František Foltýn

rok od - do, instituce, obec, (poznámka)
1918 - 1923   Slovensko, _, (pobyt v Bratislavě, posléze v Košicích)
1918 - 1923   Slovensko a Pokarpatská Rus, _, (cesty)
1923 - 1925   Brno (Brno-město), Brno (Brno-město), ()
1924 - 1934   Paříž (Paris), Paříž (Paris), ()
1934 - 1976   Brno (Brno-město), Brno (Brno-město), ()