Dobri Ivanov Dobrev

autorská
termín, název výstavy, místo konání
1930/06/04 - 1930/06/22   Dobri Dobrev: Souborná výstava obrazů, Topičův salon (1918-1936), Praha
kolektivní
termín, název výstavy, místo konání
1976/12/16 - 1977/01/30   Bulharské malířství třicátých let 20. století ze sbírek Národní umělecké galerie v Sofii, Městská knihovna Praha, Praha