Adolf Kosárek

rok od - do, skupina
1853 -  Krasoumná jednota (Kunstverein für Böhmen)
1853 -  Spolek sv. Lukáše