Otakar Španiel

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1956   Otakar Španiel 1881-1955: Životní dílo
1981   Otakar Španiel: Výběr z kreseb k 100. výročí umělcova narození
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1911   XXXVI. výstava S.V.U. Mánes, členská
1911   Kollektivausstellung der Vereinigung bildender künstler Manes - Prag
1913   XXXXIII. výstava S.V.U. Mánes, členská
1914   46. výstava S.V.U. Mánes (členská)
1916   47. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes
1917   48. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes
1918   49. výstava S.V.U. Mánes
1921   I. výstava uměleckého průmyslu československého
1922   Vánoční trh prací členů spolku (LXII. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes)
1923   II. výstava uměleckého průmyslu československého
1924   Razstava češke moderne umetnosti (Društvo upodabljajočih umetnikov Mánes iz Prage)
1925   Kresby a drobná plastika členů spolku (XCI. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes)
1925   Katalog souborné výstavy obrazů, plastik a prací architektonických členů Spolku výtvarných umělců Mánes
1926   Moderní galerie v Praze
1926   Moderne galerie in Prag
1927   Wystawa sztuki Czechosłowackiej
1927   130. výstava S.V.U. Mánes
1927   IV. výstava S.V.U. Mánes
1927   125. výstava S.V.U. Mánes
1927   Wystawa sztuki Czeskosłowackiej
1928   Československé umění na výstavě soudobé kultury v Brně
1928   Akademie výtvarných umění v Praze (Výstava soudobé kultury československé v Brně 1928)
1930   Sto let českého umění 1830-1930 (První výstava v nové budově)
1932   Výstava uměleckých děl ze sbírek hlavního města Prahy
1933   Průvodce po Moderní galerii
1935   Padesát let výtvarné práce (Architektura, byt, užité umění 1885-1935)
1936   Tanec v čsl. umění výtvarném a ve fotografii
1936   S.V.U. Mánes
1937   Výstava „50 let Mánesa“ (Oslavy 50 let Mánesa II.)
1937   Современное чехословацкое искусство (Současné československé umění)
1938   Náš voják ve výtvarném umění XIX. a XX. století
1938   Postavy českých dějin
1939   Výstava podobizen (Práce členů Mánesa za padesát let)
1940   Umění 1900 - obrazy, plastiky, plakáty a knihy
1940   Výstava Za novou architekturu
1940   Umění monumentální
1940   Bílá Labuť českému umění (Výstava soudobého českého umění)
1941   Výstava Spolku výtvarných umělců Mánes
1942   Duchovní námět v české malbě a sochařství
1945   Výstava výběru zachráněných obrazů a plastik ze sbírek musea památníku osvobození
1946   Mánes 1946
1947   Anýžovy novoroční medaile a plakety
1947   Výstava obrazů a soch z majetku hl. města Prahy
1947   Výstava Svatý Vojtěch v památkách a v českém umění
1949   Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu
1949   Sculptura cehoslovaca
1949   Tjeckoslovakisk konst
1949   Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu (Výstava obrazů a soch z let 1918-1949)
1950   Česká akademie věd a umění dělníkům
1951   Ausstellung der tschechoslowakischen Skulptur
1951   I. přehlídka československého výtvarného umění 1949-1951
1951   Výtvarná úroda 1951 (Výstava Svazu československých výtvarných umělců)
1952   Ausstellung Die tschechoslowakische Skulptur
1954   Výtvarníci a kniha
1954   Czechosłowacka sztuka plastyczna XIX i XX wieku
1955   Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění
1957   IV. Bienal do museu de arte moderna
1957   Sochařský náčrt, kresba a drobná plastika
1958   Česká soudobá medaile a plaketa (Práce z let 1945 - 1958)
1959   Masterpieces of Czech Art (Edinburgh International Festival 1959)
1959   Sbírka moderního umění (Československé malířství 20. století)
1959   České moderní malířství
1960   České sochařství 1945–1960
1961   Katalog výstavy užitého umění a průmyslového výtvarnictví u příležitosti 40. výročí založení Komunistické strany Československa
1961   Československé výtvarné umění za lepší zítřek
1961   Hluboká 1961 (Výtvarným uměním k socialistickému životu)
1963   Od Mánesa ke Špálovi
1964   Katalog vystavených obrazů a plastik
1964   Výstava přírůstků 1960-1964 (Obrazy, kresby, plastika)
1966   Česká secese (Umění 1900)
1966   Čehoslovačke medalje i plakete XX veka
1967   F. X. Šalda a výtvarné umění
1967   Moderní české umění z přírůstků sbírek 1961-1966
1968   Sculpture tchècoslovaque de Myslbek à nos jours
1968   České sochařství 19. a 20. století
1968   Přírůstky českého moderního umění
1968   Československé mince 1918-1968
1969   Sochařské kresby z počátku 20. století
1969   Česká a slovenská medaile 1508-1968
1969   A catalog of Czechoslovak Coins / Katalog der Tschechoslowakischen münzen
1969   České umenie I. polovice 20. storočia
1970   Tschechische Skulptur des 20. Jahrhunderts (Von Myslbek bis zur Gegenwart)
1970   České výtvarné umění 20. století (Z uměleckých sbírek Východočeské galerie Pardubice)
1971   Češka skulptura XX vijeka
1971   České sochárstvo zo sbierok SNG
1971   Český portrét
1971   Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ (Díla z let 1945-1971)
1972   Julius Mařák a jeho škola, Škola Josefa Václava Myslbeka
1973   La médaille Tchécoslovaque à la monnaie de Paris
1974   Portrét ze sbírek Galerie hlavního města Prahy
1975   České umění první poloviny 20. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1975   A catalog of Czechoslovak Coins / Katalog der Tschechoslowakischen münzen
1975   Dix siècles d'art tchèque et slovaque
1975   Tschechische kleinplastiken, medaillen und zeichnungen
1976   Soudobá česká plastika, medaile a sochařská kresba (Ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci na počest XV. sjezdu KSČ a 55. výročí založení KSČ)
1976   Přírůstky do sbírek Galerie výtvarného umění v Chebu (z nákupů a jiných zisků za léta 1972 - 75)
1976   Česká kresba první poloviny dvacátého století ze sbírek GVU v Ostravě
1977   České sochařství 1900-1950 ze sbírek Moravské galerie v Brně
1977   Česká sochařská kresba XX. století (Kresby ze sbírek Galerie výtvarných umění v Olomouci)
1977   Sochy ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
1978   Socha a sochařská kresba
1978   Československé mince 1918-1977
1978   Umění a známka
1978   Zdeněk Nejedlý a výtvarné umění (Výstava obrazů, grafiky a plastik)
1979   Národní divadlo (Výtvarné umění a česká hudba)
1979   Tschechische Kunst der zwanziger und dreissiger Jahre (Aus den Sammlungen der Galerie für Bildende Kunst in Ostrava)
1979   Pražské sochy a pomníky
1980   Kresby českých sochařů (Ke 100. výročí narození Jana Štursy)
1981   České malířství a sochařství 1900-1980
1981   Otakar Španiel a jeho škola (K stému výročí narození Otakara Španiela (1881-1955))
1981   Alfons Mucha: Tjeckisk Art Nouveau
1982   Antické tradice v českém umění
1982   České výtvarné umění 19. a 20. století
1983   20 let Galerie hlavního města Prahy (Výstava ze sbírek)
1983   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci
1983   Přírůstky sbírek 1972 - 1983
1983   Czech Sculpture 1800-1938
1983   Národní divadlo a výtvarné umění
1983   Československé pamětní mince a medaile 1948-1983 (Nerealizované návrhy československých pamětních mincí)
1984   Antonín Dvořák ve výtvarném umění
1984   Tschechische Kunst 1878-1914 (Auf dem Weg in die Moderne)
1987   Cesty za uměním naší doby (Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře)
1987   Český portrét 1877–1987
1987   S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení)
1987   Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově (Přírůstky sbírek 1976-1986)
1987   Česká medaile a plaketa 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze
1988   Kladno a výtvarné umění
1988   Sochařství východních Čech 1700 - 1945
1988   Praha - Paříž (Umění a umělci na československé a francouzské medaili XX. století)
1988   Umění na známkách (Praga 1988)
1988   Nationalgalerie Prag: Die Geschichte einer Sammlung (Von der Gotik bis zur klassischen Moderne)
1990   Česká kresba XX. století II
1991   České dějiny na medaili a plaketě (Díla ze sbírek Národního muzea v Praze a Unie výtvarných umělců)
1992   Pocta Rodinovi
1993   Vergangene Zukunft (Tschechische moderne 1890 bis 1918)
1994   Minulá budoucnost (Česká moderna 1890-1918)
1995   Galerie Ostrava (Sztuka czeska pierwszej połowy XX. wieku ze zbiorów Galerii sztuk pięknych w Ostrawie / Czech Art from the 1st Half of the 20th Century of the Gallery of Fine Arts Ostrava Collection)
1995   Galerie Ostrava (České umění 1. poloviny XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě / Czech Art from the 1st Half of the 20th Century of the Gallery of Fine Arts Ostrava Collection)
2003   Sport v českém umění 20. století / Sports in the Czech Fine Arts of the 20th Century
2008   Pole tvůrčí a válečná / Fields of Art and Battle (Výtvarné umění ze sbírek Vojenského historického ústavu Praha / Fine art of the collection of the Military History Institute Prague)
2010   Možnosti záznamů: Sto let v kresbách ze sbírky Moravské galerie v Brně / Drawn for the Record: A Hundred Years in Drawings from the Collection of the Moravian Gallery in Brno
2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (1. díl)
2011   Čeští umělci ve Francii 1900-1918
2012   Česká meziválečná plastika (Ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové)
2012   Sochařství v Olomouckém kraji 1900–2012
2013   Šedesát let, šedesát tváří (Portréty ze sbírky Oblastní galerie v Liberci 1850-2000, která se konala v Oblastní galerii v Liberci v termínu 14.2.-7.4.2013)
2014   Cesty ke svobodě (Společnost, válka, umění 1914-1918)
2015   Budování státu / Building a State (Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu / The Representation of Czechoslovakia in Art, Architecture and Design)
2018   Národ sobě
2019   Medaile a plakety ze sbírky GAVU Cheb (Výstava k 50. výročí chebské pobočky České numismatické společnosti)
2022   Na kopané (Fotbal ve vizuálním umění od počátku 20. století do současnosti)
2022   Na kopané (Fotbal ve vizuálním umění od začátku 20. století do současnosti)
nedatováno   České sochařství 1900-1950 za sbírek Moravské galerie v Brně
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1907   Moderne Galerie des Königreiches Böhmen in Prag, Moderní galerie Království českého, Praha
1954   Otakar Španiel, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1954   Národní divadlo a jeho výtvarníci, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1958   Contemporary Art in Czechoslovakia, Orbis, Praha
1958   Les arts dans la Tchecoslovaquie d'aujourd'hui, Orbis, Praha
1963   Národní galerie (České sochařství XIX. a XX. století), Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1969   Léta s umělci, Orbis, Praha
1978   České sochařství ve XX. století (1890–1945), Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1978   Antika a česká kultura, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1982   Česká secese, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1985   Česká secese, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1986   Praha 1900 (Studie k dějinám kultury a umění Prahy v letech 1890-1914), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1987   Architekti v drobné reliéfní plastice, Svaz architektů ČSR, Jihomoravská krajská organizace, Brno (Brno-město)
1989   Klíče k sochám (Čtení o sochách a sochařích), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1993   Československé bankovky, státovky a mince 1919-1992, Lunarion, Praha
1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/1) (I) Počátky secese a symbolismu, počátky modernosti; II) Úsilí o moderní výraz), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2003   Paměť sochařského portrétu, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2004   Členové České akademie věd a umění 1890 - 1952, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2005   O umělcích, jak je neznáme, Lidové noviny, nakladatelství, Praha
2008   O umělcích, jak je neznáme, Lidové noviny, nakladatelství, Praha
2012   České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
2016   StArt: Sport jako symbol ve výtvarném umění, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2019   Jdi na venkov! (Výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích 1800-1960), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1984   Tschechische Kunst 1878-1914 (Auf dem Weg in die Moderne, Textband), Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
2007   Královéhradečtí Evropané I-III (Osobnosti východních Čech), Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Hradec Králové (Hradec Králové)
2019   Česko-slovenská koruna v podpisech (Tradice - tvorba - teorie), Památková komora ČR, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1933   Masarykův slovník naučný (Š - Ž), Českomoravský Kompas, tiskařská a vydavatelská a.s., Praha
1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
1967   Příruční slovník naučný (IV. díl, S-Ž), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1972   Malý encyklopedický slovník (A - Ž), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1982   Ilustrovaný encyklopedický slovník (pro - ž), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1987   Malá československá encyklopedie (Š-Ž), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1993   Encyklopedický slovník, Odeon, Praha
1993   Encyklopedie osobností Evropy (Od starověku do současnosti), Nakladatelský dům OP, Praha
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Ilustrovaná encyklopedie (Q - Ž), Encyklopedický dům, s.r.o., Praha
1998   Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích (Díl 4: ř/ž), Nakladatelský dům OP, Praha
1999   Kdo byl kdo v našich dějinách 20. století (II. díl N-Ž), Nakladatelství Libri, Praha
1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (7: ř/š), Diderot, Praha
2006   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2006 (XVI. Šan – Šta), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2006   Benezit: Dictionary of Artists (Volume 13: Sommer - Valverane), Éditions Gründ, Paříž (Paris)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1913   43. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Česká revue, , 8, 1913/05, 505-507
1920   Známky, kolky a peníze (Kronika), Musaion, sborník pro moderní umění, 1, , 1920, 76-77
1929   Jubilejní a nové naše peníze, Umění, , , 1929, 86-87
1951   Výtvarné umění na cestě služby lidu, Výtvarné umění, 2, 1, 1951/07, 1-12
1954   Životopisná data, Otakar Španiel, , , 1954, 39-47
1954   Díla našich umělců vystavená v SSSR, Výtvarná práce, 2, 4, 1954/02/26, 7-
1954   Sbírka českého sochařství (K otevření výstavy Národní galerie na Zbraslavi), Výtvarná práce, 2, 20, 1954/10/15, 1-2
1955   Vzpomínka na Otakara Španiela, Výtvarné umění, 5, 5, 1955/06/20, 204-211
1955   Rozloučení s Otakarem Španielem (Projev náměstka ministra kultury Václava Ludvíka), Výtvarná práce, 3, 4, 1955/02/25, 3-
1955   Rozloučení s Otakarem Španielem (Projev předsedy ÚSČSVU Karla Pokorného), Výtvarná práce, 3, 4, 1955/02/25, 3-
1955   Výstava Československého výtvarného umění v Čínské lidové republice, Výtvarná práce, 3, 19, 1955/10/28, 10-
1956   Otokar Španiel, Výtvarná práce, 4, 17, 1956/10/25, 7-7
1956   Posmrtná výstava Otakara Španiela, Mladá fronta, 12, 238, 1956/10/02, 5-5
1956   Československé umění ve Vietnamu, Výtvarná práce, 4, 7, 1956/04/20, 6-7
1956   Otakar Španiel, Výtvarná práce, 4, 9, 1956/06/05, 3-
1957   Sochařská žatva 1956, Výtvarná práce, 5, 1, 1957/02/02, 8-10
1957   Co vystavujeme v Sao Paolo, Výtvarná práce, 5, 19, 1957/10/11, 11-
1959   Jiří Mašín: Kresby Otakara Španiela, Výtvarné umění, 9, 1, 1959/04/20, 44-44
1959   Česká medaile a plaketa, Výtvarná práce, 7, 1, 1959/01/31, 9-
1960   Medaile, plakety a mince, Výtvarná práce, 8, 13, 1960/07/04, 8-
1961   Soutěž na pomník Bedřicha Smetany, Výtvarné umění, 11, 8, 1961/12/05, 367-378
1961   K nedožitým osmdesátinám Otakara Španiela, Výtvarná práce, 9, 12, 1961/06/26, 4-
1963   České sochařství v prvních desítiletích dvacátého století (Přímé spojení s Francií: Josef Mařatka, B. Kafka, O. Španiel. Dílo Jana Štursy a Oty Gutfreunda), Národní galerie, , 5, 1963, 33-38
1965   Medailérská tvorba v Československu v letech 1945-1965, Výtvarné umění, 15, 6, 1965/07/31, 240-257
1966   Nová expozice na Zbraslavi, Výtvarná práce, 14, 20, 1966/10/06, 4-
1969   Tato výstava je jen určitým náznakem..., Sochařské kresby z počátku 20. století, , , 1969, -
1970   Die tschechische bildhauerei des XX. jahrhunderts (Von Myslbek bis zur Gegenwart), Tschechische Skulptur des 20. Jahrhunderts, , , 1970, -
1981   Památce sochaře (Kronika), Výtvarná kultura, 5, 5, 1981, -
1981   Sto let od narození Otakara Španiela, Umění a řemesla, , 3, 1981, 9-
1982   Jubileum Otakara Španiela (13.6. 1881 - 15.2. 1955), Výtvarná kultura, 6, 2, 1982, 14-21
1982   Kresby Otakara Španiela (Výstavy), Výtvarná kultura, 6, 2, 1982, 57-57
1984   43. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, O umění a kultuře I, , , 1984, 297-302
1992   Malá galerie československých peněz, Umění a řemesla, 34, 4, 1992, 11-21
2013   Nový klasicismus v českém sochařství první poloviny 20. století, Universitas, 46, 3, 2013, 33-45
2019   Busta Otakara Španiela od Oskara Kozáka, 220 míst AVU, , , 2019, 24-
www
rok vydání, název (podnázev)
  Otakar Španiel (cs.wikipedia.org)
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1981   Otakar Španiel: Výběr z kreseb
1992   Otakar Španiel: Sochařská kresba
2001   Otakar Španiel 1881-1955: 120. výročí narození významného českého medailéra
2001   Otakar Španiel 1881-1955: Z cyklu Evropští medailéři - absolventi uměleckoprůmyslové školy v Jablonci nad Nisou
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1925   Výstava spolku výtvarných umělců Mánes
1981   Otakar Španiel a jeho škola
2011   Čeští umělci ve Francii 1900-1918
2016   100 děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě
archivní fond
rok vydání, název (podnázev)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
2000   27. aukce (Kresby, česká a světová grafika, fotografie, bibliofilie, knihy, podpisy, dopisy)
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2015   Aukční katalog č. 109 (Česká společnost přátel drobné plastiky)
dílo
rok vydání, název (podnázev)
1914   Malíř Herbert Masaryk
1919   Soutěžní návrhy na československé mince
1919   Josef Mánes
1919   Universita Karlova (přední strana)
1925   Architekt J. Zítek a J. Schulz
1947   Ukřižování sv. Petra z cyklu reliéfů Život sv. Petra (skizza k soutěžnímu návrhu pro výzdobu dveří Dómu sv. Petra v Římě)
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Galerie umění Karlovy Vary
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1995   Otakar Španiel (1881-1955): Český sochař a medailér; Střední uměleckoprůmyslová škola bižuterní Jablonec nad Nisou 1880 - 1995
2001   Akt v umění 1. poloviny 20. století
mapa/plán
rok vydání, název (podnázev)
2016   Prostor Zlín (Mapa s výtvarnými díly ve veřejném prostoru)
parte
rok vydání, název (podnázev)
1955   Otakar Španiel (sochař, zasloužilý umělec, laureát státní ceny, bývalý rektor a pedagog AVU v Praze)
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1991   Revue K
průvodce
rok vydání, název (podnázev)
1981   Průvodce vyšehradským hřbitovem (Soupis významných hrobů na vyšehradském hřbitově)
2016   Neklidná figura / The Restless Figure (Exprese v českém sochařství 1880-1914 / Expression in Czech Sculpture 1880-1914)
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
1947   Sbírka moderního umění
1961   Sbírka českého sochařství
1962   Sbírka českého sochařství ve zbraslavském zámku
1965   České a slovenské malířství první poloviny 20. století
1968   Přírůstky uměleckých děl 1963-1967 (Krajská galerie Hradec Králové)
1978   Sbírka českého sochařství XIX. a XX. století (Průvodce stálou expozicí)
1981   České a slovenské umění 20. století
nedat.   Sbírka českého sochařství
nedat.   Sbírka českého sochařství
nedat.   Collection de sculpture tchéque
seznam osobností / členů
rok vydání, název (podnázev)
2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1924   Vánoční výstava Spolku Výtvarných umělců Mánes
1925   Vánoční výstava Spolku Výtvarných umělců Mánes
1926   Vánoční výstava Spolku Výtvarných umělců Mánes
1938   Postavy českých dějin
1962   České výtvarné umění 20. století
soubor pohlednic
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   České sochařství 19. a 20. století I.
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
1988   Z nových zisků Národní galerie v Praze z let 1984-1986, 4. část (I. Práce umělců, kteří vstoupili do českého výtvarného života po roce 1945, II. Práce členů SVU Mánes - dar Svazu českých výtvarných umělců Národní galerii v Praze)