Alois Bubák

instituce, obec
Galerie hlavního města Prahy, Praha(CZ)
Kancelář prezidenta České republiky, Praha(CZ)
Národní galerie v Praze, Praha(CZ)
Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)(CZ)
Západočeské muzeum, Plzeň (Plzeň-město)(CZ)