Antonín Slavíček

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2004   50 let zlínské galerie / 50 Years of the Zlín Gallery (1953-2003)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1956   Díváme se na obrazy, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1914   Moderna, čili aby bylo ještě jasněji (Kronika), Umělecký měsíčník, 3, 1, 1913, 31-33
1920   Waldesova galerie, Topičův sborník, 8 (1920–1921), 2, 1920/11/05, 89-90
1923   Pražské umělecké výstavy v roce 1922, Věstník hlavního města Prahy, 30, 6, 1923/03/30, 65-67
1938   Československé umění v Paříži, Volné směry, 34, , 1938, 264-268
1940   Odraz života kraje v písemnictví, v umění výtvarném, v hudebních skladbách a písních, Před branami Prahy, , , 1940, 73-82
1950   K některým otázkám socialistického realismu ve výtvarném umění, Výtvarné umění, 1, 3, 1950/04, 108-132
1950   O nové výtvarnictví, Výtvarné umění, 1, 6, 1950/12, 241-251
1951   Proti formalismu a za odvážnější cestu k realismu, Výtvarné umění, 1, 9-10, 1951/06, 399-426
1952   Malíř českého lidu, Mladá fronta, 8, 298, 1952/12/17, 4-4
1953   Naše umění očima maďarského odborníka, Výtvarná práce, 1, 20, 1953/07/24, 3-
1953   Aktuálnost krajinomalby, Výtvarná práce, 1, 29, 1953/11/27, 3-4
1954   Úvod, Členská výstava, , , 1954, 5-7
1956   Kolem krajinářství, Výtvarné umění, 6, 2, 1956/03/20, 53-57
1956   Úvaha o krajinářství, Výtvarné umění, 6, 2, 1956/03/20, 58-68
1956   Umělec bytostně český (Sedmdesát let od narození malíře Rudolfa Kremličky), Mladá fronta, 12, 148, 1956/06/19, 5-5
1957   F. X. Šalda o výtvarném umění, Výtvarná práce, 5, 6-7, 1957/04/13, 4-5
1959   Dvacáté století v nové instalaci NG, Výtvarná práce, 7, 7, 1959/05/05, 3-
1960   Adolf Kosárek 1830 - 1859 (K souborné výstavě k stému výročí úmrtí), Výtvarné umění, 10, 2, 1960/05/10, 49-54
1960   Miloš Jiránek: Dojmy a potulky a jiné práce (Recenze), Výtvarné umění, 10, 3, 1960/07/09, 137-137
1961   Projev Jiřího Hendrycha (… člena politického byra a tajemníka ÚV KSČ, pronesený na sjezdu Svazu čs. výtvarných umělců dne 1. prosince 1960), Výtvarné umění, 10, 10, 1961/02/15, 429-436
1961   Prag 1960, Das Kunstwerk, 14, 8, 1961/02, 23-25
1965   Severočeští výtvarníci, Výtvarná práce, 13, 23, 1965/12/06, 6-6
1966   Naše moderní umění a spojení se světem, Dějiny a současnost, 8, 2, 1966, 2-4
1966   Přítomnost a budoucnost Hluboké, Výtvarná práce, 14, 15, 1966/08/04, 8-8
1966/09   O malířích a výtvarnících Českobrodska, Českobrodský zpravodaj, 55., 7., 1966/09, 3-5
1968   Jak nás vidí, Lidová demokracie, 24, 55, 1968/02/25, 7-7
1968   Přehled výstav, Výtvarná práce, 16, 22-23, 1968/12/28, 4-
1970   Zprávy, Výtvarná práce, 18, 21, 1970/10/13, 2-
1970   Bilance výtvarného dějepisu, Výtvarná práce, 18, 22, 1970/10/27, -6
1977   Z výstavních síní Jihomoravského kraje (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 1, 1, 1977, -
1977   Pražské výstavy v červnu a červenci (Kronika), Výtvarná kultura, 1, 4, 1977, -
1977   Výstavy v Oblastní galerii výtvarného umění v Gottwaldově (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 1, 4, 1977, -
1979   Symbolismus a secese v tvorbě českých výtvarných umělců, Výtvarná kultura, 3, 4, 1979, 13-22
1979   MIloš Jiránek a roudnická galerie (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 3, 4, 1979, -
1980   Ještě k jubilejní výstavě pražské Akademie, Výtvarná kultura, 4, 6, 1980, 14-18
1980   Impresionismus, Výtvarná kultura, 4, 2, 1980, 8-13
1983   Otakar Nejedlý (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 7, 5, 1983, 61-62
1984   Krajina poutá české umělce jako velké téma..., Česká krajina, , , 1984, 7-13
1988   Smysl českého moderního umění, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 16, 1988/10/25, 1-2
1989   Proměny realismu, Sport v umění, , , 1989, 148-201
1989   Tradice AVU ve XX. století, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 22, 1989/10/31, 5-
1990   Vítězství Mikuláše Medka, Lidová demokracie, , , 1990/03/29, -
1990   Růže ran Mikuláše Medka (Malíř Mikuláš Medek (1926 - 1974)...), Naše rodina, , 31, 1990/08/01, 13-
1990   Svazáci ve službách realismu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3, 12, 1990/06/11, 2-
1991   Der Maler Mikuláš Medek, Tschechoslowakisches Leben, , 1, 1991/01, 18-21
1992   Mikuláš Medek, výtvarník, nar. 3.11.1926, Zemědělské noviny, , , 1992/10/30, -
1994   Imaginární setkání, Lidové noviny, , , 1994/12/02, 10-10
1995   Cesta k outsiderům, Výtvarné umění, , 3-4, 1995, 26-32
1996   Paříž vždycky přítahovala malíře..., Paříž nad Otavou, , , 1996, -
1997   Krajina jako otevřený problém (Praha, Národní galerie, Veletržní palác, 6. 11. 1997 - 16. 8. 1998), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 10, 26, 1997/12/18, 1-1
1998   Západočeská galerie v Plzni, Státní galerie České republiky: Průvodce, , , 1998, 73-76
1998   Horymírův skok (České umění 1900 - 1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Praha, Dům U zlatého prstenu, expozice), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 11, 19, 1998/09/24, 1-1
2000   Karlovarská galerie bilancuje, , , , , 1-4
2001   Posurrealistický okruh pražské umělecké školy, České umění 1938-1989, , , 2001, 275-281
2002   Důstojný návrat Mikuláše Medka, Katolický týdeník, 13, 24, 2002/06/16, 8-
2002   Přirozený kult: Medek, Reflex, 13, 19, 2002/05/09, 84-85
2005   Umělecká beseda 1863 - 2003, Život, 1 (22), 1, 2005, 23-27
2005   Když mám vyjádřit svůj vztah k Václavu Rabasovi..., Pocta Umělecké besedy Václavu Rabasovi, , , 2005, 41-41
2005   20. století, Pohádkové bytosti, , , 2005, -
2007   Akademický malíř Josef Holub (1870 - 1957), Posel z Budče, , , 2007/09/29, 1-4
2007   Medek mezi starožitnostmi, Art & Antiques, , 11, 2007/11, 21-21
2007   Zimní krajina, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 20, 3, 2007/02/08, 3-
2008   Rok spokojených, Art & Antiques, , 2, 2008/02, 21-26
2009   Rekordní Medek, Art + Antiques, , 1, 2009/01, 22-23
2011   Od Slavíčka po Špaňhela, Art + Antiques, , 12 + 1, 2011/12/12, 26-27
2012   Nečekaná Bitva, Art + Antiques, , 7 + 8, 2012/07/13, 22-22
2012   „Poetika místa“ - k pojmenování ulic a náměstí na sídlišti Lesná, Lesná - 50 let sídliště, , , 2012, 31-37
2012   Přehled milionových položek vydražených v roce 2011, Ročenka ART+, , , 2012/02, 81-93
2013   Brožík, Čapek a sklo, Art + Antiques, , 4, 2013/04/08, 18-20
2013   Od Slavíčka po Typlta, Art + Antiques, , 7 + 8, 2013/07/12, 24-26
2013   Nejen obrazy, Art + Antiques, , 6, 2013/06/07, 18-19
2013   Zatím nejúspěšnější, Art + Antiques, , 6, 2013/06/07, 22-22
2013   Malíři české secese, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 26, 6, 2013/03/21, 13-
2013   Výtvarná Litomyšl si letos připomene Václava Boštíka, Mladá fronta Dnes, 24, , 2013/06/07, 8-8
2015   Rekordní Kopf, Art + Antiques, , 5, 2015/05, 19-20
2015   Medek za deset a rekordy od Bubáka po Wachsmana, Art + Antiques, , 12+1, 2015/12/14, 34-
2016   Nejdražší díla v jednotlivých kategoriích, Art + Antiques, , 2, 2016/02/08, 21-
2018   Múzy v zákopech Velké války, My z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, 1, 6, 2018, 76-77
2018   Drahá Toyen a autorský rekord od Brožíka po Foltýna, Art + Antiques, , 6, 2018/06/07, 24-25
2019   Schikaneder, Kupka, Medek a mnohem víc, Art + Antiques, , 6, 2019/06/07, 20-21
2019   Toyen za třicet milionů a mnohem víc, Art + Antiques, , 12+1, 2019/12/13, 17-19
2019   Mařákova škola, 220 míst AVU, , , 2019, 34-
2019   Suchardova vila od Jana Kotěry, 220 míst AVU, , , 2019, 206-
2021   Desetimilionový Wachsman a vrcholný Slavíček, Art Antiques, , 12 + 1, 2021/12/10, 14-15
2022   Nejdražší konvolut kreseb, nová maxima Filly, Špály a řady dalších, Art Antiques, , 2, 2022/02/11, 16-17
2022   Senzační Falat a rekordy pro Marešovou, Mrkvičku i Janáka, Art Antiques, , 2, 2022/02/11, 18-19
2022   Filla za více než deset milionů a nejdražší letošní Bauch i Brožík, Art Antiques, , 6, 2022/06/13, 15-16
2022   Milionové částky online, Art Antiques, , 11, 2022/11/10, 15-16
2023   Čtyřmilionový Slavíček a maximum pro Josefa Jambora, Art Antiques, , 2, 2023/02/08, 17-17
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1921/12/15   Život (Výtvarný sborník)
1925/12/01   Život (Výtvarný sborník)
1926/12   Život (Výtvarný a literární sborník)
1928   Život (Sborník výtvarného odboru umělecké besedy)
1941/04   Život (Sborník pro výtvarnou práci a uměleckou kulturu)
průvodce
rok vydání, název (podnázev)
1992   The Lands of the Czech Crown
soubor pohlednic
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Galerie moderního umění v Hradci Králové
text
rok vydání, název (podnázev)
1975   Vzpomínka na Mikuláše Medka
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
2011   Akordy modernosti české krajinomalby a plastiky přelomu 19. a 20. století (Zámek Troja)