Jaroslav Vožniak

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1964   Jaroslav Vožniak: Obrazy k Dantově Božské komedii
1964   Jaroslav Vožniak: Obrazy, kresby, objekty z let 1958 - 64
1965   Jaroslav Vožniak
1969   Jaroslav Vožniak (Czechoslovakia / Tchécosovaquie)
1970   Vožniak: Ikony
1970   Jaroslav Vožniak: Ikony
1990   Jaroslav Vožniak
1991   Jaroslav Vožniak: Obrazy 1991
1993   Jaroslav Vožniak: Obrazy - asambláže
1995   Jaroslav Vožniak: Na Ostravsku
2000   Jaroslav Vožniak: Pocta divnosti (dílo z let 1957 - 1999)
2017   Jaroslav Vožniak
2021   Jaroslav Vožniak: Příběh ztraceného obrazu
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960)
1959   Výstava nové grafiky členů a hostů SČUG Hollar (SČUG Hollar)
1960   Hollar 1960 (Výstava nové grafiky členů a hostů SČUG Hollar)
1961   1. pražský festival mladé grafiky
1965   Objekt
1965   Ilustrace a grafika knih MF (Výstava k dvacátému výročí založení nakladatelství Mladá fronta)
1965   Jeune avant-garde tchécoslovaque
1965   Šmidrové (Galerie Ostrov nad Ohří)
1965   České moderní malířství (Exposice Středočeské galerie)
1965   Divadlo Za branou 1965
1966   Aktuální tendence českého umění / Tendances actuelles de l'art tchèque (Obrazy, sochy, grafika / Peintures, scluptures, gravures)
1966   Jarní výstava 1966
1966   Nové cesty (Přehlídka současné avantgardy)
1966   Arte actual Checoslovaco
1966   Výstava mladých / Exposition des Jeunes (Brno 1966)
1966   UB 1966
1966   Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart
1966   Nouvelle génération tchécoslovaque
1966   Výtvarní umělci Středočeského kraje (Malířská, sochařská, grafická tvorba)
1966   Comparaisons
1967   Fantasijní aspekty současného českého umění
1967   Jeden okruh volby. Obrazy, sochy, objekty, grafika, kresby 1964-1967
1967   Mostra d'arte contemporanea cecoslovacca
1967   České umění XX. století (Ze sbírek Středočeské galerie)
1967   Kunstforum Göhrde 67
1967   Tjeckoslovakisk nutidskonst
1968   Šmidrové (Praha)
1968   50 let československého malířství 1918–1968
1968   Šmidrové (Hradec Králové)
1968   50 let československé malby (Z fondů československých galerií)
1968   Hluboká 1968: Umění 1900-1968 (Obrazy, plastika, grafika, 2. díl)
1968   50 rokov československého maliarstva zo zbierok galerií
1968   Tschechoslowakische Tage
1969   L’art tchèque actuel
1969   Sept jeunes peintres Tchécoslovaques
1969   XXVe Salon de Mai
1969   Tschechische Malerei des 20. Jahrhunderts
1969   Arte Contemporanea in Cecoslovacchia
1969   Surrealismus in Europa: Phantastische und visionäre Bereiche
1970   Art tchèque du XXe siècle (Choix d'oeuvres illustrant quelques aspects de son évolution)
1970   České výtvarné umění 20. století (Z uměleckých sbírek Východočeské galerie Pardubice)
1970   Tschechische Kunst des 20. Jahrhunderts (Einige Aspekte der Entwicklung)
1971   Výstava ze současné české ilustrace (1968 - 1970)
1971   Obrazy pěti století
1972   Výstava ze současné české ilustrace
1972   Galerie výtvarného umění v Roudnici n. L. (Přírůstky z let 1970-1972)
1973   Obrazy o lidech (Figurální malba, plastiky, portréty ze sbírek)
1975   České výtvarné umění XX. století
1979   Umění (České umění 1945/1975)
1979   Česká portrétní malba XX. století
1980   Kresby
1981   České malířství a sochařství 1900-1980
1981   Malířský a sochařský portrét (Sbírka umění 20. století Severočeské galerie)
1983   Nové kresby ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary (1973-1983)
1983   Dessins tchèques du 20e siècle
1983   Žena věčná inspirace umění
1984   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1986   České maliarstvo XX. storočia zo zbierok Národnej galérie v Prahe (III. diel) (Katalóg diel)
1986   České umění 20. století (Přírůstky za léta 1980 - 1985)
1987   České umění 20. století, Obrazy, plastiky, kresby, grafika (Přírůstky Alšovy jihočeské galérie za léta 1980 - 1985)
1987   Český portrét 1877–1987
1987   Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově (Přírůstky sbírek 1976-1986)
1988   Přírůstky 1985 - 1987
1988   České zátiší 20. století
1988   Z pokladů Severočeské galerie
1990   Výtvarné tendence (Obrazy a plastiky 2. poloviny 20. století ze sbírek Středočeské galerie)
1991   Šedá cihla 78/1991
1991   Český informel (Průkopníci abstrakce z let 1957 - 1964)
1991   České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1992   České výtvarné umění 1960-1990 / Czech Visual Art 1960-1990 (Středočeská galerie v Praze, Muzeum moderního umění / The Mid-Bohemian Gallery, Museum of Modern Art)
1992   Radikální realismus ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1993   Skutečnost a iluze (Tendence českého radikálního realismu)
1993   Příběhy bez konce (Princip série v českém výtvarném umění)
1993   České výtvarné umění 1930-1960 / Czech Visual Art 1930-1960 (České muzeum výtvarných umění / The Czech Museum of Fine Arts)
1993   Dante Alighieri v českém výtvarném umění (Medaile a plakety, grafika, kresby a obrazy, knižní edice a dokumenty)
1994   Záznam nejrozmanitějších faktorů… (České malířství 2. ploviny 20. století ze sbírek státních galerií)
1994   Ohniska znovuzrození (České umění 1956 - 1963)
1994   Collage (Jiří Kolář, Jaroslav Králík, Miloš Noll, Karel Vysušil, Květa Pacovská, Jaroslav Vožniak, Pavla Aubrechtová, Ivan Komárek)
1995   České výtvarné umění XX. století (Ze sbírek Českého muzea výtvarných umění)
1995   Abstraktní malířství (Obrazy a kresby 14 autorů)
1996   V prostoru 20. století (České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy)
1996   Novozákonní motivy v českém umění 20. století
1996   Umění zastaveného času / Art when time stood still (Česká výtvarná scéna 1969-1985)
1996   I. Nový zlínský salon 1996 / First New Zlín Salon 1996
1996   Eine Promenade der Romantiker
1996   Prostor současnému výtvarnému umění (Nový zlínský salon 1996)
1996   Přírůstky 1991 - 1995
1996   Česká grafika 60. let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary
1997   Česká koláž
1997   Podoby fantazie II (České umění 2.poloviny 20.století ze sbírek AJG)
1997   Czech Collage
1998   Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století
1998   Jubilanti mánes 1998
1999   …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998)
1999   Umění zrychleného času (Česká výtvarná scéna 1958-1968)
2000   Současná minulost (Česká postmoderní moderna 1960–2000)
2000   100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century (1900… 2000)
2000   Dva konce století / The End of Two Centuries (1900 - 2000)
2000   alfa 2000 omega
2001   Jiří Kolář sběratel / Collector
2001   Objekt - objekt / Object - object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in time)
2001   Možnosti proměny I (České umění 1970-2000 ze sbírek Českého muzea umění v Praze)
2002   Objekt - objekt / Object - object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in time)
2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půl století proměn moderní grafické tvorby / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
2002   Poezie magického realismu
2003   Art Prague (Veletrh současného umění / Contemporary Art Fair)
2004   Šedesátá / The sixties
2005   Kresba a grafika 60. let (Pohledy do sbírek AJG)
2005   Rozbít hranice / Breaking Barriers (Kresba a grafika ze sbírek ČMVU v Praze 1957 - 1969 / Prints end rawings from the Collection of the Czech Museum of Fine Arts, Prague)
2006   České poválečné umění
2006   České umění XX. století: 1940-1970
2007   Art Prague (6. veletrh současného umění / 6th International Contemporary Art Fair)
2007   Soustředěný pohled / Focused View (Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky / 1960s Prints from the Collections of Czech Galleries Association Members)
2007   České umění XX. století: 1970-2007
2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě / Exoticisms in 20th-century Art in Bohemia and Moravia
2008   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích (České umění 20. století)
2008   Na zkoušku v ráji? (Umění šedesátých let ze sbírek Západočeské galerie v Plzni)
2008   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia / České a slovenské umění šedesátých let 20. století
2010   Česká koláž
2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (2. díl)
2010   Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010 (Part Two)
2010   Sbírka 1 2 3: Stopy historie v akvizicích / Collection 1 2 3: The Tracks of History in Acquisitions
2011   Půlstoletí výtvarného umění v Letohrádku Ostrov 1961-2011
2012   Ostrava! Ostrava! (Nejen zlatá šedesátá ze sbírek GVU v Ostravě)
2014   Stavy mysli: Za obrazem / States of Mind: Beyond the Image (Stálá expozice GASK - Galerie Středočeského kraje / Permament Exhibition of GASK - Gallery of the Central Bohemian Region)
2015   Šmidrové
2016   Šumění andělských křídel (Anděl v evropském výtvarném umění)
2017   Příliš mnoho zubů / Too Many Teeth
2017   Error (Alegorický princip v českém poválečném malířství a sochařství ze sbírek AJG)
2018   Sexies! Vždyť přeci létat je snadné... (Figurální psychedelie a jiné kratochvíle z konce 60. a ze 70. let)
2018   Difficult Ceremony
2018   Stavy mysli / Za obrazem / States of Mind / Beyond the Image (Obměny a intervence / Interventions and Innovations)
2020   Odvrácená tvář humoru (Groteska, nadsázka a ironie v českém umění 2. poloviny 20. století ze sbírek GMU v Roudnici nad Labem)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1967   Významné osobnosti uměleckého života ve Středočeském kraji, Krajské osvětové středisko Středočeského KNV, _
1969   Nová figurácia, Pallas, vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umeni, Bratislava (Bratislava)
1970   Nová figurace, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
1970   Šmidrové, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
1973   Osobnost a tvorba, Avicenum, zdravotnické nakladatelství, n.p., Praha
1979   L'art aujourd'hui en Tchecoslovaquie, Geneviève Bénamou, Paříž (Paris)
1993   Contemporary Czech Painting, G+B Arts International Limited, East Roseville
1994   Nové umění v Čechách, Nakladatelství a vydavatelství H&H, s.r.o., Jinočany (Praha-západ)
1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
2005   České ateliéry / Czech studios (71 umělců současnosti / 71 contemporary artists ), Art CZ, Praha
2007   Culture Tchèque des années 60, Centre tchèque Paris (České centrum Paříž), Paříž (Paris)
2010   „Československý malíř“ Salvator Dalí a jeho vliv na české umění, Galerie Miro, Praha
2011   100 uměleckých děl ze sbírek Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem (100 artworks from the collection of the Gallery of Modern Art in the Roudnice nad Labem), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2015   České knižní obálky v edičních řadách (SNKLU Odeon), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2016   České knižní obálky v edičních řadách (SNKLHU Odeon 1953-1995), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2018   Naše Francie (Francouzská poezie v českých překladech a ilustracích 20. století), Památník národního písemnictví, Praha
2018   Opus International, PageFive, Praha 7
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1968   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
1969   50 let československého malířství 1918 - 1968 (Sborník v výstavě, pořádané v letech 1968 - 1969 českými a slovenskými galeriemi), Národní galerie v Praze, Praha
1985   Šedá cihla 78/1985, Jazzová sekce, Praha
2005   Česká koláž (Sbírka Pražské plynárenské), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2005   Šmidrové (Jednou Šmidrou, Šmidrou navěky), Fontána, Olomouc (Olomouc)
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1975   Encyklopédie du surréalisme, Somogy Éditions d'art, Paříž (Paris)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2001   Velký slovník osobností vědy a kultury příbramského regionu, Knihovna Jana Drdy Příbram, Příbram (Příbram)
2009   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2009 (XX. Vil - Vz), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1964/08/14   Pražské výstavy v červenci, Výtvarná práce, 12, 13, 1964/08/14, 2-9
1965   Umění by nemohlo existovat..., Šmidrové, , , 1965, -
1965   Krize a východiska, Výtvarná práce, 13, 10-11, 1965/06/18, 5-5
1965   Sept jours avec la peinture (Samedi) (La chronique de Jean Bouret), Les lettres françaises , , 1106, 1965/11/18, 28-28
1965   K fenomenologii objektu, Výtvarná práce, 13, 21, 1965/11/10, 7-7
1966   Umění objektu, Výtvarné umění, 16, 6-7, 1966/09/05, 302-311
1966   Posurrealistický okruh pražské umělecké školy, Výtvarné umění, 16, 6-7, 1966/09/05, 312-325
1966   Pět mladých Čechů v galerii Lambert, Výtvarná práce, 14, 7, 1966/04/14, 3-
1966   In Prag ist man durchaus modern (Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart), Der Telegraf, 21, 165, 1966/07/19, 10-10
1966   Landschaften aus Poesie (Ausstellung tschechoslowakischer Künstler in der Berliner Akademie), Die Welt, 21, 166, 1966/07/20, 9-9
1966   Verrätselung („Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart“ in Berlin), Frankfurter Allgemeine Zeitung, , 170, 1966/07/26, 9-9
1966   Der sozialistische Realismus hat ausgespielt („Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart“ in der Westberliner Akademie der Künste ausgestellt), Mannheimer Morgen, 21, 173, 1966/07/30, 50-50
1966   Ohne Pathos und politischen Kitsch (Großer Auftritt der Tschechen in Berlin / Auf neuen Kunstwegen), Hamburger Abendblatt, 19, 173, 1966/07/28, -
1966   Ausgedient (Kein sozialistischer Realismus), Stuttgarter Zeitung, 22, 173, 1966/08/01, 11-11
1966   Solides Handwerk ist immer noch die beste Grundlage der Kunst, Berliner Morgenpost, 69, 172, 1966/07/27, 6-6
1966   Gute Nachbarn („Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart“ in der Akademie), Der Abend, 21, 163, 1966/07/16, 5-5
1966   V západoberlínském zrcadle (Ohlas československé výstavy), Výtvarná práce, 14, 23, 1966/11/17, 1-
1966   L'art tchècoslovaque aujourd'hui, Les Lettres française, , , 1966/04/14, 27-28
1966   L'art aujourd'hui en Tchécoslovaquie, Les Annales, , 183, 1966, 61-63
1966   Tvůrčí skupina Umělecká beseda, Výtvarná práce, 14, 6, 1966/03/31, 3-
1966   Bilance Výstavy mladých, Výtvarná práce, 14, 25, 1966/12/15, 6-6
1967   Estetika divnosti, Výtvarné umění, 17, 1, 1967/02/10, 1-13
1967   Prague: Sisyphe sand Kafka serait Prométhée, Domus, , 450, 1967, 50-54
1967   Tschechische Kunst, Kunstforum Göhrde 67, , , 1967, -
1967   Cecoslovacchia: Normalizzazione e speranza, D'Ars, 8, 34, 1967, 26-31
1968   Přehled pražských výstav, Výtvarná práce, 16, 12-13, 1968/07/18, 4-4
1968   Přehled pražských výstav, Výtvarná práce, 16, 12-13, 1968/07/18, 5-5
1968   O Čs. umění ve Španělsku, Výtvarná práce, 16, 7, 1968/04/20, 11-11
1968   L'imagination critique de Vozniak, Opus International, , 9, 1968/12, 44-44
1968   Les mutations du collage, Opus International, , 9, 1968/12, 48-50
1971   Arte attuale in Cecoslovacchia, D'Ars, 12, 56-57, 1971/10, 18-37
1971   Ikony Jaroslava Vožniaka, Výtvarná práce, 19, 5, 1971/03/02, 5-5
1975   Vozniak Jaroslav (Suchdol, Tchécoslovaquie, 1933), Encyklopédie du surréalisme, , , 1975, 252-
1979   Les membres de l´ancien groupe pragois ´Šmidrové´..., L'art aujourd'hui en Tchecoslovaquie, , , 1979, 43-49
1979   Česká portrétní malba XX. století, Česká portrétní malba XX. století, , , 1979, -
1983   L´art tchèque depuis 1950, Dessins tchèques du 20e siècle, , , 1983, 59-60
1988   Výstava přírůstků GHMP, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 7, 1988/06/21, 8-
1991   Šedá cihla (Šedá cihla 78/1991), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 17, 1991/08/22, 8-8
1992   České výtvarné umění 1960 - 1990, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5, 21, 1992/10/15, 4-
1993   Jaroslav Vozniak, Contemporary Czech Painting, , , 1993, 202-205
1993   One-Person Exhibitions, Contemporary Czech Painting, , , 1993, 210-217
1993   Biography, Contemporary Czech Painting, , , 1993, 218-235
1997   Všechno je koláž, Česká koláž, , , 1997, 19-27
1997   Profily autorů (Jaroslav Vožniak), Česká koláž, , , 1997, 162-163
2000   Dialog se světem se rozvíjí jako odezva..., alfa 2000 omega, , , 2000, 8-13
2000   Země - Terč / Land - Target (1958 - 1977), 100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century, , , 2000, 168-191
2001   Sbírka Pražské plynárenské, Ze sbírek Pražské plynárenské 2002, , , 2001, 0-0
2005   Jaroslav Vožniak (1933), České ateliéry / Czech studios, , , 2005, 86-91
2005   Jaroslav Vožniak, České ateliéry / Czech studios, , , 2005, 453-454
2005   Jednou Šmidrou, Šmidrou navěky?, Šmidrové, , , 2005, 175-179
2006   Výstavy v Galerii Šternberk v letech 2001-2006, Galerie Šternberk 2006, , , 2006, 13-15
2006   Jednou Šmidrou, Šmidrou navěky? (Šmidrové), Revue Art, , 1, 2006/1, 54-61
2006   Šmidrové (Galerie Atrium na Žižkově), Art & Antiques, , 1, 2006/01, 96-96
2007   Racionální a přeludná obrazivost, Dějiny českého výtvarného umění 1958 - 2000 (VI/1), , , 2007, 179-197
2008   Žhavé oázy (Praha, České muzeum výtvarných umění 12. 12. 2007 - 17. 2. 2008; Hodonín, Galerie výtvarného umění, 5 3. 2008 - 21. 4. 2008; Pardubice, Východočeská galerie, 15. 5. 2008 - 10. 8. 2008; Cheb, Galerie výtvarného umění, 25. 9. 2008 - 30. 11. 2008), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 21, 13, 2008/06/26, 6-6
2008   Umění šedesátých let je počin (Kultura & názory), Plzeňský deník, 17, 244, 2008/10/16, 28-
2010   Akční umění, České moderní a současné umění 1890 - 2010, , , 2010, 74-87
2010   Action Art, Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010, , , 2010, 74-87
2012   Ostrava! Ostrava!, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 7, 2012/04/05, 7-
2019   Jaroslav Vožniak, Ročenka ART+, , , 2019, 34-35
2019   Milionová Kmentová, Art + Antiques, , 6, 2019/06/07, 15-15
www
rok vydání, název (podnázev)
  Jaroslav Vožniak (cs.wikipedia.org)
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1990   Jaroslav Vožniak
1991   Jaroslav Vožniak: Obrazy 1991
1994   Jaroslav Vožniak: Obrazy
1995   Jaroslav Vožniak: Na ostravsku
1999   Jaroslav Vožniak: Nové práce
1999   Jaroslav Vožniak: Pocta divnosti
2000   Jaroslav Vožniak: Pocta divnosti / Hommage to Strangeness (Dílo z let 1957-1999 / Work 1957-1999)
2001   Jaroslav Vožniak
2017   Jaroslav Vožniak
2021   Jaroslav Vožniak: Příběh ztraceného obrazu
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1965   Jeune avant-garde tchécoslovaque
1980   Kresby
1988   Jeden starší - jeden mladší
1990   Výběr z fondů galerie. Šedesátá léta (Obrazy, plastiky, kresby, grafika)
1991   Šedá cihla 78/1991
1993   Umění papírové koláže k osmdesátinám moderní české koláže
1993   Současná grafika
1995   Jaroslav Vožniak: Obrazy, grafika, koláže / Paintings, prints, collages; Vánoční výstava / Christmas exhibition
1998   Jubilanti Mánesa 1998
1998   Jaroslav Vožniak a jeho škola: Marta Hadincová, Miroslav Hadinec, Ivana Vožniaková
2001   Objekt / objekt Object / Object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in Time)
2002   Česká grafika (Půl století proměn moderní grafické tvorby)
2005   Šmidrové (Jednou Šmidrou, Šmidrou navěky)
2005   Rozbít hranice (Kresba a grafika ze sbírek ČMVU v Praze 1957 - 1969)
2005   Šmidrové (Bedřich Dlouhý, Jan Koblasa, Karel Nepraš, Jaroslav Vožniak, Rudolf Komorous)
2005   Argumenta z kolekcji Gerharda Jürgena Bluma-Kwiatkovskiego
2005   Kresba a grafika 60. let (Pohled do sbírky AJG)
2006   Šmidrové (Jednou Šmidrou, Šmidrou navěky)
2006   Závažná hra aneb česká a slovenská asambláž
2006   České poválečné umění
2007   Výběr z díla českých a slovenských sochařů
2008   Česká grafika I
2011   Doteky konstruktivismu
2013   Umění je abstrakce
2015   Galerie na cestách (Pohledy do sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové. Surrealismus - Skupina 42- Informel)
2016   100 děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě
2017   Hry a sny (Práce na papíře)
2017   Pomíjivost snů
2018   Difficult Ceremony
2020   Odvrácená tvář humoru (Groteska, nadsázka a ironie v českém umění 2. poloviny 20. století ze sbírek GMU v Roudnici nad Labem)
archivní fond
rok vydání, název (podnázev)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1991   Auktion (Tschechische Kunst aus dem böhmischen und mährischen Raum)
1996   5. aukce výtvarného umění
1997   8. aukce (Obrazy, kresby, grafika, sochy, plastiky, fotografie 20. stol.)
1997   9. aukce (Obrazy, kresby, sochy, plastiky 20. stol., stará a moderní grafika)
1997   Aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami
1997   Aukce výtvarných děl starého a nového umění
1998   16. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
1999   25. aukce (Umění 50. a 60. let 20. století, obrazy, kresby 19. - 20. století, česká a světová grafika)
2000   Výtvarné umění
2000   29. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
2000   Mistrovská díla 19. a 20. století (Aukce výtvarných děl starého a nového umění)
2001   35. aukce (Obrazy, kresby 19.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
2002   6. aukční salon výtvarníků (305 dárců pro konto Bariéry)
2003   I. aukce moderního umění
2003   48. aukce Antikva Nova Kodl a 47. aukce Aukční síně Vltavín
2004   7. aukční salon výtvarníků (372 dárců pro Konto Bariéry)
2004   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
2004   3. aukce moderního umění
2004   51. aukce Antikva Nova Kodl a 57. aukce Aukční síně Vltavín
2005   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
2005   55. aukce Antikva Nova Kodl a 63. aukce Aukční síně Vltavín
2005   27. aukce (Mistrovská díla 19. až 21. století)
2006   28. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005)
2007   Aukce č. 1 (Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie)
2007   Současné umění / Súčasné umenie / Contemporary Art
2007   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (7. 10. 2007)
2007   31. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění)
2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (3. 2. 2008)
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (18. 5. 2008)
2008   60. aukce Aukční Galerie Kodl a 72. aukce Aukční síně Vltavín a mimořádná aukce Konta Bariéry
2008   61. aukce Aukční galerie Kodl a 75. aukce Aukční síně Vltavín
2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (25. 1. 2009)
2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (17. 5. 2009)
2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (4. 10. 2009)
2009   11. Aukce
2010   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (21. 2. 2010)
2010   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague I.) (20. 6. 2010)
2010   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague II.) (20. 11. 2010)
2010   14. aukce
2010   17. aukce
2010   18. aukce
2010   19. aukce
2011   67. aukce Aukční Galerie Kodl a 98. aukce Aukční síně Vltavín
2011   24. aukce výtvarného umění
2011   20. aukce
2011   22. aukce výtvarného umění
2011   66. aukce Aukční síně Galerie Kodl a 94. aukce Aukční síně Vltavín
2012   Aukce moderního a současného umění (15. dubna 2012 Augustine Hotel Prague)
2012   Aukce výtvarného umění (7. října 2012, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1)
2012   Aukce výtvarného umění (9. prosince 2012, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1)
2012   Večerní aukce poválečného umění 1950-2010 (7. 6. 2012)
2012   25. aukce výtvarného umění
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2012   Výtvarné umění (Obrazy, kresby, grafika, fotografie, sochy, plastiky, objekty)
2012   27. aukce
2012   26. aukce
2012   28. aukce (Výtvarné umění a starožitnosti)
2013   Výtvarné umění: Dražební katalog II. (17. března 2013, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1)
2013   Výtvarné umění
2013   70. aukce Aukční Galerie Kodl a 112. aukce Aukční síně Vltavín
2013   71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín
2013   31. aukce
2013   Day Sale 2013: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague IX.) (6. 10. 2013)
2013   29. aukce
2014   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín
2014   Day Sale 2014: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XI.) (5. 10. 2014)
2015   Aukční katalog 2/2015: Výtvarné umění
2015   Aukce 40 (Výtvarné umění, starožitnosti, design a české umělecké sklo)
2016   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, česká a světová grafika 18. - 21. století)
2016   Etcetera 1: Soukromá sbírka umění
2016   Večerní aukce poválečného & současného umění (9. 6. 2016)
2017   Etcetera 2½
2017   artkunst, aukce č. 20 (Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie)
2017   Etcetera III (Contemporary art & Art brute private collection)
2017   Večerní aukce moderny, poválečného & současného umění / Modern, Post-War & Contemporary Art Evening Sale (29. 11. 2017)
2017   Day Sale 2017: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Exkluzivní výběr obrazů)
2017   Moderní a poválečné umění / Modern and post-war art (Současné umění / Fotografie , Contemporary art / Photographs)
2018   Day Sale: Aukce mistrovských děl 19. - 21. století (Exkluzivní výběr obrazů)
2018   Post-War & Contemporary Art
2019   Aukce výtvarného umění 2019 (Mistrovská díla 15.-21. století: Exkluzivní výběr obrazů (24. 2. 2019))
2019   83. aukční den Galerie Kodl
2021   83. aukce
dopis
rok vydání, název (podnázev)
1968   Dodatek ke zprávě o činnosti GP
dopisnice/pohlednice
rok vydání, název (podnázev)
1988   Jaroslav Vožniak: Obraz, 1988 (olej, komb. technika, 110 x 110 cm)
informační leták / informace autorská
rok vydání, název (podnázev)
2017   Jaroslav Vožniak
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1997   České imaginativní umění / Czech Imaginative Art
2014   Warhol, Lhoták, Pištěk a další / and others (Auto v proměnách času / The Automobile through the Ages)
2015   Šmidrové
2015   Einfach phantastisch! / Prostě fantastické
kalendář
rok vydání, název (podnázev)
2001   Ze sbírek Pražské plynárenské 2002
katalogová pozvánka
rok vydání, název (podnázev)
1998   Jaroslav Vožniak a jeho škola: Marta Hadincová, Miroslav Hadinec, Ivana Vožniaková
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1993   Pocta Jaroslavu Vožniakovi: Kolerace tvarů a barev
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1997   České imaginativní umění (Czech Imaginative Art)
2000   Událost v krajině (České výtvarné umění 1958 - 1968 ze sbírek Českého muzea výtvarných umění)
2001   Možnosti proměny I. (České výtvarné umění 1970 - 2000 ze sbírek ČMVU v Praze)
2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půlstoletí proměn moderní grafiky / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
2005   Pavel Sukdolák: Lepty, pastely / Letní kolekce
katalogový list autorský
rok vydání, název (podnázev)
2001   Jaroslav Vožniak
katalogový list kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
  Galerie eS
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1966/09/05   Výtvarné umění
2002   Listy S.V.U. Mánes (Zvláštní číslo k výstavě Možná první a zatím poslední)
2003   Listy S.V.U. Mánes (Zvláštní číslo k výstavě Jubilanti S.V.U. Mánes 2003)
plakát
rok vydání, název (podnázev)
1968   Šmidrové (obrazy objekty sochy partitury)
pracovní soubor
rok vydání, název (podnázev)
  Aukce 2005; slovenská
2007   Súčasné umenie, Woxart, 2007
program
rok vydání, název (podnázev)
2006   Atrium na Žižkově, koncertní a výstavní síň (2006/02 - únor; Koncerty - výstavy, pronájmy, další akce)
2008   Galerie výtvarného umění v Ostravě: Program 2009 leden - únor - březen
ročenka
rok vydání, název (podnázev)
2019   Ročenka 2018 (Výběr výtvarných děl z 80. a 81. aukce Galerie KODL)
2020   Ročenka 2019 (Výběr výtvarných děl z 82. a 83. aukce Galerie KODL)
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
1968   Přírůstky uměleckých děl 1963-1967 (Krajská galerie Hradec Králové)
1974   České malířství XX. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
1986   Galerie Roudnice
2013   Od informelu k figuře (Sbírka Galerie Dolmen)
2014   Sto děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě
2015   100 Works from the Gallery of Fine Art, Ostrava
2021   60.–70. léta 20. století / The 1960s and 1970s (3)
seznam článků/soupis literatury
rok vydání, název (podnázev)
1966   Referáty o výstavě československého umění současnosti v Západním Berlíně 1966
seznam osobností / členů
rok vydání, název (podnázev)
2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1966   Aktuální tendence českého umění I / Tendances actuelles de l´art tchèque
1967   17 tsjechische kunstenaars (autorské medailony, seznam vystavených prací)
1968   Nové věci
1998   Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století (Seznam vystavených prací, resumé)
2000   Konec světa? (Seznam vystavených děl)
2003   Ohlédnutí, Výstava k 50. výročí právní samostatnosti Oblastní galerie v Liberci (Seznam vystavených děl, 2. část)
2009   Realita je víc než fikce: Asambláž jako tvůrčí princip v českém umění 60. a 70. let (Seznam umělců a vystavených děl)
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
soubor pohlednic
rok vydání, název (podnázev)
1988   Jeden starší - jeden mladší (12/15 Pozdě, ale přece)
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
2000   Jaroslav Vožniak: Pocta divnosti - dílo z let 1957 - 1999
2010   Realita je víc než fikce (Asambláž jako tvůrčí princip v českém umění 60. a 70. let)
vlaječka
rok vydání, název (podnázev)
1988   Jeden starší - jeden mladší, Lidový dům Praha 9