Dagmar Hejdová

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1962   Evropský porcelán 18. století
1970   Umění českého baroku (Soubor vystavený v Londýně a Birminghamu)
1972   Český porcelán
1974   Slovenské umění XX. století ze sbírek českých galerií (K 30. výročí Slovenského národního povstání)
1975   Dix siècles d'art tchèque et slovaque
1981   Habánská fajáns
1981   Czechoslovakian Glass 1350-1980
1984   Czechoslovakia Cubism (The World of Architecture, Furniture and Craft)
1987   Sto let českého užitého umění (České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea)
1987   Fotografie absolventů FAMU
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1989   Verres de Bohême (1400-1989 chefs-d'œuvre des musées de Tchécoslovaquie), Flammarion, Paris - Union des Arts Décoratifs, Paříž (Paris)
1990   Bohemian Glass (1400-1989), Flammarion, Paris - Union des Arts Décoratifs, Paříž (Paris)
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1970   O českém barokním skle, Výtvarná práce, 18, 21, 1970/10/13, 1-6
1986   Na okraj ilustrací Mandevillova cestopisu, Umění, 25, 6, 1987, 515-519
příležitostný tisk
rok vydání, název (podnázev)
[1960]   75 let Uměleckoprůmyslového musea v Praze (1885 - 1960)