Jiří Běhounek

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1977   Jiří Běhounek: Ilustrace
1989   Jiří Běhounek: Výber z ilustračnej tvorby
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1955   První celostátní výstava užité grafiky
1967   Fantasijní aspekty současného českého umění
1969   Československé nejkrásnější knihy 1968
1971   Československé nejkrásnější knihy 1970
1974   Knižní ilustrace Artie 1953-1973
1976   VII. Bienále užité grafiky Brno 1976 (Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky)
1977   Současná ilustrace dětské literatury
1978   Oborová výstava. Soudobá užitá grafika
1979   Čeští ilustrátoři dětem (Výstava k Mezinárodnímu roku dítěte)
1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980)
1981   Oborová výstava užité grafiky
1982   Ilustrátoři dětem
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1988   Československé nejkrásnější / najkrajšie knihy 1971-1978
1988   Nejhezčí dětem (Přehlídka knižních ilustrací nakladatelství Albatros za rok 1987)
1989   Súčasná československá ilustrácia detskej knihy
1990   Současná česká kniha
1993   Inter - Kontakt - Grafik - Praha ´93
2001   Nejkrásnější české knihy konce 20. století (Plzeň 2001)
2001   Současná česká ilustrační tvorba (9. ročník)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1980   Čeští a slovenští ilustrátoři knih pro malé děti, Kruh priateľov detskej knihy, Bratislava (Bratislava)
1980   Czech and Slovak illustrators of Books for Small Children, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1988   Artia 35 (35 československých ilustrátorů 1953 - 1988), Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1988   35 tschechoslowakische ilustratoren 1953-1988 (Artia 35), Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1997 (I. A - Č), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1978   Vážení přátelé, konec roku je vždy důvodem..., Mladá fronta, , , 1978, 0-0
1988   Jiří Běhounek, Artia 35, , , 1988, -
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1989   Jiří Běhounek: Výber z ilustračnej tvorby
1996   Jiří Běhounek: Kresby a grafika
2000   Jiří Běhounek: Grafika
2004   Jiří Běhounek: Židovské motivy v ilustračním díle / Jewish Motifs in Illustrated Works
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
2000   5. aukční salon výtvarníků (331 dárců pro konto Bariéry)
2002   6. aukční salon výtvarníků (305 dárců pro konto Bariéry)
2004   7. aukční salon výtvarníků (372 dárců pro Konto Bariéry)
bibliografický katalog
rok vydání, název (podnázev)
1990   35 let Odeonu (Knihy oceněné 1953 - 1987)
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1997   Lyra Pragensis. Grafika, bibliofilie
parte
rok vydání, název (podnázev)
2005   Jiří Běhounek (akademický malíř a grafik, člen Asociace volné grafiky v Praze)
příležitostný tisk
rok vydání, název (podnázev)
1978   Mladá fronta (Vážení přátelé, konec roku je vždy důvodem...)
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1965   Junge tschechische Graphiker
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění