Vojtěch Hynais

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1924   Vojtěch Hynais 1854-1924
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
  Alfons Mucha: Tjeckisk Art Nouveau
1926   Moderní galerie v Praze
1926   Moderne galerie in Prag
1927   Wystawa sztuki Czeskosłowackiej
1930   Sto let českého umění 1830-1930 (První výstava v nové budově)
1933   Průvodce po Moderní galerii
1935   Padesát let výtvarné práce (Architektura, byt, užité umění 1885-1935)
1938   Česká tradice v 19. století
1939   Výstava Důvěřujte umění (Příklady z minulosti - Práce členů Mánesa za dva roky)
1939   Italie v díle česko-slovenských umělců
1940   Galerie Umělecké besedy (Obrazy, plastiky a kresby českých mistrů XIX. století)
1940   Umění monumentální
1942   Členská výstava umělecké besedy
1942   117. výstava Portret
1942   Členská výstava Umělecké besedy v Praze
1943   Übersicht der 99 / Přehlídka 99ti
1944   2. výstava a aukce českých kreseb a akvarelů
1945   Výstava vybraných děl 14.-20. století
1945   CXXXIV. výstava Jednoty umělců výtvarných v Praze
1946   České malířství XIX. stol.
1946   Česká kresba
1946   Machek až současníci (Výstava děl českých malířů XIX. a XX. století v reprodukci)
1949   Mistři českého umění 19. století
1949   Klasikové českého malířství ve sbírkách Pražského hradu
1949   Moderní malířství v kostce (Od realismu k socialistickému realismu)
1950   Česká akademie věd a umění dělníkům
1950   Národní galerie krajským galeriím
1950   České umění 19. století ze sbírek Národní galerie a Pražského hradu
1951   Mistři české kresby
1953   Tvůrčí cesta českých klasiků
1955   České malířství XIX. století
1958   České malířství XIX. století
1961   Škola vidění I. (Výmluvnost kresby)
1962   Expoziția de artă plastică Cehoslovaca (Sec. XIX - XX)
1962   Чехословацко изкуство 19 и 20 столетие (Čechoslovaško izkustvo ot 19 i 20 stoletije)
1963   Cseh-szlovák művészet XIX - XX század
1963   České malířství 19. století
1963   České malířství z 2. poloviny XIX. století
1964   Katalog vystavených obrazů a plastik
1965   Škola vidění (Výmluvnost kresby)
1966   Česká secese (Umění 1900)
1966   České malířství XIX. století
1967   Mistrovská díla českého malířství (Výstava reprodukcí)
1967   České malířství 19. století (ze sbírek Národní galerie v Praze)
1968   Má vlast (České malířství XIX. století)
1970   Přírůstky sbírek Muzea hlav. města Prahy 1960-1970
1970   Symbolismus v českém výtvarném umění
1971   Český plakát 1890 1914
1971   Český portrét
1971   České malířství 1850–1918
1971   České malířství XIX. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1972   České umění XIX. století
1972   České umění 19. století ze sbírek Národní galerie v Praze
1973   České malířství 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1974   Portrét ze sbírek Galerie hlavního města Prahy
1975   České malířství XIX. století
1975   Česká podobizna v malířství 19. století
1976   Česká krajinomalba 19. století
1976   Klasikové českého malířství ze sbírek Pražského hradu
1977   Praha a střední Čechy v obrazech 19. a počátku 20. století
1977   Das tschechische Kulturplakat 1890-1976 (aus den Sammlungen des Kunstgewerbemuseums in Prag)
1978   Český žánr na přelomu 19. a 20. století
1978   České malířství XIX. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě
1979   Dítě v českém umění 19. a 20. století
1979   České malířství 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1979   Národní divadlo (Výtvarné umění a česká hudba)
1980   Rukopisy slavných českých umělců 19. a 20. století
1982   Světlo (Světlo v českém malířství - generace osmdesátých a devadesátých let 19. století)
1982   Antické tradice v českém umění
1982   České výtvarné umění 19. a 20. století
1982   Generace Národního divadla
1983   Národní divadlo a výtvarné umění (Restaurátorské práce)
1983   Přírůstky sbírek 1972 - 1983
1983   Národní divadlo a výtvarné umění
1983   Generace Národního divadla
1983   Rukopisy slavných českých umělců 19. a 20. století
1984   Tschechische Kunst 1878-1914 (Auf dem Weg in die Moderne)
1984   České výtvarné umění 19. a 20. století
1985   Přírůstky Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci za léta 1982/84
1985   Sztuka Czeska przelomu XIX/XX wieku
1986   Česká kresba ze sbírek Východočeské galerie
1986   České výtvarné umění 19. a počátku 20. století (Ze sbírek Středočeské galerie)
1986   Česká malba a kresba 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1986   České maliarstvo 19. storočia (zo zbierok Moravskej galérie v Brne)
1987   Český portrét 1877–1987
1987   Sto let českého užitého umění (České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea)
1987   Česká kresba 19. století
1987   České malířství 19. století (ze sbírek Moravské galerie v Brně)
1988   Umělecká beseda (K 125. výročí založení)
1988   České výtvarné umění 19. a počátku 20. století (Ze sbírek Středočeské galerie)
1988   Umění na známkách (Praga 1988)
1989   Pražská nároží
1989   Generace Národního divadla v obrazech
1990   Přírůstky 1980 - 1990
1991   České umění 19. století ze sbírek Západočeské galerie v Plzni
1991   Zapomenutá díla
1992   Moderní galerie tenkrát (1902-1942)
1993   Freie Richtungen (Die Zeitschrift der Prager Secession und Moderne)
1993   Objevená díla
1994   Mezery v historii 1890–1938 (Polemický duch Střední Evropy – Němci, Židé, Češi)
1995   2. aukční salon výtvarníků (195 dárců pro konto Bariéry)
1995   Krajina duše (České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století)
1995   Lost Paradise: Symbolist Europe
1996   Obrazárna v Čechách 1796 - 1918
1996   Mistrovská díla českého malířství 19. století ze sbírek Pražského hradu
1997   Ars Longa Vita Brevis (Umění ze sbírky České pojišťovny ve výstavách ke 170. výročí jejího vzniku)
1999   Cesta na jih (Inspirace českého umění 19. a 20. století)
1999   Prague 1900 (Poetry and ecstasy)
2000   Dva konce století / The End of Two Centuries (1900 - 2000)
2000   České umění přelomu 19. a 20. století ze sbírek Státní galerie ve Zlíně
2000   České malířství 19. století (Ve sbírce Západočeské galerie v Plzni)
2001   Křídla slávy (Vojtěch Hynais, čeští Pařížané a Francie)
2001   Obrazy sběratele Emila Saluse ve sbírkách Zlínské galerie
2003   Až kometa šlehne nás (Z historie zvukového záznamu)
2003   When the Comet Hits Us (From the History of Talking Machines)
2003   Obrazy sběratele Emila Saluse ve sbírkách Zlínské galerie
2003   50 let Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
2004   Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století / Folklorism in 20th-century Czech Art
2004   V zajetí vášně (Sbírka Patrika Šimona)
2004   Kresba 19. století ve sbírce Západočeské galerie v Plzni (1. část)
2004   Zima v české kultuře od minulosti k přítomnosti / Winter in Czech visual culture from past to present
2007   Grund, Mucha, Čapek,... (Tschechische Malerei aus der Sammlung Kooperativa / České malířství ze sbírky pojišťovny Kooperativa / Czech Painting from the Kooperativa Collection)
2007   Zátiší v malbě 19. století
2008   Bytosti odnikud (Metamorfózy akademických principů v malbě 1. poloviny 20. století)
2008   Odkaz Josefa Hlávky Národní galerii v Praze
2009   Tělo a tělesnost v českém výtvarném umění 19. století
2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (1. díl)
2010   Dom miłośnika sztuki / House for an Art Lover (Kultura artystyczna Czech i Moraw 1870-1930 / Arts in Bohemia and Moravia 1870-1930)
2011   Ach! Italia, cara mia! (Umělci z Čech XIX. století a Itálie)
2012   Klasikové 19. století (Obrazy ze sbírky Karlštejnské a.s.)
2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011
2012   Stín kvetoucí sakury (Výběr japonského umění z českých sbírek)
2012   Od baroka k Josefu Mánesovi
2012   Konec (s)nové epochy (Umění secese a symbolismu ze sbírky Patrika Šimona)
2012   Na duši nepokoj (jiný pohled na české umění z přelomu 19. a 20. století)
2013   Metamorphoses (Proměny ženy ve výtvarném umění: Obrazy ze sbírky Karlštejnské a.s.)
2013   Svět chce být klamán (Fikce a mystifikace v umění 19. století)
2014   Alfons Mucha v zrcadle doby
2014   Stavy mysli: Za obrazem / States of Mind: Beyond the Image (Stálá expozice GASK - Galerie Středočeského kraje / Permament Exhibition of GASK - Gallery of the Central Bohemian Region)
2014   Karikatura a její příbuzní (Obrazový humor v českém prostředí 19. století)
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě)
2015   Smysl pro umění (Ceny České akademie věd a umění 1891-1952)
2016   Šumění andělských křídel (Anděl v evropském výtvarném umění)
2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art)
2016   Portrét a figura ze sbírky Kooperativy
2016   Olomoucká obrazárna IV. (Europské malířství 19. století z olomouckých sbírek)
2017   Umění secese
2017   Světlo v obraze (Český impresionismus - Inspirace blízké i vzdálené)
2018   Z akademie do přírody (Podoby krajinomalby ve střední Evropě 1860-1890)
2018   Stavy mysli / Za obrazem / States of Mind / Beyond the Image (Obměny a intervence / Interventions and Innovations)
2019   Od práce k zábavě (Podoby volného času v umění XIX. století)
2019   Umění dlouhého století 1796-1918: Portrét sbírky NGP
2019   Art of the Long Century 1796-1918: Portrait of the Collection NGP
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1941   Dítě v umění výtvarném (Duše a tvář dítěte v malířství a sochařství), Orbis, Praha
1941   Národ sobě (Národní divadlo a jeho umělecké poklady), Melantrich, nakladatelství, Praha
1948   Čeští klasikové 19. století v Národní galerii, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
1949   Česká kresba XIX. století, Družstevní práce, Praha 1
1950   Národ sobě (Národní divadlo a jeho umělecké poklady), Melantrich, nakladatelství, Praha
1954   Národní divadlo a jeho výtvarníci, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1954   Národní galerie (České malířství XIX. století), Orbis, Praha
1958   La nouvelle peinture tchèque et sa tradition classique, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1960   Fůra humoru o známých lidech s obrázky Franty Bidla (Posbíral Vladimír Thiele), Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
1963   Smíchu plná paleta - to je knížka tahleta (Sbírka karikatur, anekdot a veselých příběhů o českých malířích), Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1968   České malířství a sochařství 19. století, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1978   Antika a česká kultura, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1980   Malá galerie českých malířů, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
1982   Česká secese, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1984   Česká architektura v proměnách dvou století 1780-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1985   Česká secese, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1986   Praha 1900 (Studie k dějinám kultury a umění Prahy v letech 1890-1914), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1987   Art Nouveau (Painting, Sculpture, Jewelry, Architecture, Glass), ,
1990   Vojtěch Hynais, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1991   Poselství ulice (Z dějin plakátu a proměn doby), Comet, Praha
1995   Osobnosti českého malířství, Fragment, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1997   Umělecké poklady ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě (Díla pro národ), ARS Bohemica, Praha
1997   Důvěrný prostor / Nová dálka (Umění pražské secese), Obecní dům, a.s., Praha
2002   19th-century art (Guide to the Collection of the National Gallery in Prague. Trade Fair Palace, 4th floor), Národní galerie v Praze, Praha
2002   Zvířata / Animals, Národní galerie v Praze, Praha
2004   Členové České akademie věd a umění 1890 - 1952, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2008   Bytosti odnikud (Metamorfózy akademických principů v malbě první poloviny 20. století v Čechách), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2010   Malované opony divadel českých zemí, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - ARTAMA (NIPOS-ARTAMA), Praha
2012   České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
2012   Malíři české secese, Nakladatelství Karolinum, Praha
2012   Czech Modern Painters 1888-1918, Nakladatelství Karolinum, Praha
2013   Mistrovská díla ze sbírky České spořitelny / Masterpieces from the Collection of Česká spořilena, Česká spořitelna, Praha
2014   Japonismus v českém umění, Národní galerie v Praze, Praha
2014   Z palety českých výtvarných umělců, Oftis, Ústí nad Orlicí (Ústí nad Orlicí)
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2019   Jdi na venkov! (Výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích 1800-1960), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2019   220 míst AVU, Akademie výtvarných umění, Praha
2019   Od designu k designu (Příběh grafického designu ze sbírek Moravské galerie v Brně), Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1984   Tschechische Kunst 1878-1914 (Auf dem Weg in die Moderne, Textband), Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
1996   70 let Domu umění v Ostravě 1926-1996, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1988   Encyklopedie světového malířství, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (3: g/j), Diderot, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1926   Členové profesorského sboru zemřelí v letech 1918-1925, Almanach Akademie Výtvarných Umění v Praze vydaný k stodvacátémupátému výročí založení ústavu, , , 1926, 64-65
1953   Krajská galerie Vysočiny v Jihlavě, Výtvarná práce, 1, 21, 1953/08/07, 2-
1954   Díla našich umělců vystavená v SSSR, Výtvarná práce, 2, 4, 1954/02/26, 7-
1956   Šel malíř chudě do světa, Mladá fronta, 12, 210, 1956/08/30, 3-3
1968   Přehled pražských výstav, Výtvarná práce, 16, 18, 1968/10/25, 5-
1969   Ohlasy manýrismu v našem 19. století, Výtvarné umění, 19, 2-3, 1969/08/29, 134-135
1982   Starý židovský hřbitov v Praze v dílech romantických malířů (Výstavy), Výtvarná kultura, 6, 6, 1982, 62-62
1983   Expozice českého umění 19. a 20. století v Mladé Boleslavi (Galérie, muzea), Výtvarná kultura, 7, 2, 1983, 18-19
2006   Nejdražší položky roku 2005 v českých a slovenských aukčních síních, Art & Antiques, , 2, 2006/02, 28-29
2011   Přehled milionových položek vydražených v roce 2010, Ročenka ART+, , , 2011, 83-96
2012   19. století, Ročenka ART+, , , 2012/02, 30-32
2014   Přehled milionových položek vydražených v roce 2013, Ročenka ART+, , , 2014, 85-103
2016   Tajemná paní M.H., Art + Antiques, , 4, 2016/04/08, 4-6
2019   Hynaisova škola, 220 míst AVU, , , 2019, 26-
2019   Plakát narodopisnévýstavy československé v Praze, 220 míst AVU, , , 2019, 115-
2021   Aukce, Art Antiques, , 3, 2021/03/11, 12-13
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2013   Vojtěch Hynais: 1854 - 1925
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2015   Smysl pro umění / A Sense of Art (Ceny České akademie věd a umění 1891-1952 / Prizes given by the Czech Academy of Sciences and Arts, 1891-1952)
2016   100 děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě
archivní fond
rok vydání, název (podnázev)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1998   16. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
2001   Výtvarné umění
2001   Umění a starožitnosti
2004   51. aukce Antikva Nova Kodl a 57. aukce Aukční síně Vltavín
2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((230 x 208))
2005   55. aukce Antikva Nova Kodl a 63. aukce Aukční síně Vltavín
2005   27. aukce (Mistrovská díla 19. až 21. století)
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (3. 2. 2008)
2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (25. 1. 2009)
2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (17. 5. 2009)
2010   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague I.) (20. 6. 2010)
2011   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (19. 10. 2011)
2011   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague IV.) (4. 12. 2011)
2013   71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín
2013   Evening Sale Prague
2014   Aukční katalog 2/2014: Výtvarné umění
2016   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, česká a světová grafika 18. - 21. století)
2018   Rekordní rok 2017 (Výběr ze 78. a 79. aukce Galerie Kodl)
2019   Večerní galerijní aukce (Výběr výtvarného umění)
2020   Aukční katalog Adolf Loos Apartment and Gallery (4. 10. 2020)
2021   83. aukce
bibliofilie
rok vydání, název (podnázev)
1932   Vojtěch Hynais
dopisnice/pohlednice
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Vojtěch Hynais (1854-1925), Zima (studie)
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1997   Umělecké poklady ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě (Díla pro národ)
2000   Křídla slávy (Hynais, čeští Pařížané a Francie)
nedatováno   Veletržní palác (Umění 19., 20. a 21. století)
kalendář
rok vydání, název (podnázev)
199?   Umění a umělci na starých fotografiích z fondů a sbírek Archivu Národní galerie v Praze
průvodce
rok vydání, název (podnázev)
1981   Průvodce vyšehradským hřbitovem (Soupis významných hrobů na vyšehradském hřbitově)
2009   Umění 19. století v Čechách ((1790-1910) - malířství, sochařství a užité umění)
nedatováno   České malířství 19. století (Průvodce expozicí v Anežském areálu)
nedatováno   České malířství 19. století
ročenka
rok vydání, název (podnázev)
2019   Ročenka 2018 (Výběr výtvarných děl z 80. a 81. aukce Galerie KODL)
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
2010   101 / II: Mistrovská díla Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze
2010   101 / II: Masterpieces of the Collection of Prints and Drawings of the National Gallery in Prague
2014   Sto děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě
2015   100 Works from the Gallery of Fine Art, Ostrava
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1948   Čeští klasikové 19. století
1976   Klasikové českého malířství ze sbírek Pražského hradu
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1992   Bývalí členové Umělecké besedy
soubor pohlednic
rok vydání, název (podnázev)
1993   České malířství XIX. století ve sbírkách České spořitelny
nedatováno   České malířství 19. století I.
soubor reprodukcí
rok vydání, název (podnázev)
1941   Malá galerie
1965   Konec 19. století v českém výtvarném umění
nedatováno   České malířství (19. století II.)
text
rok vydání, název (podnázev)
1945   Vzpomínka na Vojtěcha Hynaise