Vladislav Vaculka

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1940   Výstava obrazů Vladislava Vaculky
1946   Výstava obrazů a grafiky Vladislava Vaculky
1949   Vladislav Vaculka
1949   Vladislav Vaculka
1964   V. Vaculka
1971   Vladislav Vaculka: Tempery a sochy
1971   Vladislav Vaculka: Obrazy a plastika 1950-1970
1990   Vladislav Vaculka: Životní dílo
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1938   III. Zlínský salon
1941   Druhá výstava mladých výtvarníků ve Zlíně
1943   Hosté Mánesa 1943
1945   Student Painter's and Sculptor Exhibition (Vystavka studentov skulptorov / Exposition des Peintres et Sculpteurs edutiants / Výstava studentů výtvarníků)
1945   Výstava studentů výtvarníků
1946   Člověk a práce
1946   Výstava obrazů a plastik
1950   Od lidové k umělecké keramice
1956   Ida a Vladislav Vaculkovi: Výstava keramiky a monotypů
1957   Jánuš Kubíček, Bohumír Matal, Vladislav Vaculka, Vladimír Vašíček
1957   Ida a Vladislav Vaculkovi
1957   Ida a Vladislav Vaculkovi: Výstava keramiky
1957   Ida a Vladislav Vaculkovi: Výstava keramiky, obrazů a kreseb
1958   Kubíček, Matal, Vaculka, Vašíček
1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960)
1959   Výstava moravských výtvarníků
1959   Výstava moravské grafiky
1959   Členská výstava 1959 malířů, sochařů, grafiků a prům. výtvarníků kraje Gottwaldov
1959   Skupina moravských výtvarníkov
1960   Hollar 1960 (Výstava nové grafiky členů a hostů SČUG Hollar)
1961   Hluboká 1961 (Výtvarným uměním k socialistickému životu)
1961   Členská výstava výtvarných umělců Jihomoravského kraje
1962   Céramique internationale / Mezinárodní výstava současné keramiky Praha 62
1963   Konfrontace brněnských tvůrčích skupin
1963   Ida Vaculková, Vladislav Vaculka
1964   Český a slovenský lid ve výtvarném umění
1964   Brno 57
1964   Vladislav Vaculka, Vladimír Vašíček: Akvarely, tempery, grafika
1964   Členská výstava výtvarných umělců Jihomoravského kraje
1964   Výstava přírůstků 1960-1964 (Obrazy, kresby, plastika)
1965   Tanec v moderním českém výtvarném umění
1965   České moderní malířství a sochařství
1965   Dílo Vladislava Vaculky, keramika Idy Vaculkové
1965   Grupa Brno 57
1966   Euro-exlibris '66
1966   Antika a její tradice / L'Antique et ses traditions
1966   Československá tapiserie 1956-1966
1966   Členská výstava 1966 výtvarných umělců pobočky SČSVU Gottwaldov
1967   Moderní české umění z přírůstků sbírek 1961-1966
1967   Setkání 67
1968   Tsjechoslowaakse grafici
1969   Setkání 69 (Katalog třetí výstavy Setkání)
1969   Blok brněnských tvůrčích skupin
1970   Sdružení Q Brno
1970   Umění Moravy
1970   Almanach Q (1)
1971   Retrospektivní výstava výtvarníků gottwaldovské oblasti k 50. výročí KSČ
1971   Contemporary Czechoslovak Art
1976   Vilém Nowak a jeho škola k 90. narozeninám
1985   Tapiserie - umění a řemeslo
1987   Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově (Přírůstky sbírek 1976-1986)
1989   Přírůstky umělecké sbírky obrazů a kreseb v roce 1989
1991   Czeska sztuka 2. połowy XX wieku ze zbiorów Galerii Sztuk Plastycznych w Ostrawie
1991   České umění 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě
1996   Přírůstky 1991 - 1995
1997   Státní galerie ve Zlíně 1990 - 1997 / National Gallery in Zlín 1990 - 1997 (Aktivity instituce v nových oborových a společenských souvislostech / Activities of the Gallery in new branch and social relationships)
1998   Záznamy dojmy sny 2
1998   Moravská gobelínová manufaktura ve Valašské Meziříčí 1898-1998 (Dokumenty, texty, realizace)
1999   Umění zrychleného času (Česká výtvarná scéna 1958-1968)
1999   Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště 1939 - 1999
2004   Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století / Folklorism in 20th-century Czech Art
2004   Mezi námi skupinami (Konfrontace brněnských tvůrčích skupin šedesátých let)
2004   České malířství 19. a 20. století ze soukromých uměleckých sbírek
2007   České exlibris 1920-1945
2008   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia / České a slovenské umění šedesátých let 20. století
2013   Od moderny po současnost 1945-2013
2014   Vaculkovi (Umění čistého srdce)
2016   Prostor Zlín (Stálá expozice)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1963   Československá gobelínová tvorba, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1997   Umělecké poklady ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě (Díla pro národ), ARS Bohemica, Praha
2000   České exlibris: Historie a současnost, Památník národního písemnictví, Praha
2012   České grafické novoročenky (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
2017   Cirkus pictus (Zázračná krása a ubohá existence. Výtvarné umění a literatura 1800-1950), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2018   Moderní exlibris v českých zemích, Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
2020   Sochy a města: Morava (Výtvarné umění ve veřejném prostoru 1945-1989), Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl (Svitavy)
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1968   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
1996   70 let Domu umění v Ostravě 1926-1996, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2008   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2008 (XIX. V – Vik), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1956   Z plastyki czechoslowackiej (W związku se zmianiami społecznymi...), Przeglad artystyczny, 10, 3, 1956, 112-117
1956   Keramika Idy a Vladislava Vaculkových, Tvar, 8, 9, 1956, 270-275
1957   Keramika Idy a Vladislava Vaculkových, Ida a Vladislav Vaculkovi, , , 1957, -
1957   Keramika Idy a Vladislava Vaculkových, Výtvarná práce, 5, 19, 1957/10/11, 9-
1958   Die Keramiken des Ehepaares Vaculka, Tagebuch, Wien, 13, 5, 1958/05, 12-
1958   Retrospektivy a hledání, Výtvarná práce, 6, 1, 1958/01/24, -
1958   Moravské umění v Praze, Květen, 3, 6, 1958/02, 342-343
1959   Moravští výtvarníci v Brně, Výtvarná práce, 7, 18, 1959/10/05, 7-
1960   Manželé Vaculkovi, Výtvarná práce, 8, 7, 1960/04/11, 8-
1963   Vladislav Vaculka, akad. malíř..., Konfrontace brněnských tvůrčích skupin, , , 1963, -
1964   Životní jubileum je u umělce příležitostí k zamyšlení..., V. Vaculka, , , 1964, -
1964   Umění malíře a keramika Vaculky spojuje v sobě dvě podstatné složky..., Brno 57, , , 1964, -
1964   Pražské výstavy v září, Výtvarná práce, 12, 18, 1964/10/14, 2-3
1966   Tapisérie na rozcestí, Výtvarná práce, 14, 21, 1966/10/20, 1-3
1970   Zpráva o výstavě Sdružení Q, Výtvarná práce, 18, 15, 1970/07/21, 5-
1990   Keramik von Ida und Vladislav Vaculka, Ida Vaculková: Bilder, Keramik, , , 1990, -
1990   Zur Ausstellung von Ida und Vladislav Vaculka, Ida Vaculková: Bilder, Keramik, , , 1990, -
1990   Ida und Vladislav Vaculka - Bilder und Keramik, Ida Vaculková: Bilder, Keramik, , , 1990, -
1995   Z archívů, Prostor Zlín, 3, 2, 1995/02, 4-
2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris: Historie a současnost, , , 2000, 32-130
2014   Hrst vzpomínek na Idu a Vladislava Vaculkovy, Vaculkovi, , , 2014, 59-64
www
rok vydání, název (podnázev)
  Vladislav Vaculka (cs.wikipedia.org)
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1940   Vladislav Vaculka: Obrazy
1949   Vladislav Vaculka: Obrazy a kresby
1958   Vladislav Vaculka: Práce z let 1935 - 1958
1962   Z díla Vladislava Vaculky
1964   Vladislav Vaculka
1971   Vladislav Vaculka: Obrazy a plastika 1950-1970
1971   Vladislav Vaculka: Tempery a sochy
1990   Vladislav Vaculka: Životní dílo
1994   Vladislav Vaculka: Výběr z díla (1914 - 1977)
1994   Vladislav Vaculka: Výběr z díla (3.1.1914 - 27.9.1977)
1995   O Vladislavu Vaculkovi a jeho díle
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1957   Ida a Vladislav Vaculkovi: Keramika
1960   Keramika a grafika Idy a Vladislava Vaculkových
1964   Vladislav Vaculka, Vladimír Vašíček: Akvarely, tempery, grafika
1964   Keramika a chryzantéma
1965   Dílo Vladislava Vaculky, keramika Idy Vaculkové
1965   Setkání 65
1965/11   Grupa Brno 57
1995   Vladislav Vaculka: Grafika, Moarch Eveno: Obrazy
2014   Vaculkovi (Umění čistého srdce)
almanach
rok vydání, název (podnázev)
1994   Almanach Sdružení Q: 5 (Ohlédnutí In memoriam)
archivní fond
rok vydání, název (podnázev)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1996   5. aukce výtvarného umění
1997   8. aukce (Obrazy, kresby, grafika, sochy, plastiky, fotografie 20. stol.)
2002   Výtvarné umění / Fine Art
2007   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (7. 10. 2007)
2010   14. aukce
2011   20. aukce
2012   27. aukce
2013   31. aukce
diplomová (disertační) práce
rok vydání, název (podnázev)
1996   Vladislav Vaculka - Život a dílo
mapa/plán
rok vydání, název (podnázev)
2016   Prostor Zlín (Mapa s výtvarnými díly ve veřejném prostoru)
obraz
rok vydání, název (podnázev)
1941   Figurální kompozice
1942   Jízda králů
1942   Vzkříšení Lazarovo
1943   Nemocnice
1946   Ulice v Uherském Hradišti
1948   Ulice
1950   Z jízdy králů
1951   Rekrut
1957   Holčička se slunečníkem
1962-63   Kompozice - Triga
1963   Milosrdný samaritán
1963   Samaritán
1964   Klarinetista
parte
rok vydání, název (podnázev)
1977   Vladislav Vaculka
PF
rok vydání, název (podnázev)
1975   P.F. 1976 - J. Fiala (Vladislav Vaculka)
plakát
rok vydání, název (podnázev)
1971   Vladislav Vaculka: Obrazy a plastika 1950-1970
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
1968   České malířství XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě
1990   Erwerbungen 1970-1990
1992   Galerie Ostrava: České malířství XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě (Část druhá)
2013   Od informelu k figuře (Sbírka Galerie Dolmen)
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1968   (300 5 50) (Vystavené práce)
2000   90 let Domu umění města Brna (Seznam vystavených prací)
2003   Záznamy času (Ze sbírky Památníku národního písemnictví v Praze)
soupis grafik
rok vydání, název (podnázev)
1967   Vladislav Vaculka (Soupis původní grafiky)