Luděk Alois Marold

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2006   Neklidem k Bohu (Náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 1870-1914)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1946   Zázračná paleta (Povídky o českých malířích), Vilém Šmidt, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1935   Předchozí generace, Sborník Kruhu výtvarných umělkyň, , , 1935, 20-34
1940   Odraz života kraje v písemnictví, v umění výtvarném, v hudebních skladbách a písních, Před branami Prahy, , , 1940, 73-82
1966/09   O malířích a výtvarnících Českobrodska, Českobrodský zpravodaj, 55., 7., 1966/09, 3-5
1968   Jak nás vidí, Lidová demokracie, 24, 55, 1968/02/25, 7-7
1983   Čeští malíři ve Francii, Výtvarná kultura, 7, 6, 1983, 20-26
1988   Forum v holešovické tržnici, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 14, 1988/09/27, 3-0
1992   Výstava 30 výtvarníků v Lidovém domě, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5, 23, 1992/11/12, 2-2
1996   Paříž vždycky přítahovala malíře..., Paříž nad Otavou, , , 1996, -
2004   Kupka a Korovin (Rekordní ceny v aukčním domě Meissner Neumann), Art & Antiques, , , 2004/01/02, 22-22
2010   Od Marolda po uniformy, Art + Antiques, , 11, 2010/11, 22-22
2011   Utěšitel bez rekordu, Art + Antiques, , 12 + 1, 2011/12/12, 24-24
2012   Další večerní, Art + Antiques, , 7 + 8, 2012/07/13, 23-24
2013   Brožík, Čapek a sklo, Art + Antiques, , 4, 2013/04/08, 18-20
2013   Staří mistři a starožitnosti, Art + Antiques, , 7 + 8, 2013/07/12, 27-28
2013   Rekordy pro všechny, Art + antiques, , 9, 2013/09/06, 17-18
2013   Malíři české secese, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 26, 6, 2013/03/21, 13-
2016   Česká exposice v Paříži 1892 a Zdenka Braunerová, Středočeský vlastivědný sborník, , , 2016, 30-39
2019   Kytice nevadnoucí, MY z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, 2, 1, 2019/1/4, 46-47