Miloš Jiránek

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1910   Miloš Jiránek (Katalog souborné výstavy 1898-1910)
1925   Miloš Jiránek (1875-1911)
1936   Miloš Jiránek (1875 - 1911)
1946   Neznámý Miloš Jiránek
1952   Miloš Jiránek (Výtvarné dílo 1875 - 1911)
1968   Miloš Jiránek (1875 - 1911)
1968   Miloš Jiránek
1969   Miloš Jiránek
1971   Miloš Jiránek
1975   Miloš Jiránek
1979   Miloš Jiránek: Kresby - akvarely - pastely - grafika
1986   Výtvarné Hlinecko 1986: Miloš Jiránek
1995   Miloš Jiránek (1875 - 1911)
1996   Miloš Jiránek
2012   Miloš Jiránek: Zápas o moderní malbu / The Struggle over Modern Painting
2012   Miloš Jiránek: Zápas o moderní malbu 1875-1911
2019   Miloš Jiránek: Na jezu, 1905-1906
2021   Miloš Jiránek: Zbojnická cesta, 1905
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1906   Seznam I. výstavy výtvarného umění pořádané Komitétem pro uměleckou výchovu
1907   Česká grafika
1908   Česká grafika II.
1911   XXXV. výstava S.V.U. Mánes
1911   XXXVI. výstava S.V.U. Mánes, členská
1921   Katalog výstavy originálů českých malířů ze soukromého majetku v Hradci Králové
1926   Stá výstava Spolku výtvarných umělců Mánes
1927   125. výstava S.V.U. Mánes
1927   Wystawa sztuki Czeskosłowackiej
1930   Sto let českého umění 1830-1930 (První výstava v nové budově)
1932   Katalog I. výstavy obrazů a plastik českých umělců ze soukromého majetku členů Kruhu přátel umění v Hradci Králové
1933   Průvodce po Moderní galerii
1934   Katalog výstavy obrazů ze sbírky JUDra J. Šafaříka (Průcha, A. Slavíček, Mařák a j.)
1934   Český poimpresionismus do války (Výstava obrazů ze soukromého majetku brněnského)
1937   Výstava „50 let Mánesa“ (Oslavy 50 let Mánesa II.)
1937   L'art moderne tchécoslovaque (Exposition Internationale de Paris 1937)
1937   Современное чехословацкое искусство (Současné československé umění)
1939   Výstava podobizen (Práce členů Mánesa za padesát let)
1940   Umění 1900 - obrazy, plastiky, plakáty a knihy
1940   Padesát let české moderní grafiky
1941   Umělci o sobě (Výstava autoportrétů)
1941   Výstava Spolku výtvarných umělců Mánes
1943   Jaro v české krajině
1944   Květiny a zátiší / Blumen und Stilleben
1945   Výstava vybraných děl 14.-20. století
1945   50 let českého výtvarného umění (Na počest zájezdu světového studenstva na Moravě)
1946   Česká kresba
1946   Machek až současníci (Výstava děl českých malířů XIX. a XX. století v reprodukci)
1946   Výběr význačných děl
1947   Česká krajina (Od Antonína Slavíčka k Václavu Špálovi)
1948   Umění a kýč (2. podobizna)
1948   Umění a kýč (1. výstava z cyklu Výchova k umění)
1949   Moderní malířství v kostce (Od realismu k socialistickému realismu)
1950   Sociální náměty v české moderní grafice
1957   Sociální a pracovní motivy v české grafice
1957   Výstava českého umění 19. a 20. století z obrazárny Pražského hradu
1959   Sbírka moderního umění (Československé malířství 20. století)
1959   České moderní malířství
1959   České moderní malířství
1959   České malířství XX. století ze sbírek Národní galerie v Praze
1961   Škola vidění I. (Výmluvnost kresby)
1961   Hluboká 1961 (Výtvarným uměním k socialistickému životu)
1962   Česká kresba ze sbírek Národní galerie v Praze
1962   Expoziția de artă plastică Cehoslovaca (Sec. XIX - XX)
1962   Чехословацко изкуство 19 и 20 столетие (Čechoslovaško izkustvo ot 19 i 20 stoletije)
1963   Hluboká 1963: Umění 1900-1963 (Obrazy, plastika, grafika)
1963   Od Mánesa ke Špálovi
1963   Cseh-szlovák művészet XIX - XX század
1963   Dějiny grafiky - tisk z výšky (Dřevořez, dřevoryt a příbuzné techniky v umělecké grafice)
1964   Český a slovenský lid ve výtvarném umění
1965   Moderní česká kresba
1965   Škola vidění (Výmluvnost kresby)
1966   Пєйзаж (Pejzaž) (Vystavka proizvedenij chudožnikov Čechoslovakii)
1966   Česká secese (Umění 1900)
1967   F. X. Šalda a výtvarné umění
1967   Moderní české umění z přírůstků sbírek 1961-1966
1967   Sztuka walcząca (Wystawa z okazji 20-tej rocznicy Układu o Przyjaźni i Wzajemnej Pomocy między PRL i CSRS)
1968   Česká moderní grafika ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech (I. výstava přírůstků galerijní sbírky)
1969   Česká krajina
1969   České umenie I. polovice 20. storočia
1969   Krajina barvy a světla
1970   České malířství od gotiky k impresionismu
1970   Středočeský kraj v díle českých malířů 19. a 20. století
1971   České malířství XX. století ze sbírek Národní galerie (Díl I. Generace devadesátých let)
1971   České sociální umění
1971   České sociální umění dvacátých let
1971   Český portrét
1971   Obrazy pěti století
1972   České umění 20. století
1973   České malířství 20. století (Generace devadesátých let)
1975   České malířství a sochařství XX. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci
1975   České umění první poloviny 20. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1975   Nové obrazy a plastiky z nákupů a jiných zisků
1975   Češko slikarstvo 19. in začetka 20. stoletja
1975   Česká podobizna v malířství 19. století
1976   Klasikové českého malířství ze sbírek Pražského hradu
1976   Česká kresba první poloviny dvacátého století ze sbírek GVU v Ostravě
1977   České malířství první poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě
1977   České malířství první poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě
1977   Praha a střední Čechy v obrazech 19. a počátku 20. století
1977   Česká krajina XX. století
1978   Český žánr na přelomu 19. a 20. století
1978   Přírůstky českého malířství 20. století v Moravské galerii v Brně za uplynulých deset let
1978   České umění na přelomu století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
1979   Přírůstky českého umění 20. století z let 1975 - 1979
1979   Variace impresionismu v české malbě
1979   Dítě v českém umění 19. a 20. století
1979   Nové obrazy, plastiky a grafika (Přírůstky z let 1971–1979)
1979   České malířství 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1979   Česká krajina 19. století
1980   České maliarstvo 20. storočia zo zbierok Národní galerie v Prahe
1980   Rukopisy slavných českých umělců 19. a 20. století
1980   České moderní malířství 1900-1950 ze sbírek Moravské galerie v Brně
1981   Malířský a sochařský portrét (Sbírka umění 20. století Severočeské galerie)
1981   České moderní malířství I. (Ze sbírek Moravské galerie v Brně (1890-1919))
1982   Světlo (Světlo v českém malířství - generace osmdesátých a devadesátých let 19. století)
1982   Filla, Gutfreund, Kupka och Tjeckisk Kubism 1907-1927
1983   České malířství a sochařství 20. století (Ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci)
1983   Alfons Mucha und die tschechische Graphik um 1900
1983   České malířství a sochařství 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově
1983   České umění z přelomu století (ze sbírek OGVU Gottwaldov)
1983   Rukopisy slavných českých umělců 19. a 20. století
1984   České maliarstvo XX. storočia zo zbierok Národnej Galérie v Prahe (I. diel)
1984   Tschechische Kunst 1878-1914 (Auf dem Weg in die Moderne)
1984   České malířství z přelomu století ze sbírek OGVU Gottwaldov
1984   Die tschechische Malerei des XIX. Jahrhunderts
1985   Přírůstky z let 1975-1985 (Obrazy - plastiky - kresby - grafiky)
1985   Sztuka Czeska przelomu XIX/XX wieku
1985   České umění 20. století (Z přírůstků Moravské galerie v Brně z let 1978/1985)
1985   České malířství XX. století (Generace devadesátých let: realismus, impresionismus, symbolismus, secese 3. část)
1986   Česká malba a kresba 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1986   České maliarstvo 19. storočia (zo zbierok Moravskej galérie v Brne)
1986   Přírůstky do sbírek za léta 1981-1985
1987   České umění 20. století, Obrazy, plastiky, kresby, grafika (Přírůstky Alšovy jihočeské galérie za léta 1980 - 1985)
1987   Český portrét 1877–1987
1987   S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení)
1987   České malířství 19. století (ze sbírek Moravské galerie v Brně)
1987   Masterpieces of European painting from the National Gallery in Prague
1988   Česká kresba XX. století I
1988   Nationalgalerie Prag: Die Geschichte einer Sammlung (Von der Gotik bis zur klassischen Moderne)
1988   České maliarstvo XX. storočia (Generácia 90. rokov I. zo zbierok Národní galerie v Prahe)
1988   České moderní výtvarné umění (90. léta 19. století)
1989   Portrét v české grafice XX. století ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary
1989   České maliarstvo XX. storočia (I. diel - generácia 90. rokov)
1989   30 let Výtvarného Hlinecka (1960-1989)
1990   Přírůstky 1980 - 1990
1990   Impressionismo in Europa
1995   Poezie a krása (Česká malba a kresba přelomu století ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni)
1995   Krajina duše (České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století)
1995   Evropské malířství devatenáctého století (Ze sbírek Moravské galerie Brno 1995)
1996   Obrazárna v Čechách 1796 - 1918
1996   Proměny krajiny (Česká krajinomalba přelomu 19. a 20. století ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni)
1997   Proměny krajiny v českém malířství 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze
1999   Přírůstky sbírek státních galerií České republiky z let 1990 - 1997
1999   České malířství přelomu 19. a 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě
1999   Prague 1900 (Poetry and ecstasy)
2000   100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century (1900… 2000)
2000   Dva konce století / The End of Two Centuries (1900 - 2000)
2000   České umění přelomu 19. a 20. století ze sbírek Státní galerie ve Zlíně
2000   August Švagrovský a jeho sbírka (90. výročí založení galerie)
2001   Křídla slávy (Vojtěch Hynais, čeští Pařížané a Francie)
2001   Sen o říši krásy / Dream of the Empire of Beauty (Sbírka Jiřího Karáska ze Lvovic / The Collection of Jiří Karásek of Lvovice)
2003   Ejhle světlo
2003   Sport v českém umění 20. století / Sports in the Czech Fine Arts of the 20th Century
2004   Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století / Folklorism in 20th-century Czech Art
2004   České malířství 19. a 20. století ze soukromých uměleckých sbírek
2007   Grund, Mucha, Čapek,... (Tschechische Malerei aus der Sammlung Kooperativa / České malířství ze sbírky pojišťovny Kooperativa / Czech Painting from the Kooperativa Collection)
2007   České malířství přelomu 19. a 20. století ve sbírce Západočeské galerie v Plzni
2007   Zátiší v malbě 19. století
2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě / Exoticisms in 20th-century Art in Bohemia and Moravia
2007   !Křičte ústa! (Předpoklady expresionismu)
2008   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích (České umění 20. století)
2008   Bytosti odnikud (Metamorfózy akademických principů v malbě 1. poloviny 20. století)
2009   Poklady Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích / Treasures from the North Bohemian Gallery of Fine Art in Litoměřice
2010   Možnosti záznamů: Sto let v kresbách ze sbírky Moravské galerie v Brně / Drawn for the Record: A Hundred Years in Drawings from the Collection of the Moravian Gallery in Brno
2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (1. díl)
2010   Mistrovské doteky českého impresionismu
2011   Čeští umělci ve Francii 1900-1918
2012   Člověk a stroj (Strojová estetika v českém výtvarném umění 19. století)
2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011
2012   S.V.U. Mánes 1900-1947 (Podíl Spolku na formování české moderní kultury)
2012   Psovo slunce (Expresivně laděné kresby ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové)
2012   Konec (s)nové epochy (Umění secese a symbolismu ze sbírky Patrika Šimona)
2012   Na duši nepokoj (Jiný pohled na české umění z přelomu 19. a 20. století)
2013   Šedesát let, šedesát tváří (Portréty ze sbírky Oblastní galerie v Liberci 1850-2000, která se konala v Oblastní galerii v Liberci v termínu 14.2.-7.4.2013)
2013   60 děl / 60 let Galerie umění Karlovy Vary (Galerie umění Karlovy Vary 1953-2013)
2014   Dialogy v obrazech (Vazby mezi výtvarnými scénami, Obrazy ze sbírky Karlštejnská a.s.)
2014   Zpátky na výsluní (České malířství od 19. století do současnosti)
2014   Cesty ke svobodě (Společnost, válka, umění 1914-1918)
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě)
2015   Smysl pro umění (Ceny České akademie věd a umění 1891-1952)
2016   Munch Kupka Kokoschka: Tělesnost 1890-1921 / Corporeality 1890-1921
2016   Portrét a figura ze sbírky Kooperativy
2017   Umění secese
2017   Světlo v obraze (Český impresionismus - Inspirace blízké i vzdálené)
2018   Jiří Franta & David Böhm: Sbírky jinak / před-za-skrz-v
2018   Vysoce ctěná slečno: Můj milý (Desatero mužů na paletě života Zdenky Braunerové)
2019   Od práce k zábavě (Podoby volného času v umění XIX. století)
2019   Sobě ke cti, umění ke slávě (Čtyři století uměleckého sběratelství v českých zemích)
2019   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art
2019   Linie touhy
2019   Umění dlouhého století 1796-1918: Portrét sbírky NGP
2019   Art of the Long Century 1796-1918: Portrait of the Collection NGP
2019   Dialogy
2020   Voda (Proměny obrazu živlu v českém umění 19.–21. století)
2021   Impresionismus: Krajina barvy a světla
2021   Mistři českého malířství (30 let sbírky)
2022   Nazí. Přirozeně / Naked. Naturally
2022   Na kopané (Fotbal ve vizuálním umění od počátku 20. století do současnosti)
2022   Na kopané (Fotbal ve vizuálním umění od začátku 20. století do současnosti)
2022   Moravská zemská obrazárna (1817–1961)
nedat.   Česká grafika
nedat. (1963)   Výtvarné umění Kolínska
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1929   Olšanské hřbitovy, Pražská akciová tiskárna, Praha
1932   Miloš Jiránek, František Borový, nakladatelství, Praha
1936   Miloš Jiránek, František Borový, nakladatelství, Praha
1936   Miloš Jiránek, Melantrich, nakladatelství, Praha
1940   Česká moderní grafika, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
1940   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1941   Dítě v umění výtvarném (Duše a tvář dítěte v malířství a sochařství), Orbis, Praha
1941   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1947   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1948   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1949   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1957   Národní galerie (České malířství konce XIX. a začátku XX. století), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1958   La nouvelle peinture tchèque et sa tradition classique, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1959   Má vlast (Česká krajina v našem malířství XIX. a XX. století), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1962   Miloš Jiránek: Volná grafika, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1967   Významné osobnosti uměleckého života ve Středočeském kraji, Krajské osvětové středisko Středočeského KNV, _
1980   Malá galerie českých malířů, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
1981   O grafice, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1982   Česká secese, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1985   Česká secese, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1986   Praha 1900 (Studie k dějinám kultury a umění Prahy v letech 1890-1914), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1989   Sport v umění, Nakladatelství Olympia, Praha
1997   Důvěrný prostor / Nová dálka (Umění pražské secese), Obecní dům, a.s., Praha
1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/1) (I) Počátky secese a symbolismu, počátky modernosti; II) Úsilí o moderní výraz), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1999   Méně výstav a více umění (Výběr z výtvarných referátů v Lidových novinách 1921-1939), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2000   České exlibris: Historie a současnost, Památník národního písemnictví, Praha
2002   Vademecum (Moderní umění v Čechách a na Moravě (1890 - 1938)), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2002   Umění 19. století (Průvodce expozicí Národní galerie v Praze. Veletržní palác, IV. patro), Národní galerie v Praze, Praha
2002   19th-century art (Guide to the Collection of the National Gallery in Prague. Trade Fair Palace, 4th floor), Národní galerie v Praze, Praha
2008   Bytosti odnikud (Metamorfózy akademických principů v malbě první poloviny 20. století v Čechách), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2008   August Švagrovský a jeho sbírka, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2011   100 uměleckých děl ze sbírek Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem (100 artworks from the collection of the Gallery of Modern Art in the Roudnice nad Labem), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2012   Malíři české secese, Nakladatelství Karolinum, Praha
2012   Czech Modern Painters 1888-1918, Nakladatelství Karolinum, Praha
2015   Sport je umění / Sport is art (Sportovní tematika v českém výtvarném umění 20. a 21. století / Sports themes in Czech art of the 20th and 21st centuries), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
2016   StArt: Sport jako symbol ve výtvarném umění, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2018   Tož to kupte! (TGM a sbírka umění pro Pražský hrad), Správa Pražského hradu, Praha
2018   Moderní exlibris v českých zemích, Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
2019   Jdi na venkov! (Výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích 1800-1960), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2019   220 míst AVU, Akademie výtvarných umění, Praha
2020   Dělník je smrtelný, práce je živá / Workers die but Work Lives on, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
2022   MEN: Mužské tělo ve sbírce Roberta Runtáka / The Male Body in Robert Runták's Collection, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2023   50 mistrovských děl českého umění období fin de siècle ze sbírek Západočeské galerie v Plzni, Scala Arts & Heritage Publishers Ltd., Londýn (London)
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1942   Opuštěná paleta (Sborník malířů, kteří odešli předčasně), František Topič, nakladatelství, Praha
1973   20 let Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
1984   Tschechische Kunst 1878-1914 (Auf dem Weg in die Moderne, Textband), Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
2012   Ars linearis III, Národní galerie v Praze, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1963   Příruční slovník naučný (II. díl, G-L), Nakladatelství Československé akademie věd (NČAV), Praha
1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1986   Malá československá encyklopedie (I-L), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (3: g/j), Diderot, Praha
2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1912   Miloš Jiránek, Novina, 5, 13, 1912/05/24, 399-
1912   Miloš Jiránek (dokončení), Novina, 5, 14, 1912/06/16, -424
1921   Dva mrtví protichůdci: Jiránek a Kubišta, Volné směry, 21, , 1921-1922, 193-198
1937   Prameny (Akord 1937/4), Umění, , , 1937, 48-53
1942   Opuštěná paleta, 3 týdny v umění, , 13-14, 1942/03/30, 255-261
1942   Miloš Jiránek (1875 - 1911), Opuštěná paleta, , , 1942, 36-38
1946   Jiránek a Kubišta, Národní osvobození, 17, 275, 1946/11/30, 5-5
1947   Miloš Jiránek, Předpoklady slohu, , , 1947, 71-76
1952/08   K výstavě Miloše Jiránka, Výtvarné umění, 2, 7-8, 1952/07, 346-348
1953   Krajská galerie Vysočiny v Jihlavě, Výtvarná práce, 1, 21, 1953/08/07, 2-
1954   Díla našich umělců vystavená v SSSR, Výtvarná práce, 2, 4, 1954/02/26, 7-
1955   Výstava Československého výtvarného umění v Čínské lidové republice, Výtvarná práce, 3, 19, 1955/10/28, 10-
1956   Zakladatelé moderního českého malířství, Výtvarná práce, 4, 24-26, 1956/12/31, 3-3
1957   Kolín a Polabí v dílech výtvarníků, Kolínsko, , 6, 1957/09, 0-0
1958   Z dopisů F. X. Šaldy Miloši Jiránkovi, Výtvarné umění, 7, 10, 1958/01/31, 466-467
1960   Miloš Jiránek: Dojmy a potulky a jiné práce (Recenze), Výtvarné umění, 10, 3, 1960/07/09, 137-137
1962   Nová instalace moderních sbírek národní galerie, Výtvarná práce, 10, 17-18, 1962/10/05, 1-2
1964   Nová instalace Moravské galerie, Výtvarná práce, 12, 11-12, 1964/07/26, 4-
1966   Česká secese, Výtvarná práce, 14, 11, 1966/06/09, 1-3
1969   V litoměřické Galerii výtvarného umění..., Výtvarná práce, 17, 3-4, 1969/05/10, 2-
1979   MIloš Jiránek a roudnická galerie (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 3, 4, 1979, -
1980   Galerie výtvarného umění v Ostravě (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 4, 3, 1980, -
1982   Město v českém umění 19. století (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 6, 4, 1982, 16-16
1982   Edvard Munch a české umění, Umění, 30, 5, 1982, 422-446
1987   Šalda a výtvarná estetika (K dvojímu výročí F. X. Š.: 1867 - 1937), Estetika, , , 1987, 172-183
1989   Proměny realismu, Sport v umění, , , 1989, 148-201
1993   Miloš Jiránek (19.11.1875 Lužec nad Vltavou - 2.11.1911 Praha), Lexikon české literatury 2/I H-J, , , 1993, 540-541
2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris: Historie a současnost, , , 2000, 32-130
2000   Jaro / Spring (1900 - 1906), 100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century, , , 2000, 10-25
2006   Zdenka Braunerová jako rádkyně a mecenáška, Středočeský vlastivědný sborník, , 22, 2004, 7-48
2010   Edvard Munch a české umění, Horizonty umění, , , 2010, 202-238
2012   19. století, Ročenka ART+, , , 2012/02, 30-32
2012   Konečně Miloš Jiránek, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 11, 2012/05/31, 1-
2015   Sportující umělci (V zdravém těle zdravý vzduch), Sport je umění / Sport is art, , , 2015, 30-57
2015   Kopaná, hokej; Soccer - Ice Hockey (Natrávě i na ledu. On the Grass and on the Ice), Sport je umění / Sport is art, , , 2015, 58-107
2015   Hromadné cvičení, gymnastika, kulturistika (Síla spočívá v jednotě), Sport je umění / Sport is art, , , 2015, 168-207
2019   Miloš Jiránek (1875-1911) - Tichý hlas, Prostor Zlín, 26, 1, 2019, 3-11
2019   O odkazu Miloše Jiránka, Prostor Zlín, 26, 2, 2019, 23-25
2020   William Ritter a střední Evropa: Sen jako život a život jako sen , Krajiny umění, , , 2020, 9-104
2020   William Ritter, ne/moderní kritik výtvarného umění střední Evropy, Krajiny umění, , , 2020, 105-162
www
rok vydání, název (podnázev)
  Miloš Jiránek (cs.wikipedia.org)
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1946   Neznámý Miloš Jiránek
1952   Miloš Jiránek: Výtvarné dílo
1968   Miloš Jiránek (z cyklu: Klasikové českého moderního malířství)
1969   Miloš Jiránek (malířské dílo)
1980   Miloš Jiránek: Výběr z díla z majetku KVGU Ostrava
1995   Miloš Jiránek (1875 - 1911)
1996   Miloš Jiránek (1875 - 1911)
1997   Miloš Jiránek
2011   Polemiky Miloše Jiránka / The Polemics of Miloš Jiránek
2012   Miloš Jiránek: Zápas o moderní malbu
2019   Miloš Jiránek (1875-1911): Tichý hlas
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1987   Miloš Jiránek (1875 - 1911): Životní dílo, Zuzana Nováčková: Grafika
2011   Čeští umělci ve Francii 1900-1918
2013   Století relativity / Century of Relativity
2016   100 děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě
2016   Česká krajinomalba 1. poloviny 20. století (Ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary)
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
2000   Mistrovská díla 19. a 20. století (Aukce výtvarných děl starého a nového umění)
2003   Dorotheum: Výtvarné umění / Fine Art (4. října 2003 / 4 October 2003)
2004   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((297 x 210))
2005   27. aukce (Mistrovská díla 19. až 21. století)
2007   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (7. 10. 2007)
2007   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění (Galerie Art Praha)
2008   61. aukce Aukční galerie Kodl a 75. aukce Aukční síně Vltavín
2008   Aukce č. 50: Výtvarné a užité umění (Aukční dům Greisen)
2011   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (23. 3. 2011)
2011   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague III.) (14. 5. 2011)
2011   66. aukce Aukční síně Galerie Kodl a 94. aukce Aukční síně Vltavín
2011   The Hascoe Family Collection: Important Czech Art (Auction in London Monday 13. June 2011, 21 PM / Sotheby’s London)
2013   70. aukce Aukční Galerie Kodl a 112. aukce Aukční síně Vltavín
2013   71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín
2014   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín
2015   Aukční katalog 2/2015: Výtvarné umění
2015   Aukční katalog 3/2015: Klasická malba a krajina
2019   Aukční katalog listopad 2019: Výběr výtvarného umění (European Arts Investments)
dopisnice/pohlednice
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Miloš Jiránek: Dáma se slunečníkem, 1909
informační leták / informace autorská
rok vydání, název (podnázev)
2019   Miloš Jiránek (1875-1911): Tichý hlas
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1937   Československé umění na Mezinárodní výstavě v Paříži
1997   Důvěrný prostor / Nová dálka (Výstava o umění pražské secese a historii a rekonstrukci Obecního domu)
nedatováno   Galerie umění Karlovy Vary
kalendář
rok vydání, název (podnázev)
199?   Umění a umělci na starých fotografiích z fondů a sbírek Archivu Národní galerie v Praze
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1988   Miloš Jiránek: Obrazy, grafika
2012   Miloš Jiránek: Zápas o moderní malbu / The Struggle over Modern Painting 1875-1911
kresba
rok vydání, název (podnázev)
1906   Visící Jánošík
kolem 1900   Vlastní podobizna
obraz
rok vydání, název (podnázev)
1898   Sloup v Obříství
1898   Proti slunci (Na břehu řeky v Obříství)
1900   Terst
1900   Kovárna v Troji
1901-1903   Sprchy v pražském Sokole
1902   Koupání (Hoch z Velké)
1903   Z Myjavy
1903   Jarmark ve Velké
1904   Detvanci na kládách
1904   Pohřeb zavražděného v Detvě
1905-1906   Podobizna snoubenky
1906   Poprsí Slovíka z Jasliště
1906 - 07   Na stromě
1906 - 07   Dvorek nad Jelením příkopem (Tání)
1906-1907   Velké pastorále
1908   Podzim v Jelením příkopě
1908   Balkon
1909   Sníh (Strom v zahradě)
1909   Fialová podobizna
1909   Na písku
1910   Bílá studie I
1910   Pískaři
1910   Silnice u Nových Dvorů
1910   Kostel sv. Anny v Nových Dvorech
kolem 1895   Podobizna dědy Františka Kratochvíla
program
rok vydání, název (podnázev)
2012   Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger (Jaro / Frühling 2012)
2019   Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger (Zima / Winter 2019)
průvodce
rok vydání, název (podnázev)
2019   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
1947   Sbírka moderního umění
1965   České a slovenské malířství první poloviny 20. století
1968   České malířství XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě
1974   České malířství XX. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
1981   České a slovenské umění 20. století
1984   České moderní malířství v Moravské galerii v Brně (I. (období 1890–1919))
1986   Galerie Roudnice
1992   Galerie Ostrava: České malířství XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě (Část druhá)
2008   Galerie umění Karlovy Vary / Gallery of Art Karlovy Vary (...ze sbírky / ...from the collection)
2010   101 / II: Mistrovská díla Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze
2010   101 / II: Masterpieces of the Collection of Prints and Drawings of the National Gallery in Prague
2014   Sto děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě
2015   100 Works from the Gallery of Fine Art, Ostrava
2021   Sbírka GAVU Cheb (Umění 20. a 21. století)
seznam osobností / členů
rok vydání, název (podnázev)
2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1962   České výtvarné umění 20. století
1976   Klasikové českého malířství ze sbírek Pražského hradu
1997   Důvěrný prostor / Nová dálka / Intimate Space, New Distance (Umění pražské secese / The Art Nouveau of Prague)
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
2020   Voda (Seznam vystavujících)
soubor reprodukcí
rok vydání, název (podnázev)
1941   Malá galerie
text
rok vydání, název (podnázev)
1945   Vzpomínka na Miloše Jiránka
1946   Neznámý Miloš Jiránek
1968   Moderní česká kresba
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
1988   Z nových zisků Národní galerie v Praze z let 1984-1986, 4. část (I. Práce umělců, kteří vstoupili do českého výtvarného života po roce 1945, II. Práce členů SVU Mánes - dar Svazu českých výtvarných umělců Národní galerii v Praze)
1997   Proměny krajiny v českém malířství 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze