Ivan Pinkava

magisterská práce
rok vydání, název (podnázev)
1987   Český fotografický plakát