Karel Černý

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1942   Kresby Karla Černého / Zeichnungen von Karl Černý
1942   Karel Černý: Obrazy
1944   Karel Černý
1946   Malíř Karel Černý, Le peintre
1946   K. Černý
1947   Paříž v kresbách Karla Černého (1947)
1948   Karel Černý (39 (419) výstava Topičova salonu)
1958   Karel Černý: Rumunské moře v kresbách
1961   Karel Černý: Obrazy z let 1941 - 1958
1963   Karel Černý: Obrazy a kresby z let 1936 - 1957
1963   Karel Černý: Soubor obrazů
1963   Karel Černý: Obrazy a kresby z let 1935-1958
1965   Karel Černý (Galerie bratří Čapků)
1970   K. Černý: Výbor z malířské tvorby let 1934 - 1958 (K 60. výročí narození a 10. výročí úmrtí, (Pardubice))
1970   Karel Černý: Kresby
1971   Malíř Karel Černý 1910 - 1960 (Výbor malířské tvorby let 1934 - 1958 k 60. výročí narození a 10. výročí úmrtí)
1971   K. Černý: Výbor z malířské tvorby let 1934 - 1958 (K 60. výročí narození a 10. výročí úmrtí, (Havlíčkův Brod))
1980   Karel Černý: Obrazy
1982   Karel Černý: Obrazy, kresby
1986   Karel Černý: Výběr z díla
1990   Karel Černý: Kresby ze sbírek Středočeské galerie
1990   Karel Černý: Kresby a grafiky
2011   Karel Černý: Cesta do hlubin noci
2014   Karel Černý: Námořník, 1949
nedat. (1957)   Karel Černý: 1949–1956 (Katalog výstavy obrazů)
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1936   I. jarní Zlínský salon (Katalog vystavených uměleckých děl)
1939   Výstava Důvěřujte umění (Příklady z minulosti - Práce členů Mánesa za dva roky)
1940   Národ svým výtvarným umělcům v Praze 1940
1940   Národ svým výtvarným umělcům
1940   Obraz a socha v bytě I.
1940   Od náčrtu k obrazu a soše
1941   Bílá Labuť českému umění (2. výstava soudobého českého umění)
1942   Národ svým výtvarným umělcům v Praze
1944   Kresby, akvarely a drobná plastika / Zeichnungen, Aquarelle und Kleinplastik
1944   Květiny a zátiší / Blumen und Stilleben
1945   Konfrontace 2
1945   Mánes 1907-1938 (Výstava obrazů a soch členů S.V.U. Mánes pořádaná u přiležitosti Mezinárodního studentského kongresu v Praze 1945)
1946   Art Tchècoslovaque 1938-1946
1946   Jeune peinture Tchecoslovaque (1938-1946)
1947   Jonge tsjecho-slowaaksche schilderkunst (Jeune peinture Tchecoslovaque)
1947   Generace Mánesa 1939-1947
1947   Moderne Kunst der Tschechoslowakei
1947   Z nové tvorby (Obrazy a sochy od května 1945)
1947   Monumentální úkol současného výtvarnictví
1947   Náboženské umění XX. století
1948   Kresby a akvarely
1948   Umění a kýč (2. podobizna)
1948   Umění a kýč (1. výstava z cyklu Výchova k umění)
1950   Dobrý originál do malého bytu (Obrazy za přístupné ceny)
1953   Knižní ilustrace 1953 (Výstava originálů z edice Státního nakladatelství krásné literatury, hudby a umění)
1954   Výtvarníci a kniha
1956   Zátiší v české malbě XX. století
1957   Malá krajina
1957   IV. Bienal do museu de arte moderna
1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960)
1959   Sbírka moderního umění (Československé malířství 20. století)
1959   Tšekkoslovakian nykytaidetta / Tjeckoslovakisk nutidskonst
1960   Soudobé české malířství 1945 - 1960
1960   Tvůrčí skupina Mánes
1961   Ze souboru moderního umění AJG
1961   Současné české malířství
1961   Škola vidění I. (Výmluvnost kresby)
1961   Československé výtvarné umění za lepší zítřek
1961   Hluboká 1961 (Výtvarným uměním k socialistickému životu)
1962   Česká kresba ze sbírek Národní galerie v Praze
1962   Expoziția de artă plastică Cehoslovaca (Sec. XIX - XX)
1962   Současné umění - obrazy a plastika - ze sbírky AJG
1962   Moderní české malířství z přírůstků Moravské galerie
1962   Чехословацко изкуство 19 и 20 столетие (Čechoslovaško izkustvo ot 19 i 20 stoletije)
1963   Obrazy, sochy, grafika (Z přírůstků sbírek Oblastní galerie Olomouc v letech 1961 a 1962)
1963   Hluboká 1963: Umění 1900-1963 (Obrazy, plastika, grafika)
1963   Cseh-szlovák művészet XIX - XX század
1964   Katalog vystavených obrazů a plastik
1964   České moderní umění
1965   Moderní česká kresba
1965   Škola vidění (Výmluvnost kresby)
1965   České moderní malířství (Exposice Středočeské galerie)
1965   Moderní české umění
1965   České moderní malířství a sochařství
1966   Aktuální tendence českého umění / Tendances actuelles de l'art tchèque (Obrazy, sochy, grafika / Peintures, scluptures, gravures)
1966   České moderní umění ze sbírky Emanuela Hloupého
1966   Пєйзаж (Pejzaž) (Vystavka proizvedenij chudožnikov Čechoslovakii)
1966   Přírůstky do sbírek Východočeské galerie Pardubice v letech 1965-1966
1967   České umění XX. století (Ze sbírek Středočeské galerie)
1967   Moderní české umění z přírůstků sbírek 1961-1966
1967   Čehoslovačka lepa knjiga 1945-1965 (Izložba)
1967   Sztuka walcząca (Wystawa z okazji 20-tej rocznicy Układu o Przyjaźni i Wzajemnej Pomocy między PRL i CSRS)
1968   50 let československého malířství 1918 - 1968
1968   Česká moderní grafika ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech (I. výstava přírůstků galerijní sbírky)
1968   50 let československé malby (z fodnů československých galerií)
1968   Přírůstky českého moderního umění
1968   Česká malířství od doby Osmy
1968   50 rokov československého maliarstva zo zbierok galerií
1968   50 let české kresby (Výstava neznámých kreseb českých malířů 20. století - 2. část)
1969   Česká krajina
1969   Tschechische Malerei des 20. Jahrhunderts
1970   České výtvarné umění 20. století (Z uměleckých sbírek Východočeské galerie Pardubice)
1970   Krajina pevného řádu (Ohlasy kubismu v českém krajinářství)
1970   Středočeský kraj v díle českých malířů 19. a 20. století
1970   Obrazy a plastiky ze sbírek Galerie hlavního města Prahy (Výběr z přírůstků šedesátých let)
1971   Česká krajina 20. století (Ze sbírek Východočeské galerie Pardubice)
1971   Český portrét
1971   Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ (Díla z let 1945-1971)
1971   Obrazy pěti století
1972   České umění 20. století
1972   Umělecká díla ze sbírek hradeckých sběratelů
1973   Obrazy o lidech (Figurální malba, plastiky, portréty ze sbírek)
1973   Krajina vnitřního napětí (Expresivní tendence v české krajinomalbě 20. století)
1974   České umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie (I. část (do roku 1945))
1975   Český jih ve výtvarném umění 1925 - 1975
1975   České výtvarné umění XX. století
1975   České umění první poloviny 20. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1975   Dix siècles d'art tchèque et slovaque
1976   Přírůstky uměleckých děl (Výběr I. část)
1976   České umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie (II. část (od roku 1945 - do roku 1960))
1976   Česká kresba první poloviny dvacátého století ze sbírek GVU v Ostravě
1977   České malířství první poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě
1977   České malířství první poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě
1978   České umění 1900/1945
1978   Přírůstky českého malířství 20. století v Moravské galerii v Brně za uplynulých deset let
1978   České umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie
1979   Umění (České umění 1945/1975)
1979   České malířství 20. století ze sbírek západočeských galerií
1979   Česká portrétní malba XX. století
1980   Česká figurativní malba 40. let (I)
1980   České maliarstvo 20. storočia zo zbierok Národní galerie v Prahe
1980   Rukopisy slavných českých umělců 19. a 20. století
1980   České moderní malířství 1900-1950 ze sbírek Moravské galerie v Brně
1981   České malířství a sochařství 1900-1980
1981   Lidé práce, bojů a vítězství
1981   Malířský a sochařský portrét (Sbírka umění 20. století Severočeské galerie)
1981   Češko slikarstvo tridesetih godina dvadesetog veka
1982   České výtvarné umění 19. a 20. století
1982   České umění 40. let ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
1983   České malířství a sochařství 20. století (Ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci)
1983   Česká krajina („...v dědictví mi danou“ / K. H. Mácha)
1983   Česká krajina („...v dědictví mi danou,“ (K. H. Mácha))
1983   Nové kresby ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary (1973-1983)
1983   20 let Galerie hlavního města Prahy (Výstava ze sbírek)
1983   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci
1983   Žena věčná inspirace umění
1983   Z nových zisků galerie 1973/1983
1983   České malířství v nových přírůstcích OGVU Náchod
1983   Rukopisy slavných českých umělců 19. a 20. století
1984   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1984   České malířství od konce 19. století po současnost ze sbírek Okresní galerie výtvarného umění v Náchodě
1985   České maliarstvo XX. storočia zo zbierok Národnej galérie v Prahe (II. diel)
1985   Za krásu života (Výstava výtvarných děl z roku 1945. K 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1986   České výtvarné umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie v Praze (Malířství, sochařství, grafika)
1986   České maliarstvo XX. storočia zo zbierok Národnej galérie v Prahe (III. diel) (Katalóg diel)
1986   Česká kresba ze sbírek Východočeské galerie
1986   Přírůstky do sbírek za léta 1981-1985
1987   Cesty za uměním naší doby (Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře)
1987   České umění 20. století, Obrazy, plastiky, kresby, grafika (Přírůstky Alšovy jihočeské galérie za léta 1980 - 1985)
1987   S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení)
1987   Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově (Přírůstky sbírek 1976-1986)
1988   Přírůstky 1985 - 1987
1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avantgarde und Tradition)
1988   České zátiší 20. století
1988   Česká grafika 20. storočia zo zbierok Stredočeskej galérie v Prahe
1988   Z pokladů Severočeské galerie
1988   Praha 1920-1940 Prag (Tsekkoslovakian taidetta / Tjeckisk konst)
1989   České moderní zátiší (Výběr obrazů ze sbírek Krajské galerie v Hradci Králové a Východočeské galerie v Pardubicích)
1990   České umění 1908-1968 (Osobnosti a hodnoty)
1990   Výtvarné tendence (Obrazy a plastiky 2. poloviny 20. století ze sbírek Středočeské galerie)
1991   České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1991   Czeska sztuka 2. połowy XX wieku ze zbiorów Galerii Sztuk Plastycznych w Ostrawie
1991   České umění 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě
1992   Přírůstky českého umění 20.století z let 1989-1992 (Obrazy, plastiky, objekty, architektura)
1993   České výtvarné umění 1930-1960 / Czech Visual Art 1930-1960 (České muzeum výtvarných umění / The Czech Museum of Fine Arts)
1994   Záznam nejrozmanitějších faktorů… (České malířství 2. ploviny 20. století ze sbírek státních galerií)
1994   Ohniska znovuzrození (České umění 1956 - 1963)
1994   České malířství z let 1860–1942 ze sbírek pobočky České spořitelny a.s. v Železném Brodě
1995   České moderní umění 1900-1960 (Sbírka moderního umění Veletržní palác)
1995   Ohniska inspirace II (Zátiší v české malbě 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě)
1995   Galerie Ostrava (Sztuka czeska pierwszej połowy XX. wieku ze zbiorów Galerii sztuk pięknych w Ostrawie / Czech Art from the 1st Half of the 20th Century of the Gallery of Fine Arts Ostrava Collection)
1995   Galerie Ostrava (České umění 1. poloviny XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě / Czech Art from the 1st Half of the 20th Century of the Gallery of Fine Arts Ostrava Collection)
1996   V prostoru 20. století (České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy)
1997   Ouplná lůna
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
1997   Proměny krajiny v českém malířství 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze
1999   Civilizace (České umění čtyřicátých let ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze)
1999   Kolorismus
1999   Cesta na jih (Inspirace českého umění 19. a 20. století)
2000   Melancholie
2002   Česká kresba 1. poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Chebu
2003   Až kometa šlehne nás (Z historie zvukového záznamu)
2003   When the Comet Hits Us (From the History of Talking Machines)
2003   Umění je abstrakce (Česká vizuální kultura 60. let)
2003   Art is Abstraction (Czech Visual Culture of the Sixties)
2004   Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století / Folklorism in 20th-century Czech Art
2005   Česká krajinomalba ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
2006   České umění XX. století: 1940-1970
2008   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích (České umění 20. století)
2008   Autoportrét v českém umění 20. a 21. století
2008   Obrazy a kresby ze sbírky Galerie výtvarného umění v Náchodě restaurované v letech 2001-2007
2009   155 uměleckých děl 20. století z Národní galerie v Praze
2009   155 uměleckých děl 20. století z Národní galerie v Praze
2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (2. díl)
2010   Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010 (Part Two)
2010   Roky ve dnech (České umění 1945-1957)
2010   Možnosti záznamů: Sto let v kresbách ze sbírky Moravské galerie v Brně / Drawn for the Record: A Hundred Years in Drawings from the Collection of the Moravian Gallery in Brno
2010   Sbírka 1 2 3: Stopy historie v akvizicích / Collection 1 2 3: The Tracks of History in Acquisitions
2012   Černá slunce (Odvrácená strana modernity)
2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011
2013   60 děl / 60 let Galerie umění Karlovy Vary (Galerie umění Karlovy Vary 1953-2013)
2014   Stavy mysli: Za obrazem / States of Mind: Beyond the Image (Stálá expozice GASK - Galerie Středočeského kraje / Permament Exhibition of GASK - Gallery of the Central Bohemian Region)
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě)
2016   Prostor Zlín (Stálá expozice)
2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art)
2018   Trauma, tíseň, extáze, prázdnota (Formule afektu a patosu 1900–2018)
2019   Hlava + sklo (Kubismus ze sbírek Západočeské galerie v Plzni)
2019   Sobě ke cti, umění ke slávě (Čtyři století uměleckého sběratelství v českých zemích)
nedatováno   Česká grafika 50.-90. let ze sbírkových fondů Západočeské galerie v Plzni
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1943   Malíř Karel Černý, Václav Tomsa, Praha
1958   Karel Černý: Malířské dílo, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1958   Contemporary Art in Czechoslovakia, Orbis, Praha
1958   Les arts dans la Tchecoslovaquie d'aujourd'hui, Orbis, Praha
1963   Československá gobelínová tvorba, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1965   Černobílé roky (Dějiny ČSSR v kresbách českých a slovenských grafiků), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
1967   Významné osobnosti uměleckého života ve Středočeském kraji, Krajské osvětové středisko Středočeského KNV, _
1978   Obraz města v současném malířství, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1980   Malá galerie českých malířů, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
1983   Zátiší, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1994   Karel Černý, Odeon, Praha
2002   Vedle umění (1996-2001), Národní galerie v Praze, Praha
2003   Karel Černý 1910-1960 (Barva a existence. Soupis malířského díla), Nadace Karla Svolinského a Vlasty Kubátové, Praha
2004   The Hascoe Collection of Czech Modern Art of the First Half of the Twentieth Century, Josef Čermák, Praha
2006   100 děl z Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
2016   Grafický kabinet a komorní plastika ze sbírky Kooperativy, Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
2017   Cirkus pictus (Zázračná krása a ubohá existence. Výtvarné umění a literatura 1800-1950), Galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb (Cheb)
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1961   Pražské ateliéry, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1969   50 let československého malířství 1918 - 1968 (Sborník v výstavě, pořádané v letech 1968 - 1969 českými a slovenskými galeriemi), Národní galerie v Praze, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1977   Žili a pracovali v Brně, Rapid - československá reklamní agentura, Praha
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1997 (I. A - Č), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1999   Český biografický slovník XX. století (I. díl A-J), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
1999   Velký slovník naučný (a/l), Diderot, Praha
1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (2: c/f), Diderot, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1942   Kresby Karla Černého / Zeichnungen von Karl Černý, Kresby Karla Černého / Zeichnungen von Karl Černý, , , 1942, 0-0
1944   Nové výstavy, Řád, X., 3, 1944/III/25, 167-168
1945   Konfrontace (K výstavě 21. malířů v Topičově salonu v Praze), My 45, , , 1945, -
1946   Pravé umění a umělec se nebojí..., K. Černý, , , 1946, -
1946   Malíř Karel Černý, Lidové noviny, , , 1946, -
1946   Čtvrt roku ve výtvarnictví (II.), Rudé právo, 26, 152, 1946/07/03, 4-
1946   Výstavy, Dílo, 34, 8, 1946/06/30, 228-
1946   Malíř Karel Černý, Pravda, 2, 131, 1946/06/05, 4-
1946   Malíř Karel Černý, Mladá fronta, 2, 115, 1946/05/18, -
1947   Malíř Karel Černý se vrátil z Paříže. (...) / Le peintre Karel Černý est revenu de Paris. (...), Paříž v kresbách Karla Černého, , , 1947, 0-0
1947   Výstava členstva z let 1939-1947 (SVU Mánes), Národní osvobození, 18, , 1947/04/26, -
1947   Pokus Mánesa o kolektivní umění, Národní osvobození, 18, , 1947/07/25, -
1947   Černého obrazy z Paříže, Národní osvobození, 18, , 1947/11/11, -
1948   Měsíc v pražských výstavních síních, Národní osvobození, 19, , 1948/12/17, 3-
1948   Chceme-li proniknouti do samé podstaty uměleckého díla..., Karel Černý, , , 1948, -
1948   Nad novými obrazy Karla Černého, Lidové noviny, 56, 271, 1948/11/20, -
1948   Obrazy Karla Černého , Lidová demokracie, 4, 274, 1948/11/25, 4-
1948   Karel Černý, Kulturní politika, 3, 60, 1948/11/12, 7-
1948   Nový člověk ve výtvarném díle, Rudé právo, , , 1948/11, -
1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 4, 9, 1956/06/05, 2-2
1957   Malíř Karel Černý, Výtvarná práce, 5, 6-7, 1957/04/13, 10-10
1957   Výstava obrazů K. Černého, Mladá fronta, 13, 56, 1957/03/06, 5-5
1958   Karel Černý, Výtvarná práce, 6, 6, 1958/04/05, 9-
1958   XXIX. Biennale v Benátkách, Výtvarná práce, 6, 13-14, 1958/07/24, 16-
1959   Karel Černý: Úryvky monologu, Výtvarné umění, 8, 10, 1959/03/31, 456-461
1960   Karel Černý, Výtvarná práce, 8, 21, 1960/11/17, 5-
1960   Tvůrčí skupina Mánes, Výtvarná práce, 8, 22, 1960/11/26, 3-4
1961   Tvůrčí profil Karla Černého, Výtvarná práce, 9, 25-26, 1961/12/30, 12-
1961   Ve výstavní síni Sbírky moderního umění..., Výtvarná práce, 9, 25-26, 1961/12/30, 15-
1963   Karel Černý v Olomouci, Výtvarná práce, 11, 24, 1963/12/19, 7-8
1966   Tryzna za Karla Černého, Výtvarné umění, 16, 3, 1966/04/09, 126-133
1966   Lyrik Černý, Výtvarná práce, 14, 2, 1966/02/03, 7-
1970   Karel Černý, Výtvarná práce, 18, 8, 1970/04/14, 2-
1971   Zprávy (Pardubická galerie), Výtvarná práce, 19, 4, 1971/02/16, 2-
1981   Karel Černý 1910-1960 (Výstavy), Výtvarná kultura, 5, 3, 1981, 58-59
1981   Roudnice nad Labem (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 5, 3, 1981, -
1981   Dílo Karla Černého v dobových souvislostech, Umění, 29, 4, 1981, 289-307
1983   Malá galerie českých a slovenských malířů, Klíče k obrazu, , , 1983, 171-179
1983   Expozice českého umění 19. a 20. století v Mladé Boleslavi (Galérie, muzea), Výtvarná kultura, 7, 2, 1983, 18-19
1990   České umění 1908-1968: Osobnosti a hodnoty (Seznam exponátů), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3, 25, 1990/12/10, 3-3
1994/06   … tam, kde jiskří vzduch, Revolver Revue, , 26, 1994/06, 131-138
1995   Reflexe osamění, České moderní umění 1900-1960, , , 1995, 263-278
1999   Kolorismus není pojem slohový..., Kolorismus, , , 1999, 8-23
2000   O kresbě, Miloslav Chlupáč, , , 2000, 121-121
2004   Filla, Špála a Černý nejdražšími autory (Aukce Galerie Art), Art & Antiques, , , 2004/06, 22-23
2004   Nákup v galeriích, Art & Antiques, , , 2004/06, 30-31
2006   Nejdražší položky roku 2005 v českých a slovenských aukčních síních, Art & Antiques, , 2, 2006/02, 28-29
2010   Mimoběžníci, České moderní a současné umění 1890 - 2010, , , 2010, 24-39
2010   Outsiders, Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010, , , 2010, 24-39
2011   Medailony umělců samostatně vystavujících v Topičově salonu, Topičův salon 1937-1949, , , 2011, 133-145
2011   Přehled milionových položek vydražených v roce 2010, Ročenka ART+, , , 2011, 83-96
2012   Za oponou (1937 - 1945) (Díla), Černá slunce, , , 2012, 285-311
2012   Klasická moderna, Ročenka ART+, , , 2012/02, 40-44
2014   Klasická moderna, Ročenka ART+, , , 2014, 41-44
2014   Přehled milionových položek vydražených v roce 2013, Ročenka ART+, , , 2014, 85-103
2015   Přehled milionových položek vydražených v roce 2014, Ročenka ART+, , , 2015, 91-106
2016   Přehled milionových položek vydražených v roce 2015, Ročenka ART+, , , 2016, 86-103
nedatováno   Dopisy z let 1946 - 1957, Revolver Revue, , 26, 1994/06, 139-158
www
rok vydání, název (podnázev)
  Karel Černý (cs.wikipedia.org)
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1942   Karel Černý: Kresby
1942   Karel Černý: Obrazy z let 1940-1942
1944   Karel Černý: Obrazy a kresby
1946   Karel Černý
1947   Paříž v kresbách Karla Černého
1948   Karel Černý: Obrazy
1957   Karel Černý: Obrazy
1961   Karel Černý: Obrazy z let 1941 - 1958
1963   Karel Černý: Soubor obrazů 1935 - 1960
1965   Karel Černý
1966   Karel Černý: Obrazy
1971   Malíř Karel Černý 1910-1960
1971   Karel Černý: Kresby
1971   Karel Černý: Výbor z díla malířské tvorby let 1934-1958 k 60. výročí narození a 10. výročí úmrtí
1986   Karel Černý: Výběr z díla
1990   Karel Černý: Kresby, Výtvarné tendence- Obrazy a plastiky 2. poloviny 20. století ze sbírek Středočeské galerie
1990   Karel Černý: Kresby
2011   Karel Černý: Cesta do hlubin noci
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1945   Konfrontace 2
1995   Stálá prodejní expozice v nově otevřených prostorách
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
1997   11. aukce výtvarného umění 20. století
2004   Pozvánka na prestižní aukci výtvarného umění / Invitation for prestigious auction of fine arts
2004   Z národní klasiky
2008   Autoportrét v českém umění 20. a 21. století / Self-Portrait in the Czech Art of the 20th and 21st century
2010   Česká grafika II
2014   České umění ze sbírky GVUN (I. část - malba)
2015   Ve válce múzy mlčí
2016   100 děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě
2020   Galerie Zdeněk Sklenář: 30 (1990-2020)
2020   Galerie Zdeněk Sklenář: 30 (1990-2020)
archivní fond
rok vydání, název (podnázev)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1991   Auktion (Tschechische Kunst aus dem böhmischen und mährischen Raum)
1996   5. aukce výtvarného umění
1996   3. aukce výtvarného umění
1997   8. aukce (Obrazy, kresby, grafika, sochy, plastiky, fotografie 20. stol.)
1997   9. aukce (Obrazy, kresby, sochy, plastiky 20. stol., stará a moderní grafika)
1999   25. aukce (Umění 50. a 60. let 20. století, obrazy, kresby 19. - 20. století, česká a světová grafika)
2000   29. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
2000   Mistrovská díla 19. a 20. století (Aukce výtvarných děl starého a nového umění)
2001   Výtvarné umění
2001   II. aukce výtvarného umění
2001   Umění a starožitnosti
2002   Exkluzivní aukce českého a slovenského výtvarného umění
2002   Umění a starožitnosti (9. března 2002, Renaissance Prague Hotel)
2003   Umění a starožitnosti / Art and Antiques
2003   48. aukce Antikva Nova Kodl a 47. aukce Aukční síně Vltavín
2004   3. aukce moderního umění
2004   4. aukce moderního umění / Aukce umění a starožitností (Oboustranný aukční katalog)
2004   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2004   Výtvarné umění 20. století / Fine Art of the 20th century (2. 10. 2004)
2004   51. aukce Antikva Nova Kodl a 57. aukce Aukční síně Vltavín
2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((230 x 208))
2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((297 x 210))
2005   55. aukce Antikva Nova Kodl a 63. aukce Aukční síně Vltavín
2005   53. aukce Antikva Nova Kodl a 60. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19.-21. století)
2005   27. aukce (Mistrovská díla 19. až 21. století)
2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (18. 5. 2008)
2008   60. aukce Aukční Galerie Kodl a 72. aukce Aukční síně Vltavín a mimořádná aukce Konta Bariéry
2008   61. aukce Aukční galerie Kodl a 75. aukce Aukční síně Vltavín
2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (25. 1. 2009)
2010   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2010   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (21. 2. 2010)
2010   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague I.) (20. 6. 2010)
2010   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague II.) (20. 11. 2010)
2010   19. aukce
2011   České výtvarné umění / Czech Fine Art
2011   20. aukce
2011   66. aukce Aukční síně Galerie Kodl a 94. aukce Aukční síně Vltavín
2011   The Hascoe Family Collection: Important Czech Art (Auction in London Monday 13. June 2011, 21 PM / Sotheby’s London)
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2012   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague V.) (18. 3. 2012)
2012   27. aukce
2013   Výtvarné umění
2013   70. aukce Aukční Galerie Kodl a 112. aukce Aukční síně Vltavín
2013   71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín
2013   Day Sale 2013 (Day Sale Prague VII.) (10. 2. 2013)
2013   Day Sale 2013: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague VIII.) (12. 5. 2013)
2013   29. aukce
2014   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín
2014   Day Sale 2014: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague X.) (16. 2. 2014)
2014   Evening Sale 2014: Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (15. 5. 2014)
2015   Aukční katalog 1/2015: Výtvarné umění
2015   Aukční katalog 2/2015: Výtvarné umění
2015   Aukční katalog listopad 2015 (Výběr výtvarného umění)
2017   Aukční katalog březen 2017 (Výběr výtvarného umění)
2017   79. aukční den Galerie Kodl
2019   Aukce výtvarného umění 2019 (Mistrovská díla 15.-21. století: Exkluzivní výběr obrazů (24. 2. 2019))
2019   Večerní galerijní aukce (Výběr výtvarného umění)
2019   83. aukční den Galerie Kodl
dílo
rok vydání, název (podnázev)
1943   Zátiší v oválu, detail
1943   Zátiší v oválu
1946   V baru
diplomová (disertační) práce
rok vydání, název (podnázev)
1979   Malíř Karel Černý
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2003   Metamorfozy człowieka
2004   Proměny člověka (Figurativní motivy v kresbě a grafice ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze 1892-1951)
2015   Válečný mrak (Reflexe tématu války v umění)
2017   Galerie Kodl aukční den 79
2019   Sobě ke cti, umění ke slávě / For One's Honour, For Art's Glory (Sbírky a sběratelé 1600-1960 / Collections and Collectors from 1600 to 1960)
nedatováno   Galerie umění Karlovy Vary
nedatováno   Galerie umění Karlovy Vary
inzerát
rok vydání, název (podnázev)
  Important collection of Czech Art
kalendář
rok vydání, název (podnázev)
2000   Milenium 2000/ 20001
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1982   Člověk v českém moderním malířství
2004   Proměny člověka (Figurativní motivy v kresbě a grafice ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze 1892-1951)
2008   Léta čtyřicátá a padesátá ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze
2015   České moderní umění ze sbírky Pavla Čáslavy
obraz
rok vydání, název (podnázev)
1936   Cirkus
1937   Zahrada s lampióny
1943   Ležící ženský akt
1943   Milenci v lese
1943   Zátiší s cukrovím
1945   Plačky
1948   Veranda
1949   Moře v Le Havru
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1944/III/25   Řád (Revue pro kulturu a život)
1966/04/09   Výtvarné umění
program
rok vydání, název (podnázev)
2014   Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger (Jaro / Frühling 2014)
průvodce
rok vydání, název (podnázev)
2004   Krajina v českém umění 17. - 20. století
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
1965   České a slovenské malířství první poloviny 20. století
1966   Stálá instalace sbírek českého moderního umění
1968   České malířství XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě
1974   České malířství XX. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
1981   České a slovenské umění 20. století
1986   Galerie Roudnice
1989   České moderní malířství v Moravské galerii v Brně (II. (období 1920–1950))
1992   Galerie Ostrava: České malířství XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě (Část druhá)
1997   Západočeská galerie v Plzni
2008   Galerie umění Karlovy Vary / Gallery of Art Karlovy Vary (...ze sbírky / ...from the collection)
2014   Sto děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě
2015   100 Works from the Gallery of Fine Art, Ostrava
seznam osobností / členů
rok vydání, název (podnázev)
2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
2011   Jmenný seznam osobností portrétovaných Václavem Chocholou
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1962   České výtvarné umění 20. století
1966   Aktuální tendence českého výtvarného umění
1966   Aktuální tendence českého umění I / Tendances actuelles de l´art tchèque
1995   Přírůstky sbírek 1989 - 1993
soubor reprodukcí
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Karel Černý
soupis knižní tvorby
rok vydání, název (podnázev)
2008   abART pro sběratele 3 (Otázky a názory)
text
rok vydání, název (podnázev)
1946   Výstava malíře Karla Černého
1947   Malíř Karel Černý v Paříži
1968   Moderní česká kresba
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
1988   Z nových zisků Národní galerie v Praze z let 1984-1986, 4. část (I. Práce umělců, kteří vstoupili do českého výtvarného života po roce 1945, II. Práce členů SVU Mánes - dar Svazu českých výtvarných umělců Národní galerii v Praze)
1997   Proměny krajiny v českém malířství 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze