Karel Myslbek

instituce, obec
Galerie moderního umění v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)(CZ)
Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)(CZ)
Národní galerie v Praze, Praha(CZ)