Adriena Šimotová

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1965   Adriena Šimotová: Obrazy a grafika
1968   Adriena Šimotová
1968   Adriena Šimotová
1970   Adriena Šimotová
1978   Adriena Šimotová
1978   Adriena Šimotová: Grafika
1978   Adriena Šimotová: Grafika
1979   Adriena Šimotová: Koláže, objekty, kresby (Situace 1)
1980   Hostinné ((Adriena Šimotová - Torsa))
1981   Adriena Šimotová: Papírové objekty
1981   Adriena Šimotová: Textilní koláže, papírové objekty
1981   A. Šimotová
1982   Adriena Šimotová: Empreintes (Galerie de France)
1983   Adriena Šimotová: Otisky
1983   Adriena Šimotová: Grafika
1984   Šimotová
1986   Adriena Šimotová: Práce na papíře
1987   Adriena Šimotová
1987   Adriena Šimotová: Hostinné 1984
1989   Adriena Šimotová: Problém hlavy
1989   Adriena Šimotová: Cesta
1989   Adriena Šimotová: Kresba a prostor
1990   Adriena Šimotová: Cesta
1990   Adriena Šimotová: Setkání 1960/1990
1990   Adriena Šimotová: Grafické listy z let šedesátých a sedmdesátých
1991   Adriena Šimotová: Kresby
1991   Adriena Šimotová: Svěcení reality
1991   Adriena Šimotová: Magie věcí
1991   Adriena Šimotová: Miesto, veci, človek
1991   Adriena Simotova
1992   Adriena Šimotová
1993   Adriena Šimotová: Plovoucí láhve
1994   Adriena Šimotová: O blízkém a vzdáleném
1995   Adriena Šimotová: Odrazy
1996   Adriena Šimotová: Co mizí a co zůstává
1996   Adriena Šimotová (Memoire de famille / Paměť rodiny)
1996   Adriena Šimotová
1997   Adriena Šimotová: Prchavost v trvání
1997   Adriena Šimotová
1998   Hostinné Adrieny Šimotové
1999   Adriena Šimotová: S kolemjdoucím
1999   Adriena Šimotová: Izbrisane podobe
2001   Adriena Šimotová: Retrospektiva
2003   Adriena Šimotová: Tvář / Face
2003   Adriena Šimotová: Oeuvres graphiques (1965-1995)
2008   Adriena Šimotová: Perforace, kresby / Perforations, drawings (1975-85)
2008   Adriena Šimotová: Hosté (Tvorba z let 2000-2006)
2011   Adriena Šimotová: Vyjevování / Revelations (2008–10)
2012   Adriena Šimotová: My jsme ti, které hledáme
2020   Adriena Šimotová: Mapování prostoru - Tělo kláštera (Hostinné)
2022   Adriena Šimotová: Mapování prostoru - Tělo kláštera (Hostinné) / Mapping of a Space - The Body of a Monastery (Hostinné)
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
[2014]   Oka mžik (Sběratelský cyklus významných privátních sbírek. Část 1: Privátní sbírka z Brna)
1945   Student Painter's and Sculptor Exhibition (Vystavka studentov skulptorov / Exposition des Peintres et Sculpteurs edutiants / Výstava studentů výtvarníků)
1945   Výstava studentů výtvarníků
1953   Členská výstava (II. krajské středisko Umělecká beseda)
1953   II. krajské středisko Umělecká beseda: Členská výstava
1955   Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění
1955   Členská výstava (Ústřední svaz čs. výtvarných umělců II. krajské středisko UB)
1957   Vlasta Prachatická, Adriena Šimotová, Jiří John, František Burant, Stanislav Kolíbal
1958   Umění mladých výtvarníků Československa 1958
1958   Salonek května 1958
1959   Skupina G (Balcar Burant Dydek Hadlač John Karásek Kubíček Sovák Šerých Šimotová Vysušil)
1960   Adriena Šimotová: Pastely a tempery, Věra Janoušková: Plastiky
1960   Tvůrčí skupina v Umělecké besedě
1961   Realizace
1962   Tvůrčí skupina UB 12
1963   Rychnov 1963
1964   UB 12
1964   Tvůrčí skupina UB 12
1965   Ilustrace a grafika knih MF (Výstava k dvacátému výročí založení nakladatelství Mladá fronta)
1965   Grafika 65
1965   UB 12
1965   České moderní malířství (Exposice Středočeské galerie)
1965   Prager Künstler (Gemälde, Graphik, Plastik)
1965   Vª biennale internazionale d'arte contemporanea
1966   Aktuální tendence českého umění / Tendances actuelles de l'art tchèque (Obrazy, sochy, grafika / Peintures, scluptures, gravures)
1966   Jarní výstava 1966
1966   Nové cesty (Přehlídka současné avantgardy)
1967   15 grafiků
1967   Obraz 67
1967   Mostra d'arte contemporanea cecoslovacca
1967   I. pražský salon
1967   České umění XX. století (Ze sbírek Středočeské galerie)
1967   Tsjekkoslovakisk Grafikk 1967
1967   Socha a kresba
1967   Ze současné tvorby našich malířů (Obrazy z let 1957 - 1966)
1967   Nové přírůstky a nákupy
1968   Česká moderní grafika ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech (I. výstava přírůstků galerijní sbírky)
1968   Recent Graphics from Prague
1968   Nové tendence v tvorbě mladých českých výtvarníků (Obrazy, kresby, grafika, plastiky z šedesátých let)
1968   Tschechoslowakische Tage
1968   50 let české kresby (Výstava neznámých kreseb českých malířů 20. století - 2. část)
1969   L’art tchèque actuel
1969   2. pražský salón
1969   Obraz 69 (Celostátní výstava současné malířské tvorby)
1969   Recent Graphics from Prague
1969   8. Mednarodna grafična razstava / Exposition internationale de gravure / International Exhibition of Graphic Art '69
1970   Soudobá československá grafika
1970   Cien grabados y cien fotografias
1970   50 e uno grafici cecoslovacchi
1970   Festival dell’Arte Cecoslovacca: 77 grafici
1970   Graveurs tchécoslovaques contemporains
1971   45 zeitgenössische Künstler aus der Tschechoslowakei (Malerei, Plastik, Grafik, Glasobjekte)
1971   Premio internazionale Biella per l´Incisione
1972   Tjeckoslovakisk grafik av idag
1972   Tschechoslowakische Druckgraphik der Gegenwart
1975   Nové obrazy a plastiky z nákupů a jiných zisků
1976   Přírůstky do sbírek Galerie výtvarného umění v Chebu (z nákupů a jiných zisků za léta 1972 - 75)
1977   Projects / Performances (Czechoslovakia / Poland)
1977   L'art graphique tchécoslovaque
1978   Tshekkoslovakian nykytaidetta / Nutidskonst fran Tjeckoslovakien
1978   Pittura céca contemporanea
1978   Přírůstky českého malířství 20. století v Moravské galerii v Brně za uplynulých deset let
1979   10 x 5 kreseb
1979   Contemporary Czechoslovakian Printmakers
1979   Česká portrétní malba XX. století
1980   Malechov '80
1980   IX. bienále užité grafiky Brno 1980 (Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky)
1980   Užité umění 70/80 (Výstava přírůstků Uměleckoprůmyslového odboru Moravské galerie v Brně)
1980   Eleven contemporary Artists from Prague
1981   Netvořice ´81
1982   Ilustrace k Holanově poezii
1983   8 Künstler aus Prag in München (Boštík, Boudník, Demartini, Grygar, Jetelové, Kolíbal, Malich, Šimotová)
1983   Prostor, architektura, výtvarné umění
1983   Motiv okna v díle deseti současných českých výtvarných umělců (Fára, Jetelová, Klimeš, Kmentová, Nešleha, Sozanský, Svoboda, Svobodová, Šimotová, Veselý)
1983   20 let Galerie hlavního města Prahy (Výstava ze sbírek)
1983   Wspołczesna sztuka czeska - kolekcia Janiny Ojrzyńskiej
1983   Das Prinzip Hoffnung. Aspekte der Utopie in der Kunst und Kultur des 20. Jahrhunderts
1983   Dessins tchèques du 20e siècle
1983   Z nových zisků galerie 1973/1983
1984   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1984   Wspólczesna sztuka czeska (Kolekcja Janiny Ojrzyńskiej)
1984   Galerie Dialog E. V. (1983 - 1984)
1984   Malba a plastika 20. století ze sbírek Galerie hlavního města Prahy
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1985   Wspołczesna sztuka czeska (Druga kolecja Janiny Ojrzyńskiej)
1985   Grafisk Kunst fra Tsjekkoslovakia 1945 - 1985
1985   České umění papíru / Czech Paper Art
1986   Výzva 1986 (Výtvarné dialogy o minulosti a přítomnosti lidstva)
1986   České maliarstvo XX. storočia zo zbierok Národnej galérie v Prahe (III. diel) (Katalóg diel)
1986   Pozdrav Václavu Zykmundovi
1987   České umění 20. století, Obrazy, plastiky, kresby, grafika (Přírůstky Alšovy jihočeské galérie za léta 1980 - 1985)
1987   Expressiv (Mitteleuropäische Kunst seit 1960 / Central European Art since 1960)
1987   Škola grafického umění (Z grafické sbírky Severomoravské galerie výtvarného umění v Ostravě)
1988   Přírůstky 1985 - 1987
1988   Contemporary Art in Czechoslovakia (Selection from the Jan and Meda Mladek Collectiion)
1988   České zátiší 20. století
1988   Twenty Years of Czechoslovak Art: 1968-1988 (A Tribute to Jacques Baruch)
1988   Z pokladů Severočeské galerie
1988   4. Międzynarodowe triennale rysunku / The 4th International Triennale of Drawing
1989   Současná česká grafika
1989   Neue Blätter aus der ČSSR
1989   Adriena Šimotová, Václav Stratil: Dialog
1989   Sovinec 1986/88
1989   Suvreme Čehoslovačko slikarstvo
1989   Výberové príbuznosti (Spoločná výstava českých a slovenských výtvarníčiek)
1990   Nová skupina
1990   Galerie Mathieu Besançon (12 70 40 Itinéraire Photographique été 1990 Rémi Caritey)
1990   Inoffiziell (Kunst der ČSSR 1968 69)
1990   Výtvarné tendence (Obrazy a plastiky 2. poloviny 20. století ze sbírek Středočeské galerie)
1990   Současná česká kresba
1990   Czech Art in the Velvet Revolution
1990   90 autorů v roce '90 (Nové cesty kresby a grafiky)
1990   Image Imprimée de Tchécoslovaquie (Affiche, gravure, illustration)
1990   Les Pragois (Les annees de silence)
1990   Přírůstky 1980 - 1990
1990   Paper Art ´90 (První celostátní výstava)
1990   40 Artistes Tcheques et Slovaques 1960-1990
1991   Šedá cihla 78/1991
1991   České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1991   Tradition und Avantgarde in Prag
1991   Czeska sztuka 2. połowy XX wieku ze zbiorów Galerii Sztuk Plastycznych w Ostrawie
1991   České umění 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě
1991   V dimenzích prázdna / In the Void
1991   Détente
1991   UB 12
1992   Minisalon
1992   SČUG Hollar 1917 1992 (Současná grafika / Contemporary Graphic Art / Zeitgenössische Graphik)
1992   Umělecká beseda 1992 (1. výstava Výtvarného odboru Umělecké besedy po obnovení činnosti)
1992   Svetlo v tmách (Divadlo hudby Olomouc 1968-1989)
1992   Středoevropská galerie a nakladatelství / Galerie und Verlag Mitteleuropa / Central Europe Gallery and Publishing house (The Innovation)
1992   České výtvarné umění 1960-1990 / Czech Visual Art 1960-1990 (Středočeská galerie v Praze, Muzeum moderního umění / The Mid-Bohemian Gallery, Museum of Modern Art)
1992   Arte contemporanea ceca e slovacca 1950 - 1992
1992   Einblicke - Tschechische und Slowakische Kunst der Gegenwart
1992   Dvacet československých grafiků (ze sbírek galerie)
1992   Sztuka czeska i słowacka XX. w.
1992   Středoevropská galerie a nakladatelství /Galerie und Verlag Mitteleuropa / Central Europe Gallery and Publishing house (Inovace)
1992   Luz y espíritu / Light and spirit
1992   Befreite Kunst im Prager Winter 1992
1992   Středoevropská galerie a nakladatelství / Galerie und Verlag Mitteleuropa / Central Europe Gallery and Publishing house (Die Innovation)
1992   Prague - Bratislava (D´une géneration, l´autre)
1993   Pět osobností (Václav Boštík, Čestmír Kafka, Stanislav Kolíbal, Karel Malich, Adriena Šimotová a jejich díla ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech)
1993   Příběhy bez konce (Princip série v českém výtvarném umění)
1993   Nová figurace
1993   Identité d'aujourd'hui / Identity Today (L'art contemporain Hongrois, Polonais, Slovaque, Tchèque / The Contemporary Czech, Hungarian, Polish, Slovak Art)
1993   Détente
1994   Záznam nejrozmanitějších faktorů… (České malířství 2. ploviny 20. století ze sbírek státních galerií)
1994   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (Band 1: Bildende Kunst, Fotografie, Videokunst)
1994   Česká grafika šedesátých let
1994   Umělecká beseda 1994 (Výstava výtvarného odboru Umělecké besedy)
1994   UB 12
1994   Stálá expozice českého umění 20. století / Permanent Exhibition of 20th Century Czech Art
1994   Contemporary Master Prints from Eastern Europe: The Gonzaga University Collection
1995   2. aukční salon výtvarníků (195 dárců pro konto Bariéry)
1995   Kresba nebo obraz?
1995   Umění frotáže
1995   České výtvarné umění XX. století (Ze sbírek Českého muzea výtvarných umění)
1996   V prostoru 20. století (České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy)
1996   Zpřítomnění (Přírůstky galerie z let 1987-1996)
1996   Umělecká beseda 1996 (Výstava Výtvarného odboru Umělecké Besedy)
1996   Umění zastaveného času / Art when time stood still (Česká výtvarná scéna 1969-1985)
1996   Aktuelle Tschechische Zeichnung
1996   Respekt - Vzpomínky na budoucnost
1996   I. Nový zlínský salon 1996 / First New Zlín Salon 1996
1996   Eine Promenade der Romantiker
1996   Prostor současnému výtvarnému umění (Nový zlínský salon 1996)
1996   Osudová zalíbení (Sběratelé moderního umění I. 1900 - 1996)
1996   Fineart ´96
1996   Česká grafika 60. let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary
1997   Česká koláž
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
1997   Umělecká beseda ´97 (Výstava výtvarného odboru Umělecké Besedy)
1997   Kořeny / The Roots
1997   Made in CZ (Aktuelle Tschechische Zeichnung)
1997   Z nesbírky Marcely Pánkové
1997   Czech Collage
1998   Čeští výtvarníci k 650. výročí Univerzity Karlovy (Katalog výstavy děl českých výtvarných umělců darovaných Univerzitě Karlově k 650. výročí jejího založení)
1998   Tichý život věcí (Podoby zátiší v současném českém umění)
1998   Česká serigrafie
1999   Přírůstky sbírek státních galerií České republiky z let 1990 - 1997
1999   …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998)
1999   Umění zrychleného času (Česká výtvarná scéna 1958-1968)
1999   Pocta Františku Antonínu hraběti Šporkovi významnému mecenáši barokní kultury v Čechách
1999   Česká serigrafie
1999   Světla - stíny - odlesky
2000   Umělecká beseda 1999/2000 (Výstava Výtvarného odboru Umělecké besedy)
2000   Současná minulost (Česká postmoderní moderna 1960–2000)
2000   100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century (1900… 2000)
2000   Dva konce století / The End of Two Centuries (1900 - 2000)
2000   Deset století (Tisíc let českého umění ve sbírce Západočeské galerie a Západočeského muzea v Plzni)
2000   Kódy a znamení
2000   Melancholie
2000   ...occursus... (Moderní umění ze sbírky České pojišťovny)
2001   In Memoriam Radek Brož (Radek Brož, Otmar Oliva, Adriena Šimotová)
2001   Jiří Kolář sběratel / Collector
2001   Objekt - objekt / Object - object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in time)
2001   Pour Félicié 1972 - 2002 (Adresát MUDr. Jaroslav Dostál)
2001   ...o lidech... / About People... (Několik pohledů na sopučasné české výtvarné umění / Several views of contemporary Czech art)
2001   Knihy Aulos
2001   Jak se dělá grafika (Tisk z hloubky)
2001   Rezonancie 1998
2002   Objekt - objekt / Object - object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in time)
2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půl století proměn moderní grafické tvorby / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
2002   Art Prague (Veletrh současného umění / Contemporary Art Fair)
2002   Christmas (Výročná cena Združenia A-R)
2003   Práce na papíře / Works on Paper (Výběr kreseb, grafik a koláží českých umělců ze sbírky Jana a Medy Mládkových / A Selection of Drawings, Graphic Works and Collages by Czech Artist from the Jan and Meda Mladek Art Collection)
2003   Umění grafiky (Grafické techniky v průběhu šesti století)
2003   Art Prague (Veletrh současného umění / Contemporary Art Fair)
2003   Ejhle světlo
2003   Umělecká beseda 1863-2003
2003   Retroperspektiva / Retroperspective
2003   Prague Biennale 1 (Peripheries Become the Center)
2003   Nejkrásnější české knihy roku 2002 / The Most Beautiful Czech Books of 2002
2003   Záznamy času / Records of Time (Ze sbírky Památníku národního písemnictví v Praze / From the Collection of the Museum of Czech Literature)
2004   Art Prague (3. veletrh současného umění / 3th International Contemporary Art Fair)
2004   Šedesátá / The sixties
2004   Kresba, kresba... (Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR)
2004   České malířství 19. a 20. století ze soukromých uměleckých sbírek
2004   Česká kresba 20. století ze sbírek GMU HK
2005   Adriena Šimotová, Markéta Othová: Věci, místo
2005   Kresba a grafika 60. let (Pohledy do sbírek AJG)
2005   Art Prague (4. veletrh současného umění / 4th International Contemporary Art Fair)
2005   Europe in Art (Ein Projekt der HVB Group / An HVB Group Project)
2005   Prostor a čas
2005   Strenght and Will: Czech Prints from behind the Iron Curtain, a Gift of the Anne and Jacques Baruch Collection
2005   Rozbít hranice / Breaking Barriers (Kresba a grafika ze sbírek ČMVU v Praze 1957 - 1969 / Prints end rawings from the Collection of the Czech Museum of Fine Arts, Prague)
2006   Art Prague (5. veletrh současného umění / 5th International Contemporary Art Fair)
2006   Dary & nedary (Díla 55 výtvarníků vystavuje nakladatelství Trigon / The publishing house Trigon exhibits the works of 55 artists)
2006   Česká grafika 60. let
2006   České umění XX. století: 1940-1970
2006   Ze sbírek Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě (Výběr ze sbírek: ilustrace, grafiky, kresby, obrazy, plastiky)
2006   UB 12 - Studie, rozhovory, dokumenty
2007   Art Prague (6. veletrh současného umění / 6th International Contemporary Art Fair)
2007   Členská výstava Umělecké besedy
2007   Umělecká beseda (Vědomí o člověku sochy kresby)
2007   Soustředěný pohled / Focused View (Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky / 1960s Prints from the Collections of Czech Galleries Association Members)
2007   České umění XX. století: 1970-2007
2007   Současné české umění - Generační paralely / Czech Contemporary Art - Parallel Lines
2007   Príbeh skupiny A-R
2008   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích (České umění 20. století)
2008   Velké prádlo (200. výstava Galerie Caesar)
2008   Na zkoušku v ráji? (Umění šedesátých let ze sbírek Západočeské galerie v Plzni)
2008   Nechci v kleci! / No cage for me! (České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / Czech and Slovak Art 1970-1989 from collections of Olomouc Museum of Art)
2008   Dialogy - kalendáře pro Jindru Štreita
2008   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia / České a slovenské umění šedesátých let 20. století
2008   Autoportrét v českém umění 20. a 21. století
2008   V. Nový zlínský salon 2008
2008   111 diel zo zbierok / works of art from collections (Slovenská národná galéria / Slovak National Gallery)
2009   Katalog Opening / Catalogue Opening
2009   Ze sbírky II / From the Collection II (Člověk ve XX. století / Humanity in the XXth Century)
2009   Česká grafika šedesátých let ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové
2009   V spektru rozmanitosti 11+1
2009   Po sametu (Současné české umění s přesahy do minulosti)
2009   Gender Check: Feminity and Masculinity in the Art of Eastern Europe
2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (2. díl)
2010   Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010 (Part Two)
2010   Možnosti záznamů: Sto let v kresbách ze sbírky Moravské galerie v Brně / Drawn for the Record: A Hundred Years in Drawings from the Collection of the Moravian Gallery in Brno
2010   100 let Domu umění města Brna
2010   Sbírka 1 2 3: Stopy historie v akvizicích / Collection 1 2 3: The Tracks of History in Acquisitions
2011   Duše krajiny, duch místa
2011   Obrazy mysli / Mysl v obrazech
2011   Půlstoletí výtvarného umění v Letohrádku Ostrov 1961-2011
2012   Ostrava! Ostrava! (Nejen zlatá šedesátá ze sbírek GVU v Ostravě)
2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011
2012   Knihy Aulos
2013   Život Galerie hlavního města Prahy (50)
2013   In Art There is Freedom
2014   Grey Gold (České a slovenské umělkyně 65+)
2014   50 (Galerie Klatovy / Klenová)
2014   Stavy mysli: Za obrazem / States of Mind: Beyond the Image (Stálá expozice GASK - Galerie Středočeského kraje / Permament Exhibition of GASK - Gallery of the Central Bohemian Region)
2014   Dům umění České Budějovice 2013-1998 / České Budějovice House of Art 2013-1998
2014   Mistrovská díla ze sbírky České spořitelny - současná česká grafika a kresba / Masterpieces from the Collection of Česká spořitelna - Contemporary Czech Graphic Arts and Drawings
2014   Václav Chad (Pocta Václavu Chadovi)
2015   Co zde sním a co zde vypiju
2015   Schránka pro ducha (Výstava k 50. výročí otevření Galerie moderního umění)
2015   Příběh Alšovy jihočeské galerie (Od gotiky po současnost)
2015   Galéria 19 = 5 rokov / Gallery 19 = 5 years
2016   Postava k otvírání / The figure examined
2016   Šumění andělských křídel (Anděl v evropském výtvarném umění)
2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art)
2016   ...na papieri
2016   Tohle není poesie! (Zhroucení citů) / This is Not Poetry! (Collapse of Emotions) (Narativní tendence těl ve sbírce Roberta Runtáka / Narrative Tendencies of Bodies in Robert Runták’s Collection)
2016   1960–1970
2017   Příliš mnoho zubů / Too Many Teeth
2017   České poválečné umění 1956-1996
2018   Sexies! Vždyť přeci létat je snadné... (Figurální psychedelie a jiné kratochvíle z konce 60. a ze 70. let)
2018   Anatomie skoku do prázdna / The Anatomy of a Leap into the Void (Rok 1968 a výtvarné umění v Československu / The Year 1968 and Art in Czechoslovakia)
2018   Šetlík pro MUD* (Katalog sbírky Jiřího Šetlíka pro Muzeum umění a designu Benešov)
2018   Stavy mysli / Za obrazem / States of Mind / Beyond the Image (Obměny a intervence / Interventions and Innovations)
2018   Pocta suknu (Textil v kontextu umění)
2018   Galerie 207 (UMPRUM)
2019   UB 12 z našich sbírek
2019   Karafiáty a samet: Umění a revoluce v Portugalsku a Československu / Cravos e veludo: Arte e revolução em Portugal e na Checoslováquia / Carnations and Velvet: Art and Revolution in Portugal and Czechoslovakia (1968–1974–1989)
2019   Meda: Ambasadorka umění
2019   Meda: Ambassador of Art
2019   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art
2019   Retina (Možnosti malby (1989-2019))
2019   Echo: Výběr ze sbírky Fait Gallery / Selection from the Fait Gallery Collection
2019   Možnosti dialogu / Möglichkeiten des Dialogs / Dimensions of Dialogue
2019   Galerijní zisky (30 let sbírkotvorné činnosti Východočeské galerie v Pardubicích 1989-2019)
2020   Minulé století (Dvacet osobností)
2020   Adriena Šimotová, Jiří John: Dvojí obrazotvornost - Návrat v návratu
2021   Všemi směry / In All Directions (Devadesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy/Klenová / The Nineties from the Klatovy/Klenová Gallery´s Collections)
2021   Všednost / The Everydayness
2022   Kubišta, Pinkas, Sekal et al. (Akvizice ZČG z let 2012–2021)
2022   Vzpomínka na UB 12
2022   Slavíme 70 (Let sbírkotvornou činností)
2022   mk²: Museum Kampa v Moravském Krumlově
2022   Umění je abstrakce (Obrazy, kresby, grafika, sochy)
2022   Signál III: Mistrovská díla ze Sbírky Roberta Runtáka (1900–1990)
2022   Sexies! (Figurální psychedelie a jiné kratochvíle 60. a 70. let)
2022   Sexies! (Figurální psychedelie a jiné kratochvíle 60. a 70. let)
2023   Umění předlouhého století a paměť lidské chůze
nedatováno   Česká grafika 50.-90. let ze sbírkových fondů Západočeské galerie v Plzni
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1979   L'art aujourd'hui en Tchecoslovaquie, Geneviève Bénamou, Paříž (Paris)
1983   Zátiší, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1991   Výpovědi umění, Severočeské nakladatelství, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
1992   Proměny soudobého výtvarného umění, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1993   Contemporary Czech Painting, G+B Arts International Limited, East Roseville
1994   Nové umění v Čechách, Nakladatelství a vydavatelství H&H, s.r.o., Jinočany (Praha-západ)
1994   Adriena Šimotová: Uvnitř - vně (malá sdělení), Trigon (Vladislav Zadrobílek), Praha
1996   Cesty po ateliérech (1976-1986), Torst, Praha
1997   Česká grafika XX. století ve Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
1999   Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), Artefact, Praha
2000   101 umělců v České republice / 101 Artists in the Czech Republic, Nakladatelství Argo, Praha
2005   Stopy Adrieny Šimotové (Tři dialogy s prologem a epilogem), Jaroslava Jiskrová - Máj, Praha
2005   České ateliéry / Czech studios (71 umělců současnosti / 71 contemporary artists ), Art CZ, Praha
2006   Adriena Šimotová, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2007   Culture Tchèque des années 60, Centre tchèque Paris (České centrum Paříž), Paříž (Paris)
2008   Slovem i obrazem, Nakladatelství Vltavín, s.r.o., Praha
2010   Okamžik rozhodnutí (Rozhovory o umění), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
2011   100 uměleckých děl ze sbírek Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem (100 artworks from the collection of the Gallery of Modern Art in the Roudnice nad Labem), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2012   České grafické novoročenky (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
2013   Jaroslav Brabec: Orbis Artis, Torst, Praha
2015   Co se vyjevuje (Eseje o Adrieně Šimotové), Malvern, Praha
2015   Poslední obrazy, Barrister & Principal, Brno (Brno-město)
2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2017   Klacky v galerii, obrazy za miliony a co znamená krabice od pracího prášku (Odpovědi na nejčastější otázky o současném výtvarném umění), Galerie Rudolfinum, Praha
2017   Pozdní texty, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2018   S (ne)lidskou tváří?!: 1938-1989, Národní galerie v Praze, Praha
2018   Naše Francie (Francouzská poezie v českých překladech a ilustracích 20. století), Památník národního písemnictví, Praha
2019   Provázejí mne životem (Vyprávění o obrazech, plastikách a jejich tvůrcích), Muzeum umění a designu, Benešov (Benešov)
2019   220 míst AVU, Akademie výtvarných umění, Praha
2019   Adriena Šimotová: 2016/I (Soubor studií), Nadační fond Adrieny Šimotové a Jiřího Johna, Praha
2019   Adriena Šimotová: 2016/II (Soubor studií), Nadační fond Adrieny Šimotové a Jiřího Johna, Praha
2019   Príležitostné texty, ,
2020   Dělník je smrtelný, práce je živá / Workers die but Work Lives on, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
2020   S Adrienou, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2020   Etienne Cornevin (Z Paríža do slovenských ateliérov), N Press, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
2021   Tento dřevoryt z knihy Hetéry byl za Rakouska konfiskován (Výtvarná díla ve sbírce Viléma Trmala), Kodudek - Jiří Šolc, Praha 3
2022   Zlatý řez: Galerie Kodl 2015–2019, Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
2023   Mám se moc dobře; počasí mi přeje. Lihu však vzal jsem málo, ba i desek (Krásné tisky ve sbírce Viléma Trmala), Kodudek - Jiří Šolc, Praha 3
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1968   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
1985   Šedá cihla 78/1985, Jazzová sekce, Praha
1987   Opatov 1987, Kulturní středisko Opatov, Praha
1994   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (Band 4: Biografien, Bibliografische Hinweise, Verzeichnis der ausgestellten Werke, Personenregister), ,
1999   Sokolská 26 (1993 1998), Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, Ostrava (Ostrava-město)
2005   Vladimír Holan: Noční hlídka srdce (Sborník k výstavě), Památník národního písemnictví, Praha
2020   Whatever (Výběr z textů 1966-1989), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1993   Encyklopedický slovník, Odeon, Praha
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1999   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1999 (IV. CH – J), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1999   Kdo byl kdo v našich dějinách 20. století (II. díl N-Ž), Nakladatelství Libri, Praha
1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (7: ř/š), Diderot, Praha
2005   Kdo je kdo (Osobnosti české současnosti), Agentura Kdo je kdo, _
2006   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2006 (XVI. Šan – Šta), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1957   Skupina mladých umělců..., Výtvarná práce, 5, 6-7, 1957/04/13, 10-10
1957   K pražským výstavám mladých, Květen, 2, 9, 1957/05, 337-337
1957   Mladí vystavují, Mladá fronta, 13, 70, 1957/03/22, 3-3
1958   Mladí malíři: II, Výtvarné umění, 8, 2, 1958/04/30, 68-71
1959   Skupina G (Výstavy), Výtvarné umění, 9, 1, 1959/04/20, 39-40
1959   Skupina G, která vystavuje..., Výtvarná práce, 7, 3, 1959/02/24, 8-9
1960   Výstavy v únoru, Výtvarná práce, 8, 5, 1960/03/12, 9-10
1960   Výstava k mezinárodnímu dni žen, Výtvarná práce, 8, 6, 1960/03/28, 9-
1960   Tvůrčí skupina v umělecké besedě, Výtvarná práce, 8, 9-10, 1960/05/17, -
1961   Novátorství a společenská funkce (K výstavě spojených tvůrčích skupin Realizace), Výtvarné umění, 11, 8, 1961/12/05, 356-360
1962   Pražské výstavy, Výtvarná práce, 10, 6, 1962/04/14, 2-3
1965   Z ateliéru Adrieny Šimotové, Výtvarné umění, 15, 4-5, 1965/06/21, 200-202
1965   Pražské výstavní jaro, Plamen, 7, 6, 1965/06, 172-173
1965   Adriena Šimotová, Výtvarná práce, 13, 8, 1965/05/17, 6-
1965   Kronika výstav (Praha), Výtvarná práce, 13, 8, 1965/05/17, 6-7
1965   Adriena Šimotová, Výtvarná práce, 13, 8, 1965/05/17, 6-6
1966   Zwei Generationen tschechoslowakischer Kunst, Kunst unserer Zeit, , , 1966, 217-225
1966   Pět grafiků v Upsale, Výtvarná práce, 14, 24, 1966/12/01, 2-
1967   Socha a kresba, Výtvarná práce, 15, 13, 1967/06/29, 4-
1967   VII. mezinárodní výstava grafiky v Lublani, Výtvarná práce, 15, 20, 1967/10/05, 10-
1967   Obraz 67, Výtvarná práce, 15, 22, 1967/11/02, 5-
1967   Nabídka současného umění, Výtvarná práce, 15, 25, 1967/12/14, 4-5
1968   Další z vystavujících ve Špálově galérii Adriena Šimotová..., Výtvarná práce, 16, 6, 1968/04/11, 5-
1968   Devět grafiček, Výtvarná práce, 16, 9, 1968/05/25, 4-
1969   Generace jako slohový fenomén, Výtvarné umění, 18, 8, 1969/01/31, 372-381
1969   Brněnský Obraz 69 - pokus o konfrontaci, Výtvarná práce, 17, 12-13, 1969/10/24, 1-2
1969   2. pražský salón, Výtvarná práce, 17, 12-13, 1969/10/24, 6-
1970   Z pražských výstav, Výtvarná práce, 18, 15, 1970/07/21, 4-
1970   Súčasná grafika, Výtvarná práce, 18, 25-26, 1970/12/15, 6-
1972   Per Praha 1972, Notiziario Arte Contemporanea (NAC), , 10, 1972/10, 18-24
1973   Czech letter, Studio International, , 956, 1973, 263-268
1978   Sowjetunion, Tschechoslowakei und Polen, Kunst der Gegenwart, , , 1978, 165-175
1979   Adriana Šimotová abandonne au début..., L'art aujourd'hui en Tchecoslovaquie, , , 1979, 80-81
1980   Prints from Eastern Europe: The Last 20 Years, The Quarterly Journal of the Library of Congress, 37, 1, 1980, 74-113
1980   Adriena Šimotová (Dissatisfied tha her paintings...), Eleven contemporary Artists from Prague, , , 1980, -
1983   Člověk u zdi, Suterény, , , 1983, 160-165
1983   Im Westen werden wir ignoriert (Acht tschechische Künstler in der Lothringerstrasse), AZ München, , , 1983/05/28, -
1983   München: Acht Künstler aus Prag, Die Zeit, , 26, 1983/06/24, -
1983   Wiederauferstandene Generation (Acht Künstler aus Prag in München), Frankfurter Allgemeine Zeitung, , , 1983/06/21, -
1983   Ein Thron in der Fabrik (Acht Künstler aus Prag in der Münchner Künstlerwerkstatt), Süddeutsche Zeitung, , , 1983/06/10, -
1983   L´art tchèque depuis 1950, Dessins tchèques du 20e siècle, , , 1983, 59-60
1984   O současné, nebo tzv. ´nové figuraci´,..., Figurální téma v současné kresbě a grafice, , , 1984, 0-0
1984   Współczesna sztuka czeska - obserwacje i fascynacje / Contemporary Czech Art- Observations and Fascinations, Wspólczesna sztuka czeska, , , 1984, 9-22
1984   Spanilé jízdy Adrieny Šimotové (poznámky k výstavám i tvorbě z poslední doby), Sborník památce Alberta Kutala, , , 1984, 72-80
1985   Wystawa mojej drugiej kolekcji wpołczesnej sztuki czeskiej..., Wspołczesna sztuka czeska, , , 1985, 0-0
1985   Hostinné, Někdo něco 2, , , 1985, 40-42
1986   Maurice Besset: K dílu Adrieny Šimotové, Někdo něco 3, , , 1986, 52-53
1986   Jaký zážitek z oblasti umění byl pro tebe v roce 1985 nejsilnější? (Tuto otázku jsme položili výtvarníkům, které jsme v posledních dnech potkali), Někdo něco 3, , , 1986, 70-72
1988   Unzufrieden darüber, daß ihre... / Dissatisfied that her paintings,..., Expressiv, , , 1987, 254-255
1988   Výstava přírůstků GHMP, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 7, 1988/06/21, 8-
1989   A. Šimotová v ÚKDŽ, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 2, 1989/01/24, 4-
1989   Setkání s dílem Adrieny Šimotové..., Adriena Šimotová: Kresba a prostor, , , 1989, -
1991   Dotýkané umění Adrieny Šimotové, Výpovědi umění, , , 1991, 74-80
1991   Spojení českých historických období, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 10, 1991/05/16, 16-16
1991   Šedá cihla (Šedá cihla 78/1991), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 17, 1991/08/22, 8-8
1991   Tradition und Avantgarde in Prag, Tradition und Avantgarde in Prag, , , 1991, 14-53
1992   Úvodní slovo Jaromíra Zeminy k výstavám Adrieny Šimotové a Dagmar Hochové, Jednorožec 1990/1991, , , 1992, 0-0
1992   Adriena Šimotová, Arte contemporanea ceca e slovacca 1950 - 1992, , , 1992, 47-48
1992   Die tschechoslowakische Kultur..., Einblicke - Tschechische und Slowakische Kunst der Gegenwart, , , 1992, 0-0
1992   Adriena, Výtvarné umění, , 2, 1992, 2-19
1993   Adriena Simotova, Contemporary Czech Painting, , , 1993, 134-137
1993   One-Person Exhibitions, Contemporary Czech Painting, , , 1993, 210-217
1993   Biography, Contemporary Czech Painting, , , 1993, 218-235
1993   Zpráva z Martigny, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6, 1, 1993/01/07, 16-16
1993   Umění tohoto století v rychlých proměnách..., Nová figurace, , , 1993, 3-92
1993   Žádné ženské umění neexistuje (Anketa výtvarného umění), Výtvarné umění, , 1, 1993, 42-52
1993   Adriena Šimotová (Anketa Výtvarného umění), Výtvarné umění, , 1, 1993, 52-52
1993   Sedm, Revolver Revue, , 23, 1993, 181-193
1994   Eva Kmentová, Jiří John, Karel Malich, Adriena Šimotová, Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, , , 1994, 322-327
1994   Adriena Šimotová, Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, , , 1994, 147-147
1994   Komunikace v prostoru, Výtvarné umění, , 4, 1994, 48-51
1994   Proměnlivé podoby české grafiky (V šedesátých letech se výtvarné umění...), Česká grafika šedesátých let, , , 1994, 6-50
1994   Příběh skupiny UB 12, UB 12, , , 1994, 3-18
1994   Mezi emocí a racionalitou / Between Emotion and Rationality, Stálá expozice českého umění 20. století / Permanent Exhibition of 20th Century Czech Art, , , 1994, 97-102
1995   Frotáž existovala nezjistitelnou dobu před tím,..., Umění frotáže, , , 1995, 0-0
1996   Adriena Šimotová (Paměť rodiny, Nová síň, Praha), Detail, 1, 8, 1996/08, 29-29
1996   Fórum ´88, Výtvarné umění, 20, 1-2, 1996, 162-165
1996   Ozvěna rodinné paměti, Literární noviny, , 23, 1996/06/05, 14-
1997   Aukční katalog děl členů Umělecké besedy, která budou dražena ve čtvrtek 23. října 1997 v 18 hodin, Galerie Bayer & Bayer, 1, 6, 1997/10/15, 3-3
1997   Všechno je koláž, Česká koláž, , , 1997, 19-27
1997   Profily autorů (Adriena Šimotová), Česká koláž, , , 1997, 160-161
1997   Aukční katalog děl členů Umělecké besedy, Galerie Bayer & Bayer, 1, 6, 1997/10/15, 3-3
1997   Adriena Šimotová (Galerie Labyrint 034), Labyrint revue, , 1 - 2, 1997, 139-143
1997   Co mizí a co zůstává, Umění a řemesla, 38, 1, 1997, 21-24
1998   O blízkých a vzdálených, Detail, 3, 7, 1998/10, 16-
1998   Úvahy o zrození grafického jazyka, Grapheion, , 6, 1998, 4-7
1998   Reflection on the construction of graphic language, Grapheion, , 6, 1998, 4-7
1999   Dotýkané umění Adrieny Šimotové, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), , , 1999, 66-71
1999   Kandidáti na titul osobnost 90. let, Lidové noviny, 12, 291, 1999/12/14, 18-19
1999   Díla Adrieny Šimotové vypovídají o velice osobních věcech, Lidové noviny, , , 1999/11/04, 21-
1999   K nebi (Šternberk, Galerie Šternberk, 3. 2. - 12. 3.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12, 8, 1999/04/15, 9-
2000   Adriena Šimotová (1926), 101 umělců v České republice / 101 Artists in the Czech Republic, , , 2000, 107-107
2000   Čtyři pohledy do noci (Šterberk, Galerie Šternberk, NOc - Alén Diviš, Bohuslav Reynek, Václav Stratil, Adriena Šimtoová, 16. 11. - 24. 12. 1999), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 13, 4, 2000/02/24, 4-4
2000   Země - Terč / Land - Target (1958 - 1977), 100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century, , , 2000, 168-191
2000   Inventura kabinetu prací na papíře, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 13, 7, 2000/04/06, 6-6
2000   Výstava grafiky Adrieny Šimotové v galerii Prácheňského muzea (2.-31.3.999), Zpráva o činnosti za rok 1999, , , 2000, 57-58
2001   Člověk u zdi, Suterény, , , 2001, 238-247
2001   Tajemství bytí v čase a v tělesnosti (Adriena Šimotová), Vesmír, 80, 5, 2001/05, 298-
2001   Adriena Šimotová (Adriena Šimotová is a personality in the art world...), Adriena Šimotová: Retrospective, , , 2001, -
2002   Pocta Svatoplukovi Slovenčíkovi, Prostor Zlín, 9, 1 - 3, 2002, 16-19
2003   Součástí sbírky Jana a Medy Mládkových..., Práce na papíře, , , 2003, 0-0
2004   Úspěšná pětka (Současní malíři, kteří prodávají za nejvyšší ceny), Pátek Lidových novin, , 8, 2004/02/20, 12-12
2004   Kreslila jsem jako kočka (Adriena Šimotová (77) o tajných výstavách, skromných cenách a stopách mužů, kteří odešli), Pátek Lidových novin, , 8, 2004/02/20, 4-15
2004   Stretnutia tvárou v tvár, Prostor Zlín, 11., 3, 2004, 2-5
2005   Adriena Šimotová (1926), České ateliéry / Czech studios, , , 2005, 44-49
2005   Adriena Šimotová, České ateliéry / Czech studios, , , 2005, 446-447
2005   Věci - místo, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 18, 23, 2005/11/16, 12-12
2007   Post-Totalitarien Art: Eastern and Central Europe, Global feminisms, , , 2007, -
2007   Poznámka o významu tělesnosti v dílu Adrieny Šimotové, Život, 3, 5, 2007, 24-25
2008   Adriena Šimotová (O tom, že dvaaosmdesátiletá Adriena Šimotová…), Art + Antiques, , 10, 2008/10, 24-25
2008   Cena od Vladimíra Skrepla / Adrieny Šimotové, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, , 24, 2008/12/04, 3-
2008   Aukce současného umění (Woxart), Revue Art, , 4, 2008/4, 54-59
2008   John a Šimotová, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 21, 25-26, 2008/12/18, 3-3
2009   V spektru rozmanitosti: 11+1, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 22, 10, 2009/05/14, 1-1
2009   V galerii vystavují hvězdné manželské páry, Olomoucký deník, , 134, 2009/06/10, 20-
2010   Nová citlivost, České moderní a současné umění 1890 - 2010, , , 2010, 88-107
2010   New Sensitivity, Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010, , , 2010, 88-107
2010   Adriena Šimotová, Art + Antiques, , 9, 2010/09/06, 24-25
2010   První dáma, Okamžik rozhodnutí, , , 2010, 340-348
2010   Obrazy z depozitářů, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 23, 19, 2010/09/23, 3-3
2010   Poválečné umění, Ročenka ART+, , , 2010, 34-36
2010   Slavná etapa brněnského Domu umění, 100 let Domu umění města Brna, , , 2010, 199-209
2010   UB 12, Via artis, via vitae, , , 2010, 206-339
2011   Šimotová (nejen) na Kampě, Art + Antiques, , 4, 2011/04/07, 75-
2011   Vyjevování (Nové práce Adrieny Šimotové), Art + Antiques, , 5, 2011/05/06, 10-14
2011   Dvě ohlédnutí Adrieny Šimotové, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 11, 2011/06/02, 12-
2011   Šimotová s Bolfem, Art + Antiques, , 12 + 1, 2011/12/12, 110-110
2011   Současné umění, Ročenka ART+, , , 2011, 63-64
2012   Šimotová v Osíku, Art + Antiques, , 7 + 8, 2012/07/13, 106-106
2012   Adriena Šimotová: S kolemjdoucím (II), 1999, Josef Pleskot: Na cestě, , , 2012, 202-203
2012   Adriena Šimotová: Oh ľombre, ma lumière, 2009, Josef Pleskot: Na cestě, , , 2012, 224-225
2012   Adriena Šimotová: Schoulení (I-IV) (Pohled do pracovní instalace v AP galerii, 2010), Josef Pleskot: Na cestě, , , 2012, 228-229
2012   Aulos - 20/45, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 5, 2012/03/08, 1-
2012   Ostrava! Ostrava!, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 7, 2012/04/05, 7-
2012   Oběti a objetí, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 9, 2012/05/03, 3-
2012   Slovenské kontexty Adrieny Šimotovej, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 11, 2012/05/31, 8-
2013   Poválečné umění, Ročenka ART+, , , 2013/02, 49-52
2013   Rozhovor s Adrienou Šimotovou, Prostor Zlín, 20., 2, 2013, 32-35
2013   Popelec umělců, Art + Antiques, 12, 2, 2013/02/06, 46-47
2014   To, co je, je skryté (Adriena Šimotová 6.9.1926-19.5.2014), Art + Antiques, , 12 + 1, 2014/12/15, 56-57
2014   Dialog, nebo dva monology? (Šimotová a Abakanowicz v Galerii Závodný), Art + Antiques, , 9, 2014/09/08, 79-80
2014   Poválečné umění, Ročenka ART+, , , 2014, 54-56
2014   Rozloučení s Adrienou Šimotovou, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 27, 13, 2014/06/26, 4-
2015   Poválečné umění, Ročenka ART+, , , 2015, 64-66
2015   Schránka pro ducha, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 28, 16-17, 2015/08/27, 5-
2015   Slovenské kontexty Adrieny Šimotovej / Slovak contexts of Adriena Šimotová, Galéria 19 = 5 rokov / Gallery 19 = 5 years, , , 2015, 76-78
2015   Životní příběhy Adrieny Šimotové, Život, 9 (30), 11, 2015, 2-9
2016   Adriena Šimotová, Art + Antiques, , 3, 2016/03/09, 26-27
2016   Filmový festival jako příležitost i inspirace (Výtvarné výstavy v průběhu 56. Mezinárodního festivalu filmů pro děti i mládež), Prostor Zlín, 23, 4, 2016, 13-15
2016   Co mizí a co zůstává, Hlava k listování, , , 2016, 9-29
2017   Adriena Šimotová, Ročenka ART+, , , 2017, 32-33
2017   Šimotová v Budějicích, Art + Antiques, , 4, 2017/04/10, 92-
2017   Adriena Šimotová, Ročenka ART+, , , 2017, 32-33
2019   Ateliér Adrieny Šimotové a Jiřího Johna, 220 míst AVU, , , 2019, 93-
2019   Adriena Šimotová, Ana Mendieta: forma, dotyk, vymezení, Adriena Šimotová: 2016/II, , , 2019, 47-59
2019   Záhyb prožívaného teď (Možnosti interpretace tvorby Adrieny Šimotové v kontextu některých myšlenek Gillese Deleuze), Adriena Šimotová: 2016/II, , , 2019, 61-66
2020   Andriena Šimotová. Prostorové kresby, Výstava jako médium: České umění 1957-1999, , , 2020, 672-679
2021   Klášter Adrieny Šimotové, Prostor Zlín, 28, 1, 2021, 15-20
www
rok vydání, název (podnázev)
  Adriena Šimotová (cs.wikipedia.org)
  Adriena Šimotová (artlist.cz)
  UB 12 (artlist.cz)
2017/03/08   Výstava ukazuje pozdní tvorbu Boštíka a Šimotové (denik.cz)
2017/03/18   Moderní umění je spirituální, prokazuje Boštík se Šimotovou (čt24.cz)
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1965   Adriena Šimotová: Obrazy a grafiky
1980   Adriena Šimotová: Ilustrace k 8. svazku sebraných spisů Vladimíra Holana - Nokturnál (kresby, objekty)
1982   Adriena Šimotová: Neue Arbeiten - Grafiken, Objekte
1983   Adriena Šimotová: Grafika
1984   Adriena Šimotová
1987   Adriena Šimotová: Tváře
1987   Adriena Šimotová
1989   Adriena Šimotová: Kresba a prostor
1989   Adriena Šimotová: Cesta
1989   Adriena Šimotová, Václav Stratil: Dialog
1990   Adriena Šimotová
1990   Adriena Šimotová: Setkání 1960/1990
1991   Adriena Šimotová: Magie věcí
1991   Adriena Šimotová: Svěcení reality
1991   Adriena Šimotová: Kresby
1991   Adriena Šimotová: Svěcení reality
1992   Adriena Šimotová
1993   Adriena Šimotová: TI AMO, grafika 92
1993   Adriena Šimotová
1993   Adriena Šimotová: Plovoucí láhve
1993   Adriena Šimotová: Jak to vidím já
1994   Adriena Šimotová: Zwei Räume
1994   Adriena Šimotová: O blízkém a vzdáleném (Tvorba z let 1992-1994)
1994   Adriena Šimotová: Stopy
1995   Adriena Šimotová: O blízkém a vzdáleném
1995   Adriena Šimotová: O blízkém a vzdáleném
1995   Adriena Šimotová: O blízkém a vzdáleném
1995   Adriena Šimotová: Podoby v paměti
1996   Adriena Šimotová: Paměť rodiny
1996   Adriena Šimotová
1996   Adriena Šimotová: Něco mizí a něco zůstává
1997   Adriena Šimotová: Poloviny
1997   Adriena Šimotová (Česká kresba 8)
1997   Adriena Šimotová: Co tělo vyzařuje
1997   Adriena Šimotová: Prchavost v trvání
1997   Adriena Šimotová: Hlava k listování
1998   Adriena Šimotová: První hlasy / First voices
1998   Adriena Šimotová: Stopy pamäte (V hraniciach dorozumenia II)
1998   Adriena Šimotová: Mapování dotykem
1998   Adriena Šimotová: Hostinné
1998   Adriena Šimotová: V hranici dorozumění
1999   Adriena Šimotová: S kolemjdoucím
1999   Adriena Šimotová: Grafika 1965-1997
1999   Adriena Šimotová: 2000-1/S kolemjdoucím (projekt Prostor pro všechna média)
2001   Adriena Šimotová: Retrospektiva / Retrospective
2001   Adriena Šimotová: Kresby k textům / Dessins et littérature
2003   Adriena Šimotová: Oeuvres graphiques (1965-1995)
2003   Adriena Šimotová: Návrat dvou obrazů (Zrcadlo (1971), Bílá noc (1971))
2004   Adriena Šimotová: Kresby k textům / Drawings to Texts
2004   Adriena Šimotová: Tvár / Face
2006   Adriena Šimotová: Retrospektiva / Retrospective 1959 - 2005
2008   Adriena Šimotová: Perforace, kresby / Perforations, drawings (1975-85)
2009   Adriena Šimotová: Oh ľombre, ma lumière (grafitové čáry čára)
2011   Adriena Šimotová: Vyjevování / Revelations (2008–10)
2011   Adriena Šimotová: Menší ohlédnutí (perforace, frotáže 1975 - 91)
2012   Adriena Šimotová: A je takové ticho...
2012   Adriena Šimotová: My jsme ti, které hledáme
2012   Adriena Šimotová: A je takové ticho...
2014   Adriena Šimotová: Vzpomínka / Memory (Díla ze sbírek Musea Kampa / Works from Museum Kampa's collection)
2017   Adriena Šimotová: a je takové ticho...(II)
2019   Adriena Šimotová: Mapování prostoru - Tělo kláštera (Hostinné)
2021   Adriena Šimotová: Srečanje. Dotik in odtis / Encouter. Touch and Imprint
2022   Doteky Adrieny Šimotové
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1959   Skupina G (Balcar, Burant, Dydek, Hydlač, John, Karásek, Kubíček, Sovák, Šerých, Šimotová, Vysušil)
1962   Tvůrčí skupina UB 12
1965   Grafika 65, František Bílek
1970   Současná československá grafika
1971   45 zeitgenössische Künstler aus der Tschechoslowakei (Malerei, Plastik, Grafik, Glasobjekte)
1972   35 artisti cecoslovacchi contemporanei (Grafica e oggetti)
1974   Tschechische Künstler
1980   Malerei, Grafik und Skulpturen aus der CSSR und der DDR
1980   Malechov 80
1983   Prostor, architektura, výtvarné umění
1984   Zeitgenössische Kunst der ČSSR
1984   Contemporary Czechoslovakian Printmakers
1986   Adriena Šimotová: Práce na papíře, Miloš Šejn: Fotografie, kresby, knihy, Architekti svému kraji
1988   Adriena Šimotová, Markéta Othová (Věci, místo / Belongings, Place)
1988   Review and Preview: Drawings, Fiber, Paintings, Photographs & Prints
1988   Twenty Years of Czechoslovak Art: 1968-1988. A Tribute to Jacques Baruch (Drawings, Paintings, Prints, Photography and Sculpture)
1989   Adriena Šimotová: Obrazy, Jiří Nepasický: Obrazy a kresby, Zdeněk Mézl: Ilustrační a volná tvorba
1989   Objekty, sochy, instalace v Technickém muzeu
1990   Nová skupina
1990   90 autorů v roce '90
1990   Výběr z fondů galerie. Šedesátá léta (Obrazy, plastiky, kresby, grafika)
1990   Inoffiziel - Kunst de CSSR 68-89, Fotografien von Jaroslav Kreičí, Kunst und Revolution
1990   Review and Preview: 1990
1991   Détente
1991   V dimenzích prázdna
1991   New York Wien Prag
1991   Šedá cihla 78/1991
1991   1. benefice pro Uměleckou besedu
1991   Tradition und Avantgarde in Prag (Versuch, in der Wahrheit zu leben)
1992   Situation Pragoise
1992   20 let výtvarných výstav v Makru (1972-1992)
1992   ...a závěr
1992   V dimenzích prázdna
1994   Zwischen Zeit Raum (Tendenzen mitteleuropäischer Kunst in den 60er bis 80er Jahren)
1994   UB 12
1997   Jan Ambrůz: O lehkosti a tíži: Přírůstky
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
1997   Made in CZ - práce na papíře (soubor zakoupený pro Grafickou sbírku vídeňské Albertiny bankou Creditanstalt)
1997   5. K pátému výročí otevření galerie
1997   Kořeny / The Roots
1998   Vánoční setkání při příležitosti koncertu a křtu 2. CD a výstavy obrazů
1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto bariéry)
1998   Tichý život věcí
1999   Noc (Adriena Šimotová, Alén Diviš, Bohuslav Reynek, Václav Stratil)
1999   Česká serigrafie, Instalace: Studenti ateliéru intermediálních forem Mgr. Petra lysáčka katedry výtvarné tvorby Ostravské univerzity, Petr Kalmus: Partitury - básně
2000   Na cestě ke stálé expozici (Současná česká malba, plastika...)
2000   Výstava pro Ladislava Nováka
2000   Tři (Adriena Šimotová, Jan Merta, Jiří Černický)
2000   Dialogy
2000   Marian Karel, Adriena Šimotová, Jiří Sopko
2001   Súčasná česká serigrafia
2001   Objekt / objekt Object / Object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in Time)
2002   Adriena Šimotová et Jiří Kolář (L´oil éphémere)
2002   Pocta Svatoplukovi Slovenčíkovi
2002   Česká grafika (Půl století proměn moderní grafické tvorby)
2002   Anima & Animus (manželské páry v generaci 60. let)
2002   Künstler aus Tschechien (Adriena Šimotová: Zeichnungen, Jindřich Štreit: Fotografien)
2002   Obrazy ze soukromé sbírky (Pictures from the private collection)
2002   Christmas (Výstava držiteľov výročnej ceny Združenia A-R)
2004   Ženská síla / The power of women
2005   Rozbít hranice (Kresba a grafika ze sbírek ČMVU v Praze 1957 - 1969)
2005   Prostor a čas
2005   Privátní pohled (Sbírka Josefa Chloupka)
2005   Œuvres graphiques des années 60
2005   Kresba a grafika 60. let (Pohled do sbírky AJG)
2005   Privátní pohled (pokračování výstavy v Domě pánů z Kunštátu)
2006   Kalendáře pro Jindru Štreita
2006   Česká grafika 60. let
2006   Babylonské dělo soudného dne, Vlasta a Šárka (Dívčí válka aneb Gender study)
2006   8. aukční salon výtvarníků / 8th auction salon of fine Artists (336 dárců pro Konto Bariéry / 336 donors for the Barriers Account)
2006   Svět české grafiky (Výběr)
2006   Jiří Příhoda: Babylonské dělo soudného dne / Babylon Doom´s Day Gun - fragment No. 6, Vlasta a Šárka (Dívčí válka aneb Gender study)
2006   25 let činnosti galerie Půda v Českém Těšíně
2007   Současné české umění - Generační paralely
2008   Autoportrét v českém umění 20. a 21. století / Self-Portrait in the Czech Art of the 20th and 21st century
2008   Slovem i obrazem
2008   Nechci v kleci / No cage for me! (České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / Czech and Slovak Art 1970-1989 from Colection of Olomouc Museum of Art)
2008   Na Vlnách RA (Ladislav Novák a jeho přátelé ze soukromé sbírky Josefa Brože)
2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry)
2008   Ladislav Novák a jeho přátelé
2009   Manželé a manželky I.
2009   V spektru rozmanitosti / In the Spectrum of Diversity
2009   MuMo Opening
2009   Konfrontace (Pocta české malbě a kresbě)
2009   Czech and Slovak Contemporary Art
2010   10. aukční salon výtvarníků / 10th Auction Salon (347 dárců pro konto Bariéry / 347 donors for the Barriers Account)
2010   Výběr
2010   20 / 10
2010   20/11 (Díla 20 žijících a 11 nežijících autorů)
2011   Doteky konstruktivismu
2011   Duše krajiny, duch místa
2011   20/12
2011   Já, bezesporu / Undeniably me
2012   Oběti a objetí Adrieny Šimotové a Jiřího Johna
2012   Pohyblivé iluze ’60
2013   Století relativity / Century of Relativity
2013   Adriena Šimotová - Jiří John: Doteky
2013   Umění je abstrakce
2014   Grey gold (České a slovenské umělkyně 65+ / Czech and Slovak female artists over 65+)
2014   Beautifull fifteen II
2014   Václav Chad (Pocta Václavu Chadovi)
2016   Ticho kresby
2016   100 děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě
2016   Abeceda českých grafiků z cyklu České umění ze sbírky GVUN (III. část)
2016   Stejně jsme se sešli
2016   1960 - 1970
2017   České poválečné umění 1956-1996
2017   6. salón živých a mrtvých
2017   Hry a sny (Práce na papíře)
2018   Anatomie skoku do prázdna / The Anatomy of a Leap into the Void (Rok 1968 a výtvarné umění v Československu / The Year 1968 and Art in Czechoslovakia)
2018   3 x 3
2018   Hry a sny
2019   UB 12 z našich sbírek
2019   Byt sběratele a grafický kabinet
2020   Adriena Šimotová, Jiří John: Dvojí obrazotvornost - Návrat v návratu
archivní fond
rok vydání, název (podnázev)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1993   1. aukční salon výtvarníků (169 dárců pro konto Bariéry)
1994   Soupis výtvarných děl aukce
1996   5. aukce výtvarného umění
1996   3. aukce výtvarného umění
1997   3. aukční salon výtvarníků (223 dárců pro konto Bariéry)
1997   Umění na pomoc Moravě (Aukce současného výtvarného umění)
1997   8. aukce (Obrazy, kresby, grafika, sochy, plastiky, fotografie 20. stol.)
1997   Aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami
1997   Aukce výtvarných děl starého a nového umění
1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto Bariéry)
1998   Aukce výtvarných děl starého a nového umění
1999   25. aukce (Umění 50. a 60. let 20. století, obrazy, kresby 19. - 20. století, česká a světová grafika)
2000   5. aukční salon výtvarníků (331 dárců pro konto Bariéry)
2000   27. aukce (Kresby, česká a světová grafika, fotografie, bibliofilie, knihy, podpisy, dopisy)
2000   29. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
2000   Mistrovská díla 19. a 20. století (Aukce výtvarných děl starého a nového umění)
2001   35. aukce (Obrazy, kresby 19.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
2002   6. aukční salon výtvarníků (305 dárců pro konto Bariéry)
2003   2. aukce moderního umění
2004   7. aukční salon výtvarníků (372 dárců pro Konto Bariéry)
2004   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
2004   3. aukce moderního umění
2004   4. aukce moderního umění / Aukce umění a starožitností (Oboustranný aukční katalog)
2004   51. aukce Antikva Nova Kodl a 57. aukce Aukční síně Vltavín
2005   53. aukce Antikva Nova Kodl a 60. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19.-21. století)
2005   Adra pro Sumatru
2005   27. aukce (Mistrovská díla 19. až 21. století)
2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění (Galerie Art Praha)
2006   8. aukční salon výtvarníků (336 dárců pro Konto Bariéry)
2006   28. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005)
2006   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění (Galerie Art Praha)
2007   Aukce č. 1 (Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie)
2007   Současné umění / Súčasné umenie / Contemporary Art
2007   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (7. 10. 2007)
2007   31. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění)
2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry)
2008   Aukce č. 2 (Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie)
2008   Moderní umění druhé poloviny 20. století
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (3. 2. 2008)
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (18. 5. 2008)
2008   60. aukce Aukční Galerie Kodl a 72. aukce Aukční síně Vltavín a mimořádná aukce Konta Bariéry
2008   61. aukce Aukční galerie Kodl a 75. aukce Aukční síně Vltavín
2009   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (25. 3. 2009)
2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (17. 5. 2009)
2009   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (25. 11. 2009)
2009   11. Aukce
2009   České a slovenské současné umění / Czech and Slovak Contemporary Art - WOXART / Súčasné umenie / Contemporary Art
2010   10. aukční salon výtvarníků (347 dárců pro Konto Bariéry)
2010   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague I.) (20. 6. 2010)
2010   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (10. 11. 2010)
2010   14. aukce
2010   17. aukce
2010   19. aukce
2011   67. aukce Aukční Galerie Kodl a 98. aukce Aukční síně Vltavín
2011   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague IV.) (4. 12. 2011)
2011   24. aukce výtvarného umění
2011   20. aukce
2011   22. aukce výtvarného umění
2011   66. aukce Aukční síně Galerie Kodl a 94. aukce Aukční síně Vltavín
2011   Moderní a poválečné umění, Současné umění, Fotografie / Modern and post-war art, Contemporary art, Photographs (Aukce č. 9 / Auction No. 9)
2012   11. aukční salon výtvarníků (383 dárců pro Konto Bariéry)
2012   Aukce výtvarného umění (7. října 2012, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1)
2012   Aukce výtvarného umění (9. prosince 2012, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1)
2012   Večerní aukce poválečného umění 1950-2010 (7. 6. 2012)
2012   25. aukce výtvarného umění
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2012   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague VI.) (7. 10. 2012)
2012   27. aukce
2012   26. aukce
2013   Výtvarné umění: Dražební katalog II. (17. března 2013, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1)
2013   Výtvarné umění
2013   71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín
2013   31. aukce
2013   Aukční katalog 5/2013: Výtvarné umění
2013   Day Sale 2013 (Day Sale Prague VII.) (10. 2. 2013)
2013   Day Sale 2013: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague VIII.) (12. 5. 2013)
2013   Day Sale 2013: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague IX.) (6. 10. 2013)
2013   Evening Sale Prague
2014   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín
2014   Aukční katalog 2/2014: Výtvarné umění
2014   Day Sale 2014: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague X.) (16. 2. 2014)
2014   Evening Sale 2014: Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (15. 5. 2014)
2014   Day Sale 2014: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XI.) (5. 10. 2014)
2015   Aukční katalog 1/2015: Výtvarné umění
2015   Aukční katalog 2/2015: Výtvarné umění
2015   Aukční katalog 3/2015: Moderní a současné umění
2015   Aukční katalog listopad 2015 (Výběr výtvarného umění)
2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XII.) (22. 2. 2015)
2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIII.) (17. 5. 2015)
2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIV.) (11. 10. 2015)
2015   Post-War & Contemporary Art (26. 11. 2015)
2015   Výtvarné umění, starožitnosti a design (Aukce 39)
2015   Aukce 40 (Výtvarné umění, starožitnosti, design a české umělecké sklo)
2015   Výtvarné umění / Fotografie - aukční katalog (Prague Auctions)
2016   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, česká a světová grafika 18. - 21. století)
2016   Etcetera 2 (Božský princip, Pohled do krajiny)
2016   Večerní aukce poválečného & současného umění (30. 11. 2016)
2016   Day Sale 2016: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XV.) (20. 3. 2016)
2016   Večerní aukce poválečného & současného umění (9. 6. 2016)
2016   Day Sale 2016: Aukce mistrovských děl 19.-21. století (Day Sale Prague XVI.) (9. 10. 2016)
2016   Etcetera 1½
2017   Day Sale 2017: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XVII.) (26. 3. 2017)
2017   Večerní aukce poválečného & současného umění (7. 6. 2017)
2017   artkunst, aukce č. 20 (Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie)
2017   Etcetera III (Contemporary art & Art brute private collection)
2017   Večerní aukce moderny, poválečného & současného umění / Modern, Post-War & Contemporary Art Evening Sale (29. 11. 2017)
2017   Day Sale 2017: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Exkluzivní výběr obrazů)
2017   79. aukční den Galerie Kodl
2017   Moderní a poválečné umění / Modern and post-war art (Současné umění / Fotografie , Contemporary art / Photographs)
2017   Etcetera III (Contemporary art & Art brut private collection)
2018   Rekordní rok 2017 (Výběr ze 78. a 79. aukce Galerie Kodl)
2018   Mimořádná aukce ze zahraničních a domácích sbírek
2018   Day Sale: Aukce mistrovských děl 19. - 21. století (Exkluzivní výběr obrazů)
2018   Aukční síň Vltavín: 162. aukce (Výtvarné umění 19.-21. století)
2019   Aukce výtvarného umění 2019 (Mistrovská díla 15.-21. století: Exkluzivní výběr obrazů (24. 2. 2019))
2019   Zahradní aukce
2019   83. aukční den Galerie Kodl
2019   Aukce výtvarného umění 2019 (Mistrovská díla 17.-21. století, Exkluzivní výběr obrazů, Mimořádná nabídka světové malířské tvorby)
2019   Etcetera 8: Post-War & Contemporary Art
2019   Aukční katalog listopad 2019: Výběr výtvarného umění (European Arts Investments)
2019   Galerie Dolmen: 69. aukce
2020   Aukční katalog Adolf Loos Apartment and Gallery (4. 10. 2020)
2020   1. Art Consulting: Aukční katalog (Aukce 81)
2020   Galerie Dolmen: 70. aukce
2021   83. aukce
2021   Aukce 57: Výtvarné umění, starožitnosti, design a sklo
2022   87. aukční den Galerie Kodl
2022   EtceteraArt 15: Post-War & Contemporary Art
2022   EtceteraArt 14: Post-War & Contemporary Art
2022   1. Art Consulting: Aukce 89 (Topičův salon Praha)
2022   Aukční síň Vltavín: 193. aukce (Bibliofilská aukce)
biografie
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Adriena Šimotová: Bibliografie
diář
rok vydání, název (podnázev)
2005   ČSL JEP Česká onkologická společnost 2006
2007   ČSL JEP Česká onkologická společnost 2008
dokumentace výstavy
rok vydání, název (podnázev)
2004   Za sklem / Ze sbírky Jaroslava Krbůška
grafika
rok vydání, název (podnázev)
1979   Bez názvu
1979   Bez názvu
1979 - 1983   Bez názvu
informační leták / informace
rok vydání, název (podnázev)
2001   Prázdninové výtvarné dílny pro zvídavé kluky a holky (Adriena Šimotová)
informační leták / informace autorská
rok vydání, název (podnázev)
2001   Adriena Šimotová: Retrospektiva
2001   Adriena Šimotová: Retrospective
2011   Adriena Šimotová (Menší ohlédnutí: Perforace, frotáže 1975–91 - A Minor Glance Back: Perforations, Frottages 1975–91 / Vyjevování (2008–10) - Revelations (2008–10))
2011   Adriena Šimotová: Vyjevování (2008 - 2010) / Revelations (2008 - 2010)
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1990   Papiriál 90
1997   Umělecké poklady ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě (Díla pro národ)
2006   Jiří Švestka Gallery
2009   Po sametu (Současné české umění s přesahy do minulosti)
2011   Já, bezesporu / Undeniably me
2013   A Place for Imagination (Artist´s Books and Illustrations)
2013   Karl Prantl (Rodina a priatalia / Family and Friends)
2017   Galerie Kodl aukční den 79
2017   Album 76
2018   Salm Modern #1: Možnosti dialogu / Möglichkeiten des Dialogs / Dimensions of Dialogue (Sammlung Hoffmann, Staatliche Kunstsammlungen Dresden)
2018   Jarní aukce výtvarného umění / Spring auctions of art
2019   Karafiáty a samet: Umění a revoluce v Portugalsku a Československu 1968–1974–1989 / Carnations and Velvet: Art and Revolution in Portugal and Czechoslovakia 1968–1974–1989
2022   Půlnoc umění (Cesty sběratelství: Sbírka Karla Babíčka)
kalendář
rok vydání, název (podnázev)
2006   Jindrovi
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1993   Adriena Šimotová (Práce z poslední doby)
1995   Adriena Šimotová: O blízkom a vzdialenom
2008   Adriena Šimotová: Hosté (Tvorba z let 2000-2006)
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1991   České umění 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě
2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půlstoletí proměn moderní grafiky / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
2009   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, II. část (České umění 20. století)
2011   Beseda s Jiřím Kornatovským, Komentovaná prohlídka s Pavlem Brunclíkem, kurátorem výstavy
2014   Vybraná díla (Václav Boštík, Alén Diviš, Milan Grygar,...)
2015   Josef Bolf, Vladimír Boudník, Pavel Brázda, Václav Boštík, František Hudeček, Miloslav Chlupáč, Jiří Kolář, Jan Kotík, Alena Kučerová, Robert Piesen, Zdeněk Sýkora, Adriena Šimotová a další
2017   Adriena Šimotová, Václav Boštík
katalogový list autorský
rok vydání, název (podnázev)
1997   Adriena Šimotová: Co tělo vyzařuje
katalogový list kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1970   Graphics from Czechoslovakia
1992   20 let výtvarných výstav v Makru (1972-1992)
koláž
rok vydání, název (podnázev)
1975-76   Tělo
1981   Sedící ((Židle))
kresba
rok vydání, název (podnázev)
1979   Vymezení koutem
1984   Podpírání
1985   Návrat ztraceného syna
1991   Věc I.
1991   Střevíce
1993   Modlitba za opuštěnou vesnici I (Záda)
nedatováno   Bez názvu
neuveden   Dveře
objekt
rok vydání, název (podnázev)
1977   Osamělost
1984   Sarkofág
1986   Tvář
1987   Člověk - pyramida
1992   Magický stůl
obraz
rok vydání, název (podnázev)
1962   Zrcadlo
1968   Česno (Hlava - Úl)
1970   Postava u okna
parte
rok vydání, název (podnázev)
2014   Adriena Šimotová
2014   Přátelům a příznivcům tvorby Adriany Šimotové,...
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1997/10/15   Galerie Bayer & Bayer (Umělecká beseda)
petice
rok vydání, název (podnázev)
2008   Petice na podporu výstavby nové budovy Národní knihovny od arch. Jana Kaplického na Letenské pláni (Petice expertů z oblasti architektury a vizuálního umění)
plakát
rok vydání, název (podnázev)
1989   Adriena Šimotová, Václav Stratil: Dialog
1989   Objekty, sochy, instalace v Technickém muzeu
1989   Objekty, sochy, instalace v Technickém muzeu
1994   Minisalon (Exhibit of czech and slovak independent art of 1984)
1995   Setkání s uměním v Havlíčkově Brodě
1995   Jan Exnar, Erica Pedretti, JIří Seifert, Adriena Šimotová: Kresby, objekty
1997   Stanovy Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
plastika
rok vydání, název (podnázev)
1984   Bez názvu
pozvánka nevýstavní
rok vydání, název (podnázev)
1994   Adriena Šimotová (Tisková beseda k výstavě O blízkém a vzdáleném)
1996   Adriena Šimotová (Pozvánka na tiskovou konferenci k otevření výstavy Mémoire de famille - Paměť rodiny)
1997   Adriena Šimotová (Setkání s Adrienou Šimotovou u příležitosti vydání knihy Franz Kafka/Dopisy Mileně)
1998   Adriena Šimotová
1999   Erica Pedretti a její host Adriena Šimotová
2003   Nakladatelství a knihkupectví Aulos Vás zve na setkání s Adrienou Šimotovou u příležitosti vydání knihy...
2004   Pozvánka na tlačovú konferenciu (Adriena Šimotová - Tvár)
2004   Adriena Šimotová: Tvár (Pozvánka na diskusný cyklus: Kurátor a hosť na výstave)
2005   59. aukce výtvarného umění (Práce na papíře, česká a světová grafika 19. - 21. stol., restituce ze sbírek NG Praha - sbírka Jindřicha Waldese, knihy, bibliofilie, rukopisy, podpisy, dokumenty)
2005   Udělení čestné hodnosti Doctor Honoris Causa akademickej maliarce Adriene Šimotovej a teoretikom umenia Jane Ševčíkovej a Jiřímu Ševčíkovi
2006   Adriena Šimotová: Retrospektiva (1959 - 2005) (Pozvánka na tiskovou konferenci)
2007   Adriena Šimotová, Jan Kaplický: Doctor honoris causa
2016   Adriena Šimotová a její místo v kontextu výtvarného umění a kultury XX. století a současnosti
2016   Adriena Šimotová
příležitostný tisk
rok vydání, název (podnázev)
nedat.   Hollar GH (Die Union Tschechischer Kunst-Graphiker)
program
rok vydání, název (podnázev)
2006   Galerie hlavního města Prahy (Leden - únor 2006)
2007   Muzeum umění Olomouc (leden, únor, březen 2007)
2008   Galerie výtvarného umění v Ostravě: Program 2009 leden - únor - březen
2009   Galerie hlavního města Prahy (Květen - srpen 2009)
2014   Grey gold (České a slovenské umělkyně 65+)
2016   Adriena Šimotová a její místo v kontextu výtvarného umění a kultury XX. století a současnosti
průvodce
rok vydání, název (podnázev)
2019   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art
2020   Pojď blíž / Come Closer (Bienále Ve věci umění / Matter of Art)
ročenka
rok vydání, název (podnázev)
2022   Ročenka Art+ (Trh s uměním v roce 2021)
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
1974   České malířství XX. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
1981   České a slovenské umění 20. století
1986   Galerie Roudnice
1992   Galerie Ostrava: České malířství XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě (Část druhá)
1997   Západočeská galerie v Plzni
2008   Galerie umění Karlovy Vary / Gallery of Art Karlovy Vary (...ze sbírky / ...from the collection)
2009   909: Umění přelomu tisíciletí ze sbírek Národní galerie v Praze 1990-2009 / Art from the Turn of the Millennium in the National Gallery in Prague Collections 1990-2009
2010   Wspólczesna sztuka czeska (Druga kolekcja Janiny Ojrzyńskiej)
2013   Od informelu k figuře (Sbírka Galerie Dolmen)
2014   Sto děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě
2015   100 Works from the Gallery of Fine Art, Ostrava
2019   Echo: Výběr ze sbírky Fait Gallery / Selection from the Fait Gallery Collection
2021   60.–70. léta 20. století / The 1960s and 1970s (1)
2021   Sbírka GAVU Cheb (Umění 20. a 21. století)
seznam výstav/akcí/událostí
rok vydání, název (podnázev)
2007   Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem (Výstavní plán na rok 2008)
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1966   Aktuální tendence českého výtvarného umění
1966   Aktuální tendence českého umění I / Tendances actuelles de l´art tchèque
1968   (300 5 50) (Vystavené práce)
1991   Situace 1970 - 1989 (České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku)
1991   Šedá cihla 78/1991
1992   Situace 1970 - 1989 (České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku)
1995   Oblastní galerie v Liberci Umění frotáže 25. 5. - 9. 7. 1995 (Seznam výstavených děl)
1999   Umění pro nemocnici: Seznam vystavených děl
2000   90 let Domu umění města Brna (Seznam vystavených prací)
2000   Konec světa? (Seznam vystavených děl)
2003   Ohlédnutí, Výstava k 50. výročí právní samostatnosti Oblastní galerie v Liberci (Seznam vystavených děl, 2. část)
2003   Záznamy času (Ze sbírky Památníku národního písemnictví v Praze)
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
text
rok vydání, název (podnázev)
1978   Grafik av Adriena Šimotová
1983   Text Jaromíra Zeminy o výstavě Adrieny Šimotové - Otisky
1985   Hostinné ((Adriena Šimotová))
2014   Adriena Šimotová se narodila 6. 8. 1926, zemřela 19. 5. 2014
nedatováno   Malechov 1980
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
1988   Contemporary Art in Czechoslovakia
1990   Pocta umělců Jindřichovi Chalupeckému
1992   Arte Contemporanea Ceca e Slovacca: 1950 - 1992
1996   Výstava Richterova vila (Respekt)
2001   Adriena Šimotová - Kresby k textům
2001   Adriena Šimotová: Retrospektiva
2003   Práce na papíře
2006   Tisková zpráva k výstavě Vlasta a Šárka (Dívčí válka aneb Gender study)
2006   Dívčí válka aneb Gender study (Vlasta, Šárka)
2009   V spektru rozmanitosti: 11+1 (Boštík, Boudník, Grygar, Kmentová, Kolíbal, Kučerová, Malich, Nepraš, Sopko, Svobodová, Šimotová + Brabec ze sbírek Galerie hlavního města Prahy)
2009   Po sametu: Současné české umění s přesahy do minulosti
2011   Adriena Šimotová: Vyjevování / Revelations (2008–10)
2011   Adriena Šimotová: Menší ohlédnutí. Perforace, frotáže 1975–91 / A Minor Glance Back. Perforations, Frottages 1975–91
2013   Místo pro imaginaci
2014   Grey Gold (České a slovenské umělkyně 65+)
výstavní koncepce
rok vydání, název (podnázev)
nedat.   PF nielen ako pozdrav
zadání/propozice
rok vydání, název (podnázev)
2005   Psychoanalysis Now! aneb His Master's Freud (Výtvarný projekt k 150. výtočí narození Sigmunda Freuda)