zdroj: http://www.kdb.cz/files/images/big/1/110345.jpg

Aleš Mudra

* 26. 3. 1976, Plzeň (Plzeň-město), Česká republika (Czech Republic)
historik umění, památkář, vysokoškolský pedagog

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: mzk2005299297
VIAF: 78574893

poznámka:
PhDr., PhD., historik umění, práce z oboru, zabývá se především dějinami středověkého křesťanského umění.

Aleš Mudra

zdroj: http://www.kdb.cz/files/images/big/1/110345.jpg
 

Aleš Mudra

encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2013   Laudatio k udělení Ceny Josefa Krásy Aleši Mudrovi, Bulletin Uměleckohistorické společnosti, 25, 2, 32-33

Aleš Mudra

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Kapitoly k počátkům řezbářské tradice ve střední Evropě (Řezbářství 13. století v Čechách a na Moravě), Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha
  2012   Středověké umění na Českolipsku, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, Česká Lípa (Česká Lípa)
  2014   Trans montes (Podoby středověkého umění v severozápadních Čechách), Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha
  2015   (art) without borders (Medieval Art and Architecture in the Ore Mountains Region (1250-1550)), Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Ars videndi (Professori Jaromír Homolka ad honorem), Tomáš Halama, České Budějovice (České Budějovice)

Aleš Mudra

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2017   Mýtus Ulrich Creutz (Vizuální kultura v Kadani za Jana Hasištejnského z Lobkowicz (1469-1517)), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2011   Kristus z Litovle (Restaurování 2007 - 2010), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2013   Obrazy krásy a spásy (Gotika v jihozápadních Čechách), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2014   Otevři zahradu rajskou (Benediktini v srdci Evropy 800 - 1300), Národní galerie v Praze, Praha
  2015   Ad gloriam Dei (130 let Diecézního muzea v Litoměřicích a 20 let jeho obnovené existence), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2020   Nad slunce krásnější (Plzeňská madona a krásný sloh), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2020   Nad slunce krásnější / More Beautiful Than the Sun (Plzeňská madona a krásný sloh / The Pilsen Madonna and the Beautiful Style), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2008   Slezsko: Země koruny české: Historie a kultura 1300- 1700 (Sv. B), Národní galerie v Praze, Praha
  2009   Umění gotiky na Chebsku (Gotické umění na území historického Chebska a sbírka gotického sochařství Galerie výtvarného umění v Chebu), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2014   Trans montes (Podoby středověkého umění v severozápadních Čechách), Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha
  2015   (art) without borders (Medieval Art and Architecture in the Ore Mountains Region (1250-1550)), Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2009   Sedlec / Sedletz (Historie, architektura a umělecká tvorba sedleckého kláštera ve středoevropském kontextu kolem roku 1300 a 1700. Mezinárodní sympozium, Kutná Hora 18.-20. září 2008 / Geschichte, Architektur und Kunstschaffen im Sedletzter Kloster im mitteleuropäischen Ko), Togga s.r.o., Praha
  2014   Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200–1550 (Příspěvky z vědecké konference), Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2014   Madony na lvu a měkký styl třetí čtvrtiny 14. století / Madonnas on lions and the soft style of the third quarter of the 14th century (Příspěvky z mezinárodního symposia / Proceedings from the international symposium), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2015   Josef Opitz a umění na Chomutovsku a Kadaňsku 1350-1590 / Josef Opitz und die Kunst im Komotauer und Kaadner Land 1350-1590, Oblastní muzeum v Chomutově (Okresní muzeum), Chomutov (Chomutov)
  2016   Ikonografie: Témata, motivy, interpretace (Kniha k poctě Jana Royta), Nakladatelství Karolinum, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2007   Způsoby organizace sochařské práce v rámci hutě, cechu a mimo ně v průběhu gotiky, Proměny dějin umění, 129-139
  2013   Forum Kunst des Mittelalters, Bulletin Uměleckohistorické společnosti, 25, 2, 24-26
  2013   Úvodní slovo (Umění, liturgie a náboženské akce ve veřejném prostoru), Umění a politika, 83-91
  2015   Sochařství lucemburského období v severozápadních Čechách a Opitzova lekce formalismu / Die Plastik der Luxemburgerzeit in Nordwestböhmen und Opitz' Formalismuslektion, Josef Opitz a umění na Chomutovsku a Kadaňsku 1350-1590 / Josef Opitz und die Kunst im Komotauer und Kaadner Land 1350-1590, 142-155

Aleš Mudra

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2005   Půst očí (Pravoslavné umění z českých a moravských sbírek), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2011   Kristus z Litovle (Restaurování 2007 - 2010), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2013   Obrazy krásy a spásy (Gotika v jihozápadních Čechách), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2020   Galerie a muzeum litoměřické diecéze jako host Arcidiecézního muzea Olomouc / Litoměřice Diocese Gallery and Museum visiting Olomouc Archdiocesan Museum, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2009   Umění gotiky na Chebsku (Gotické umění na území historického Chebska a sbírka gotického sochařství Galerie výtvarného umění v Chebu), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2012   Středověké umění na Českolipsku, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, Česká Lípa (Česká Lípa)
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2015   Josef Opitz a umění na Chomutovsku a Kadaňsku 1350-1590 / Josef Opitz und die Kunst im Komotauer und Kaadner Land 1350-1590, Oblastní muzeum v Chomutově (Okresní muzeum), Chomutov (Chomutov)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2013   Forum Kunst des Mittelalters, Bulletin Uměleckohistorické společnosti, 25, 2, 24-26

Aleš Mudra

kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
2017/03/23 - 2017/09/10   V oplatce jsi všecek tajně, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)

Aleš Mudra

podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2015   Otevři zahradu rajskou (Benediktini v srdci Evropy 800-1300), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění-16