Stanislav Sucharda

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1978   Stanislav Sucharda 1866-1916: Výběr z kreseb
2006   Stanislav Sucharda 1866-1916
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
  Alfons Mucha: Tjeckisk Art Nouveau
1898   Výstava spolku „Mánes“
1898   II. výstava spolku „Manes“
1906   Seznam I. výstavy výtvarného umění pořádané Komitétem pro uměleckou výchovu
1924   Výstava obrazů z Potštýna a okolí (Pořádá komitét pro oslavy prof. Jarníka v Potštýně na paměť prvního výročí úmrtí prof. Dra Jana Urbana Jarníka)
1926   Moderní galerie v Praze
1926   Moderne galerie in Prag
1926   Stá výstava Spolku výtvarných umělců Mánes
1930   Sto let českého umění 1830-1930 (První výstava v nové budově)
1932   Výstava uměleckých děl ze sbírek hlavního města Prahy
1933   Průvodce po Moderní galerii
1935   Padesát let výtvarné práce (Architektura, byt, užité umění 1885-1935)
1937   Výstava „50 let Mánesa“ (Oslavy 50 let Mánesa II.)
1937   L'art moderne tchécoslovaque (Exposition Internationale de Paris 1937)
1938   Náš voják ve výtvarném umění XIX. a XX. století
1938   Postavy českých dějin
1939   Výstava podobizen (Práce členů Mánesa za padesát let)
1940   Umění 1900 - obrazy, plastiky, plakáty a knihy
1940   Umění monumentální
1945   Výstava vybraných děl 14.-20. století
1947   Anýžovy novoroční medaile a plakety
1949   Sculptura cehoslovaca
1950   Česká akademie věd a umění dělníkům
1951   Ausstellung der tschechoslowakischen Skulptur
1952   Ausstellung Die tschechoslowakische Skulptur
1954   Czechosłowacka sztuka plastyczna XIX i XX wieku
1957   Sochařský náčrt, kresba a drobná plastika
1959   Masterpieces of Czech Art (Edinburgh International Festival 1959)
1959   Sbírka moderního umění (Československé malířství 20. století)
1966   Česká secese (Umění 1900)
1966   Čehoslovačke medalje i plakete XX veka
1968   Sculpture tchècoslovaque de Myslbek à nos jours
1968   České sochařství 19. a 20. století
1968   Přírůstky českého moderního umění
1969   Sochařské kresby z počátku 20. století
1969   Česká a slovenská medaile 1508-1968
1970   Tschechische Skulptur des 20. Jahrhunderts (Von Myslbek bis zur Gegenwart)
1970   Přírůstky sbírek Muzea hlav. města Prahy 1960-1970
1971   Češka skulptura XX vijeka
1971   Edvard Munch og den tsjekkiske kunst
1971   Český portrét
1972   Julius Mařák a jeho škola, Škola Josefa Václava Myslbeka
1973   La médaille Tchécoslovaque à la monnaie de Paris
1973   Tjeckiskt avantgarde 1900-1939
1974   Česká kresba z přelomu století (I. symbolismus)
1975   České umění první poloviny 20. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1975   Dix siècles d'art tchèque et slovaque
1977   České sochařství 1900-1950 ze sbírek Moravské galerie v Brně
1977   Sochy ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
1977   České sochařství kolem roku 1900
1977   Cseh grafika és kisplasztika 1900
1979   Dítě v českém umění 19. a 20. století
1979   Nové obrazy, plastiky a grafika (Přírůstky z let 1971 - 1979)
1979   Národní divadlo (Výtvarné umění a česká hudba)
1979   Pražské sochy a pomníky
1981   České malířství a sochařství 1900-1980
1982   Edvard Munch a české umění (Obrazy a grafika ze sbírek Muzea E. Muncha v Oslo)
1982   České výtvarné umění 19. a 20. století
1983   20 let Galerie hlavního města Prahy (Výstava ze sbírek)
1983   Přírůstky sbírek 1972 - 1983
1983   Czech Sculpture 1800-1938
1983   Přírůstky uměleckých děl 1979-1982 (výběr) (K 20. výročí činnosti galerie v Hradci Králové)
1983   Národní divadlo a výtvarné umění
1984   Tschechische Kunst 1878-1914 (Auf dem Weg in die Moderne)
1984   České výtvarné umění 19. a 20. století
1985   Přírůstky Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci za léta 1982/84
1985   Sztuka Czeska przelomu XIX/XX wieku
1985   České umění 20. století (Z přírůstků Moravské galerie v Brně z let 1978/1985)
1986   České výtvarné umění 19. a počátku 20. století (Ze sbírek Středočeské galerie)
1987   Český portrét 1877–1987
1987   S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení)
1987   Česká medaile a plaketa 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze
1988   České výtvarné umění 19. a počátku 20. století (Ze sbírek Středočeské galerie)
1988   Sochařství východních Čech 1700 - 1945
1988   Z pokladů Severočeské galerie
1988   Praha - Paříž (Umění a umělci na československé a francouzské medaili XX. století)
1988   Nationalgalerie Prag: Die Geschichte einer Sammlung (Von der Gotik bis zur klassischen Moderne)
1988   České moderní výtvarné umění (90. léta 19. století)
1989   Český symbolismus
1990   Impressionismo in Europa
1992   Pocta Rodinovi
1993   Vergangene Zukunft (Tschechische moderne 1890 bis 1918)
1993   Freie Richtungen (Die Zeitschrift der Prager Secession und Moderne)
1993   Za zrcadlem: Čeští sochaři ve fotografiích a dokumentech
1994   Mánes Mánesu
1994   Minulá budoucnost (Česká moderna 1890-1918)
1995   České moderní umění 1900-1960 (Sbírka moderního umění Veletržní palác)
1995   Krajina duše (České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století)
1995   Lost Paradise: Symbolist Europe
1996   Obrazárna v Čechách 1796 - 1918
1999   Prague 1900 (Poetry and ecstasy)
2000   Dva konce století / The End of Two Centuries (1900 - 2000)
2002   Prošli Hradcem Králové
2003   Umělecká beseda 1863-2003
2004   V zajetí vášně (Sbírka Patrika Šimona)
2006   Osobnosti Podlipanska
2008   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích (České umění 20. století)
2009   Zamlčená moderna / Iluze a sny (Středoevropské umění ze sbírky Patrika Šimona 1880-1930)
2009   Poklady Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích / Treasures from the North Bohemian Gallery of Fine Art in Litoměřice
2009   Die totgeschwiegene Moderne: Illusionen und Träume (Mitteleuropäische Kunst aus der Privatsammlung von Patrik Šimon 1880-1930)
2010   Dom miłośnika sztuki / House for an Art Lover (Kultura artystyczna Czech i Moraw 1870-1930 / Arts in Bohemia and Moravia 1870-1930)
2011   Secesní plastika ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové
2012   Člověk a stroj (Strojová estetika v českém výtvarném umění 19. století)
2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011
2012   Sochařství v Olomouckém kraji 1900 - 2012
2012   Na duši nepokoj (jiný pohled na české umění z přelomu 19. a 20. století)
2013   Secese: Vitální umění 1900 (Ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea)
2013   Vital Art Nouveau 1900 (From the Collections of The Museum of Decorative Arts in Prague)
2014   Na okraji davu (Umění a sociální otázka v 19. století)
2014   Władcy snów / Master of Dreams (Symbolizm na ziemiach czeskich 1880-1914 / Symbolism in the Bohemian Lands 1880-1914)
2014   Tajemné dálky (Symbolismus v českých zemích 1880-1914)
2014   Tvrzení moderny: České sochařství ze sbírky Karly a Davida Železných
2014   120 let Topičova salonu 1894-2014
2014   Cesty ke svobodě (Společnost, válka, umění 1914-1918)
2019   Umění dlouhého století 1796-1918: Portrét sbírky NGP
2019   Art of the Long Century 1796-1918: Portrait of the Collection NGP
2021   Já a oni (Jedinec a společenství v umění 19. století)
nedatováno   České sochařství 1900-1950 za sbírek Moravské galerie v Brně
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1912   Stanislav Sucharda: Padesát plaket, medaillí a podobizen, Štencův grafický kabinet, Praha 1
1941   Dítě v umění výtvarném (Duše a tvář dítěte v malířství a sochařství), Orbis, Praha
1963   Národní galerie (České sochařství XIX. a XX. století), Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1968   České malířství a sochařství 19. století, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1971   Myšlenky moderních sochařů, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
1971   Secese, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
1978   České sochařství ve XX. století (1890 - 1945), Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1982   Česká secese, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1985   Česká secese, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1986   Praha 1900 (Studie k dějinám kultury a umění Prahy v letech 1890-1914), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1987   Architekti v drobné reliéfní plastice, Svaz architektů ČSR, Jihomoravská krajská organizace, Brno (Brno-město)
1988   Český skicář Karla Čapka, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1989   Klíče k sochám (Čtení o sochách a sochařích), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1997   Důvěrný prostor / Nová dálka (Umění pražské secese), Obecní dům, a.s., Praha
1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/1) (I) Počátky secese a symbolismu, počátky modernosti; II) Úsilí o moderní výraz), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2000   Sochařství české secese, Nakladatelství Karolinum, Praha
2002   19th-century art (Guide to the Collection of the National Gallery in Prague. Trade Fair Palace, 4th floor), Národní galerie v Praze, Praha
2004   Členové České akademie věd a umění 1890 - 1952, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2004   The Hascoe Collection of Czech Modern Art of the First Half of the Twentieth Century, Josef Čermák, Praha
2011   Osobnosti Novopacka, Město Nová Paka, Nová Paka (Jičín)
2012   Karáskova galerie (České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století a první poloviny 20. století ve sbírce Karáskovy galerie), Památník národního písemnictví, Praha
2014   Japonismus v českém umění, Národní galerie v Praze, Praha
2016   Grafický kabinet a komorní plastika ze sbírky Kooperativy, Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
2016   Neklidná figura / The Restless Figure (Exprese v českém sochařství 1880-1914 / Expression in Czech Sculpture 1880-1914), Nakladatelství Karolinum, Praha
2016   StArt: Sport jako symbol ve výtvarném umění, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2017   Praha nepostavená (Vltavské břehy jako urbanistické téma moderní metropole), Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha
2017   Pražští skalníci, kameníci a sochaři (Dvacet pět kapitol z historie pražského lomařství, kamenictví a sochařství), Česká geologická služba, Praha 1
2018   Pražské vize (Fantastické stavby, které nikdy nevznikly), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2019   Keramika z Bechyně (Výrobní družstvo keramické v Bechyni (1903 -1924), Keramická akciová společnost v Bechyni (1922- 1942)), Nakladatelství Měsíc ve dne, České Budějovice (České Budějovice)
2019   220 míst AVU, Akademie výtvarných umění, Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1984   Tschechische Kunst 1878-1914 (Auf dem Weg in die Moderne, Textband), Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
2007   Královéhradečtí Evropané I-III (Osobnosti východních Čech), Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Hradec Králové (Hradec Králové)
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1932   Masarykův slovník naučný (R - S), Českomoravský Kompas, tiskařská a vydavatelská a.s., Praha
1967   Příruční slovník naučný (IV. díl, S-Ž), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1987   Malá československá encyklopedie (Pom-S), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1999   Český biografický slovník XX. století (III. díl Q-Ž), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (7: ř/š), Diderot, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1947   Okno do světa (mistr Sucharda v dílně...), Radostné mládí, 3, 8, 1947/12/15, 112-
1954   Díla našich umělců vystavená v SSSR, Výtvarná práce, 2, 4, 1954/02/26, 7-
1954   Sbírka českého sochařství (K otevření výstavy Národní galerie na Zbraslavi), Výtvarná práce, 2, 20, 1954/10/15, 1-2
1956   Jan Preisler St. Suchardovi, Výtvarné umění, 6, 5, 1956/07/15, 228-229
1957   Sochařské náčrty a kresby, Výtvarná práce, 5, 14, 1957/07/20, 3-
1959   Třetí výstava SVU Mánes, Výtvarná práce, 7, 14-15, 1959/08/24, 8-9
1960   Medaile, plakety a mince, Výtvarná práce, 8, 13, 1960/07/04, 8-
1961   Soutěž na pomník Bedřicha Smetany, Výtvarné umění, 11, 8, 1961/12/05, 367-378
1969   Tato výstava je jen určitým náznakem..., Sochařské kresby z počátku 20. století, , , 1969, -
1970   Die tschechische bildhauerei des XX. jahrhunderts (Von Myslbek bis zur Gegenwart), Tschechische Skulptur des 20. Jahrhunderts, , , 1970, -
1970   Auftakt mit Wenzel (Tschechoslowakische Plastik des 20. Jahrhunderts in Berlin), Frankfurter Allgemeine Zeitung, , , 1970, -
1983   Pomník a město, Město v české kultuře 19.století, , , 1983, 267-280
1988   Česká sochařská kresba 19. a 20. století (Jiřímu Mašínovi k 65. narozeninám), Umění, 36, 3, 1988, 260-284
1995   Secesní symbolismus, České moderní umění 1900-1960, , , 1995, 23-50
2006   Zdenka Braunerová jako rádkyně a mecenáška, Středočeský vlastivědný sborník, , 22, 2004, 7-48
2010   Z rodného kraje, Via artis, via vitae, , , 2010, 479-522
2010   Secesní Orfeus - Symbolika formy v českém secesním sochařství, Horizonty umění, , , 2010, 425-452
2010   Pomník a město, Horizonty umění, , , 2010, 453-464
2011   Sochy, Ročenka ART+, , , 2011, 80-81
2011   Sochařství secese..., Secesní plastika ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové, , , 2011, 3-5
2012   Sbírka plastik, Karáskova galerie, , , 2012, 69-80
2016   Za sbíráním bronzů, Ročenka ART+, , , 2016, 128-132
2016   Stanislav Sucharda (ne)loajální, Neviditelná loajalita?, , , 2016, 183-194
2019   Necudní naháči z řeckého Olympu (Nahé tělo v architektonickém dekoru Prahy 19. a počátku 20. století), Umění / Art, 67, 1-2, 2019, 2-25
www
rok vydání, název (podnázev)
  Stanislav Sucharda (cs.wikipedia.org)
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2006   Stanislav Sucharda 1866-1916
2007   Stanislav Sucharda 1866-1916
2016   Stopy tvorby Stanislava Suchardy (1866 - 1916)
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2008   Česká plastika
archivní fond
rok vydání, název (podnázev)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1999   25. aukce (Umění 50. a 60. let 20. století, obrazy, kresby 19. - 20. století, česká a světová grafika)
2004   Umění a starožitnosti / Art and Antiques
2005   53. aukce Antikva Nova Kodl a 60. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19.-21. století)
2007   31. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění)
2009   11. Aukce
2010   17. aukce
2011   České výtvarné umění / Czech Fine Art
2011   The Hascoe Family Collection: Important Czech Art (Auction in London Monday 13. June 2011, 21 PM / Sotheby’s London)
2012   25. aukce výtvarného umění
2015   Aukční katalog č. 109 (Česká společnost přátel drobné plastiky)
informační leták / informace autorská
rok vydání, název (podnázev)
2019   Stanislav Sucharda 1866–1916: Tvůrčí proces / The Creative Process
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
  Galerie české plastiky (ART Holding Praha, a.s.)
1937   Československé umění na Mezinárodní výstavě v Paříži
1997   Důvěrný prostor / Nová dálka (Výstava o umění pražské secese a historii a rekonstrukci Obecního domu)
2014   Tvrzení moderny (České sochařství ze sbírky Karly a Davida Železných)
kalendář
rok vydání, název (podnázev)
199?   Umění a umělci na starých fotografiích z fondů a sbírek Archivu Národní galerie v Praze
2009   Sochy pro Hradec Králové 2010
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2015   Sám se skřivany (Česká lyrická krajina na přelomu 19. a 20. století)
2020   Odkud známe Vodníka a Polednici?
průvodce
rok vydání, název (podnázev)
1981   Průvodce vyšehradským hřbitovem (Soupis významných hrobů na vyšehradském hřbitově)
2016   Neklidná figura / The Restless Figure (Exprese v českém sochařství 1880-1914 / Expression in Czech Sculpture 1880-1914)
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
1947   Sbírka moderního umění
1961   Sbírka českého sochařství
1978   Sbírka českého sochařství XIX. a XX. století (Průvodce stálou expozicí)
nedat.   Sbírka českého sochařství
nedat.   Sbírka českého sochařství
nedat.   Collection de sculpture tchéque
seznam osobností / členů
rok vydání, název (podnázev)
2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1938   Postavy českých dějin
1997   Důvěrný prostor / Nová dálka / Intimate Space, New Distance (Umění pražské secese / The Art Nouveau of Prague)
2003   Ohlédnutí, Výstava k 50. výročí právní samostatnosti Oblastní galerie v Liberci (Seznam vystavených děl, 1.část)
soubor pohlednic
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   České sochařství 19. a 20. století I.
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
1988   Z nových zisků Národní galerie v Praze z let 1984-1986, 4. část (I. Práce umělců, kteří vstoupili do českého výtvarného života po roce 1945, II. Práce členů SVU Mánes - dar Svazu českých výtvarných umělců Národní galerii v Praze)
2020   Odkud známe Vodníka a Polednici?