Margita Titlová Ylovsky

rok od - do, instituce, obec, (poznámka)
0 - 0   Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), (vedoucí ateliéru grafiky na FaVU)
0 - 1993   Mexiko, _, (stipendijní pobyt)
0 - 0   Art Link, s.r.o., Praha, (New York, stipendijní pobyt)
0 - 0   Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, Praha, (publikuje)
1989 - 1990   Toulous, _, (stipendijní pobyt)
1994 - 1995   San Francisco, San Francisco (California), (stipendijní pobyt)