Václav Žalud

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1975   Václav Žalud: Sochy
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1921   Katalog II. výstavy Spolku československých akademiků výtvarných v Praze
1924   LXXXI. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes - Členská
1927   CXXXIV. výstava S.V.U. Mánes. Členská
1928   Československé umění na výstavě soudobé kultury v Brně
1930   Sto let českého umění 1830-1930 (První výstava v nové budově)
1933   Průvodce po Moderní galerii
1937   II. Zlínský salon (Seznam vystavených děl)
1939   Výstava podobizen (Práce členů Mánesa za padesát let)
1939   Výstava Důvěřujte umění (Příklady z minulosti - Práce členů Mánesa za dva roky)
1940   Bílá Labuť českému umění (Výstava soudobého českého umění)
1941   Výstava Spolku výtvarných umělců Mánes
1943   Mánes 1943 (Členská výstava Spolku výtvarných umělců Mánes)
1943   Umělci národu / Künstler dem Volke (Výstava soudobého umění v Praze / Ausstellung Zeitgenössischer Kunst)
1943   Die Künstler dem Volke 1943 / Umělci národu 1943
1944   Mánes 1944 (Členská výstava Spolku výtvarných umělců Mánes / Mitgliederausstellung des Vereins bildender künstler Mánes)
1945   Mánes 1907-1938 (Výstava obrazů a soch členů S.V.U. Mánes pořádaná u přiležitosti Mezinárodního studentského kongresu v Praze 1945)
1946   Mánes 1946
1947   Mánes 1947
1949   Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu
1949   Sculptura cehoslovaca
1949   Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu (Výstava obrazů a soch z let 1918-1949)
1950   Národní galerie krajským galeriím
1950   Výtvarná úroda 1950
1950   I. členská výstava 1950
1951   Ausstellung der tschechoslowakischen Skulptur
1951   I. přehlídka československého výtvarného umění 1949-1951
1952   Ausstellung Die tschechoslowakische Skulptur
1954   Výtvarníci a kniha
1954   Czechosłowacka sztuka plastyczna XIX i XX wieku
1955   Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění
1956   Výstava Grekovova studia Sovětské armády a československých výtvarných umělců
1957   IV. Bienal do museu de arte moderna
1959   Sbírka moderního umění (Československé malířství 20. století)
1960   Skupina 58
1962   Skupina 58
1963   Josef Brož, Stanislav Ježek, Josef Liesler, Jaroslav Otčenášek, Ondřej Pavlík, Jan Smetana, Vojtěch Tittelbach, Antonín Kalvoda, Jan Kodet, Alois Sopr, Václav Žalud ze skupiny 58
1964   Kresby a plastiky žáků Jana Štursy
1971   Jan Štursa a jeho žáci
1971   Umění a doba (České umění dvacátých let)
1971   Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ (Díla z let 1945-1971)
1972   Julius Mařák a jeho škola, Škola Josefa Václava Myslbeka
1975   České malířství a sochařství XX. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci
1976   České umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie (II. část (od roku 1945 - do roku 1960))
1980   České umenie 20. storočia zo zbierok Stredočeskej galérie
1982   České výtvarné umění 19. a 20. století
1983   Přírůstky sbírek 1972 - 1983
1984   České výtvarné umění 20. století
1986   České výtvarné umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie v Praze (Malířství, sochařství, grafika)
1987   Cesty za uměním naší doby (Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře)
1987   Český portrét 1877–1987
1987   S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení)
2012   Národní památník na Vítkově
nedat.   Výstava nových akvisicí českého oboru Moderní galerie
nedat.   Exposition de nouvelles acquisitions de la section Tchéque de la Galerie moderne
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1937   L'art moderne tchécoslovaque (1905–1933), Libraire Félix Alcan, Paříž (Paris)
1937   L'art moderne tchécoslovaque (1905–1933), Libraire Félix Alcan, Paříž (Paris)
1958   Contemporary Art in Czechoslovakia, Orbis, Praha
1958   Les arts dans la Tchecoslovaquie d'aujourd'hui, Orbis, Praha
1963   Národní galerie (České sochařství XIX. a XX. století), Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1978   České sochařství ve XX. století (1890 - 1945), Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1961   Pražské ateliéry, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1967   Příruční slovník naučný (IV. díl, S-Ž), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2010   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců (XXI. W - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1951   Výtvarné umění na cestě služby lidu, Výtvarné umění, 2, 1, 1951/07, 1-12
1951   Připomínky k výstavě „Výtvarná úroda 1950“, Výtvarné umění, 1, 9-10, 1951/06, 385-398
1952/08   Pohled do dvacátých a třicátých let, Výtvarné umění, 2, 7-8, 1952/08, 331-333
1954   Díla našich umělců vystavená v SSSR, Výtvarná práce, 2, 4, 1954/02/26, 7-
1954   K šedesátinám Václava Žaluda, Výtvarná práce, 2, 8, 1954/04/23, 5-
1955   Kdo vystavuje v Číně, Výtvarná práce, 3, 5, 1955/03/11, 9-
1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 4, 9, 1956/06/05, 2-2
1960   Skupina 58 vystavuje, Výtvarná práce, 8, 23-24, 1960/12/14, 11-
1964   Štursovi žáci, Výtvarná práce, 12, 2, 1964/02/29, 1-0
1965   Kresby a plastiky žáků Jana Štursy, Výtvarné umění, 15, 1, 1965/02/10, 6-15
1988   Příspěvek k dějinám pražského pomníku Jana Žižky z Trocnova, Památky a příroda, 13, 5, 1988, 273-278
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1960   Skupina 58
archivní fond
rok vydání, název (podnázev)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
kalendárium
rok vydání, název (podnázev)
2006   Kalendárium osobností západních Čech na rok 2007 (Textová část)
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
1947   Sbírka moderního umění
1961   Sbírka českého sochařství
1978   Sbírka českého sochařství XIX. a XX. století (Průvodce stálou expozicí)
nedat.   Sbírka českého sochařství
nedat.   Sbírka českého sochařství
nedat.   Collection de sculpture tchéque
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1947   Členská výstava S.V.U. Mánes
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
1988   Z nových zisků Národní galerie v Praze z let 1984-1986, 4. část (I. Práce umělců, kteří vstoupili do českého výtvarného života po roce 1945, II. Práce členů SVU Mánes - dar Svazu českých výtvarných umělců Národní galerii v Praze)