Eugen Nevan

rok od - do, student, škola, obec
? - ?   Litwinowiczová Biskupská Remigia, Univerzita Komenského, Bratislava (Bratislava)
? - ?   Milan Mirko, Univerzita Komenského, Bratislava (Bratislava)
? - ?   Škatulár Juraj, Vysoká škola pedagogická, Bratislava (Bratislava)
? - ?   Zapletal Dušan, Vysoká škola pedagogická, Bratislava (Bratislava)
? - ?   Wagenhofferová Viktória, Univerzita Komenského, Bratislava (Bratislava)
1949 - 1953   Švec Ján, Univerzita Komenského, Bratislava (Bratislava)
1949 - 1953   Velba Marián, Univerzita Komenského, Bratislava (Bratislava)
1950 - 1953   Janoušek Dušan, Univerzita Komenského, Bratislava (Bratislava)
1951 - 1954   Rusková Bellušová Zuzana, Vysoká škola pedagogická, Bratislava (Bratislava)
1951 - 1954   Kolesárová Světla, Univerzita Komenského, Bratislava (Bratislava)
1951 - 1954   Tomášiková Viktória, Univerzita Komenského, Bratislava (Bratislava)
1952 - 1953   Slavík Otakar, Univerzita Komenského, Bratislava (Bratislava)
1958 - 1963   Vystrčil Otakar, Univerzita Komenského, Bratislava (Bratislava)