Dobri Ivanov Dobrev

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1930   Souborná výstava obrazů bulhar. akad. malíře Dobri Dobreva
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1976   Bulharské malířství třicátých let 20. století ze sbírek Národní umělecké galerie v Sofii
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1998 (II. D - G), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1930   Pražské výstavy, Lidové noviny, 38, 291, 1930/06/11, 7-7
1930   Výstavy, Právo lidu, 39, 140, 1930/06/15, 7-7
1930   Výtvarné umění: Dodri Dobrev, Národní listy, 70, 163, 1930/06/15, 9-9