Josef Matěj Navrátil

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1942   Náčrty a poznámky Josefa Navrátila (1798-1865)
1951   Josef Navrátil
1954   Josef Navrátil: Výstava kvašů
1960   Krajiny Josefa Navrátila
1965   Josef Navrátil: Obrazy a kresby
1974   Josef Navrátil
1998   Josef Navrátil (1798 - 1865)
2017   Josef Navrátil (1798 - 1865)
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1921   Katalog výstavy originálů českých malířů ze soukromého majetku v Hradci Králové
1926   Moderní galerie v Praze
1926   Moderne galerie in Prag
1927   Wystawa sztuki Czeskosłowackiej
1930   Sto let českého umění 1830-1930 (První výstava v nové budově)
1933   Průvodce po Moderní galerii
1933   Katalog výstavy nových obrazů a kreseb ze sbírky JUDr. Františka Čeřovského
1934   Katalog výstavy obrazů ze sbírky JUDra J. Šafaříka (Průcha, A. Slavíček, Mařák a j.)
1938   Česká tradice v 19. století
1939   Výstava Důvěřujte umění (Příklady z minulosti - Práce členů Mánesa za dva roky)
1941   Umělci o sobě (Výstava autoportrétů)
1942   Duchovní námět v české malbě a sochařství
1944   2. výstava a aukce českých kreseb a akvarelů
1945   Výstava českého umění XIX. a XX. stol. z obrazárny pražského hradu
1945   Výstava vybraných děl 14.-20. století
1946   České malířství XIX. stol.
1946   Česká kresba
1946   Machek až současníci (Výstava děl českých malířů XIX. a XX. století v reprodukci)
1946   Výběr význačných děl
1947   Výstava obrazů a soch z majetku hl. města Prahy
1947   Výstava nové bytové kultury v Československu (Bytová zařízení, textil, sklo, keramika, umění v bytě)
1947   Les v českém malířství
1949   Mistři českého umění 19. století
1949   Klasikové českého malířství ve sbírkách Pražského hradu
1949   Výstava českých klasikov zo zbierok Pražského hradu
1949   Klasikové českého malířství ve sbírkách Pražského hradu
1950   Národní galerie krajským galeriím
1950   České umění 19. století ze sbírek Národní galerie a Pražského hradu
1951   Česká krajina XIX. století
1951   Mistři české kresby
1952   Česká krajina XIX. století
1953   Tvůrčí cesta českých klasiků
1954   Czechosłowacka sztuka plastyczna XIX i XX wieku
1955   České malířství XIX. století
1957   Výstava českého umění 19. a 20. století z obrazárny Pražského hradu
1958   České malířství XIX. století
1959   Masterpieces of Czech Art (Edinburgh International Festival 1959)
1961   Škola vidění I. (Výmluvnost kresby)
1962   Česká kresba ze sbírek Národní galerie v Praze
1962   Expoziția de artă plastică Cehoslovaca (Sec. XIX - XX)
1962   Чехословацко изкуство 19 и 20 столетие (Čechoslovaško izkustvo ot 19 i 20 stoletije)
1963   Od Mánesa ke Špálovi
1963   Cseh-szlovák művészet XIX - XX század
1963   České malířství 19. století
1964   Katalog vystavených obrazů a plastik
1965   Škola vidění (Výmluvnost kresby)
1966   České malířství XIX. století
1967   Mistrovská díla českého malířství (Výstava reprodukcí)
1967   České malířství 19. století (ze sbírek Národní galerie v Praze)
1968   Má vlast (České malířství XIX. století)
1968   Tradiciones y arte moderno de Checoslovaquia
1969   Česká krajina
1970   České malířství od gotiky k impresionismu
1971   České malířství 1850–1918
1971   České malířství XIX. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1971   Obrazy pěti století
1972   České umění XIX. století
1972   České umění 19. století ze sbírek Národní galerie v Praze
1973   České malířství 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1975   České malířství XIX. století
1975   Češko slikarstvo 19. in začetka 20. stoletja
1975   Dix siècles d'art tchèque et slovaque
1976   Česká krajinomalba 19. století
1976   Klasikové českého malířství ze sbírek Pražského hradu
1977   Československo - Poľsko (Stáročia susedstva a priateľstva)
1977   Meisterzeichnungen aus der graphischen Sammlung der Nationalgalerie Prag
1977   Praha a střední Čechy v obrazech 19. a počátku 20. století
1977   Polska–Czechosłowacja (Wieki sąsiedztwa i przyjaźni)
1978   300 Jahre Malerei in Prag
1978   České malířství XIX. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě
1979   Nové obrazy, plastiky a grafika (Přírůstky z let 1971–1979)
1979   České malířství 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1979   Česká krajina 19. století
1980   Art Treasures from the National Gallery, Prague
1980   Krajina v české malbě 19. století
1980   Peisajul în pictura Cehă şi slovacă secolele XIX-XX
1981   České malířství 19. a 20. století ze sbírek OGVU Náchod
1982   Exhibiton of European Art from the Collection of the National Gallery in Prague II
1982   České výtvarné umění 19. a 20. století
1982   Czeskie i słowackie malarstwo pejzażowe 1850-1950
1983   Česká krajina („...v dědictví mi danou“ / K. H. Mácha)
1983   Česká krajina („...v dědictví mi danou,“ (K. H. Mácha))
1983   20 let Galerie hlavního města Prahy (Výstava ze sbírek)
1983   Přírůstky sbírek 1972 - 1983
1983   Rukopisy slavných českých umělců 19. a 20. století
1984   České výtvarné umění 19. a 20. století
1985   Nové obrazy a plastiky 1980-1985 (Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích)
1985   Evropské malířství první poloviny 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1986   Česká kresba 19. století
1986   České výtvarné umění 19. a počátku 20. století (Ze sbírek Středočeské galerie)
1986   Česká malba a kresba 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1986   České maliarstvo 19. storočia (zo zbierok Moravskej galérie v Brne)
1987   Česká kresba 19. století
1987   České malířství 19. století (ze sbírek Moravské galerie v Brně)
1987   České umění 19. století ze sbírek Krajské galerie Hradec Králové
1988   České výtvarné umění 19. a počátku 20. století (Ze sbírek Středočeské galerie)
1988   Z pokladů Severočeské galerie
1988   Umění na známkách (Praga 1988)
1988   Nationalgalerie Prag: Die Geschichte einer Sammlung (Von der Gotik bis zur klassischen Moderne)
1989   Sbírka Bohuslava Duška (Obrazy, sochy, kresby, grafika)
1991   České umění 19. století ze sbírek Západočeské galerie v Plzni
1992   Moderní galerie tenkrát (1902-1942)
1992   Národní galerie v Praze, sbírka kresby a grafiky (Díla a osobnosti: Vybrané ukázky kresby a grafiky ze sbírek NG)
1995   Evropské malířství devatenáctého století (Ze sbírek Moravské galerie Brno 1995)
1995   Romantický historismus (Novogotika)
1996   Litografie aneb Kamenopis (Počátky české litografie 1819-1850 k 200. výročí vynálezu litografie Aloisem Senefelderem)
1996   Obrazárna v Čechách 1796 - 1918
1996   Mistrovská díla českého malířství 19. století ze sbírek Pražského hradu
1997   Státní galerie ve Zlíně 1990 - 1997 / National Gallery in Zlín 1990 - 1997 (Aktivity instituce v nových oborových a společenských souvislostech / Activities of the Gallery in new branch and social relationships)
1999   …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998)
1999   Cesta na jih (Inspirace českého umění 19. a 20. století)
2000   Deset století (Tisíc let českého umění ve sbírce Západočeské galerie a Západočeského muzea v Plzni)
2000   Vincenc Kramář (Od starých mistrů k Picassovi)
2000   České malířství 19. století (Ve sbírce Západočeské galerie v Plzni)
2000   Živly
2000   Vincenc Kramář (From Old Masters to Picasso)
2000   Biedermeier (Arte e cultura nella Mitteleuropa 1815-1848)
2001   Křídla slávy (Vojtěch Hynais, čeští Pařížané a Francie)
2001   Sen o říši krásy / Dream of the Empire of Beauty (Sbírka Jiřího Karáska ze Lvovic / The Collection of Jiří Karásek of Lvovice)
2001   Obrazy sběratele Emila Saluse ve sbírkách Zlínské galerie
2003   Ejhle světlo / Look light
2003   Obrazy sběratele Emila Saluse ve sbírkách Zlínské galerie
2004   Kresba 19. století ve sbírce Západočeské galerie v Plzni (1. část)
2004   České malířství 19. a 20. století ze soukromých uměleckých sbírek
2005   Česká krajinomalba ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
2006   Zátiší
2006   Jurečkova obrazárna (Počátky galerijní činnosti v Ostravě)
2007   Hory skály kameny / Mountains Cliffs Rocks
2007   Zátiší v malbě 19. století
2008   Biedermeier (Umění a kultura v českých zemích 1814 - 1848)
2008   Šumavské proměny (Krajina Šumavy v dílech malířů 19. a 20. století)
2008   Odkaz Josefa Hlávky Národní galerii v Praze
2009   Voda v životě lidí (Obrazy mistrů)
2009   Hráči
2009   České výtvarné umění 19. století ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové
2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (1. díl)
2011   Ach! Italia, cara mia! (Umělci z Čech XIX. století a Itálie)
2012   Klasikové 19. století (Obrazy ze sbírky Karlštejnské a.s.)
2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011
2012   Od baroka k Josefu Mánesovi
2013   Osvobozování sentimentu (Podoby středoevropského romantismu a biedermeieru)
2013   Nekonečné perspektivy (Krajina a veduty 19. století ze sbírky Patrika Šimona)
2014   Romantismus na severu Čech
2014   Karikatura a její příbuzní (Obrazový humor v českém prostředí 19. století)
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě)
2015   Česká krajinomalba ze sbírky Kooperativy
2015   Od klasicismu k impresionismu v českém malířství 1780–1910 / LinkOd klasicismu k impresionismu v českém malířství 1780-1910 / From classicism to impressionism in Czech painting 1780–1910 / Vom Klassizismus zum Impressionismus in der tschechischen Malerei
2015   Jeden svět nestačí (Poklady umění 19. století ze sbírky Patrika Šimona)
2016   Portrét a figura ze sbírky Kooperativy
2016   Olomoucká obrazárna IV. (Europské malířství 19. století z olomouckých sbírek)
2016   Živly v nás (Katastrofa a její obraz v kultuře 19. století)
2017   Zátiší ze sbírky Kooperativy
2017   Světla, šero a temnoty (Umění českého 19. století)
2017   Květy touhy a zla ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové
2017   Světlo v obraze (Český impresionismus - Inspirace blízké i vzdálené)
2017   Klasická, historická a žánrová malba v českém malířství 19. století / Classical, historical and genre painting in Czech art of the 19th century = Klassisches, historisches und genrehaftes Gemälde in der tschechischen Malerei des 19. Jahrhunderts
2018   Malíř sběratel (Kresba a grafika ze sbírky Miloslava Holého)
2019   Od práce k zábavě (Podoby volného času v umění XIX. století)
2019   Umění dlouhého století 1796-1918: Portrét sbírky NGP
2019   Art of the Long Century 1796-1918: Portrait of the Collection NGP
2019   Bydlení v umění (Malířská a sochařská výzdoba pražských obytných staveb 19. a raného 20. století)
2019   Living in Art (Painted and Sculpted Ornamentation of Prague Residential Buildings in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries)
2020   100 uměleckých předmětů Regionálního muzea v Kolíně
2020   Máchovskou krajinou
2020   Voda (Proměny obrazu živlu v českém umění 19.–21. století)
2021   Já a oni (Jedinec a společenství v umění 19. století)
2021   Falza! (Průvodce na cestě mezi falzem a originálem)
nedat.   Výstava nových akvisicí českého oboru Moderní galerie
nedat.   Exposition de nouvelles acquisitions de la section Tchéque de la Galerie moderne
nedat. (1963)   Výtvarné umění Kolínska
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1929   Olšanské hřbitovy, Pražská akciová tiskárna, Praha
1932   Josef Navrátil (jeho život a dílo), Jednota umělců výtvarných (1898-1952), Praha
1940   Josef Navrátil, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
1940   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1940   Josef Navrátil, Melantrich, nakladatelství, Praha
1941   Dítě v umění výtvarném (Duše a tvář dítěte v malířství a sochařství), Orbis, Praha
1941   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1947   Jak jsem se stal obchodníkem s obrazy, Pražské nakladatelství Václava Poláčka, Praha
1947   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1948   Čeští klasikové 19. století v Národní galerii, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
1948   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1949   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1949   Česká kresba XIX. století, Družstevní práce, Praha 1
1952   Národní galerie (Klasikové českého umění a národní obrození), Orbis, Praha
1958   Josef Navrátil: Jirny, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1959   Má vlast (Česká krajina v našem malířství XIX. a XX. století), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1967   Významné osobnosti uměleckého života ve Středočeském kraji, Krajské osvětové středisko Středočeského KNV, _
1968   České malířství a sochařství 19. století, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1968   Malý labyrint výtvarného umění, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1971   Besedy o umění v 6. ročníku, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1980   Barva a obraz, Horizont, nakladatelství Socialistické akademie ČSSR, Praha
1980   Malá galerie českých malířů, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
1984   Česká architektura v proměnách dvou století 1780-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1984   Obrazy mé krajiny, Nakladatelství Kruh, Hradec Králové (Hradec Králové)
1985   Severočeská grafika, Severočeské nakladatelství, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
1995   Osobnosti českého malířství, Fragment, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1997   Kalendárium kulturních osobností Šumavy a Chodska, Nakladatelství MMM, Praha
1997   Umělecké poklady ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě (Díla pro národ), ARS Bohemica, Praha
2002   Umění 19. století (Průvodce expozicí Národní galerie v Praze. Veletržní palác, IV. patro), Národní galerie v Praze, Praha
2002   19th-century art (Guide to the Collection of the National Gallery in Prague. Trade Fair Palace, 4th floor), Národní galerie v Praze, Praha
2002   Zvířata / Animals, Národní galerie v Praze, Praha
2002   Vedle umění (1996-2001), Národní galerie v Praze, Praha
2006   100 děl z Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
2008   August Švagrovský a jeho sbírka, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2014   Jeden svět nestačí (Poklady umění 19. století ze Sbírky Patrika Šimona), Společnost Patrik Šimon - Eminent, Praha
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
2016   Grafický kabinet a komorní plastika ze sbírky Kooperativy, Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2019   Jdi na venkov! (Výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích 1800-1960), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2022   Zlatý řez: Galerie Kodl 2015–2019, Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1996   Hlas domova (Antologie našeho Polabí), Městské muzeum, Čelákovice (Praha-východ)
1996   70 let Domu umění v Ostravě 1926-1996, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1931   Masarykův slovník naučný (N - Q), Českomoravský Kompas, tiskařská a vydavatelská a.s., Praha
1972   Malý encyklopedický slovník (A - Ž), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1981   Ilustrovaný encyklopedický slovník (j - pri), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1988   Encyklopedie světového malířství, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1991   Slovník světového malířství, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1993   Kdo byl kdo v našich dějinách do roku 1918, Nakladatelství Libri, Praha
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1997   Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích (Díl 3: m/r), Nakladatelský dům OP, Praha
1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (5: m/o), Diderot, Praha
2000   Hlas domova 2 (Výtvarné umění a architektura našeho Polabí), Městské muzeum a galerie, Břeclav (Břeclav)
2006   Benezit: Dictionary of Artists (Volume 10: Müller - Pinchetti), Éditions Gründ, Paříž (Paris)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1940   Milovník barvy, Brázda, , , 1940/12/04, 585-
1942   Přítomnou výstavu byl nejraději nazval ´Navrátil intimní´ - ..., Náčrty a poznámky Josefa Navrátila (1798-1865), , , 1942, 0-0
1946   Rozjímání nad dílem Josefa Navrátila, Akord, XII., 9-10, 1946, 328-336
1948   Josef Navrátil, zakladatel moderní české výtvarné tradice, Národní osvobození, 19, 40, 1948/02/17, 5-5
1953   Učíme se od klasiků, Výtvarná práce, 1, 17, 1953/06/12, 6-
1953   Výstava z dílen mistrů 19. století, Výtvarná práce, 1, 19, 1953/07/10, 5-
1953   Krajská galerie Vysočiny v Jihlavě, Výtvarná práce, 1, 21, 1953/08/07, 2-
1953   K výstavě českých klasiků v Národní galerii, Výtvarná práce, 1, 24, 1953/09/18, 3-4
1953   K výstavě z dílen českých mistrů, Výtvarná práce, 1, 27, 1953/10/30, 5-
1954   Oprava Navrátilových nástěnných maleb v zámku ve Velkých Jirnech, Výtvarné umění, 4, 1, 1954/02/28, 36-42
1954   Poznámka o Josefu Navrátilovi, Výtvarné umění, 4, 1, 1954/02/28, 42-44
1954   Josef Navrátil, Výtvarná práce, 2, 18, 1954/09/17, 4-4
1954   Díla našich umělců vystavená v SSSR, Výtvarná práce, 2, 4, 1954/02/26, 7-
1955   Ornament v díle J. Navrátila, J. Mánesa a M. Alše, Výtvarné umění, 5, 2, 1955/03/20, 83-86
1956   Josef Navrátil - obnovitel tradice české nástěnné malby, Výtvarné umění, 6, 1, 1956/02/20, 19-26
1956   Šel malíř chudě do světa, Mladá fronta, 12, 210, 1956/08/30, 3-3
1957   Malířství všedního dne, Květen, 2, 6, 1957/02, 228-231
1958   Výročí Josefa Navrátila, Výtvarné umění, 8, 1, 1958/03/20, 2-5
1958   K jubileu Josefa Navrátila (1798-1958), Výtvarná práce, 6, 3, 1958/02/22, 5-6
1966   Rod Navrátilů a některé problémy uměleckých počátků Josefa Navrátila, Umění, 14, 4, 1966/07, 405-420
1981   K chronologickému uspořádání tvotby Josefa Navrátila jako dekoratéra interiérů, se zvláštním zřetelem na dosud sporné práce (Historie a současnost), Výtvarná kultura, 5, 5, 1981, -
1982   Město v českém umění 19. století (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 6, 4, 1982, 16-16
1983   Expozice českého umění 19. a 20. století v Mladé Boleslavi (Galérie, muzea), Výtvarná kultura, 7, 2, 1983, 18-19
1999   Na okraji ankety (Co soudíte o umění J. Navrátila? Jak dobře znáte umění J. Navrátila? Co pro vás jako umělce Navrátilovo dílo znamená?), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12, 3, 1999/02/04, 3-3
1999   Michael Rittstein (Co soudíte o umění J. Navrátila? Jak dobře znáte umění J. Navrátila? Co pro vás jako umělce Navrátilovo dílo znamená?), Na okraji ankety, , , 1999, 0-0
1999   Kolorismus není pojem slohový..., Kolorismus, , , 1999, 8-23
2011   Přehled milionových položek vydražených v roce 2010, Ročenka ART+, , , 2011, 83-96
2013   19. století, Ročenka ART+, , , 2013/02, 28-30
2015   Přehled milionových položek vydražených v roce 2014, Ročenka ART+, , , 2015, 91-106
2016   Přehled milionových položek vydražených v roce 2015, Ročenka ART+, , , 2016, 86-103
2019   Josef Navrátil - malíř v zrcadle ideálů Karla Purkyně, Kariéra s paletou, , , 2019, 57-63
2019   První generace sběartelů Josefa Navrátila, Kariéra s paletou, , , 2019, 65-69
www
rok vydání, název (podnázev)
  Josef Matěj Navrátil (cs.wikipedia.org)
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1942   Josef Navrátil: Náčrty a poznámky (1798 - 1865)
1966   Josef Navrátil: Obrazy, kresby
1986   Josef Navrátil a český romantismus
1987   Josef Navrátil a český romantismus
1987   Josef Navrátil a český romantismus
1998   Jos. Navrátil
2017   Josef Navrátil (1798 - 1865)
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2006   Zátiší
2014   Romantismus na severu Čech
2016   100 děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě
2021   Mistři českého malířství (30 let sbírky)
2022   88. aukční den
archivní fond
rok vydání, název (podnázev)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1996   5. aukce výtvarného umění
1999   25. aukce (Umění 50. a 60. let 20. století, obrazy, kresby 19. - 20. století, česká a světová grafika)
1999   Aukční katalog (1/1999)
2003   Umění a starožitnosti / Art and Antiques
2003   48. aukce Antikva Nova Kodl a 47. aukce Aukční síně Vltavín
2004   Umění a starožitnosti / Art and Antiques
2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((297 x 210))
2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění (Galerie Art Praha)
2006   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění (Galerie Art Praha)
2007   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (7. 10. 2007)
2007   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění (Galerie Art Praha)
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (18. 5. 2008)
2010   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (28. 4. 2010)
2010   Aukce českého výtvarného umění 15. - 20. století
2010   České výtvarné umění / Czech Fine Art (15. - 20. století / 15th - 20th Century)
2011   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (23. 3. 2011)
2013   70. aukce Aukční Galerie Kodl a 112. aukce Aukční síně Vltavín
2013   71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín
2013   31. aukce
2013   Aukční katalog 5/2013: Výtvarné umění
2013   Day Sale 2013: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague IX.) (6. 10. 2013)
2014   Aukční katalog 2/2014: Výtvarné umění
2014   Day Sale 2014: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XI.) (5. 10. 2014)
2015   Aukční katalog 1/2015: Výtvarné umění
2015   Aukční katalog 3/2015: Klasická malba a krajina
2015   Aukční katalog listopad 2015 (Výběr výtvarného umění)
2015   Výtvarné umění, starožitnosti a design (Aukce 39)
2015   Výtvarné umění, starožitnosti, design 15. - 21. století z evropských sbírek
2016   Aukční katalog říjen 2016 (Výběr výtvarného umění)
2017   Aukční katalog březen 2017 (Výběr výtvarného umění)
2017   79. aukční den Galerie Kodl
2022   88. aukční den Galerie Kodl
2022   1. Art Consulting: Aukce 89 (Topičův salon Praha)
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2014   Jeden svět nestačí (Poklady umění 19. století ze sbírky Patrika Šimona)
kresba
rok vydání, název (podnázev)
1847   Blahoslavená Anežka udílí almužnu
1852-1853   Mlýn v Kořenově v Krkonoších
asi 1834   Syn Antonín se psem
obraz
rok vydání, název (podnázev)
1840   Epitaf sládka Fritze Kunze
1850-1853   Vodopád Mumlavy v Krkonoších
1850-1854   Horské údolí v Zillertalu
1853   Fíky a ořechy
1853-56   Hrozny vína
50. léta 19. století   Mlýn u jezera
50. léta 19. století   Vařený humr
kolem 1960   Dáma a důstojník
konec 40. let 19. století   Zátiší s rybami a ústřicemi
přelom 40. a 50. let 19. století   Přadlena
začátek 50. let 19. století   Hon na lišku
začátek 50. let 19. století   Velká horská krajina
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1946   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život)
plakát
rok vydání, název (podnázev)
2006   Zátiší
příležitostný tisk
rok vydání, název (podnázev)
1993   Josef Navrátil a umělecká rodina Mánesů
program
rok vydání, název (podnázev)
2006   Galerie hlavního města Prahy (Březen-duben 2006)
2018   Galerie Klatovy / Klenová: Program leden - březen 2018 / January - March 2018
průvodce
rok vydání, název (podnázev)
1938   Stručný průvodce Státní sbírkou starého umění
2004   Krajina v českém umění 17. - 20. století
2009   Umění 19. století v Čechách ((1790-1910) - malířství, sochařství a užité umění)
nedatováno   České malířství 19. století (Průvodce expozicí v Anežském areálu)
nedatováno   České malířství 19. století
ročenka
rok vydání, název (podnázev)
2020   Ročenka 2019 (Výběr výtvarných děl z 82. a 83. aukce Galerie KODL)
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
1948   Katalog Jurečkovy galerie
2010   101 / II: Mistrovská díla Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze
2010   101 / II: Masterpieces of the Collection of Prints and Drawings of the National Gallery in Prague
2014   Sto děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě
2015   100 Works from the Gallery of Fine Art, Ostrava
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1948   Čeští klasikové 19. století
1949   Klasikové českého malířství ve sbírkách Pražského hradu
1976   Klasikové českého malířství ze sbírek Pražského hradu
1980   Nové obrazy, plastiky a grafika (Přírůstky z let 1970 - 1979)
1984   Česká krajina ze sbírek Národní galerie v Praze a Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci
2000   Konec světa? (Seznam vystavených děl)
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
2020   Voda (Seznam vystavujících)
soubor pohlednic
rok vydání, název (podnázev)
1993   České malířství XIX. století ve sbírkách České spořitelny
nedatováno   České malířství 19. století I.
nedatováno   České malířství 19. století II.
soubor reprodukcí
rok vydání, název (podnázev)
1941   Malá galerie
nedatováno   České malířství (19. století I.)
nedatováno   České malířství (19. století II.)
nedatováno   Česká kresba (Sešit 3. Sešit 2. Soubor patnácti kreseb ze sbírek Moderní galerie v Praze)
nedatováno   Česká kresba (Sešit 4. Soubor patnácti kreseb ze sbírek Moderní galerie v Praze)
text
rok vydání, název (podnázev)
1948   150 let od narození malíře Josefa Navrátila