František Foltýn

kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1968   Krásné neštěstí / František Halas, Československý spisovatel, Praha
1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avangarde und Tradition, Textband), ,
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1951   Proti formalismu a za odvážnější cestu k realismu, Výtvarné umění, 1, 9-10, 1951/06, 399-426
1955   Dvě nové akce (Z Povltaví a pohraničí), Výtvarná práce, 3, 6, 1955/03/25, 2-
1963   Nová instalace moderního umění na Hluboké, Výtvarná práce, 11, 11-12, 1963/07/19, 12-12
1965   Pařížský Foltýn, Výtvarná práce, 13, 17, 1965/09/13, 5-5
1966   Blahopřejeme, Výtvarná práce, 14, 11, 1966/06/09, 2-
1988   Linie, barva, tvar, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 19, 1988/12/06, 5-
1990   Vzpomínka na léta šedesátá, Výtvarná kultura, 14, 3, 1990, 1-5
1990   Avantgardistische Kunst aus der ČSSR (Zu einer Ausstellung im Kupferstich-Kabinett Deresden), , , , , 3-
1993   Umění pro všechny smysly: Meziválečná avantgarda v Československu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6, 14, 1993/07/08, 3-
1993/09/02   Ani labuť, ani lůna (Mýty a legendy avantgardy), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6, 17 - 18, 1993/09/02, -
1993/09/02   Umění v těžkých časech, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6, 17 - 18, 1993/09/02, 9-
1995   Cesta k outsiderům, Výtvarné umění, , 3-4, 1995, 26-32
1995   Skupina Kvart, Nová encyklopedie českého výtvarného umění, , , 1995, 750-751
1996   Abstrakce ve 20. století: totální risk, svoboda a disciplína, Detail, 1, 7, 1996/06, 6-7
1999   Přítomnost člověka, Cestou necestou, , , 1999, 81-92
2001   Konstruktivní tendence, České umění 1938-1989, , , 2001, 305-308
2003   Aukční síň Meissner & Neumann, Art & Antiques, , 6, 2003/06, 14-16
2004   Sbírka jako oáza potěchy i poznání, Revue art, 1, 2, 2004, 6-13
2008   Papíry za statisíce, Art + Antiques, , 11, 2008/11/5, 21-21
2010   Víc než napoprvé, Art + Antiques, , 11, 2010/11, 19-20
2011   Bez nejdražších položek, Art + Antiques, , 1, 2011/01/07, 20-
2011   Skvělý začátek, Art + Antiques, , 1, 2011/01/07, 20-21
2011   Bez milionářů, Art + Antiques, , 4, 2011/04/07, 17-19
2011   Mrkvička a Francouzi, Art + Antiques, 10, 6, 2011/06/06, 19-
2011   Sbírka Hascoe, Art + Antiques, 10, 6, 2011/06/06, 24-25
2011   Bez milionových položek, Art + Antiques, , 11, 2011/11/07, 17-17
2011   Důstojná oslava, Art + Antiques, , 12 + 1, 2011/12/12, 31-31
2013   Přehled milionových položek vydražených v roce 2012, Ročenka ART+, , , 2013/02, 81-96
2013   Kubišta, Janoušek, Kratina, Art + Antiques, , 6, 2013/06/07, 17-18
2013   Pololetí na Slovensku, Art + antiques, , 9, 2013/09/06, 18-18
2016   Koupání podle Bílka a Foltýna, Art + Antiques, , 4, 2016/04/08, 24-
2018   Přehled milionových položek vydražených v roce 2017, Ročenka ART+, , , 2018, 71-91
2018   Drahá Toyen a autorský rekord od Brožíka po Foltýna, Art + Antiques, , 6, 2018/06/07, 24-25
2019   Toyen za třicet milionů a mnohem víc, Art + Antiques, , 12+1, 2019/12/13, 17-19
2020   Medek po čtrnácti letech a rekordy v poválečném umění, Art + Antiques, , 4, 2020/04/09, 8-9
2022   Toyen za 35 milionů a přes dvě desítky dalších milionových prodejů, Art Antiques, , 12–1, 2022/12/14, 13-14
2023   Toyen za více než 30 milionů a rekord nejen pro Ladislava Šímu, Art Antiques, , 2, 2023/02/08, 14-15
informační leták / informace
rok vydání, název (podnázev)
2014   Lázně otevíráme v únoru 2014 (Oblastní galerie Liberec)
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1999   Moravská galerie / Moravian gallery (Sbírka českého umění 20. století / Collection of 20th Century Czecg Art)
2001   Prométheův oheň (Česká moderna první poloviny 20. století)
soubor pohlednic
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Galerie moderního umění v Hradci Králové
text
rok vydání, název (podnázev)
1993   Pět osobností, Praha, Klášter premonstrátů na Strahově, 7.9.-31.10.1993