Luděk Alois Marold

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1898   Průvodce panoramou Bitva u Lipan od L. Márolda
1899   L. Marold
1935   Seznam děl souborné výstavy Luďka Marolda k 70. jeho narozeninám
1985   Luděk Marold 1865-1898
1998   Luděk Marold 1865-1898
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1921   Katalog výstavy originálů českých malířů ze soukromého majetku v Hradci Králové
1922   Aukční výstava obrazových originálů, starožitného nábytku, starož. slovácké keramiky a výšivek
1926   Moderní galerie v Praze
1926   Moderne galerie in Prag
1930   Sto let českého umění 1830-1930 (První výstava v nové budově)
1932   Katalog I. výstavy obrazů a plastik českých umělců ze soukromého majetku členů Kruhu přátel umění v Hradci Králové
1933   Průvodce po Moderní galerii
1934   Výstava na paměť bitvy u Lipan a Prokopa Velikého
1935   Padesát let výtvarné práce (Architektura, byt, užité umění 1885-1935)
1937   Výstava „50 let Mánesa“ (Oslavy 50 let Mánesa II.)
1939   Výstava podobizen (Práce členů Mánesa za padesát let)
1944   2. výstava a aukce českých kreseb a akvarelů
1945   Výstava vybraných děl 14.-20. století
1945   CXXXIV. výstava Jednoty umělců výtvarných v Praze
1946   České malířství XIX. stol.
1946   Česká kresba
1946   Machek až současníci (Výstava děl českých malířů XIX. a XX. století v reprodukci)
1948   Umění a kýč (1. výstava z cyklu Výchova k umění)
1949   Mistři českého umění 19. století
1949   Moderní malířství v kostce (Od realismu k socialistickému realismu)
1950   Česká akademie věd a umění dělníkům
1950   Národní galerie krajským galeriím
1950   České umění 19. století ze sbírek Národní galerie a Pražského hradu
1951   Mistři české kresby
1955   České malířství XIX. století
1958   České malířství XIX. století
1961   Škola vidění I. (Výmluvnost kresby)
1962   Česká kresba ze sbírek Národní galerie v Praze
1964   Český a slovenský lid ve výtvarném umění
1965   Moderní česká kresba
1965   Škola vidění (Výmluvnost kresby)
1965   Plakate aus der Tschechoslowakei
1966   Česká secese (Umění 1900)
1967   Mistrovská díla českého malířství (Výstava reprodukcí)
1970   České malířství od gotiky k impresionismu
1970   Středočeský kraj v díle českých malířů 19. a 20. století
1971   Český plakát 1890 1914
1971   Český portrét
1971   České malířství 1850-1918
1971   České malířství XIX. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1971   Obrazy pěti století
1972   České umění 19. století ze sbírek Národní galerie v Praze
1973   České malířství 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1974   Portrét ze sbírek Galerie hlavního města Prahy
1975   Česká podobizna v malířství 19. století
1976   Klasikové českého malířství ze sbírek Pražského hradu
1978   Český žánr na přelomu 19. a 20. století
1978   České malířství XIX. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě
1979   České malířství 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1979   Krása a význam české knihy (Český knihtisk od prvotisků k secesní knize ve sbírkách Uměleckoprůmyslového muzea v Praze)
1982   Světlo (Světlo v českém malířství - generace osmdesátých a devadesátých let 19. století)
1982   České výtvarné umění 19. a 20. století
1983   20 let Galerie hlavního města Prahy (Výstava ze sbírek)
1983   Přírůstky sbírek 1972 - 1983
1983   Žena věčná inspirace umění
1984   České maliarstvo XX. storočia zo zbierok Národnej Galérie v Prahe (I. diel)
1984   Tschechische Kunst 1878-1914 (Auf dem Weg in die Moderne)
1984   České malířství XX. století (Generace devadesátých let: realismus, impresionismus, symbolismus, secese 1. část)
1985   Sztuka Czeska przelomu XIX/XX wieku
1986   Česká kresba 19. století
1986   České výtvarné umění 19. a počátku 20. století (Ze sbírek Středočeské galerie)
1986   Česká malba a kresba 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1986   České maliarstvo 19. storočia (zo zbierok Moravskej galérie v Brne)
1987   Český portrét 1877–1987
1987   Sto let českého užitého umění (České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea)
1987   Česká kresba 19. století
1987   České malířství 19. století (ze sbírek Moravské galerie v Brně)
1987   České umění 19. století ze sbírek Krajské galerie Hradec Králové
1988   Umělecká beseda (K 125. výročí založení)
1988   České výtvarné umění 19. a počátku 20. století (Ze sbírek Středočeské galerie)
1988   České maliarstvo XX. storočia (Generácia 90. rokov I. zo zbierok Národní galerie v Prahe)
1988   České moderní výtvarné umění (90. léta 19. století)
1988   Česká kresba a grafika II. - přelomu 19. a 20. století
1989   Pražská nároží
1989   České maliarstvo XX. storočia (I. diel - generácia 90. rokov)
1989   Sbírka Bohuslava Duška (Obrazy, sochy, kresby, grafika)
1990   Přírůstky do sbírek 1984-1989 (Kresby, grafika)
1991   Zapomenutá díla
1992   Moderní galerie tenkrát (1902-1942)
1993   Freie Richtungen (Die Zeitschrift der Prager Secession und Moderne)
1993   Objevená díla
1995   Poezie a krása (Česká malba a kresba přelomu století ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni)
1995   Krajina duše (České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století)
1996   Obrazárna v Čechách 1796 - 1918
1997   Ars Longa Vita Brevis (Umění ze sbírky České pojišťovny ve výstavách ke 170. výročí jejího vzniku)
1999   Prague 1900 (Poetry and ecstasy)
2000   Dva konce století / The End of Two Centuries (1900 - 2000)
2000   České malířství 19. století (Ve sbírce Západočeské galerie v Plzni)
2001   Jiří Kolář sběratel / Collector
2001   Křídla slávy (Vojtěch Hynais, čeští Pařížané a Francie)
2003   Až kometa šlehne nás (Z historie zvukového záznamu)
2003   When the Comet Hits Us (From the History of Talking Machines)
2004   Proměny člověka (Figurativní motivy v kresbě a grafice ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze 1892-1951)
2004   V zajetí vášně (Sbírka Patrika Šimona)
2004   Kresba 19. století ve sbírce Západočeské galerie v Plzni (1. část)
2004   Nesnesitelný půvab buržoazie
2006   Osobnosti Podlipanska
2007   Grund, Mucha, Čapek,... (Tschechische Malerei aus der Sammlung Kooperativa / České malířství ze sbírky pojišťovny Kooperativa / Czech Painting from the Kooperativa Collection)
2007   !Křičte ústa! (Předpoklady expresionismu)
2008   Bytosti odnikud (Metamorfózy akademických principů v malbě 1. poloviny 20. století)
2008   200 Jahre Akademie der Bildenden Künste München
2009   Zamlčená moderna / Iluze a sny (Středoevropské umění ze sbírky Patrika Šimona 1880-1930)
2009   Die totgeschwiegene Moderne: Illusionen und Träume (Mitteleuropäische Kunst aus der Privatsammlung von Patrik Šimon 1880-1930)
2010   Vražedná realita (Zločin a trest v českém výtvarném umění 1800 - 1914)
2010   Dom miłośnika sztuki / House for an Art Lover (Kultura artystyczna Czech i Moraw 1870-1930 / Arts in Bohemia and Moravia 1870-1930)
2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011
2012   Konec (s)nové epochy (Umění secese a symbolismu ze sbírky Patrika Šimona)
2012   Na duši nepokoj (jiný pohled na české umění z přelomu 19. a 20. století)
2013   Metamorphoses (Proměny ženy ve výtvarném umění: Obrazy ze sbírky Karlštejnské a.s.)
2013   Svět chce být klamán (Fikce a mystifikace v umění 19. století)
2013   Secese: Vitální umění 1900 (Ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea)
2013   Vital Art Nouveau 1900 (From the Collections of The Museum of Decorative Arts in Prague)
2014   Alfons Mucha v zrcadle doby
2014   Na okraji davu (Umění a sociální otázka v 19. století)
2014   Zpátky na výsluní (České malířství od 19. století do současnosti)
2014   120 let Topičova salonu 1894-2014
2014   Karikatura a její příbuzní (Obrazový humor v českém prostředí 19. století)
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě)
2015   Smyslné linie (Erotické motivy secese a symbolismu)
2016   Šumění andělských křídel (Anděl v evropském výtvarném umění)
2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art)
2016   Portrét a figura ze sbírky Kooperativy
2016   Olomoucká obrazárna IV. (Europské malířství 19. století z olomouckých sbírek)
2017   Umění secese
2018   Čas, čas, čas... v umění 19. století
2019   Od práce k zábavě (Podoby volného času v umění XIX. století)
2019   Linie touhy
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1929   Olšanské hřbitovy, Pražská akciová tiskárna, Praha
1929   Přátelé výtvarníci (Vzpomínky a úvahy 1907 - 1929), Jednota umělců výtvarných (1898-1952), Praha
1941   Dítě v umění výtvarném (Duše a tvář dítěte v malířství a sochařství), Orbis, Praha
1948   Čeští klasikové 19. století v Národní galerii, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
1949   Česká kresba XIX. století, Družstevní práce, Praha 1
1958   La nouvelle peinture tchèque et sa tradition classique, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1968   České malířství a sochařství 19. století, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1980   Malá galerie českých malířů, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
1982   Česká secese, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1985   Česká secese, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1986   Praha 1900 (Studie k dějinám kultury a umění Prahy v letech 1890-1914), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1987   Art Nouveau (Painting, Sculpture, Jewelry, Architecture, Glass), ,
1988   Luděk Marold, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1991   Poselství ulice (Z dějin plakátu a proměn doby), Comet, Praha
1995   Osobnosti českého malířství, Fragment, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1997   Důvěrný prostor / Nová dálka (Umění pražské secese), Obecní dům, a.s., Praha
1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/1) (I) Počátky secese a symbolismu, počátky modernosti; II) Úsilí o moderní výraz), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2002   19th-century art (Guide to the Collection of the National Gallery in Prague. Trade Fair Palace, 4th floor), Národní galerie v Praze, Praha
2004   Členové České akademie věd a umění 1890 - 1952, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2010   Praha: Město evropské avantgardy, 1895-1928, Nakladatelství Argo, Praha
2012   Malíři české secese, Nakladatelství Karolinum, Praha
2012   Karáskova galerie (České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století a první poloviny 20. století ve sbírce Karáskovy galerie), Památník národního písemnictví, Praha
2012   Czech Modern Painters 1888-1918, Nakladatelství Karolinum, Praha
2013   Mistrovská díla ze sbírky České spořitelny / Masterpieces from the Collection of Česká spořilena, Česká spořitelna, Praha
2014   Japonismus v českém umění, Národní galerie v Praze, Praha
2015   Mnichov - zářící metropole umění 1870-1918 / München - leuchtende Kunstmetropole 1870-1918, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
2016   Grafický kabinet a komorní plastika ze sbírky Kooperativy, Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
2017   Cirkus pictus (Zázračná krása a ubohá existence. Výtvarné umění a literatura 1800-1950), Galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb (Cheb)
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1942   Opuštěná paleta (Sborník malířů, kteří odešli předčasně), František Topič, nakladatelství, Praha
1984   Tschechische Kunst 1878-1914 (Auf dem Weg in die Moderne, Textband), Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
1996   70 let Domu umění v Ostravě 1926-1996, Galerie výtvarného umění v Ostravě, p.o., Ostrava (Ostrava-město)
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1929   Masarykův slovník naučný (Ko -M), Českomoravský Kompas, tiskařská a vydavatelská a.s., Praha
1988   Encyklopedie světového malířství, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1942   Opuštěná paleta, 3 týdny v umění, , 13-14, 1942/03/30, 255-261
1942   Luděk Marold (1865 - 1898), Opuštěná paleta, , , 1942, 22-23
1954   Díla našich umělců vystavená v SSSR, Výtvarná práce, 2, 4, 1954/02/26, 7-
1982   Maroldova bitva u lipan konečně zničena, Všecky krásy světa, , , 1982, 261-264
1982   Město v českém umění 19. století (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 6, 4, 1982, 16-16
1999   Marold - břeskný kolorista (Praha, Obecní dům, 2. 12. 1998 - 28. 2. 1999), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12, 6, 1999/03/18, 12-12
1999   Okouzleni Maroldem? (Praha, Obecní dům, 2. 12. 1998 - 28. 2. 1999), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12, 6, 1999/03/18, 12-12
1999   Luděk Marold (1865 - 1898) (Praha, Obecní dům, 2. 12. 1998 - 28. 2. 1999), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12, 6, 1999/03/18, 16-16
2004   Skvělí Fillové a plastika, Art & Antiques, , 9, 2004/09, 30-31
2007   Křičte ústa! Předpoklady expresionismu (Praha, Galerie hlavního města Prahy - Městská knihovna, 28. 11. 2006 - 4. 7. 2007), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 20, 1, 2007/01/11, 16-16
2012   Práce na papíře, Ročenka ART+, , , 2012/02, 70-72
2012   Sbírka kreseb, grafik a maleb, Karáskova galerie, , , 2012, 36-68
2014   Práce na papíře, Ročenka ART+, , , 2014, 77-80
2014   Přehled milionových položek vydražených v roce 2013, Ročenka ART+, , , 2014, 85-103
2015   Luděk Marold, Topičův salon 1894-1899, , , 2015, 88-91
2015   Karel Matěj Čapek-Chod, Luděk Marold, Topičův salon 1894-1899, , , 2015, 91-92
2015   William Ritter, Luděk Marold, Topičův salon 1894-1899, , , 2015, 92-93
2018   Maroldovo panorama (Osudy iluzivní malby konce 19. století), Art + Antiques, , 7 + 8, 2018/07/12, 48-55
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1994   Paříž je pohyblivý svátek / Paris est uni fête (Praha na Seině, Kosmopolitní Paříž / Prague sur Seine, Paris cosmopolite)
2013   Secese: Vitální umění 1900 / Vital Art Nouveau 1900
archivní fond
rok vydání, název (podnázev)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1998   16. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
1999   Aukční katalog (1/1999)
2000   Výtvarné umění
2001   Výtvarné umění
2002   Umění a starožitnosti (9. března 2002, Renaissance Prague Hotel)
2003   Dorotheum: Výtvarné umění / Fine Art (4. října 2003 / 4 October 2003)
2004   4. aukce moderního umění / Aukce umění a starožitností (Oboustranný aukční katalog)
2004   Umění a starožitnosti / Art and Antiques
2005   55. aukce Antikva Nova Kodl a 63. aukce Aukční síně Vltavín
2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (5. 10. 2008)
2008   60. aukce Aukční Galerie Kodl a 72. aukce Aukční síně Vltavín a mimořádná aukce Konta Bariéry
2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (17. 5. 2009)
2010   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (10. 11. 2010)
2010   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague II.) (20. 11. 2010)
2011   67. aukce Aukční Galerie Kodl a 98. aukce Aukční síně Vltavín
2011   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague III.) (14. 5. 2011)
2011   66. aukce Aukční síně Galerie Kodl a 94. aukce Aukční síně Vltavín
2013   71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín
2013   Day Sale 2013 (Day Sale Prague VII.) (10. 2. 2013)
2013   Day Sale 2013: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague VIII.) (12. 5. 2013)
2014   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín
2014   Day Sale 2014: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague X.) (16. 2. 2014)
2015   Aukční katalog 2/2015: Výtvarné umění
2015   Výtvarné umění, starožitnosti, design 15. - 21. století z evropských sbírek
2016   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, česká a světová grafika 18. - 21. století)
2017   Aukční katalog březen 2017 (Výběr výtvarného umění)
2017   79. aukční den Galerie Kodl
2018   Rekordní rok 2017 (Výběr ze 78. a 79. aukce Galerie Kodl)
2019   Večerní galerijní aukce (Výběr výtvarného umění)
2019   83. aukční den Galerie Kodl
informační leták / informace autorská
rok vydání, název (podnázev)
1998   Luděk Marold 1865-1898
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1997   Důvěrný prostor / Nová dálka (Výstava o umění pražské secese a historii a rekonstrukci Obecního domu)
2000   Křídla slávy (Hynais, čeští Pařížané a Francie)
2003   Metamorfozy człowieka
2012   Zamlčená moderna / Iluze a sny: Středoevropské umění ze sbírky Patrika Šimona
inzerát
rok vydání, název (podnázev)
  Important collection of Czech Art
kalendář
rok vydání, název (podnázev)
199?   Umění a umělci na starých fotografiích z fondů a sbírek Archivu Národní galerie v Praze
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2001   František Dvořák: Pocta zemřelým přátelům
plakát
rok vydání, název (podnázev)
1996   Obrazárna v Čechách 1796 - 1918 (Výstava k 200. výročí založení Národní galerie v Praze)
průvodce
rok vydání, název (podnázev)
1948   Průvodce po Maroldově panoramatu Bitva u Lipan s historickou rozpravou
2009   Umění 19. století v Čechách ((1790-1910) - malířství, sochařství a užité umění)
nedatováno   Stručný průvodce Panoramou "Bitva u Lipan"
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
1948   Katalog Jurečkovy galerie
2010   101 / II: Mistrovská díla Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1948   Čeští klasikové 19. století
1948   Kresby a akvarely Luďka Marolda (K 50. výročí smrti umělce)
1976   Klasikové českého malířství ze sbírek Pražského hradu
1997   Důvěrný prostor / Nová dálka / Intimate Space, New Distance (Umění pražské secese / The Art Nouveau of Prague)
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1992   Bývalí členové Umělecké besedy
soubor reprodukcí
rok vydání, název (podnázev)
1965   Konec 19. století v českém výtvarném umění
text
rok vydání, název (podnázev)
1943   Vzpomínáme Luďka Marolda
1948   Půl století od smrti Luďka Marolda
1950   Čtyři malíři z konce minulého století