Josef Hampl

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1961   Josef Hampl: Grafika z let 1959 - 1961
1965   Josef Hampl: Obrazy, grafika
1967   Josef Hampl: Moderne Graphik in der CSSR
1968   Josef Hampl: Grafika, plastika
1970   Josef Hampl
1971   Josef Hampl: Grafika, plastika
1971   Josef Hampl: Grafika, kontratyp
1971   Plastiky Josefa Hampla
1972   Plastiky Josefa Hampla
1972   Josef Hampl
1977   Josef Hampl: Obrazy z let 1976 - 1977
1986   Josef Hampl
1986   Josef Hampl: Kresby a grafika
1986   Josef Hampl: Grafika, linořezy a perforáže 1982 - 1985
1986   Josef Hampl: Kresby - šití 1982 - 1986
1987   Hampl: Drawings Sewings 1982 - 1986
1988   Josef Hampl: Šité kresby
1989   Josef Hampl
1990   Josef Hampl: Šité koláže
1990   Josef Hampl: Dopisy
1991   Josef Hampl
1992   Josef Hampl
1992   Josef Hampl: Šitá kresba a koláž
1993   Josef Hampl: Bilance 1982-1992
1996   Josef Hampl (Šité koláže)
1996   Josef Hampl ((Městské muzeum a galerie Hranice))
1999   Josef Hampl: Šité koláže
1999   Josef Hampl: Šité koláže ((Šumperk))
2000   Josef Hampl
2001   Josef Hampl: Šitá koláž
2002   Josef Hampl
2003   Josef Hampl: Bílá na bílé (Šité koláže)
2005   Josef Hampl: Šité koláže
2006   Konfrontace V. (Josef Hampl)
2007   Josef Hampl
2007   Josef Hampl
2017   Josef Hampl: Výběr z díla
2017   Josef Hampl: Šité kresby / Sewn Drawing
2019   Josef Hampl: Do prostoru / Into Space
2020   Josef Hampl: Do prostoru / Into Space (Přesahy grafiky 2019 / Printmaking Crossovers 2019)
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1965   Grafika 65
1965   Skupina A 59: Kresby, grafiky, obrazy, plastiky
1967   Nové výtvarné postupy
1967   Hosté Hollara 1967
1968   Tschechische Graphik 68
1969   22 grafici della Cecoslovacchia
1969   Skupina 68 Praha
1969   Gruppe 68 - Prag - Tschechoslowakei
1970   Festival dell’Arte Cecoslovacca: 77 grafici
1970   Czechoslovak Graphics 1960-1970
1970   IX Premi internacional dibuix Joan Miro
1970   Výstava mladých 70
1972   Tschechische Künstler
1984   Hampl, Klimeš
1984   Archeologické pamiatky a súčasnosť (Bratislava júl 1984)
1984   Intergrafik 84 (Internationale Triennale engagierter Grafik in der Deutschen Demokratischen Republik)
1985   České umění papíru / Czech Paper Art
1985   Hampl, Urbánek
1986   Primera bienal internacional de poesía visual y experimental en México 1985–1986
1987   Hana Hamplová: Fotografie, Josef Hampl: Kresby - šití
1987   Salon de Tokyo (International culture exchange exhibition)
1987   Music in visual art (International networking art project)
1988   Forum '88
1988   Salón pražských výtvarných umělců ´88
1988   Contemporary Czechoslovak Prints
1988   Mail Art (Keeping in Touch with Paper)
1988   4. Międzynarodowe triennale rysunku / The 4th International Triennale of Drawing
1989   Svornost 89'
1989   Současná česká grafika
1989   Sdružení českých grafiků František Kupka: První výstava
1989   Sovinec 1986/88
1990   Kontrasty
1990   90 autorů v roce '90 (Nové cesty kresby a grafiky)
1990   Paper Art ´90 (První celostátní výstava)
1990   Papiriál 90
1991   Šedá cihla 78/1991
1991   Malý formát 91
1991   Umění akce
1991   Alternativy české a slovenské tapiserie 1991
1991   2.členská výstava Sdružení českých grafiků František Kupka
1991   Artikulace
1991   Nachbarn (Originalgraphik as der ČSFR, Polen und Deutschland)
1991   PRAHA Graphic 1991 (Trienále evropské netradiční a avantgardní grafiky / The european Triennal competition of non-traditional graphic )
1992   Vysočanský okruh Vladimíra Boudníka
1992   Minisalon
1992   Josef Hampl, Svatopluk Klimeš, Aleš Lamr
1992   Papiriál 92
1993   Inter - Kontakt - Grafik - Praha ´93
1993   Papiriál 93 (Handschrift der Gegenwart / Rukopis současnosti)
1994   Zrcadlení: Setkání IV.
1994   Česká grafika šedesátých let
1994   Katalánsko-slovensko-česká výstava kreseb a grafik
1994   Současná česká grafika
1994   Roof of Europe (Anir Witt, Josef Hampl, Svxatopluk Klimeš)
1995   2. aukční salon výtvarníků (195 dárců pro konto Bariéry)
1995   Umění frotáže
1995   Zeichen über Grenzen (Papierkunst aus Tschechien, Österreich, Deutschland)
1996   Umění zastaveného času / Art when time stood still (Akce, koncepty, události)
1996   I. Nový zlínský salon 1996 / First New Zlín Salon 1996
1996   Prostor současnému výtvarnému umění (Nový zlínský salon 1996)
1996   Písmo ve výtvarném umění
1996   Přírůstky 1991 - 1995
1996   Bienále české grafiky Ostrava 1996
1996   Česká grafika 60. let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary
1996   Znaky bez hranic (Umění papíru z České republiky, Rakouska, Německa)
1997   Česká koláž
1997   Umělecká beseda ´97 (Výstava výtvarného odboru Umělecké Besedy)
1997   Z nesbírky Marcely Pánkové
1997   Czech Collage
1998   Moje mořské dobrodružství začíná...
1998   Česká serigrafie
1998   Středoevropské bienále kresby Plzeň ’98
1999   Česká serigrafie
2000   Umělecká beseda 1999/2000 (Výstava Výtvarného odboru Umělecké besedy)
2000   ... a poletíme dál...
2000   Schenkungen
2000   ...occursus... (Moderní umění ze sbírky České pojišťovny)
2001   Jiří Kolář sběratel / Collector
2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půl století proměn moderní grafické tvorby / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
2003   630 cm2 (Mail-art Ostrava 2003)
2003   Prazdroj české kultury / The Fount of Czech Culture (Umění inspirované pivem / Art Inspired by Beer)
2003   Umělecká beseda 1863-2003
2003   Grafix 2003 (Bienále drobné grafiky Grafix - Břeclav 2003)
2003   Prazdroj české kultury / The Fount of Czech Culture (Umění inspirované pivem / Art Inspired by Beer)
2004   Výstava výtvarných prací z Mezinárodního plenéru Pardubice 2002
2004   Art Prague (3. veletrh současného umění / 3th International Contemporary Art Fair)
2004   Sbírka / Collection Audabiac I.
2004   Kresba, kresba... (Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR)
2005   Exprese / Expressiveness
2005   Pocta Umělecké besedy Václavu Rabasovi (Výstava ke 120. výročí narození Václava Rabase)
2005   Pražské ateliéry
2005   Art Prague (4. veletrh současného umění / 4th International Contemporary Art Fair)
2006   Česká grafika 60. let
2007   Členská výstava Umělecké besedy
2007   Umělecká beseda (Vědomí o člověku sochy kresby)
2007   Soustředěný pohled / Focused View (Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky / 1960s Prints from the Collections of Czech Galleries Association Members)
2008   Dialogy - kalendáře pro Jindru Štreita
2008   Třetí strana zdi / The Third Side of the Wall (Fotografie v Československu 1969-1988 ze sbírky Moravské galerie v Brně / Photography in Czechoslovakia 1969-1988 from the Collection of the Moravian Gallery in Brno)
2009   Galerie Dion (2007-2008)
2010   Česká koláž
2010   Česká koláž
2010   Die tschechische Collage - Sammlung der Pražská plynárenská
2010   Czech Collage - The Pražská plynárenská Collection
2010   Collage tchèque - Collection de la Pražská plynárenská
2014   Franz Kafka dans les Beaux-Arts tchèques
2018   Naše koláže
2018   Pocta suknu (Textil v kontextu umění)
2018   Soutok / Confluence
2019   Mnohoznačnost struktur, dynamika sil / Ambiguity of Structures, Dynamics of Forces (Okruh výtvarníků Musea Kampapracující s konkrétním uměním a jazykem geometrie / Circle of Artists in Museum Kampa Working with Specific Art and the Language of Geometry)
2019   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art
2019   Jolana Havelková a autoři: Šest pohlednic
2020   Ni cygne ni lune / Neither Swan Nor Moon (Oeuvres tchéques 1950-2014 de la collection Claude et Henri de Saint Pierre / Czech Art From the Collection of Claude and Henri de Saint Pierre 1950-2014)
2021   Pod nulou
2021   ČS koncept 70. let
2022   Janez
nedatováno   Ars geometrica
nedatováno   BOXART
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
1999   Akční umění, Nakladatelství Votobia, Olomouc (Olomouc)
2012   České grafické novoročenky (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
2016   Stará garda, Nakladatelství Argo, Praha
2020   Na konci byla kniha (Anna Pleštilová a Lucie Rohanová o autorských knihách), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1985   Šedá cihla 78/1985, Jazzová sekce, Praha
1986   Opatov 1986, Kulturní středisko Opatov, Praha
2000   Radek Kratina in memoriam (Sborník autorských tisků ze setkání výtvarníků konstruktivní orientace v Dejvické galerii Vincence Kramáře v květnu 2000), ,
2005   Česká koláž (Sbírka Pražské plynárenské), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1993   Grafika (Obrazová encyklopedie české grafiky osmdesátých let / Pictorial Encyclopaedia of the Eighties), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1999   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1999 (III. H), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1965   Konec let padesátých..., Skupina A 59: Kresby, grafiky, obrazy, plastiky, , , 1965, -
1967   Nové výtvarné postupy (Objevování nových technik, nových výtvarných postupů...), Nové výtvarné postupy, , , 1967, 0-0
1988   Josef Hampl přistoupil k experimentu..., Josef Hampl: Šité kresby, , , 1988, -
1988   Výtvarné umění hledá odedávna..., Možnosti vlákna, , , 1988, -
1990   Kontrasty, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3, 21, 1990/10/15, 4-4
1990   Kontrasty (Tvar), Tvar, 1 (Kmen 3), 30 (Kmen 39), 1990/09/27, 15-15
1990   Solitéři v Kontrastech, Lidové noviny, , , 1990/08/30, 5-5
1990   Rozhovor s Josefem Hamplem, Výtvarné umění, 1, 4, 1990/04/12, 44-47
1991   Šedá cihla (Šedá cihla 78/1991), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 17, 1991/08/22, 8-8
1991   Josef Hampl - prostorové realizace v krajině , Vesmír, 70, 4, 1991/04, 238-
1991   Výstava představuje tři umělce..., Artikulace, , , 1991, -
1994   Proměnlivé podoby české grafiky (V šedesátých letech se výtvarné umění...), Česká grafika šedesátých let, , , 1994, 6-50
1995   Frotáž existovala nezjistitelnou dobu před tím,..., Umění frotáže, , , 1995, 0-0
1995   Hamplovy kresby a koláže vytvořené na šicím stroji, , , , , -
1997   Všechno je koláž, Česká koláž, , , 1997, 19-27
1997   Profily autorů (Josef Hampl), Česká koláž, , , 1997, 143-144
1997   Vy a výstavy (17. 3. - 23. 3. 1997), Denní telegraf, , , 1997/03/19, -
1999   V průběhu vývoje se v tvorbě Josefa Hampla vystřídalo..., Josef Hampl: Šité koláže, , , 1999, -
2000   Motiv létání v mýtech, pohádkách i snech (V horním sále pražského Mánesa vystavuje své práce Papiriál, volné tvůrčí sdružení neortodoxních výtvarníků), Lidové noviny, , , 2000/04/06, 17-
2001   Sbírka Pražské plynárenské, Ze sbírek Pražské plynárenské 2002, , , 2001, 0-0
2008   Výstava Forum '88, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 21, 21, 2008/10/23, 2-
2008   Josef Hampl - šité koláže, Prácheňské muzeum v Písku v roce 2007, , , 2008, 91-92
2009   Lettrismus v Čechách, Revue Art, , 1, 2009, 36-41
2014   Krajiny, hnízda, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 27, 8, 2014/04/17, 5-5
2015   Sportující umělci (V zdravém těle zdravý vzduch), Sport je umění / Sport is art, , , 2015, 30-57
2017   Sewn Drawings / Šité kresby (Work of Paper from the GASK Collection / Práce na papíře ze sbírek GASK), Josef Hampl: Šité kresby / Sewn Drawing, , , 2017, -
2019   Zemřel malíř a autor šitých koláží Josef Hampl, Lidové noviny, 32, 73, 2019/03/27, 9-
www
rok vydání, název (podnázev)
  Josef Hampl (artlist.cz)
  Josef Hampl (cs.wikipedia.org)
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1962   Josef Hampl: Grafika (práce z let 1961 - 1962)
1962   Josef Hampl: Grafika (Práce z let 1961 - 1962)
1963   Josef Hampl: Grafika
1963   Josef Hampl: Grafiky
1963   Josef Hampl: Grafika
1964   Josef Hampl: Grafika
1965   Josef Hampl: Obrazy - grafika
1968   Josef Hampl
1969   Josef Hampl Prag: Graphiken, plastiken
1970   Josef Hampl: Malerei, graphik, plastik
1972   Josef Hampl: Grafika
1972   Josef Hampl Prag: Malerei - graphik
1977   Hampl Josef: Obrazy 1976 - 77
1986   Josef Hampl: Kresby, grafika
1986   Josef Hampl: Kresby, šití
1986   Josef Hampl: Práce s papírem a kresba 1983 - 85
1986   Josef Hampl: Linořezy a perforáže (1982 - 85)
1988   Josef Hampl: Šité kresby
1989   Josef Hampl
1990   Josef Hampl: Šité koláže
1990   Josef Hampl: Dopisy
1991   Josef Hampl: Obrazy a šité kresby
1991   Josef Hampl: Grafika
1992   Josef Hampl
1992   Josef Hampl: Bilance
1992   Josef Hampl
1993   Josef Hampl: Šité koláže z cyklu dopisy
1993   Josef Hampl: Genähte Zeichnungen, Briefe
1994   Josef Hampl: Šitá koláž
1994   Josef Hampl: Collagen
1995   Josef Hampl: Kresby
1996   Josef Hampl: Šité koláže
1997   Josef Hampl: Šité koláže
1998   Josef Hampl: Šité koláže
1998   Josef Hampl
1999   Josef Hampl: Šité koláže
1999   Josef Hampl
1999   Josef Hampl: Šité koláže
1999   Josef Hampl: Scrolls and Dokumenti
1999   Vladimír Gebauer, Pavla Aubrechtová and Josef Hampl: Assemblage
2000   Josef Hampl: Šité koláže
2000   Josef Hampl: Šité koláže (Stop gallery)
2000   Josef Hampl: China Town - New York
2001   Josef Hampl: Šitá koláž
2001   Josef Hampl: Tvroba z 60. let, obrazy, kresby, grafiky
2001   Josef Hampl: Tvorba z 60. let. Obrazy, kresby, grafiky
2002   Josef Hampl: Šité koláže
2002   Josef Hampl: Nálezy 2001/ Findings 2001
2003   Josef Hampl: Šité koláže
2003   Josef Hampl: Dopisy, šité koláže
2004   Josef Hampl: Bílá na bílé, šité koláže.
2004   Josef Hampl: Šité koláže
2005   Josef Hampl: Šité koláže
2006   Josef Hampl: Monofrotáže z roku 1963
2007   Josef Hampl: Šité obrazy / Sewn Paper Objects
2007   Josef Hampl: Šité koláže
2008   Josef Hampl: Šité koláže (Dialog)
2008   Josef Hampl: Dialog (šité koláže)
2011   Josef Hampl: Koláže
2017   Josef Hampl: Ohlédnutí / A look back
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1960   Dny otevřeného atelieru
1961   II. dny otevřeného atelieru
1963   II. výstava na zdi (Praha 6 - Nový Svět)
1963   Pražští výtvarníci jižním Čechám (grafika obrazy kresby)
1965   Skupina A 59
1967   Hampl Josef, Kůrka Antonín (Grafika, plastika)
1969   Bilder, Plastiken, Graphiken
1971   Obrazy, grafiky a sochy
1971   Výstava prací absolventů AVU
1971   Oldřich Fiedler: Grafiky, Josef Hampl: Plastiky
1972   Fiedler: Grafiky, Hampl: Plastiky, Michálek: Grafiky, Zavadil: Obrazy
1982   Setkání
1987   Klub der Konkretisten 1967 - 1987
1987   Hana Hamplová: Fotografie, Josef Hampl: Kresby - šití
1988   Forum 1988 (Možnosti umění v prostoru)
1988   Možnosti vlákna (z tvorby Josefa Hampla, Dalibora Chatrného, Čestmíra Kafky, Stanislava Zippe)
1989   Svornost 89'
1989   Objekty, sochy, instalace v Technickém muzeu
1990   90 autorů v roce '90
1991   Kontrasty
1991   Šedá cihla 78/1991
1991   Josef Hampl, Věra Janoušková, Olga Karlíková, Radek Kratina, Aleš Lamr, Jiří Lindovský, Ladislav Novák, Eduard Ovčáček, Zdeněk Prokop, Emanuel Ranný
1991   Spirit of Time, Spirit of Place & Czech Works on Paper
1991   Řád a poezie
1992   Kresby v labyrintu
1992   Nová geometrie
1994   Informační konzerva
1994   Symbols of Three Generations (malba grafika performance video)
1994   Symbols of three Generations (malarstwo, grafika, performance, wideo)
1994   Zrcadlení (Setkání IV.)
1995   in - schrift
1995   Pavel Carlsbader, Uta Dorra, Josef Hampl, Umraum (In - schrift)
1996   Znaky bez hranic - Umění papíru (Instalace, plastiky, objekty)
1996   Zeichen über Grenzen (Papier kunst aus Tschechien, Österreich, Deutschland)
1996   Pavel Carlsbader, Uta Dorra, Josef Hampl
1997   Enigma - Umlauf
1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto bariéry)
1998   Moje mořské dobrodružství začíná...
1998   Poesia totale (1897-1997 Dal colpo di dadi alla poesia visuale)
1999   Súčasné české umenie (Zo súkromnej zbierky)
2000   Česká grafika 20. století
2000   Na cestě ke stálé expozici (Současná česká malba, plastika...)
2000   ...a pooletíme dál...
2000   Výstava pro Ladislava Nováka
2001   Súčasná česká serigrafia
2001   Tendence 60. let IV (Obrazy, objekty, plastiky, kresby, grafiky)
2002   Česká grafika (Půl století proměn moderní grafické tvorby)
2002   Czech Art (Hana Hamplová, Josef Hampl)
2004   Poesia totale
2005   Exprese / Expressiveness
2005   Pražské ateliéry
2005   Seskupení 12
2005   Œuvres graphiques des années 60
2006   Kalendáře pro Jindru Štreita
2006   Česká grafika 60. let
2006   Konfrontace 5 (Darek Orwat, Josef Hampl)
2006   Svět české grafiky (Výběr)
2007   Josef Hampl - Josef Honys (Setkání šicího stroje s lokomotivou)
2007   Hommage à Kassák 120/40
2007   Seskupení 5 + 5 (Obrazy, koláže, kresby, grafiky)
2016   Ticho kresby
2016   Od Boudníka k dnešku (Česká strukturální grafika)
2017   Hry a sny (Práce na papíře)
2019   Jolana Havelková a autoři: Šest pohlednic
archivní fond
rok vydání, název (podnázev)
  Mail Art z pozůstalosti Josefa Hampla
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1992   Česká kresba (Galerie R)
1994   Soupis výtvarných děl aukce
1997   3. aukční salon výtvarníků (223 dárců pro konto Bariéry)
1997   Umění na pomoc Moravě (Aukce současného výtvarného umění)
1997   Aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami
1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto Bariéry)
2004   7. aukční salon výtvarníků (372 dárců pro Konto Bariéry)
2005   4. benefiční aukce výtvarných děl pro akci Cihla
2005   Adra pro Sumatru
2007   Aukce č. 1 (Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie)
2008   Aukce č. 2 (Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie)
2008   Moderní umění druhé poloviny 20. století
2010   17. aukce
2012   27. aukce
2013   31. aukce
2017   Day Sale 2017: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XVII.) (26. 3. 2017)
2017   artkunst, aukce č. 20 (Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie)
2017   Moderní a poválečné umění / Modern and post-war art (Současné umění / Fotografie , Contemporary art / Photographs)
2020   Aukční síň Vltavín: 180. aukce (Vánoční aukce: Mince a výtvarné umění)
2021   Aukční síň Vltavín: 186. aukce (Výtvarné umění, fotografie)
2021   15. aukční salon výtvarníků (414 děl pro Konto Bariéry)
2022   EtceteraArt 14: Post-War & Contemporary Art
2022   Aukční síň Vltavín: 190. aukce (Aukce výtvarného umění)
bibliofilie
rok vydání, název (podnázev)
1977   V comfort stilu
2005   Domácí úkoly Spolek Pohodlí
2018   Ženy a muži pohledem mužů a žen Spolku Pohodlí
dílo
rok vydání, název (podnázev)
1997   Sonda krajina 1
1998   Sonda krajina 2
2001   Sonda krajina 3
2001   Sonda krajina 4
dokumentace výstavy
rok vydání, název (podnázev)
1977   Tichá Šárka 1977
dopis
rok vydání, název (podnázev)
1989   Přihlašujeme Svazu českých výtvarných umělců,...
dopisnice/pohlednice
rok vydání, název (podnázev)
1989   Josef Hampl (1932): Kameny 1983 (sekaná skála, 200 x 500 cm, Hrušov 1983)
nedatováno   Josef Hampl: Z cyklu Dopisy mě 60, šitá koláž, 590 x 420 mm
nedatováno   Josef Hampl
nedatováno   Josef Hampl: Klín krajiny - krajina klínu, realisace z výstavy FORUM v Praze
nedatováno   Josef Hampl: China Town - New York, 1997 (šitá koláž, 100 x 70 cm)
grafika
rok vydání, název (podnázev)
1970?   Gold Planet I
1970?   Gold Planet II
1991   Roušky XXXIII ((cyklus))
1991   Roušky XXIX ((cyklus))
1991   Zpráva I
1992   Sonda I
informační leták / informace autorská
rok vydání, název (podnázev)
2017   Josef Hampl: Ohlédnutí / A look back
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1990   Papiriál 90
2005   Exprese / Expressiveness
2017   Album 76
kalendář
rok vydání, název (podnázev)
2001   Ze sbírek Pražské plynárenské 2002
2006   Jindrovi
katalogová pozvánka
rok vydání, název (podnázev)
1991   Josef Hampl
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2014   Josef Hampl: Krajiny, hnízda (frotáže, koláže, kresby)
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půlstoletí proměn moderní grafiky / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
katalogový list autorský
rok vydání, název (podnázev)
2003   Josef Hampl: Šité koláže (Výstava pro Audabiac)
2022   Josef Hampl: Šité obrazy (Obrazy, koláže, kresby, sochy)
katalogový list kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1988   Možnosti vlákna
katalogový plakát kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1993   International networker culture a Mail art exhibition
koláž
rok vydání, název (podnázev)
1990   Roušky XIII ((cyklus))
kresba
rok vydání, název (podnázev)
1979   Z cyklu Iluzivní prostor č. 8
1979   Z cyklu Iluzivní prostor č. 6
1979   Z cyklu Iluzivní prostor č. 7
1982-84   Nepostižitelné Hry X ((cyklus))
1987   Průnik
mapa/plán
rok vydání, název (podnázev)
1983   Chmelnice Mutějovice
obraz
rok vydání, název (podnázev)
1970?   Serie C16-70
1970?   Serie K5-70
1970?   Serie C17-70
1970?   Serie K3-70
parte
rok vydání, název (podnázev)
2019   Josef Hampl
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1985/03   Revue K (Burda Hak Hampl Kames Martinek)
plakát
rok vydání, název (podnázev)
1963   II. výstava na zdi
1963   Výstava obrazů skupiny Nový život
1964   Vladimír Mašata: Kresby a grafika, MIroslav Křišta: Grafika, Josef Hampl: Obrazy a grafika, Václav Šrůtek: Obrazy
1968   Každou sobotu, neděli - Platýz (6.7.1968 vystavuje J. Hampl)
1970   Fürbach, Hampl, Svoboda
1970   Swoboda, Hampl, Fürbach: Graphik, Gemälde, Plastik
1972   Fiedler: Grafiky, Hampl: Plastiky, Michálek: Grafiky, Zavadil: Obrazy
1973   9 Künstler aus Prag
1989   Svornost (obrazy, objekty, kresby)
1989   Objekty, sochy, instalace v Technickém muzeu
1989   Objekty, sochy, instalace v Technickém muzeu
1994   Josef Hampl: Collagen
1994   Minisalon (Exhibit of czech and slovak independent art of 1984)
1994   Symbols of Three Generations
1994   Symbols of Three Generations (varianta)
1995   Zeichen über Grenzen
1997   Enigma - Umlaut
1998   Minisalon (Exhibit of czech and slovak independent art of 1984)
2002   Josef Hampl: Šité koláže
2003   Josef Hampl: Šité koláže
2013   Josef Hampl: Stopy nití a spon
neuvedeno   Künstler der Galerie Glaub
příležitostný tisk
rok vydání, název (podnázev)
2018   Třešňový den spolku Pohodlí
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
2021   60.–70. léta 20. století / The 1960s and 1970s (2)
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1991   Situace 1970 - 1989 (České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku)
1991   Šedá cihla 78/1991
1995   Oblastní galerie v Liberci Umění frotáže 25. 5. - 9. 7. 1995 (Seznam výstavených děl)
2005   Umělecká beseda (Pocta Umělecké besedy Václavu Rabasovi)
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
1986   poesia visual y experimental en méxico
1995   Písmo ve výtvarném umění (Seznam vystavujících)
soubor pohlednic
rok vydání, název (podnázev)
2009   3 x 10 + 1
text
rok vydání, název (podnázev)
1983   Výtvarné sympozium Chmelnice - Mutějovice 1983
1987   Zahájení výstavy Josefa Hampla a Hany Hamplové
2014   Koncem 50. let se Josef Hampl seznámil... (Zahájení výstavy)
nedatováno   Setkání - tenisové dvorce - Sparta 1982
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
2000   Kolářovy koláže v Českém centru Stockholm