Vladimír Tesař

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1958   V. Tesař
1966   Vladimír Tesař: Grafika a kresba
1968   Vladimír Tesař
1972   Vladimír Tesař: Akvarely
1974   Vladimír Tesař: Obrazy, kresby, grafika
1977   Vladimír Tesař: Vysočina
1978   Vladimír Tesař: Grafika, kresby
1978   Vladimír Tesař: Kresby a grafika
1979   Vladimír Tesař: Kresby
1979   Vladimír Tesař
1979   Vladimír Tesař: Kresba - grafika - obrazy
1979   Vladimír Tesař: Kresby / grafika
1983   Vladimír Tesař: Ilustrace, obrazy, kresby
1985   Vladimír Tesař: Výběr z díla
1987   Vladimír Tesař: Dvanáct barevných lavírovaných kreseb
1990   Vladimír Tesař: Obrazy
1992   Vladimír Tesař: Kresby a grafika
1999   Vladimír Tesař: Grafika / kresba / ilustrace
2004   Vladimír Tesař: Výběr z díla
nedatováno   Vladimír Tesař
nedatováno (po 1994)   Vladimír Tesař
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1945   Student Painter's and Sculptor Exhibition (Vystavka studentov skulptorov / Exposition des Peintres et Sculpteurs edutiants / Výstava studentů výtvarníků)
1945   Výstava studentů výtvarníků
1958   Výstava VII grafiků
1958   Umění mladých výtvarníků Československa 1958
1958   Salonek května 1958
1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960)
1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění
1959   Skupina M 57 Obrazy sochy grafika
1959   Výstava nové grafiky členů a hostů SČUG Hollar (SČUG Hollar)
1959   Mladí českoslovenští výtvarníci na VII. světovém festivalu mládeže a studenstva ve Vídni 1959
1959   Mladí československí výtvarníci k VII. svetovému festivalu mládeže a študenstva vo Viedni 1959
1960   Skupina M 57: Obrazy, sochy, grafika
1960   Josef Sudek ve výtvarném umění
1961   Realizace
1961   1. pražský festival mladé grafiky
1962   Tvůrčí skupina M 57
1962   Tschechoslowakische Graphik
1964   SČUG Hollar 1963 (Zakladatelé a současnost)
1964   Czechoslovak Graphic Art
1965   Ilustrace a grafika knih MF (Výstava k dvacátému výročí založení nakladatelství Mladá fronta)
1965   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR
1965   Výtvarní umelci k 20. výročiu oslobodenia ČSSR
1965   Tschechoslowakische Kunst Heute - Profile V
1965   Plakate aus der Tschechoslowakei
1966   Aktuální tendence českého umění / Tendances actuelles de l'art tchèque (Obrazy, sochy, grafika / Peintures, scluptures, gravures)
1966   2. bienále užité grafiky Brno 1966 / 2e Biennale d´Art Appligué Brno 1966 (Mezinárodní výstava knižní grafiky a ilustrace / Exposition Internationale d´Art Graphique du Livre ei d´Illustration)
1966   Československé nejkrásnější knihy 1965
1966   Arte actual Checoslovaco
1966   Grafika Praga 66 (SČUG Hollar a zahraniční hosté)
1966   Tschechoslowakische Grafiker
1966   Skupina B
1967   Modern tjeckoslovakisk grafik
1967   I. pražský salon
1967   Tsjekkoslovakisk Grafikk 1967
1967   Svět v nás
1967   Československé nejkrásnější knihy 1966
1967   Čehoslovačka lepa knjiga 1945-1965 (Izložba)
1968   Klub knihy - SČUG Hollar: I. Členská výstava (Česká kniha 1958 - 1968 (Soubor vybraný anketou))
1968   Izložba savremene čehoslovačke grafike
1968   Tsjechoslowaakse grafici
1968   Nové tendence v tvorbě mladých českých výtvarníků (Obrazy, kresby, grafika, plastiky z šedesátých let)
1968   Klub knihy - SČUG Hollar: I. Členská výstava (Česká kniha 1958-1968)
1968   50 let české kresby (Výstava neznámých kreseb českých malířů 20. století - 2. část)
1968   50 let československé grafiky (Z fondu AJG k 20. výročí Vítězného února a k 50. výročí ČSSR)
1969   2. pražský salón
1969   50 let českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví (Mezníky vývoje v letech 1918-1968)
1969   50 Jahre der Tschechischen angewandten Kunst und industrial design (Meilensteine der Entwicklung in den Jahren 1918 - 1968)
1969   Československé nejkrásnější knihy 1968
1969   M 57
1970   Československé nejkrásnější knihy 1969
1970   Museum Bochum (Kunstsamlung 1960 - 1970)
1970   Česká ilustrace ze sbírky Galerie Havlíčkův Brod
1971   SČUG Hollar Grafika - 71
1971   Výstava ze současné české ilustrace (1968 - 1970)
1971   Československé nejkrásnější knihy 1970
1972   Výstava ze současné české ilustrace
1974   Knižní ilustrace Artie 1953-1973
1974   Museum Bochum zeigt eigenen Besitz Moderne Kunst aus Osteuropa
1975   Český jih ve výtvarném umění 1925 - 1975
1975   České výtvarné umění v boji proti fašismu a válce
1976   Česká ilustrace ze sbírky Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
1977   Přírůstky: Výběr z let 1975/1977 (Obrazy, plastiky, grafika)
1977   Ilustrace v grafických technikách
1977   Grafické práce z let studií (Z historie studia grafiky na Akademii výtvarných umění v Praze)
1977   Bouří zrozená
1978   Umění vítězného lidu (Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února)
1979   Přírůstky 1978 - 1979 (Výběr z přírůstků malířské, sochařské a grafické sbírky Krajského vlastivědného muzea - Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci)
1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980)
1980   Československé nejkrásnější / najkrajšie knihy 1979
1980   Die Kunst Osteuropas im 20. Jahrhundert in öffentlichen Sammlungen der Bundesrepublik Deutschland und Berlins (West)
1981   Československé nejkrásnější / najkrajšie knihy 80
1982   Československé nejkrásnější najkrajšie knihy ´81
1982   Tschechische Malerei des 20. Jahrhunderts
1982   Ilustrace k Holanově poezii
1982   Přírůstky OG
1982   Československá pokroková grafika (Výstava k 34. výročí Vítězného února)
1982   Město a civilizace
1983   Nové kresby ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary (1973-1983)
1983   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci
1984   Grafické techniky I (Litografie)
1984   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1984   Sto let české dětské knihy (Vývoj a proměny její výtvarné podoby)
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1985   Grafisk Kunst fra Tsjekkoslovakia 1945 - 1985
1985   Česká moderní ilustrace
1985   Český jih 1945-1985
1986   Grafické techniky II (Tisk z hloubky)
1986   České výtvarné umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie v Praze (Malířství, sochařství, grafika)
1986   Czechoslovak Prints from 1900 to 1970
1986   Česká kresba ze sbírek Východočeské galerie
1986   Přírůstky do sbírek za léta 1981-1985
1987   Čeští ilustrátoři ruské a sovětské knihy (Výstava k 70. výročí Velké říjnové socialistické revoluce)
1987   České umění 20. století, Obrazy, plastiky, kresby, grafika (Přírůstky Alšovy jihočeské galérie za léta 1980 - 1985)
1987   Soudobí ilustrátoři klasické literatury v Lidovém nakladatelství
1987   Ilustrace a poezie (Výběr z ilustrací knih poezie nakladatelství Mladá fronta)
1988   Československé nejkrásnější / najkrajšie knihy 1971-1978
1988   Ilustrace a poezie (Grafika a knižní tisky Lyry Pragensis)
1989   Současná česká grafika
1989   Přírůstky sbírek (Krajská galerie v Hradci Králové 1983-1988)
1990   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská jubilejní výstava prací z období 1970 - 1990
1990   Současná česká kniha
1990   Přírůstky 1980 - 1990
1990   Diseňo gráfico de Checoslovaquía
1992   SČUG Hollar 1917 1992 (Současná grafika / Contemporary Graphic Art / Zeitgenössische Graphik)
1992   Sedmá přehlídka českého ex libris Chrudim (1989 - 1992)
1994   Současná česká grafika
1994   A kortárs cseh grafika
1995   Přírůstky sbírek 1989-1994 (Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě)
1995   Česká grafika (SČUG Hollar)
1996   Přírůstky 1991 - 1995
1996   Osmé trienále ex libris Chrudim 1992–1995
1997   Český plakát 60. let ze sbírek Moravské galerie Brno
1998   Záznamy dojmy sny 2
1999   V. festival komorní grafiky
1999   Eros 2 v evropské grafice v průběhu staletí
1999   IX. trienále ex libris Chrudim
2001   Nejkrásnější české knihy konce 20. století
2002   8. festival komorní grafiky
2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půl století proměn moderní grafické tvorby / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
2002   Aukce umělecké grafiky z darů členů SČUG Hollar ve prospěch zdravotně postižených povodněmi
2002   X. Trienále ex libris Chrudim (Přehlídka českého ex libris 2000–2002)
2003   9. festival komorní grafiky
2003   Grafické techniky 1 (Dřevořez, dřevoryt, linoryt)
2003   Grafix 2003 (Bienále drobné grafiky Grafix - Břeclav 2003)
2004   Grafické techniky 2 (Lept, akvatinta, kombinovaná technika)
2004   Český filmový plakát 20. století
2004   X. festival komorní grafiky
2005   XI. festival komorní grafiky
2005   Grafické techniky 3 (Rytina, suchá jehla, mezzotinta)
2005   XI. Trienále ex libris Chrudim (Přehlídka současné tvorby českého ex libris 2003–2005)
2006   Grafické techniky 4 (Litografie)
2006   Ze sbírek Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě (Výběr ze sbírek: ilustrace, grafiky, kresby, obrazy, plastiky)
2007   Pocta Václavu Hollarovi (Výstava k 400. výročí narození světoznámého českého grafika a k 90. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR)
2007   Grafix 2007 (Česko - rakouské bienále drobné grafiky Grafix-Břeclav 2007)
2008   XII. Trienále ex libris Chrudim (Přehlídka současné tvorby českého ex libris 2006–2008)
2010   Konfrontace (Československý a polský filmový plakát / Czechosłowacki i polski plakat filmowy / Czechoslovak and polish film poster)
2012   Psovo slunce (Expresivně laděné kresby ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové)
2015   Filmový plakát a kniha
2015   Český plakát ... ze sbírky Agentury ProVás
2018   Šetlík pro MUD* (Katalog sbírky Jiřího Šetlíka pro Muzeum umění a designu Benešov)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1964   Současná československá grafika, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1965   Černobílé roky (Dějiny ČSSR v kresbách českých a slovenských grafiků), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
1969   Vladimír Tesař (Linoryty), Nakladatelství Kruh, Hradec Králové (Hradec Králové)
1971   Jak se dívat na grafiku, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1976   Současná kresba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1978   Současná grafika (II), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1979   Současná ilustrace dětské knihy, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1979   Zeitgenössische Illustration von Kinderbüchern, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1981   O grafice, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1981   John Peklo, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1981   Zelený dům, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1981   Neviditelný, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1981   Pohled do tmy, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1982   Jižní Čechy v grafické tvorbě, Jihočeské nakladatelství, České Budějovice (České Budějovice)
1982   Drsné pastorále, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1982   Něco se stalo, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1982   Ragtime, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1982   Dům pro pana Biswase, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1982   Žoldáci, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1983   Sukně z listí, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1983   Balada o Januškovi, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1983   Llano v plamenech. Pedro Páramo, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1983   Efraim, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1983   Rej švábů, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1984   Ilustrace, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1984   Česká krajina, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1984   Sophiina volba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1984   Lidský čas, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1984   Kainovo znamení, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1984   Šílenství I., Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1984   Šílenství II., Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1984   Šílenství III., Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1984   Dny, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1984   Vlastivědné muzeum, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1984   Kniha o hrdinech a hrobech, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1984   Illustration, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1985   Staří námořníci (Dva příběhy z bahijského přístavu), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1985   Fascinace, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1985   Příběh, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1985   Správkař, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1985   Použití člověka, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1985   Jméno růže, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1985   Sophiina volba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1986   Hájemství v oblacích, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1988   Artia 35 (35 československých ilustrátorů 1953 - 1988), Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1988   35 tschechoslowakische ilustratoren 1953-1988 (Artia 35), Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1988   Já nejvyšší, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1988   Sophiina volba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1989   Čeští ilustrátoři v současné knize pro děti a mládež, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1990   Dětství. Mezi životem a smrtí, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1990   Lekce mrtvého jazyka. Eroica, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1990   Změna osvětlení, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1990   Pod značkou X, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1990   Krám, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1995   Pomocný slovník českých a slovenských výtvarných umělců, F. R. & G. spol. s r.o., Bratislava (Bratislava)
1997   Česká grafika XX. století ve Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
1999   Eros v evropské grafice v průběhu staletí, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
1999   Eros in European Graphic Art through the Centuries, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
2000   České exlibris: Historie a současnost, Památník národního písemnictví, Praha
2009   Abeceda lásky (Osobnosti, které jsem znala), Mladá fronta, a.s. Praha, Praha
2010   Příběh české ilustrované dětské knihy 1900-2000, Sladovna Písek, Písek (Písek)
2012   České grafické novoročenky (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
2018   Moderní exlibris v českých zemích, Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
2019   220 míst AVU, Akademie výtvarných umění, Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1968   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
1986   Ilustrace v české a slovenské dětské knize, Společnost přátel knihy pro mládež, Praha
2008   Současní tvůrci exlibris z okruhu SSPE, Spolek sběratelů a přátel exlibris, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1983   Výtvarní umělci jihovýchodních Čech (Stručný přehled životopisných dat malířů, sochařů a grafiků Jihovýchodních Čech. Rodáků i těch, kteří zde kratší či delší dobu žili nebo zde hledali náměty a inspiraci pro svojí tvorbu.), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1993   Malíři Vysočiny (Malý lexikon), Galerie Vysočina, Polička (Svitavy)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (8: t/ž), Diderot, Praha
2006   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2006 (XVII. Šte – Tich), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1958   Vladimír Tesař, Výtvarná práce, 6, 3, 1958/02/22, 9-
1958   O současné grafice, Květen, 3, 7, 1958/03, 387-398
1959   Skupina M, Výtvarná práce, 7, 6, 1959/04/20, 9-
1959   Mladé umění na festivalu ve Vídni, Výtvarná práce, 7, 11, 1959/07/11, 8-
1959   Mladé umění ve Vídni, Výtvarná práce, 7, 16, 1959/09/07, 8-9
1960   Přehlídka výtvarných děl ze soutěže k 15. výročí ČSR, Výtvarná práce, 8, 14, 1960/07/18, -
1960   Ústřední výbor SČSVU zasedal, Výtvarná práce, 8, 16, 1960/08/22, 2-
1960   Pražské výstavy v září a říjnu, Výtvarná práce, 8, 20, 1960/11/03, 7-8
1960   Pražské výstavy v listopadu, Výtvarná práce, 8, 23-24, 1960/12/14, 12-13
1961   Letošní bienále v Sao Paulo, Výtvarná práce, 9, 23, 1961/11/28, 12-
1962   Grafika bojující, Výtvarná práce, 10, 4, 1962/03/16, 8-9
1964   Galerie pro všední den a její tvůrci, Kulturní tvorba, 2, 36, 1964/09/03, 4-5
1964   Nejlepší filmové plakáty v roce 1963, Filmové novinky, , , 1964/04, 14-15
1964/07/26   Ano i ne (kolem ilustrace), Výtvarná práce, 12, 11-12, 1964/07/26, 1-8
1965   Intergrafik 65, Výtvarná práce, 13, 15, 1965/08/14, 10-10
1965   Makarská počtvrté, Výtvarná práce, 13, 26, 1965/12/31, 7-7
1966   Most do kraje (Vladimír Tesař), Pochodeň, 55, 303, 1966/12/18, 5-5
1966   Hovory 5, Výtvarná práce, 14, 15, 1966/08/04, 6-6
1966   Kronika, Výtvarná práce, 14, 12, 1966/06/23, 11-
1966   Vladimír Tesař si vydobyl.., Výtvarná práce, 14, 13, 1966/07/07, 5-
1968   Je to kresba..., Vladimír Tesař, , , 1968, 0-0
1968   Tesařův Florian, Daudet a Kuprin, Pochodeň, , , 1968/12/22, -
1968   V Alšově síni vystavená tvorba Vladimíra Tesaře, jak ji odráží..., Výtvarná práce, 16, 6, 1968/04/11, 5-
1969   Nové ilustrace k Erbenově Kytici, Texty, 0, 0, 1969, 14-19
1970   Čeští ilustrátoři, kteří se v letech 1945 - 1970 zabývali pohádkou, Čeští ilustrátoři pohádek, , , 1970, -
1970   Ilustrace Vladimíra Tesaře, Výtvarná práce, 18, 10, 1970/05/12, 5-
1970   Důvody tvaru (Úryvek), Texty, 2, 4, 1970, 23-27
1977   Trojjediné téma Vladimíra Tesaře, Literární měsíčník, 6, 5, 1977, 127-128
1978   Vážení přátelé, konec roku je vždy důvodem..., Mladá fronta, , , 1978, 0-0
1980   Plakáty Literárního měsíčníku, Literární měsíčník, 9, 7, 1980, 126-126
1981   Česká grafika proti válce, Výtvarná kultura, 5, 2, 1981, 4-10
1981   K dílu Vladimíra Tesaře (Z ateliérů), Výtvarná kultura, 5, 5, 1981, 35-39
1982   Současná grafika pražských členů Svazu českých výtvarných umělců, Výtvarná kultura, 6, 5, 1982, 24-30
1982   Boje a zápasy, Výtvarná kultura, 6, 6, 1982, 2-9
1984   Vladimír Tesař (Bělavá oblaka, 1980, lavírovaná kresba, kvaš, 34 x 43 cm), Česká krajina, , , 1984, 58-59
1985   Výtvarná problematika šedesátých let (Příspěvek k řešení státního badatelského úkolu VIII-8-4/4), Umění, 23, 1, 1985, 29-53
1988   Vladimír Tesař, Artia 35, , , 1988, -
1989   Vladimír Tesař a kniha, Výtvarná kultura, 13, 6, 1989, 25-28
1996   The Wolld of Ex-libris Visit Chrudim (Eighth Triennial of Czech Ex-Libris, 26th Congress of FISAE (28. srpna - 1. září 1996)), Grapheion, , 0., 1996, 66-69
2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris: Historie a současnost, , , 2000, 32-130
2019   Ateliéry Oldřicha Smutného a Vladimíra Tesaře, 220 míst AVU, , , 2019, 91-
www
rok vydání, název (podnázev)
  Vladimír Tesař (cs.wikipedia.org)
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1958   Vladimír Tesař: Grafika a kresby
1970   Vladimír Tesař: Kresby, grafika, ilustrace
1974   Vladimír Tesař: Obrazy, kresby, grafika
1976   Vladimír Tesař: Vysočina
1976   Vladimír Tesař: Vysočina
1977   Vladimír Tesař: Vysočina
1978   Vladimír Tesař: Grafika, kresby
1979   Vladimír Tesař: Kresby, grafika
1979   Vladimír Tesař: Ilustrace ke knize Boženy Němcové Babička
1979   Vladimír Tesař (ilustrace ruské a sovětské literatury)
1980   Babička: Ilustrace Vladimíra Tesaře
1985   Vladimír Tesař: Výběr z tvorby
1988   Vladimír Tesař: Obrazy, kresby, ilustrace
1989   Soukromé kalendáře Vladimíra Tesaře
1994   Vladimír Tesař: Výbor z díla (k životnímu jubileu autora)
1995   Vladimír Tesař: Výběr z díla (obrazy, kresby, grafika)
1999   Vladimír Tesař: Malba, grafika, kresba (Výběr z díla k 75. jubileu)
1999   Vladimír Tesař: Faust
2000   Vladimír Tesař: Výbor z díla
2004   Vladimír Tesař: Výběr z díla (K 80.narozeninám)
2011   Vladimír Tesař: grafika
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1968   Česká kniha 1958-1968
1970   Obrazy, sochy a grafiky tvorivej skupony M 57 - Praha
1971   SČUG Hollar: Grafika - 71
1980   Malerei, Grafik und Skulpturen aus der CSSR und der DDR
1984   Zeitgenössische Kunst der ČSSR
1987   Soudobí ilustrátoři klasické literatury v Lidovém nakladatelství. Daisy Mrázková: Kresby
1997   Hollar 1997 (Výstava grafické tvorby členů SČVU Hollar k 80. výročí založení)
1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto bariéry)
2002   Kresby z let 1960-2002
2002   Malá pocta jedné fotografii (aneb Výstava domácích úkolů)
2002   Česká grafika (Půl století proměn moderní grafické tvorby)
2004   Grafické techniky 2 (Lept, akvatinta, kombinovaná technika)
2005   Grafické techniky 3 (Rytina, suchá jehla, mezzotinta)
2006   Grafické techniky 4 (Litografie)
2006   Kalendáře pro Jindru Štreita
2006   8. aukční salon výtvarníků / 8th auction salon of fine Artists (336 dárců pro Konto Bariéry / 336 donors for the Barriers Account)
2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry)
2010   10. aukční salon výtvarníků / 10th Auction Salon (347 dárců pro konto Bariéry / 347 donors for the Barriers Account)
2019   Ááách. Československý filmový plakát 60.-70. let ze sbírky plakátů Terryho Ponožky
album
rok vydání, název (podnázev)
1982   Pocta Emilu Fillovi od českých a slovenských výtvarných umělců
archivní fond
rok vydání, název (podnázev)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1991   Auktion (Tschechische Kunst aus dem böhmischen und mährischen Raum)
1993   1. aukční salon výtvarníků (169 dárců pro konto Bariéry)
1997   Aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami
1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto Bariéry)
1998   16. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
2001   Hollar (Aukce umělecké grafiky)
2003   2. aukce moderního umění
2004   7. aukční salon výtvarníků (372 dárců pro Konto Bariéry)
2004   3. aukce moderního umění
2006   8. aukční salon výtvarníků (336 dárců pro Konto Bariéry)
2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry)
2010   10. aukční salon výtvarníků (347 dárců pro Konto Bariéry)
2011   20. aukce
2012   Výtvarné umění / Fine Art (22. 9. 2012, Prague Marriott Hotel)
2013   Day Sale 2013 (Day Sale Prague VII.) (10. 2. 2013)
autorské heslo
rok vydání, název (podnázev)
2011   Vladimír Tesař
bibliografický katalog
rok vydání, název (podnázev)
1990   35 let Odeonu (Knihy oceněné 1953 - 1987)
e-mail
rok vydání, název (podnázev)
2007   Pane Hůlo, žádnou pozvánku se seznamem autorů…
film
rok vydání, název (podnázev)
1968   Vejít do svých dveří (Vladimír Tesař - obrazy, kresby, ilustrace)
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2005   Vladimír Tesař: Výstava obrazů, kreseb a grafik
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1982   Nejhezčí dětem (Přehlídka knižních ilustrací nakladatelství Albatros za rok 1981)
1997   Lyra Pragensis. Grafika, bibliofilie
1998   4. festival komorní grafiky
1999   Jubilanti ´99
1999   Současná česká ilustrace
2001   7. festival komorní grafiky
2001   Exlibris
2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půlstoletí proměn moderní grafiky / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
2003   Ejhle figura (Kresby)
2003   Grafické techniky 1 (Dřevořez, dřevoryt, linoryt)
2004   Jubilanti Hollaru 2004
2006   XII. festival komorní grafiky
2007   XIII. Festival komorní grafiky
katalogový plakát kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2012   Ááách (Československý filmový plakát 1959-1989)
parte
rok vydání, název (podnázev)
2008   Vladimír Tesař
plakát
rok vydání, název (podnázev)
1968   Česká kniha 1958-1968
1997   Stanovy Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
příležitostný tisk
rok vydání, název (podnázev)
1978   Mladá fronta (Vážení přátelé, konec roku je vždy důvodem...)
1999   Klub přátel Hollaru (Jiří Kolář (85) let)
nedat.   Hollar GH (Die Union Tschechischer Kunst-Graphiker)
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
1985   Orlická galerie Rychnov nad Kněžnou (Stálá expozice)
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1956   Výstava absolventů a posluchačů speciální grafické školy prof. Vladimíra Pukla AVU v Praze (Krajská galerie v Olomouci)
1956   Výstava absolventů a posluchačů speciální grafické školy prof. Vladimíra Pukla AVU v Praze (Krajská galerie v Kroměříži)
1956   Výstava absolventů a posluchačů speciální grafické školy prof. Vladimíra Pukla AVU v Praze (Okresní vlastivědné museum Prostějov)
1966   Aktuální tendence českého výtvarného umění
1966   Aktuální tendence českého umění I / Tendances actuelles de l´art tchèque
1968   (300 5 50) (Vystavené práce)
1977   Vladimír Tesař
1995   Seznam grafických listů (Členská výstava SČGU Hollar)
nedat.   Výstava absolventů a posluchačů speciální grafické školy prof. Vladimíra Pukla AVU v Praze
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
1984   Přehled výtvarných umělců (Nositelé čestného titulu národní a zasloužilý umělec, řádů, státních vyznamenání a cen)
1988   Přehled výtvarných umělců (Nositelé čestného titulu národní a zasloužilý umělec, řádů, státních vyznamenání a cen)