Les Lettres française, , , 1966/04/14, 27-28
1966   Slováci v galérii Numero, Výtvarná práce, 14, 15, 1966/08/04, 5-5
1966   Mladí slovenští výtvarníci, Výtvarná práce, 14, 8, 1966/04/28, 5-
1967   Z ateliéru Stanislava Filka, Výtvarné umění, 17, 7, 1967/09/20, 350-351
1967   From the studio of Stanislav Filko, Výtvarné umění, 17, 7, 1967/09/20, -
1967   Situace umění, jejímiž jsme dnes svědky..., Stano Filko - Obydlí 1966 , , , 1967, -
1967   Cecoslovacchia: Normalizzazione e speranza, D'Ars, 8, 34, 1967, 26-31
1967   Přehled výstav (Stano Filko), Výtvarná práce, 15, 5, 1967/03/09, 5-
1967   Filkovo slovo v architektuře, Výtvarná práce, 15, 16, 1967/08/10, 5-
1967/02/28   Mladý bratislavský výtvarník Stano Filko..., Student, 3, 9, 1967/02/28, 7-
1968   Otevřené možnosti (Danuvius 68), Výtvarná práce, 16, 22-23, 1968/12/28, 6-7
1968   Výstava v Galérii D, Výtvarná práce, 16, 5, 1968/03/27, 4-
1968   Ve februári bola ve Výstavnom pavilóne SSVU..., Výtvarná práce, 16, 9, 1968/05/25, 2-
1979   Le groupe d´artistes,..., L´art aujourd´hui en Tchecoslovaquie, , , 1979, 166-167
1992   Stano Filko, Arte contemporanea ceca e slovacca 1950 - 1992, , , 1992, 109-110
1994   Charakteristiky umělců (Stano Filko (1937)), Nová citlivost, , , 1994, 21-21
1999   stano filko, Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, , , 1999, 162-177
1999   jaké je v tomto kontextu místo stana filka?, Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, , , 1999, 164-164
1999   enviromenty, Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, , , 1999, 165-177
2009   Kozmos slovenskej neoavantgardy medzi utópiou, fikciou a politikou / Der Kosmos der Slowakischen Neoavantgarde zwischen Utopie, Fiktion und Politik, Transit 68/89, , , 2009, 136-155
2010   Decentralizace umění, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 397-403
2011   Mapy, ženy, rakety, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 9, 2011/05/05, 8-8
2014   Národní konceptualismus (Obrozenecké motivy v díle Stana Filka a Júliuse Kollera), Asociativní dějepis umění, , , 2014, 81-121
2015   Za Stanom Filkom (15.6.1937 - 24.10.2015), Flash Art, 7, 37, 2015, 7-
2016   Normální šílenec (K retrospektivě Stana Filka v SNG), Art + Antiques, , 7+8, 2016/07/14, 10-17
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1967   Stano Filko: Obydlí - skutečnosti - současnosti
1991   Stanislav Filko 1937 - 1977 Stan Fylko 1978- 1987 Stan Phylko 1988 - ...
1994   Stano Filko 1937 - 1977 Ego Stano Fylko 1978 - 1987 Ego Stano Phylko 1988... Ego
1995   Stano Filko: Výber z tvorby
2003   Stano Filko: Sonda Egoq 1937 - 2037
2008   Stanislav Filko: Priáda - piata - štvrtá - d (dimenzia)
2008   Stano Filko: Metafyzicko- ontologicko- nadčasovo- absolútna- transcendencia / Metaphysical - ontological- timeless- absolute- transcendency
2008   Stano Filko: Filkova archa a oltáre súčasnosti
2012   Stano Filko - Oklif Onats: Tranzscendenteaoq 5.D. (4.3.)
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1968   Nová citlivost (Karlovy Vary)
1974   Tschechische Künstler
1978   Konfrontace 20
1994   Zwischen zeit raum (Tendenzen mitteleuropäischer Kunst in den 60er bis 80 er Jahren Tel I, konstruktiv)
1997   Socha a objekt II
2001   Objekt / objekt Object / Object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in Time)
2005   Argumenta z kolekcji Gerharda Jürgena Bluma-Kwiatkovskiego
2006   22 minút 50,28 sekundy
2009   Intertext (od konceptuálneho k postkonceptuálnemu textu / from the conceptual to post-conceptual text)
2011   Mapy / Maps (Umelecká kartografia v strede Európy / Art Cartography in the Centre of Europe 1960 - 2011)
2016   XXL Pohledů na současné slovenské výtvarné umění / XXL Views of contemporary slovak art
2018   Difficult Ceremony
2018   Sonda 1: Příběh slovenského (post)konceptuálního umění / Probe 1: The Story of Slovak (Post)Conceptual Art
2019   Retina (Možnosti malby (1989–2019))
2019   Byt sběratele a grafický kabinet
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
2005   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
2012   Aukce výtvarného umění (9. prosince 2012, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1)
2012   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague VI.) (7. 10. 2012)
2013   Day Sale 2013 (Day Sale Prague VII.) (10. 2. 2013)
2016   Večerní aukce poválečného & současného umění (30. 11. 2016)
2017   Večerní aukce poválečného & současného umění (7. 6. 2017)
2017   artkunst, aukce č. 20 (Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie)
2017   Večerní aukce moderny, poválečného & současného umění / Modern, Post-War & Contemporary Art Evening Sale (29. 11. 2017)
2017   Moderní a poválečné umění / Modern and post-war art (Současné umění / Fotografie , Contemporary art / Photographs)
2019   Aukce výtvarného umění 2019 (Mistrovská díla 15.-21. století: Exkluzivní výběr obrazů (24. 2. 2019))
diapozitiv
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   stano filko: asociácie II
diář
rok vydání, název (podnázev)
2006   Nitrianská galéria (2007)
grafika
rok vydání, název (podnázev)
1973   Čas
1973   Čas
1973   Čas
1973   Čas
1973   Čas
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2007   Prague Biennale 3 (Global and Outsiders: Connecting Cultures in Central Europe)
2017   Album 76
2018   Sonda 1: Příběh slovenského (post)konceptuálního umění / Probe 1: The Story of Slovak (Post)Conceptual Art
2018   Wer war 1968? (Kunst, Architektur, Gesellschaft)
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1966   Stano Filko: Akcie univerzál - skutočno / Action Universal - Réalité
1967   Stano Filko: Externé prostredie - komunikácia
kresba
rok vydání, název (podnázev)
1976   Bez názvu
nedatováno   Bez názvu
obraz
rok vydání, název (podnázev)
1974   Bílý prostor v bílém prostoru
pracovní soubor
rok vydání, název (podnázev)
  Aukce 2005; slovenská
2007   Súčasné umenie, Woxart, 2007
text
rok vydání, název (podnázev)
1980   Stano Filko: Transcendentálna meditácia 1980 (Text - Art)
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
1990   Pocta umělců Jindřichovi Chalupeckému
1992   Arte Contemporanea Ceca e Slovacca: 1950 - 1992