Kamil Roškot

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1946   K. Roškot: Výstava celoživotního díla
1978   Kamil Roškot
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1918   Výstava českých umělců ve prospěch pozůstalých po československých legionářích (Série I.)
1925   XCIV. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes (Členská)
1927   Wystawa sztuki Czechosłowackiej
1927   CXXXIV. výstava S.V.U. Mánes. Členská
1927   Wystawa sztuki Czeskosłowackiej
1928   Akademie výtvarných umění v Praze (Výstava soudobé kultury československé v Brně 1928)
1931   Tjeckoslovakisk arkitektur och konstindustri
1937   Výstava „50 let Mánesa“ (Oslavy 50 let Mánesa II.)
1940   Výstava Za novou architekturu
1940   Umění monumentální
1941   Výstava Spolku výtvarných umělců Mánes
1943   Mánes 1943 (Členská výstava Spolku výtvarných umělců Mánes)
1949   Tjeckoslovakisk konst
1971   Umění a doba (České umění dvacátých let)
1978   Český funkcionalismus 1920-1940: Architektura, bytové zařízení, užitá grafika (1. Architektura)
1987   S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení)
1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avantgarde und Tradition)
1991   Baťa: Architektura a urbanismus 1910–1950
1993   Umění pro všechny smysly (Meziválečná avantgarda v Československu)
1993   El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918-1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918-1938
2010   Možnosti záznamů: Sto let v kresbách ze sbírky Moravské galerie v Brně / Drawn for the Record: A Hundred Years in Drawings from the Collection of the Moravian Gallery in Brno
2015   Budování státu / Building a State (Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu / The Representation of Czechoslovakia in Art, Architecture and Design)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
[2009]   Hradec Králové: Architektura a urbanismus 1895-2009 , Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
1984   Česká architektura v proměnách dvou století 1780-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1992   L'Avant-garde architecturale en Tchécoslovaquie 1918-1939, Pierre Mardaga, Lutych (Liège)
2007   Z Benešova za stavbami 20. století (Průvodce světem architektury 20. století Benešovska), Muzeum umění a designu, Benešov (Benešov)
2008   Z Benešova za architekturou 20. století, Muzeum umění a designu, Benešov (Benešov)
2012   Praha moderní (Velký průvodce po architektuře 1900-1950 / Historické centrum), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2017   Praha nepostavená (Vltavské břehy jako urbanistické téma moderní metropole), Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha
2018   Pražské vize (Fantastické stavby, které nikdy nevznikly), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2019   220 míst AVU, Akademie výtvarných umění, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1999   Český biografický slovník XX. století (III. díl Q-Ž), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1956   Vzpomínka na architekta Kamila Roškota, Výtvarná práce, 4, 11, 1956/07/06, 10-10
1981   Česká meziválečná architektura z hlediska mezinárodních vztahů, Umění, 29, 4, 1981, 309-319
1981   Roškotova královská hrobka, Umění a řemesla, , 4, 1981, 49-50
2001   Frank Lloyd Wright a česká architektura, Frank Lloyd Wright a česká architektura, , , 2001, 38-55
2019   Nájemní dům od Kamila Roškota, 220 míst AVU, , , 2019, 92-
2019   Ministerstvo vnitra, 220 míst AVU, , , 2019, 178-
www
rok vydání, název (podnázev)
  Kamil Roškot (cs.wikipedia.org)
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1978   Kamil Roškot: 1886 - 1945 (Architektonické dílo)
archivní fond
rok vydání, název (podnázev)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
seznam osobností / členů
rok vydání, název (podnázev)
2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
text
rok vydání, název (podnázev)
1946   Životní dílo architekta Kamila Roškota