Zdeněk Šimek

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1964   Zdeněk Šimek: Plastiky
1982   Zdeněk Šimek
1985   Zdeněk Šimek: Z ateliéru
2006   Zdeněk Šimek 1927-1970 (Sochařské dílo)
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1951   Výtvarná úroda 1951 (Výstava Svazu československých výtvarných umělců)
1953   II. přehlídka československého výtvarného umění 1951-1953
1958   Umění mladých výtvarníků Československa 1958
1963   Rychnov 1963
1964   Trasa
1964   Socha 1964
1965   Sochařská bilance 1955-65
1965   Tendence (Kolektiv jihočeských autorů a hosté z Prahy)
1966   Jarní výstava 1966
1966   Výtvarné antiteze
1966   I. mezinárodní sochařské symposium ´66
1967   I. pražský salon
1967   Socha a kresba
1968   Socha piešťanských parkov '68 (Moderná česká plastika)
1968   České sochařství 19. a 20. století
1968   Tschechoslowakische Tage
1969   Trasa
1970   Sodobna českoslovaška umetnost
1970   Tschechische Skulptur des 20. Jahrhunderts (Von Myslbek bis zur Gegenwart)
1986   Česká současná grafika a plastika ze sbírek OGVU Náchod
1990   České umění 1908-1968 (Osobnosti a hodnoty)
1990   Sympozium ´89 (5. Mezinárodní sochařské sympozium v Hořicích ´89)
1991   Trasa (Severočeská galerie Litoměřice, 20.6.-1.9.1991, Východočeská galerie Pardubice, 12.9.-10.11.1991, Oblastní galerie Vysočiny Jihlava, 21.11.-19.1.1992, Dům umění Opava, 4.2.-29.3.1922, Středočeská galerie Praha, 15.4.-14.6.1992)
1999   Umění zrychleného času (Česká výtvarná scéna 1958-1968)
2001   Barevná socha
2002   Trasa
2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (2. díl)
2010   Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010 (Part Two)
2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011
2015   Schránka pro ducha (Výstava k 50. výročí otevření Galerie moderního umění)
2018   Jaro (Československá scéna 1966-1968)
2018   Anatomie skoku do prázdna / The Anatomy of a Leap into the Void (Rok 1968 a výtvarné umění v Československu / The Year 1968 and Art in Czechoslovakia)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2004   Přišel jsem pozdravit sochy, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1968   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2006   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2006 (XVI. Šan - Šta), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1964   Socha 1964, Výtvarná práce, 12, 14-15, 1964/09/09, 1-
1966   Sochařské léto, Výtvarná práce, 14, 21, 1966/10/20, 8-9
1967   Sto kilometrů od Prahy, Výtvarné umění, 17, 1, 1967/02/10, 48-52
1967   Socha a kresba, Výtvarná práce, 15, 13, 1967/06/29, 4-
1969   O sochách Zdeňka Šimka, Výtvarné umění, 19, 1, 1969/04/30, 34-39
1969   Generace jako slohový fenomén, Výtvarné umění, 18, 8, 1969/01/31, 372-381
1970   Výtvarné realizace v naší architektuře, Výtvarné umění, 19, 9-10, 1970/05/20, 422-453
1970   Die tschechische bildhauerei des XX. jahrhunderts (Von Myslbek bis zur Gegenwart), Tschechische Skulptur des 20. Jahrhunderts, , , 1970, -
1970   Za Zdeňkem Šimkem, Výtvarná práce, 18, 24, 1970/11/24, 2-
1990   České umění 1908-1968: Osobnosti a hodnoty (Seznam exponátů), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3, 25, 1990/12/10, 3-3
2007   Výtvarná sympozia 60. let, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 20, 4, 2007/02/22, 2-
2010   Nová citlivost, České moderní a současné umění 1890 - 2010, , , 2010, 88-107
2010   New Sensitivity, Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010, , , 2010, 88-107
2015   Schránka pro ducha, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 28, 16-17, 2015/08/27, 5-
www
rok vydání, název (podnázev)
  Zdeněk Šimek (artlist.cz)
  Trasa (artlist.cz)
  Zdeněk Šimek (cs.wikipedia.org)
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1982   Sochař Zdeněk Šimek (1927 - 1970)
2006   Zdeněk Šimek 1927 - 1970: Sochařské dílo / Sculptures
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1991   In memoriam
2001   Barevná socha
2002   Trasa
2015   České umění ze sbírky Galerie výtvarného umění v Náchodě (II. část - plastika)
2018   Anatomie skoku do prázdna / The Anatomy of a Leap into the Void (Rok 1968 a výtvarné umění v Československu / The Year 1968 and Art in Czechoslovakia)
archivní fond
rok vydání, název (podnázev)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
2004   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1978   Zdeněk Šimek: Sochy
2019   Zdeněk Šimek
mapa/plán
rok vydání, název (podnázev)
2017   Umělecká díla na sídlišti Ďáblice
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
nedat.   Sbírka českého sochařství
nedat.   Collection de sculpture tchéque
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1968   (300 5 50) (Vystavené práce)
1991   Seznam exponátů pro výstavu In memoriam