Vladimír Tesař

rok od - do, instituce, obec, (poznámka)
0 - 0   Československý spisovatel, Praha, (návrhy knižních obálek)
0 - 0   Typografie, Praha, ()
0 - 0   Literární noviny, Praha, ()
0 - 0   Tvar, časopis, Praha, ()
0 - 0   Výtvarná práce, časopis, Praha, ()
0 - 0   Listy klubu přátel poezie, _, ()
0 - 0   Kultura, _, ()
1954 - 1959   Akademie výtvarných umění, Praha, (asistent grafické speciálky)