Miloš Jiránek

rok od - do, skupina
0 -  Grupa uhorsko-slovenských maliarov
1896 - 1911  Spolek výtvarných umělců Mánes (SVU Mánes)