Herbert Masaryk

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1925   Herbert Masaryk 1880-1915
1935   Vzpomínková výstava vybraných prací Herberta G. Masaryka
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1911   XXXV. výstava S.V.U. Mánes
1913   XXXXIII. výstava S.V.U. Mánes, členská
1914   46. výstava S.V.U. Mánes (členská)
1916   47. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes
1924   Razstava češke moderne umetnosti (Društvo upodabljajočih umetnikov Mánes iz Prage)
1926   Stá výstava Spolku výtvarných umělců Mánes
1927   125. výstava S.V.U. Mánes
1927   Wystawa sztuki Czeskosłowackiej
1930   Sto let českého umění 1830-1930 (První výstava v nové budově)
1937   Výstava „50 let Mánesa“ (Oslavy 50 let Mánesa II.)
1939   Výstava podobizen (Práce členů Mánesa za padesát let)
1946   Český národ Rudé armádě (Seznam děl výtvarného umění věnovaných českými umělci Rudé armádě z vděčnosti za osvobození a odevzaných k výročnímu dni založení Rudé armády 23. února 1946)
1947   Výstava obrazů a soch z majetku hl. města Prahy
1950   Národní galerie krajským galeriím
1959   Sbírka moderního umění (Československé malířství 20. století)
1959   České moderní malířství
1971   České malířství XX. století ze sbírek Národní galerie (Díl I. Generace devadesátých let)
1971   Český portrét
1971   České malířství 1850–1918
1974   Portrét ze sbírek Galerie hlavního města Prahy
1974   Umění Vysočiny
1975   Česká podobizna v malířství 19. století
1978   Přírůstky českého malířství 20. století v Moravské galerii v Brně za uplynulých deset let
1984   České maliarstvo XX. storočia zo zbierok Národnej Galérie v Prahe (I. diel)
1985   Sztuka Czeska przelomu XIX/XX wieku
1985   České malířství XX. století (Generace devadesátých let: realismus, impresionismus, symbolismus, secese 3. část)
1987   Krajina Orlických hor a Podorlicka v českém výtvarném umění (1850-1986)
1987   Český portrét 1877–1987
1987   S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení)
1988   Nationalgalerie Prag: Die Geschichte einer Sammlung (Von der Gotik bis zur klassischen Moderne)
1988   České maliarstvo XX. storočia (Generácia 90. rokov I. zo zbierok Národní galerie v Prahe)
1989   České maliarstvo XX. storočia (I. diel - generácia 90. rokov)
1996   V prostoru 20. století (České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy)
2000   August Švagrovský a jeho sbírka (90. výročí založení galerie)
2014   Stavy mysli: Za obrazem / States of Mind: Beyond the Image (Stálá expozice GASK - Galerie Středočeského kraje / Permament Exhibition of GASK - Gallery of the Central Bohemian Region)
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě)
2019   Krajina skrytá uvnitř světa (Obrazy Orlických hor)
nedat.   Výstava nových akvisicí českého oboru Moderní galerie
nedat.   Exposition de nouvelles acquisitions de la section Tchéque de la Galerie moderne
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1929   Olšanské hřbitovy, Pražská akciová tiskárna, Praha
1947   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1949   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1959   Má vlast (Česká krajina v našem malířství XIX. a XX. století), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
2008   August Švagrovský a jeho sbírka, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1942   Opuštěná paleta (Sborník malířů, kteří odešli předčasně), František Topič, nakladatelství, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1929   Masarykův slovník naučný (Ko -M), Českomoravský Kompas, tiskařská a vydavatelská a.s., Praha
1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1983   Výtvarní umělci jihovýchodních Čech (Stručný přehled životopisných dat malířů, sochařů a grafiků Jihovýchodních Čech. Rodáků i těch, kteří zde kratší či delší dobu žili nebo zde hledali náměty a inspiraci pro svojí tvorbu.), Východočeská galerie v Pardubicích, Pardubice (Pardubice)
1986   Malá československá encyklopedie (M-Pol), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1996   Malíři Orlicka a Podorlicka (Malý lexikon), Městské muzeum, Lanškroun (Ústí nad Orlicí)
1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (5: m/o), Diderot, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1942   Opuštěná paleta, 3 týdny v umění, , 13-14, 1942/03/30, 255-261
1942   Herbert G. Masaryk (1880 - 1915), Opuštěná paleta, , , 1942, 39-40
2002   Hladový svatý Mikuláš Medek (Malířova cesta zákrutami historie i umění), Týden, 9, 20, 2002/05/13, 76-77
www
rok vydání, název (podnázev)
  Herbert Masaryk (cs.wikipedia.org)
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1993   Herbert G. Masaryk: Malířské dílo
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2014   České umění ze sbírky GVUN (I. část - malba)
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
2004   Umění a starožitnosti / Art and Antiques
2015   Aukční katalog 2/2015: Výtvarné umění
diplomová (disertační) práce
rok vydání, název (podnázev)
1983   Malířske dílo Herberta Masaryka
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
1947   Sbírka moderního umění
1965   České a slovenské malířství první poloviny 20. století
1984   České moderní malířství v Moravské galerii v Brně (I. (období 1890–1919))
1985   Orlická galerie Rychnov nad Kněžnou (Stálá expozice)
seznam osobností / členů
rok vydání, název (podnázev)
2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
1988   Z nových zisků Národní galerie v Praze z let 1984-1986, 4. část (I. Práce umělců, kteří vstoupili do českého výtvarného života po roce 1945, II. Práce členů SVU Mánes - dar Svazu českých výtvarných umělců Národní galerii v Praze)