Svatopluk Klimeš

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1975   Svatopluk Klimeš
1980   Svatopluk Klimeš
1981   Svatopluk Klimeš: Rozpomínání
1984   Svatopluk Klimeš
1985   Svatopluk Klimeš: Průhledy
1987   Svatopluk Klimeš: Stopy a záznamy barvou a ohněm
1990   Svatopluk Klimeš
1990   Svatopluk Klimeš
1990   Svatopluk Klimeš: Painting and collage (Burned with Bengal fire)
1990   Svatopluk Klimeš
1991   Svatopluk Klimeš: Z deníku paličovy dcery
1992   Svatopluk Klimeš: Stopy ohně
1992   Svatopluk Klimeš
1994   Svatopluk Klimeš (Projekt střecha Evropy - Anir Witt - Josef Hampl - Svatopluk Klimeš)
1996   Svatopluk Klimeš: Okno
1996   Svatopluk Klimeš: Oheň, voda, vzduch, země
1996   Svatopluk Klimeš: Oheň, voda, vzduch, země
1997   Svatopluk Klimeš: Stratifikace ohně (Obrazy, instalace, performace)
1999   Svatopluk Klimeš
2002   Svatopluk Klimeš: Chrámy - Temples
2002   Svatopluk Klimeš: Blik / Flash
2004   Svatopluk Klimeš: Stopy cest
2005   Svatopluk Klimeš: Evropanky / European Women
2008   Svatopluk Klimeš: Propalované a kouřové kresby
2008   Svatopluk Klimeš: Kresby světlem a ohněm
2009   Svatopluk Klimeš: Evropanky II / European Women II
2010   Svatopluk Klimeš: NaturDesign & Sametové a popelové příběhy
2011   Svatopluk Klimeš: ... a short pause and reindeer fly away... / ... krátká pauza a sobi letí dál...
2012   Svatopluk Klimeš: Tento svět, týž pro všechny... / This world, which is the same for all...
2013   Svatopluk Klimeš: Svěcení jara - reakce na nezvěstný obraz
2014   Svatopluk Klimeš: Oheň do papíru nezabalíš
2014   Svatopluk Klimeš: Ohňová země
2015   Svatopluk Klimeš: O paměti / About the Memory
2016   Svatopluk Klimeš: Nevidím to černě
2017   Svatopluk Klimeš: Oživlé tapety
2017   Svatopluk Klimeš: Oheň do papíru nezabalíš
2017   Svatopluk Klimeš: Oheň do papíru nezabalíš / No Use Wrapping Fire in Paper
2018   Svatopluk Klimeš: Oheň do papíru nezabalíš III
2022   Svatopluk Klimeš: Fénix / Phoenix
2022   Svatopluk Klimeš: Fénix / Phoenix (Přesahy grafiky / Printmaking Crossovers 2022)
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1966   Obrazy - grafika
1973   Akademie výtvarných umění v Praze (1972 - 1973)
1975   Výstava učitelů výtvarných oborů LŠU
1976   Žena v současné tvorbě (Výsledky výtvarné soutěže k Mezinárodnímu roku ženy)
1976   Umění mladých (Přehlídka současného českého výtvarného umění mladých k 30. výročí založení Mezinárodního svazu studenstva)
1977   Mladá tvorba 2 (Žáci Akademie výtvarných umělní Praha)
1978   Jaroslav Němeček: Keramika, Svatopluk Klimeš: Tapiserie
1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980)
1980   Souborný katalog výstav 75/79 (Divadlo v Nerudovce)
1981   Táborské setkání
1982   Dvorky 81 (Sochy a objekty na malostranských dvorcích)
1982   Architekti, malíři, sochaři v ÚMCH
1982   Od kresby k prostoru
1982   Město a civilizace
1983   Prostor, architektura, výtvarné umění
1983   Motiv okna v díle deseti současných českých výtvarných umělců (Fára, Jetelová, Klimeš, Kmentová, Nešleha, Sozanský, Svoboda, Svobodová, Šimotová, Veselý)
1983   Archeologické pamiatky a súčasnosť (august 1983)
1984   Hampl, Klimeš
1984   Současná krajina
1984   Archeologické pamiatky a súčasnosť (Bratislava júl 1984)
1985   České umění papíru / Czech Paper Art
1986   Karel Pucherna, Svatopluk Klimeš: Kresby a papírové objekty
1988   Forum '88
1988   Salón pražských výtvarných umělců ´88
1988   Studió Erté Fes(z)tivál (1988. 6. 17. - 19.)
1989   Svornost 89'
1989   Restaurátorské umění (Podíl českých výtvarných umělců na péči o kulturní památky)
1989   Czechosłowacja - sztuka młodej generacji (Przeglad czechosłowackiej kultury niezależnej / Přehled československé nezávislé kultury / Survey of Czechoslovak independent Culture)
1990   Kontrasty
1990   90 autorů v roce '90 (Nové cesty kresby a grafiky)
1990   Czechosłowacja - sztuka młodej generacji
1990   Paper Art ´90 (První celostátní výstava)
1990   Papiriál 90
1990   Československá koláž
1991   Šedá cihla 78/1991
1991   Malý formát 91
1991   Tschechische Kunst der Gegenwart (Druckgrafik, Malerei, Objektkunst, Skulptur, Studioglas)
1992   Minisalon
1992   Část Kruhu
1992   ZA (Za děti, Za děti postižené mozkovou obrnou, Za dveřmi)
1992   Josef Hampl, Svatopluk Klimeš, Aleš Lamr
1992   Papiriál 92
1993   Chrasten (Nové sdružení pražských malířů a hosté)
1993   Otevřené dveře (Nové sdružení pražských malířů)
1993   Papiriál 93 (Handschrift der Gegenwart / Rukopis současnosti)
1993   Kov - šperk 1993
1993   Europe Without Walls (Art, Posters and Revolution 1989-93)
1994   Zrcadlení: Setkání IV.
1994   Hromy & blesky / Thunder & Lightning
1994   Vyšehrad ´94
1994   Zastavený čas II (Třebíč 1994)
1994   Roof of Europe (Anir Witt, Josef Hampl, Svxatopluk Klimeš)
1995   Mosty (Nové sdružení pražských umělců)
1995   Grafik tschechischer Künstler (Sammlung Goller Selb)
1995   Na hranici znaku / At the Edge of the Sign
1995   Slovo v prostoru
1995   Kosmos Topos (Interventi di arte contemporanea)
1996   Jolana Havelková, Svatopluk Klimeš
1996   Umělecká beseda 1996 (Výstava Výtvarného odboru Umělecké Besedy)
1996   Umění zastaveného času / Art when time stood still (Česká výtvarná scéna 1969-1985)
1996   Umění zastaveného času / Art when time stood still (Akce, koncepty, události)
1996   I. Nový zlínský salon 1996 / First New Zlín Salon 1996
1996   Prostor současnému výtvarnému umění (Nový zlínský salon 1996)
1996   Písmo ve výtvarném umění
1996   Evropa - tušení souvislostí / Europe - Affinities Divined
1997   Signály a interference
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
1997   Umělecká beseda ´97 (Výstava výtvarného odboru Umělecké Besedy)
1997   Z nesbírky Marcely Pánkové
1997   Symposium Papír 97
1998   Touha stát se Indiánem
1998   Umělecká beseda ´98 (Výstava Výtvarného odboru Umělecké besedy)
1998   Moje mořské dobrodružství začíná...
1999   Cyklus dvanáct ročních období / Twelve seasons cycle (Dvanáct mandal)
1999   II. Nový zlínský salon 1999 / II. New Zlin Salon 1999
1999   Hommage à Franz Kafka
1999   Labe - Elbe / Elbe - Labe (Doteky ´99)
1999   Světla - stíny - odlesky
1999   Cesta na jih (Inspirace českého umění 19. a 20. století)
1999   Journey to the South (An inspiration for Czech art of the 19th and 20th centuries)
1999   Eros (Moderní český šperk / Moder Czech Jewelry)
2000   Umělecká beseda 1999/2000 (Výstava Výtvarného odboru Umělecké besedy)
2000   ... a poletíme dál...
2000   Současná minulost (Česká postmoderní moderna 1960–2000)
2000   Dva konce století / The End of Two Centuries (1900 - 2000)
2000   Portrét roku 2000 / The Portret of the Year
2002   Současný akvarel / Contemporary watercolour painting
2002   III. Nový zlínský salon 2002 / 3rd New Zlín Salon 2002
2002   5. mezinárodní letní akademie / 5th International Summer Academy (Mapování prostoru / Mapping Space)
2003   Art Prague (Veletrh současného umění / Contemporary Art Fair)
2003   Ejhle světlo
2003   Umělecká beseda 1863-2003
2004   Art Prague (3. veletrh současného umění / 3th International Contemporary Art Fair)
2004   Kresba, kresba... (Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR)
2005   Funkeho Kolín / Město (6. ročník fotografického festivalu)
2005   Hudba ve výtvarném umění
2005   Pocta Umělecké besedy Václavu Rabasovi (Výstava ke 120. výročí narození Václava Rabase)
2005   Pražské ateliéry
2005   IV. Nový zlínský salon 2005 / IV. New Zlín salon 2005 (První přehlídka současného českého a slovenského výtvarného umění / The first review of contemporary Czech and Slovak visual art)
2005   Parafráze
2006   Doteky země
2006   V. Mezinárodní bienále kresby Plzeň 2006 / V. International Biennial of Drawing Pilsen 2006
2007   Průzračný svět / Die durchsichtige Welt
2007   Členská výstava Umělecké besedy
2007   Umělecká beseda (Vědomí o člověku sochy kresby)
2007   BLACK 06
2007   České umění XX. století: 1970-2007
2008   Velké prádlo (200. výstava Galerie Caesar)
2008   Dialogy - kalendáře pro Jindru Štreita
2008   Světla měst a noční chodci
2008   Zrozeno do prostoru (Socha a plastika členů Umělecké besedy)
2008   Třetí strana zdi / The Third Side of the Wall (Fotografie v Československu 1969-1988 ze sbírky Moravské galerie v Brně / Photography in Czechoslovakia 1969-1988 from the Collection of the Moravian Gallery in Brno)
2009   Stopy ohně / Traces of fire
2009   Umělecká beseda (Věčná pomíjivost / Eternal Transience)
2009   Mini UB 2009
2009   Jak to bylo s Kainem a Ábelem
2010   Pocta Bohuslavu Reynkovi (Umělecká beseda 2010)
2010   Silk Road Project (Asia and Europe Talk to Each Other)
2010   VII. Mezinárodní bienále kresby Plzeň / VII. International Biennial of Drawing Pilsen 2010
2011   Terra (non)firma / (Ne)pevná půda
2012   Technologia materialis et perceptualis
2013   Doma
2013   In Art There is Freedom
2014   50 uměleckých děl ze sbírek Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem / 50 Artworks from the Collections of the Gallery of Modern Art in Roudnice nad Labem
2014   Stavy mysli: Za obrazem / States of Mind: Beyond the Image (Stálá expozice GASK - Galerie Středočeského kraje / Permament Exhibition of GASK - Gallery of the Central Bohemian Region)
2015   Quodlibet M. Jan Hus
2015   Art Centrum Galerie 4 (30 let Galerie 4)
2015   Tváře krajiny (Umělecká beseda Václavu Rabasovi 2015)
2016   Přesahy fotografie
2016   Figurama 16
2017   Okamžité chrámy (Reflexe archetypů a rituálů v českém akčním a konceptuálním umění)
2018   Diplomové práce na Akademii výtvarných umění v Praze 1969-1989
2018   Diplomové práce na Akademii výtvarných umění v Praze 1969-1989
2018   Obrazy zimy ve výtvarném umění 19. - 21. století
2018   Stavy mysli / Za obrazem / States of Mind / Beyond the Image (Obměny a intervence / Interventions and Innovations)
2018   Pocta suknu (Textil v kontextu umění)
2018   Soutok / Confluence
2018   Nejkrásnější české knihy roku 2017 / The Most Beautiful Czech Books of the Year 2017 (53. ročník / 53rd Year)
2019   Jolana Havelková a autoři: Šest pohlednic
2019   26. mikulovské výtvarné sympozium dílna / 26th Mikulov Art Symposium dílna
2020   Jolana Havelková a autoři: Šest pohlednic / Jolana Havelková and Artists: Six Postcards
2020   Poutník, jenž se vrací / The pilgrim who returns (Výstava členů a hostů Výtvarného odboru Umělecké Besedy / An exhibition by members and guests of the Fine Art Section of Umělecká beseda)
2020   Finis Terrae (Bretaň českým pohledem / Czech views of Brittany)
2021   Samota uprostřed davu (Charles Baudelaire a české umění)
2021   ČS koncept 70. let
2021   Vanitas (Vanitas in Contemporary Czech Art)
2021   Vanitas (Vanitas v současném českém umění)
2022   Svět (Umělecká beseda + Mánes)
nedatováno   Práce na papíře (Máte zájem o koupi některého z těchto nabízených děl?)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1984   Mladá kresba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1984   Zeichnungen junger künstler, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1999   Akční umění, Nakladatelství Votobia, Olomouc (Olomouc)
1999   Výtvarné Ústí (Kronika výtvarného života v Ústí nad Labem ve 20. století 1918-1998), Město Ústí nad Labem, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2005   České ateliéry / Czech studios (71 umělců současnosti / 71 contemporary artists ), Art CZ, Praha
2010   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2016   Stará garda, Nakladatelství Argo, Praha
2020   Na konci byla kniha (Anna Pleštilová a Lucie Rohanová o autorských knihách), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2021   Samota uprostřed davu: Charles Baudelaire a české umění, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1985   Šedá cihla 78/1985, Jazzová sekce, Praha
1990   Opatov 1990 Opatov 1991, Galerie Studio Opatov, Praha
2001   Galerie Suterén 1991 - 2001, Galerie Suterén, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2005   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (4: k/l), Diderot, Praha
2000   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2001 (V. Ka – Kom), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1984   Svatopluk Klimeš, Mladá kresba, , , 1984, 18-19
1985   Poslední pražské výstavy Svatopluka Klimeše, Někdo něco 1, , , 1985, 20-21
1987   Velikonoce, Opus musicum, hudební měsíčník, 19, 5, 1987, 0-0
1989   Svatopluk Klimeš, Gramorevue, 25, 6, 1989/06/10, -
1989   Ve slovníku surrealistických technik..., Tvorba plameny a kouřem, , , 1989, -
1990   Kontrasty, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3, 21, 1990/10/15, 4-4
1990   Kontrasty (Tvar), Tvar, 1 (Kmen 3), 30 (Kmen 39), 1990/09/27, 15-15
1990   Solitéři v Kontrastech, Lidové noviny, , , 1990/08/30, 5-5
1990   Svatopluk Klimeš... (Milí přátelé, poněvadž nejen v našich oficiálních galeriích...), Vesmír, 69, 10, 1990/10, 598-
1991   Šedá cihla (Šedá cihla 78/1991), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 17, 1991/08/22, 8-8
1992   Nezatížená geometrie u Čapků (Části (rozbitého) kruhu), Prostor, , , 1992/07/01, 10-
1994   Vyšehrad '94, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7, 12, 1994/06/16, -
1996   Výstava Evropa - tušení souvislostí... / The exhibition Europe - Affinities Divined..., Evropa - tušení souvislostí / Europe - Affinities Divined, , , 1996, 12-15
1997   Aukční katalog děl členů Umělecké besedy, která budou dražena ve čtvrtek 23. října 1997 v 18 hodin, Galerie Bayer & Bayer, 1, 6, 1997/10/15, 3-3
1997   Všechno je koláž, Česká koláž, , , 1997, 19-27
1997   Profily autorů (Svatopluk Klimeš), Česká koláž, , , 1997, 148-149
1997   Vy a výstavy (3. 2. - 9. 2. 1997), Denní telegraf, , , 1997/02/07, 0-0
1997   Aukční katalog děl členů Umělecké besedy, Galerie Bayer & Bayer, 1, 6, 1997/10/15, 3-3
2000   Motiv létání v mýtech, pohádkách i snech (V horním sále pražského Mánesa vystavuje své práce Papiriál, volné tvůrčí sdružení neortodoxních výtvarníků), Lidové noviny, , , 2000/04/06, 17-
2001   Fotografické setkání Funkeho Kolín 2001, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 14, 23, 2001/11/22, 7-7
2005   Svatopluk Klimeš (1944), České ateliéry / Czech studios, , , 2005, 146-151
2005   Svatopluk Klimeš, České ateliéry / Czech studios, , , 2005, 463-464
2008   Svaťa Klimeš není pekelník ani kovář,..., Svatopluk Klimeš: Propalované a kouřové kresby, , , 2008, 0-0
2008   Výstava Forum '88, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 21, 21, 2008/10/23, 2-
2010   Na bidýlku: Umělci z okruhu brněnské galerie Na bidýlku / Artists from the circle of the Brno gallery Na bidýlku, Galerie Jelení / Jelení Gallery 1999-2009, , , 2010, 242-245
2010   Přátelé noví a staronoví, Via artis, via vitae, , , 2010, 689-738
2012   Zvířecí říše - magie starých struktur, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 10, 2012/05/17, 4-
2012   Okno do celku, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 10, 2012/05/17, 5-
2014   Oheň jako tvořivá síla, Art + Antiques, , 3, 2014/03/10, 36-38
2014   Svatopluk Klimeš - Oheň do papíru nezabalíš, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 27, 7, 2014/04/03, 3-3
2017   Svatopluk Klimeš, Život, 10, 12, 2017, 2-3
2018   Svatopluk Klimeš - Práce z posledních let, Prácheňské muzeum v Písku v roce 2017, , , 2018, 158-159
2022   Umělecká beseda pod zavěšeným břemenem, Život, 14, 17, 2022, 142-145
www
rok vydání, název (podnázev)
  Svatopluk Klimeš (artlist.cz)
  Svatopluk Klimeš (cs.wikipedia.org)
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1978   Svatopluk Klimeš: Tapiserie
1980   Svatopluk Klimeš: Nedopalky
1981   Svatopluk Klimeš: Tkané tapiserie a koláže
1984   Svatopluk Klimeš: Koláže
1984   Svatopluk Klimeš: Kresby a grafiky
1984   Svatopluk Klimeš: Kresby a grafiky
1985   Svatopluk Klimeš: Průhledy
1988   Svatopluk Klimeš: Kresby propalované bengálským ohněm
1990   Svatopluk Klimeš
1991   Svatopluk Klimeš: Obrazy a instalace
1991   Svatopluk Klimeš: Monotypy, kresby ohněm, instalace (Z deníku paličovy dcery)
1992   Stopy ohně Svatopluk Klimeš
1992   Svatopluk Klimeš: Kresby
1992   Svatopluk Klimeš: Stopy ohně (Galerie bratří Čapků)
1993   Svatopluk Klimeš: Via art via ignis
1993   Svatopluk Klimeš: Ubývání měsíce nad pasekou (a naopak)
1994   Oheň, voda (Kresby, koláže, grafika Svatopluka Klimeše a Eduarda Ovčáčka s performancí Svatopluka Klimeše)
1995   Svatopluk Klimeš: Objevování Korzika - Kanada (Obrazy, kresby)
1996   Svatopluk Klimeš: Kresby
1996   Svatopluk Klimeš: Oheň voda vzduch země
1997   Svatopluk Klimeš: Oheň, voda, země, vzduch
1997   Svatopluk Klimeš: Stratifikace ohně (Obrazy, instalace, performance)
1998   Svatopluk Klimeš: Signál alfa
1999   Svatopluk Klimeš: Ryby na suchu
1999   Svatopluk Klimeš: In the basin
1999   Svatopluk Klimeš: Medvěd u Moabu (Obrazy, kresby)
2001   Svatopluk Klimeš: Nessee u New Yorku
2001   Svatopluk Klimeš: Mokrá příšera
2001   Svatopluk Klimeš: Mokrá příšera (Slunce a Luna)
2002   Svatopluk Klimeš: Chrámy / Temples
2002   Svatopluk Klimeš: Blik (Světelné instalace, propalované fotografie)
2002   Svatopluk Klimeš: Blik / Flash
2003   Svatopluk Klimeš: Malováno ohněm
2004   Svatopluk Klimeš: Stopy cest
2004   Svatopluk Klimeš: Stopy cest (Výběr z tvorby současného autora konceptuálního zaměření představující obrazy, světelné objekty, kresby a fotografie)
2004   Svatopluk Klimeš: Ústí nad labem, U Stínadla Bém
2005   Svatopluk Klimeš: Stopy cest
2005   Svatopluk Klimeš: Tři projekty
2006   Svatopluk Klimeš: Evropanky / European women
2008   Svatopluk Klimeš: Divocí sobi na Babí hoře
2008   Svatopluk Klimeš: Capriola
2009   Svatopluk Klimeš: Evropanky II
2010   Svatopluk Klimeš: NaturDesign & Sametové a popelové příběhy
2011   Svatopluk Klimeš: Cesty z města
2013   Svatopluk Klimeš: Svěcení jara - reakce na nezvěstný obraz
2013   Svatopluk Klimeš: Svěcení jara - reakce na nezvěstný obraz
2014   Svatopluk Klimeš: Ohňová země
2016   Svatopluk Klimeš: Nevidím to černě
2017   Svatopluk Klimeš: Oheň do papíru nezabalíš
2017   Svatopluk Klimeš: Oživlé tapety
2018   Svatopluk Klimeš: Oheň do papíru nezabalíš III
2021   Svatopluk Klimeš: Prorůstání tři
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1981   Táborské setkání
1981   Sochy a objekty na malostranských dvorcích
1982   Práce architektů, malířů a sochařů
1982   Setkání
1982   Od kresby k prostoru (Výstava kreseb a objektů mladých výtvarníků)
1983   Prostor, architektura, výtvarné umění
1983   Výtvarné sympozium Chmelnice - Mutějovice 83
1984   Současná krajina, Václav Pokorný: Grafika z let 1969 - 1984
1988   Forum 1988 (Možnosti umění v prostoru)
1989   Svornost 89'
1989   Tvorba plameny a kouřem (Svatopluk Klimeš, Jan Steklík, Václav Zykmund)
1989   Objekty, sochy, instalace v Technickém muzeu
1989   Minulost a budoucnost ve Vinohradské tržnici (plány a představy - Otevřený dialog)
1990   90 autorů v roce '90
1991   Kontrasty
1991   Šedá cihla 78/1991
1991   Spirit of Time, Spirit of Place & Czech Works on Paper
1992   Kresby v labyrintu
1993   Zrcadlení (Setkání IV)
1993   Svatopluk Klimeš, Eduard Ovčáček: Die Spuren des Feuers (Bilder, Zeichnungen, Collagen, Grafik)
1994   Informační konzerva
1994   Symbols of Three Generations (malba grafika performance video)
1994   Symbols of three Generations (malarstwo, grafika, performance, wideo)
1994   Zrcadlení (Setkání IV.)
1994   Pocta Jiřímu Ortenovi
1994   Valdštejnská zahrada 94 (Výstava česko-slovenských umělců)
1996   Velký formát '96
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
1997   Šlí party
1997   Jolana Havelková, Zuzana Vasko: Hledání místa (fotografie a monotypy, performance Svatopluk Klimeš)
1998   Moje mořské dobrodružství začíná...
1999   Hommage à Franz Kafka
2000   Moderní česká kresba
2000   Na cestě ke stálé expozici (Současná česká malba, plastika...)
2000   Praha světácká (Malby, kresby, grafiky, sochy, objekty, fotografie a karikatury předních českých a slovenských autorů)
2000   ...a pooletíme dál...
2002   Současný akvarel (2002)
2002   Malá pocta jedné fotografii (aneb Výstava domácích úkolů)
2003   Současný akvarel / Contemporary watercolour painting
2003   Současný akvarel
2005   Funkeho Kolín Město
2005   Pražské ateliéry
2005   Seskupení 12
2006   Kalendáře pro Jindru Štreita
2006   Doteky země
2007   Průzračný svět / Durchsichtige Welt (Podoby vody)
2007   Seskupení 5 + 5 (Obrazy, koláže, kresby, grafiky)
2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry)
2008   Světla měst a noční chodci
2009   Stopy ohně
2009   Art Safari 18 ("sametové")
2009   Jak to bylo s Kainem a Ábelem
2010   10. aukční salon výtvarníků / 10th Auction Salon (347 dárců pro konto Bariéry / 347 donors for the Barriers Account)
2013   Art Safari 26
2013   Doma
2013   Umělecká beseda
2015   Quodlibet M. Jan Hus
2015   Art Safari 30 de luxe
2016   Umělecká beseda ve Vídni a na venkově
2016   Přesahy fotografie
2019   České výtvarné umění ve sbírce Galerie Goller Selb / Tschechische bildende Kunst in der Sammlung Galerie Goller Selb
2019   Jolana Havelková a autoři: Šest pohlednic
2020   Finis Terrae (Bretaň českým pohledem)
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1992   Česká kresba (Galerie R)
1994   Soupis výtvarných děl aukce
1997   Umění na pomoc Moravě (Aukce současného výtvarného umění)
1997   Aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami
2002   6. aukční salon výtvarníků (305 dárců pro konto Bariéry)
2004   7. aukční salon výtvarníků (372 dárců pro Konto Bariéry)
2004   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
2004   3. aukce moderního umění
2004   4. aukce moderního umění / Aukce umění a starožitností (Oboustranný aukční katalog)
2005   4. benefiční aukce výtvarných děl pro akci Cihla
2006   28. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005)
2007   Současné umění / Súčasné umenie / Contemporary Art
2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry)
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (3. 2. 2008)
2010   10. aukční salon výtvarníků (347 dárců pro Konto Bariéry)
2010   17. aukce
2010   18. aukce
2011   21. aukce
2011   Moderní a poválečné umění, Současné umění, Fotografie / Modern and post-war art, Contemporary art, Photographs (Aukce č. 9 / Auction No. 9)
2012   Aukce výtvarného umění (7. října 2012, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1)
2012   Aukce výtvarného umění (9. prosince 2012, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1)
2012   28. aukce (Výtvarné umění a starožitnosti)
2013   Výtvarné umění: Dražební katalog II. (17. března 2013, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1)
2013   71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín
2013   Day Sale 2013 (Day Sale Prague VII.) (10. 2. 2013)
2014   12. aukční salon výtvarníků (436 dárců pro Konto Bariéry)
2014   Bendefiční aukce společnosti časopisu Ateliér
2016   Etcetera 2 (Božský princip, Pohled do krajiny)
2017   Aukce na podporu prezidentské kandidatury prof. Jiřího Drahoše
2018   8. benefiční aukce pro Cestu domů
2018   Aukční síň Vltavín: 162. aukce (Výtvarné umění 19.-21. století)
2018   14. aukční salon výtvarníků (422 děl pro Konto Bariéry)
2019   Benefiční aukce Hospice svatého Lazara (2019)
2019   Aukční síň Vltavín: 165. aukce (Aukce vybraných děl)
2019   Etcetera 8: Post-War & Contemporary Art
2021   Etcetera 12: Post-War & Contemporary Art
2021   Aukce 57: Výtvarné umění, starožitnosti, design a sklo
2022   87. aukční den Galerie Kodl
2022   Aukční síň Vltavín: 190. aukce (Aukce výtvarného umění)
2022   Aukční síň Vltavín: 195. aukce (Výtvarné umění 19.–21. století)
2022   Aukční síň Vltavín: 198. aukce (Vánoční aukce)
dílo
rok vydání, název (podnázev)
2004   Z cyklu Evropansky - Serena * 10.2.1982 Miláno, Itálie
2004   Z cyklu Evropanky - Christine * 12.12.1943 St. Sebastian u Maria Zell, Rakousko
dopisnice/pohlednice
rok vydání, název (podnázev)
1988-   Horká trojka / Hot Trojka
1989-   Pražský podzim / Prague Autumn
1989-   Štědrá noc / A Generous Night
1993   Sladké sny / Sweet dream
1993   Kouzelník / Magicia
1994   Sympozium Zastavený čas II - Třebíč 1994 (Performance SERPENS provedená na fasádě opuštěné továrny 29.7.1994)
1996   Arés
2019   Svatopluk Klimeš: (Bez názvu), (1985)
nedatováno   Psýché - manželka Cupida
nedatováno   Performance OHEŇ-VODA / FIRE-WATER, Malá galerie Louny 1990, plech, svíčky, voda, oheń
fotografie
rok vydání, název (podnázev)
  Manhattan (1)
  Manhattan (2)
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1990   Papiriál 90
2020   Vanitas
instalace
rok vydání, název (podnázev)
1996   Instalace Inter arma silent musae
kalendář
rok vydání, název (podnázev)
2006   Jindrovi
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2005   Svatopluk Klimeš: Tři projekty
2012   Svatopluk Klimeš: Tento svět, týž pro všechny...
katalogový list kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1989   Tvorba plameny a kouřem
katalogový plakát autorský
rok vydání, název (podnázev)
2007   Svatopluk Klimeš: Capriola
mapa/plán
rok vydání, název (podnázev)
1981   Sochy a objekty na malostranských dvorcích
1983   Chmelnice Mutějovice
1993   Chrasten (Orientační plán výstavy Nového sdružení pražských malírů a hostů)
navštívenka
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   ak. mal. Svatopluk Klimeš
obraz
rok vydání, název (podnázev)
  Lávová pole
1994   Cesta měsíce
1995   Pohoří Cariboo
1995-96   Lososi sockeye
1995-96   Menza
1996   Noční tíseň
1996   Uvězněn v ledovci Columbia Ice Glacier
1996   Jezero Lochness
1996   Vulkán
1996   Kometa Hyakutake
1996   Hora Bzí - 586 m
performance
rok vydání, název (podnázev)
1996   Performance Molekula DNK
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1997/10/15   Galerie Bayer & Bayer (Umělecká beseda)
2015/03   Revolver Revue (98/2015)
2015/09   Revolver Revue (100/2015)
PF
rok vydání, název (podnázev)
2000   PF 2001 (Svatopluk Klimeš)
2005   PF 2006
2010   PF 2011
plakát
rok vydání, název (podnázev)
1986   Svatopluk Klimeš: Graphiken und Objekte
1989   Svornost (obrazy, objekty, kresby)
1989   Objekty, sochy, instalace v Technickém muzeu
1989   Objekty, sochy, instalace v Technickém muzeu
1994   Minisalon (Exhibit of czech and slovak independent art of 1984)
1994   Symbols of Three Generations
1994   Symbols of Three Generations (varianta)
1998   Minisalon (Exhibit of czech and slovak independent art of 1984)
pozvánka nevýstavní
rok vydání, název (podnázev)
1987   Svatopluk Klimeš: Stopy a záznamy barvou a ohněm
2001   Svatopluk Klimeš: Setkání v Utahu
nedatováno   Svatopluk Klimeš: Inter Arma Silent Musae
program
rok vydání, název (podnázev)
2002   Divočina - příroda, duše, jazyk / Wilderness - nature, soul, language / Wildnis - natur, seele, sprache
2006   BLACK '06 (Pardubický výtvarný festival)
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
2008   Galerie umění Karlovy Vary / Gallery of Art Karlovy Vary (...ze sbírky / ...from the collection)
2009   909: Umění přelomu tisíciletí ze sbírek Národní galerie v Praze 1990-2009 / Art from the Turn of the Millennium in the National Gallery in Prague Collections 1990-2009
2021   60.–70. léta 20. století / The 1960s and 1970s (4)
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1990   Výstava výsledků stipendií za rok 1989 - malíři, sochaři, grafici
1997   Nové i staré (Přírůstky sbírek 1990-1997)
2005   Umělecká beseda (Pocta Umělecké besedy Václavu Rabasovi)
2005   Svatopluk Klimeš: Stopy cest (Soupis fotografií pro 2. část výstavy)
2013   Uvnitř barev (Výstava ke 150. výročí založení Umělecké besedy)
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
1995   Písmo ve výtvarném umění (Seznam vystavujících)
soubor pohlednic
rok vydání, název (podnázev)
2001   Fotografické setkání Funkeho Kolín 2001
text
rok vydání, název (podnázev)
1983   Výtvarné sympozium Chmelnice - Mutějovice 1983
nedatováno   Setkání - tenisové dvorce - Sparta 1982
nedatováno   Sochy a objekty na malostranských dvorcích
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
1988   Z nových zisků Národní galerie v Praze z let 1984-1986, 4. část (I. Práce umělců, kteří vstoupili do českého výtvarného života po roce 1945, II. Práce členů SVU Mánes - dar Svazu českých výtvarných umělců Národní galerii v Praze)
1992   ZA (Za děti Za postižené mozkovou obrnou Za dveřmi)
výroční zpráva
rok vydání, název (podnázev)
nedat. (2016)   Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem (Výroční zpráva za rok 2016)