Václav Fiala

termín, název výstavy, místo konání
1975/10/22 - 1975/11/23   Václav Fiala: Výběr z životního díla, Praha
1975/10/22 - 1975/11/23   Václav Fiala: Výběr z životního díla, Praha