Eugen Brikcius

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1979   Eugen Brikcius: Kresby a obrazy 1950-1979
2008   Eugen Brikcius
2014   Eugen Brikcius: Sluneční hodiny
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1991   K.Š. Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu
1991   Umění akce
1991   Europäische Dialoge 1991 (1. festival Des Europäischen Kulturklubs)
1993   Chrasten (Nové sdružení pražských malířů a hosté)
1993   Mona Lisa (Mail-artový projekt: Ray Carter-Mandad K.Š, Canada, Ed Varney, Canada se spoluúčstí K.Š., ČR)
1993   Otevřené dveře (Nové sdružení pražských malířů)
1994   Vyšehrad ´94
1996   Umění zastaveného času / Art when time stood still (Akce, koncepty, události)
1997   Ouplná lůna
2003   Prazdroj české kultury / The Fount of Czech Culture (Umění inspirované pivem / Art inspired by Beer)
2004   Blízká vzdálenost / Közeli távolság / Proximate Distance (České výtvarné umění 1956-1972 ze sbírek Muzea umění Olomouc / A cseh képzőművészet 1956 és 1972 között az Olmützi Művészeti Múzeum gyűjteményeből / Czech Art between 1956 and 1972 from collections of the Olomouc Museum of Art)
2004   Zima v české kultuře od minulosti k přítomnosti / Winter in Czech visual culture from past to present
2005   Prostor a čas
2007   Karel Nepraš a přátelé
2008   Nechci v kleci! / No cage for me! (České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / Czech and Slovak Art 1970-1989 from collections of Olomouc Museum of Art)
2010   Česká koláž
2012   Civilizované iluze: Fotografická sbírka Muzea umění Olomouc / Civilised Illusion: Photography Collection of the Olomouc Museum of Art
2014   Stavy mysli: Za obrazem / States of Mind: Beyond the Image (Stálá expozice GASK - Galerie Středočeského kraje / Permament Exhibition of GASK - Gallery of the Central Bohemian Region)
2015   Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu
2017   Okamžité chrámy (Reflexe archetypů a rituálů v českém akčním a konceptuálním umění)
2018   Jaro (Československá scéna 1966-1968)
2018   Stavy mysli / Za obrazem / States of Mind / Beyond the Image (Obměny a intervence / Interventions and Innovations)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1991   Slovník zakázaných autorů 1948-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1995   Pomocný slovník českých a slovenských výtvarných umělců, F. R. & G. spol. s r.o., Bratislava (Bratislava)
1999   Akční umění, Nakladatelství Votobia, Olomouc (Olomouc)
2008   Z milosti těla, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2014   Procházka akční Prahou (Akce, performance, happeningy 1949-1989), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
2017   A Walk Through Prague (Actions, Performances, Happenings 1949-1989), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2005   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1997 (I. A - Č), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů ((asi 1800-2008), 1. svazek A-M), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1968   Aktual koriguje, Výtvarná práce, 16, 22-23, 1968/12/28, 13-
1968   Happening ve smyčce, Výtvarná práce, 16, 15, 1968/08/16, 1-
1970   Jsme Prague-shaped, Výtvarná práce, 18, 3, 1970/01/28, 6-6
1991   Zpráva o činnosti Křižovnické školy, K.Š. Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu, , , 1991, -
1991   Avant - propos: Co potřebují umělci?, Vyložení umělci aneb Kunsthistorické pohádky, , , 1991, 7-15
1991   Domluva, Vyložení umělci aneb Kunsthistorické pohádky, , , 1991, 129-130
1991   Eugen Brikcius (Těsně po polovině 60. let...), K.Š. Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu, , , 1991, 0-0
1991   Brikciovy kapitulace a rekapitulace, Výtvarné umění, , 3, 1991, 43-57
1992   Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5, 1, 1992/01/09, 16-16
1992   Křížovnická škola humoru, Moravskoslezský večerník, , , 1992/05/18, -
1994   Vyšehrad '94, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7, 12, 1994/06/16, 0-
2004   Brikcius Eugen, Blízká vzdálenost / Közeli távolság / Proximate Distance, , , 2004, 50-51
2007   Karel Nepraš a přátelé / Karel Nepraš and Friends, Karel Nepraš a přátelé , , , 2007, 2-7
2007   Karel Nepraš a přátelé, Prostor Zlín, 14, 4, 2007, 2-9
2015   Sluneční hodiny, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 28, 1, 2015/01/08, 4-
www
rok vydání, název (podnázev)
  Eugen Brikcius (cs.wikipedia.org)
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1992   Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu
1994   Jan J. Šafránek: Výstava obrazů a kreseb
1999   Návrat prstenu
2000   Eugen Brikcius: Eugeniální verše / Eugeniale Verse (Básně v próze i poezii / Gedichte in Prosa und Poesie)
2002   Eugen Brikcius: Sny Eugena Brikciuse / Die Träume des Eugen Brikcius
2014   Eugen Brikcius: Sluneční hodiny
2019   Eugen Brikcius: Hodiny, slunce a měsíce
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1991   K.Š. Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu
1992   K.Š. Křížovnická škola čistého humoru bez vtipu
1992   K.Š. Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu
1995   Mikulášské každoroční bienále Horní Počernice
2004   Blízká vzdálenost: České výtvarné umění 1956 - 1972 (Ze sbírek Muzea umění Olomouc)
2005   Raum + Zeit (Kunst aus Tschechien)
2008   Nechci v kleci / No cage for me! (České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / Czech and Slovak Art 1970-1989 from Colection of Olomouc Museum of Art)
2010   České umění v exilu / Tschechische Kunst im Exil: Wien
bibliografický katalog
rok vydání, název (podnázev)
1994   Česká nezávislá literatura v ohlasech (Výběrová bibliografie knih a článků od roku 1990)
film
rok vydání, název (podnázev)
2011   Cena Jindřicha Chalupeckého
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2006   V závěsu avantgardy? (České výtvarné umění 1956 - 1978 ze sbírek Muzea umění Olomouc)
mapa/plán
rok vydání, název (podnázev)
1993   Chrasten (Orientační plán výstavy Nového sdružení pražských malírů a hostů)
PF
rok vydání, název (podnázev)
2013   PF 2014 (Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem)
pozvánka nevýstavní
rok vydání, název (podnázev)
1991   Knihu Eugena Brikciuse Vyložení umělci...
1992   Výbor z díla Eugena Brikciuse...
1999   Literární ekumena II. (Slovesný večer Eugena Brikciuse)
2000   5. Literání výlet Eugena Brikciuse (Po stopách Eliase Canettiho)
2001   Pozvánka na literární výlet 6 (Praha Friedricha Torberga)
2002   Pozvánka na Literární výlet 7 (Končiny Franze Kafky)
2003   Pozvánka na Literární výlet 8 (Tóniny Franze Werfela)
program
rok vydání, název (podnázev)
2003   Literární výlet 8 aneb tóniny Franze Werfla
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
2009   909: Umění přelomu tisíciletí ze sbírek Národní galerie v Praze 1990-2009 / Art from the Turn of the Millennium in the National Gallery in Prague Collections 1990-2009
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1995   Písmo ve výtvarném umění (Seznam vystavujících)