Anton Wildt

kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1968   České malířství a sochařství 19. století, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
www
rok vydání, název (podnázev)
  Antonín Wildt (cs.wikipedia.org)