Margita Titlová Ylovsky

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1987   Margita Titlová Ylovsky
1987   Margita Titlová
1992   Margita Titlová Ylovsky: Rokoko nyní
1993   Margita Titlová Ylovsky: Lásky panenek
1997   Margita Titlová Ylovsky
2006   Margita Titlová Ylovsky: Viděno kresbou
2012   Margita Titlová Ylovsky: Senzuality v čase / Sensualities in Time
2016   Margita Titlová Ylovsky: Zasaď se do pole
2023   Margita Titlová Ylovsky: Identita – 80. léta
2023   Margita Titlová Ylovsky: Image – 90. léta
2023   Margita Titlová Ylovsky: Ikony – Po roce 2000
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1984   Možnosti dotyku
1985   Margita Titlová, Vladimír Merta, Václav Stratil
1988   Přírůstky 1985 - 1987
1988   Výstava patnácti (Generace osmdesátých let)
1988   Barevná plastika
1988   Výstava pätnástich (Mladí českí a moravskí výtvarníci)
1988   The Ninth Annual Boston Drawing Show
1989   Mladí Janu Bauchovi
1989   Malba a plastika mladých
1989   Dialog Praha Los Angeles / Dialogue Prague Los Angeles
1989   Fotodrift (Malba, grafika, objekt)
1990   Česká alternativa (Produced by Linhart´s Foundation)
1990   Současná česká kresba
1990   Staroměstské dvorky
1990   Dialogue Prague - Los Angeles
1991   Šedá cihla 78/1991
1991   Umění akce
1991   Aktuell 91: Junge Kunst aus Prag (Sechs Prager Künstler - Installationen)
1991   Kouzelná skříňka / Magic Box
1992   Mezi Ezopem a Mauglím
1992   Minisalon
1992   Přírůstky českého umění 20.století z let 1989-1992 (Obrazy, plastiky, objekty, architektura)
1992   České výtvarné umění 1960-1990 / Czech Visual Art 1960-1990 (Středočeská galerie v Praze, Muzeum moderního umění / The Mid-Bohemian Gallery, Museum of Modern Art)
1992   Kolumbovo vejce
1992   Behémót
1992   Tak... So... Dus...
1993   Archetypy / Archetypes
1995   České výtvarné umění XX. století (Ze sbírek Českého muzea výtvarných umění)
1996   V prostoru 20. století (České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy)
1996   Umění zastaveného času / Art when time stood still (Akce, koncepty, události)
1996   Actual Textile Art: Tapiserie / Tapestries (Výstava ručně tkaných, vázaných tapiserií a koberců realizovaných v Moravské gobelínové manufaktuře Valašské Meziříčí)
1996   Opakované příběhy / Repeated Stories / Wiederholte Geschichten (Tradice v novém)
1996   Fineart ´96
1996   Současné české umění ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze
1997   Česká koláž
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
1997   Barbara Benish, Margita Titlová Ylovsky : =1-12-3-8-9-13-9-1
1997   Umělecké dílo ve veřejném prostoru / Artwork in Public Space
1997   Introspekce
1997   In-Tensione II (Dialog s prostředím - Dialogue with Our Surroundings)
1997   Czech Collage
1998   Nové tapiserie z Moravské gobelínové manufaktury
1999   …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998)
1999   Dílna 99 (Mikulovské výtvarné sympozium, šestý ročník)
1999   Světla - stíny - odlesky
1999   Signum design (Český design 1980-1999)
1999   Trans Globe
1999   Eros (Moderní český šperk / Moder Czech Jewelry)
1999   Body and the East (From the 1960s to the Present)
2000   Současná minulost (Česká postmoderní moderna 1960–2000)
2000   100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century (1900… 2000)
2000   Dva konce století / The End of Two Centuries (1900 - 2000)
2000   Portrét roku 2000 / The Portret of the Year
2001   300 Years of Czech Decorative Art
2002   Prostor pro tapiserii / Space for Tapestry
2002   Johannes von Nepomuk (Der Heilige Mitteleuropas / Světec střední Evropy / The Saint of Middle Europe)
2002   Možnosti proměny II
2003   Svět jako struktura, struktura jako obraz / World as Structure, Structure as Image
2003   Giovanni Nepomuceno il Santo della Mitteleuropa
2003   Doteky / Contacts (Mezinárodní sympozium v přírodě: 4. pracovní setkání pedagogů a studentů vysokých uměleckých škol na Sýpce Klenová / International Open-air Symposium: 4th workshop of teachers and students from arts schools at Klenová Granary)
2004   Dílna 04 (Mikulovské výtvarné symposium XI)
2004   Kresba, kresba... (Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR)
2004   Dialogue: Los Angeles / Prague 2004 (Certain Traces / Jisté stopy)
2005   Exprese / Expressiveness
2006   ± 50 (Generace osmdesátých let / The Generation of the 1980s)
2008   15 let FaVU VUT v Brně
2010   1984-1995: Česká malba generace 80. let / Czech Painting of the 1980s Generation
2011   Czech Art (20 rokov po... / 20 years after...)
2012   Civilizované iluze: Fotografická sbírka Muzea umění Olomouc / Civilised Illusion: Photography Collection of the Olomouc Museum of Art
2013   Plošná věc / Flat Thing (20. mikulovské výtvarné symposium "dílna" 2013 / 20th Mikulov art symposium "dílna" 2013)
2014   50 (Galerie Klatovy / Klenová)
2014   Stavy mysli: Za obrazem / States of Mind: Beyond the Image (Stálá expozice GASK - Galerie Středočeského kraje / Permament Exhibition of GASK - Gallery of the Central Bohemian Region)
2017   ČS koncept 70. let / CS Conceptual Art of the 70s
2018   Difficult Ceremony
2018   Stavy mysli / Za obrazem / States of Mind / Beyond the Image (Obměny a intervence / Interventions and Innovations)
2018   Energie prvotní čáry (Gesto, rytmus, pohyb v současném českém umění)
2019   Galerijní zisky (30 let sbírkotvorné činnosti Východočeské galerie v Pardubicích 1989-2019)
2019   Na konci duhy, dva kroky vlevo
2019   Kosmos / Cosmos
2020   Pod povrchem (Sedmdesátá a osmdesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová)
2020   Posledních padesát let
2020   Suck the Sack
2021   ČS koncept 70. let
2021   Ještě jednou, prosím
2022   Janez
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1999   Akční umění, Nakladatelství Votobia, Olomouc (Olomouc)
2000   101 umělců v České republice / 101 Artists in the Czech Republic, Nakladatelství Argo, Praha
2018   S (ne)lidskou tváří?!: 1938-1989, Národní galerie v Praze, Praha
2019   220 míst AVU, Akademie výtvarných umění, Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1985   Šedá cihla 78/1985, Jazzová sekce, Praha
1985   Opatov 85, Kulturní středisko Opatov, Praha
1987   Sborník památce Václava Navrátila, ,
2000   Splátka na dluh (Dokumentace českých výtvarníků narozených v padesátých letech / Czech artists born in the 1950s and 1960: a record), Torst, Praha
2011   České umění 1980-2010 (Texty a dokumenty), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
2012   Svědectví: Ženským hlasem / Testimonies: In a Female Voice, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2020   Whatever (Výběr z textů 1966-1989), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2007   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2007 (XVIII. Tik – U), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1985   Opatovská konfrontace, Někdo něco 2, , , 1985, 23-24
1985   Opatov 85, Někdo něco 2, , , 1985, 25-28
1987   Margita Titlová, Sborník památce Václava Navrátila, , , 1987, 95-97
1988   Výstava přírůstků GHMP, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 7, 1988/06/21, 8-
1989   Margita Titlová-Ylovski, Malba a plastika mladých, , , 1989, 0-0
1989   Mezi meditací a expresí, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 2, 1989/01/24, 2-
1990   O výstavách Kreslení, Česká alternativa a o úkolech výtvarné kritiky, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3, 13, 1990/06/25, 1-2
1990   Poznámky na okraj výstavy v Lidovém domě ve Vysočanech 1. 7. - 10. 7. 1987, Výtvarná kultura, 14, 3, 1990, 41-45
1991   Šedá cihla (Šedá cihla 78/1991), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 17, 1991/08/22, 8-8
1992   Výstava 30 výtvarníků v Lidovém domě, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5, 23, 1992/11/12, 2-2
1992   Kaleidoskop (Retrospektiva tvorby Margity Titlové - Ylovski), Výtvarné umění, , 4, 1992, 44-51
1992   České výtvarné umění 1960 - 1990, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5, 21, 1992/10/15, 4-
1992   Kolumbovo vejce, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5, 11, 1992/05/28, 4-4
1992   Ženský svět, Lidové noviny, 5, 88, 1992, 6-
1993   Archetypy, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6, 21, 1993/10/14, 1-
1993   Archetypy v Mánesu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6, 21, 1993/10/14, 2-
1994   Z dopisů a textů, Výtvarné umění, , 4, 1994, 68-69
1994   Vladimír Merta, Václav Stratil, Margita Titlová (Kulturní středisko Opatov, 8.8.-7.9.1985), Někdo něco 2, , , 1985, 29-35
1996   Obraz jako objekt, Opakované příběhy / Repeated Stories / Wiederholte Geschichten, , , 1996, 57-60
1996   Chymická zahrada (Margita Titlová), Vesmír, 75, 4, 1996/04, 238-
1997   Všechno je koláž, Česká koláž, , , 1997, 19-27
1997   Profily autorů (Margita Titlová-Ylovsky), Česká koláž, , , 1997, 161-162
1997   3x Introspekce, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 10, 24, 1997/11/20, 1-1
1998   Alchymie v umění, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 11, 6, 1998/03/19, 2-
1999   Introspekce - Moravská galerie, Pražákův palác, 25. 9. - 9. 11. 1997, Bulletin Moravské galerie v Brně, , 55, 1999, 186-186
2000   Margita Ttitlová-Ylovski (1957), 101 umělců v České republice / 101 Artists in the Czech Republic, , , 2000, 134-134
2000   Výstava Trans Globe je docela zábavná podívaná (Expozice v pražské výstavní síni Mánes hledá odpověď na otázku: Přinesou nová média i nová poselství?), Lidové noviny, , , 2000/01/14, 13-
2000   Výkřik / Scream (1978 - 1986), 100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century, , , 2000, 192-211
2008   Umění na letišti, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 21, 25-26, 2008/12/18, 6-
2011   Světlo, stín a tma, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 7, 2011/04/07, 7-
2011   Teplo jako médium, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 11, 2011/06/02, 3-
2012   Okno do celku, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 10, 2012/05/17, 5-
2013   Jsem hledač (Rozhovor s Margitou Titlovou-Ylovsky), Art + Antiques, , 10, 2013/10/08, 28-35
2013   Autorské knihy Margity Titlové, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 26, 23-24, 2013/12/05, 7-7
2019   Výstava Margity Titlové Ylovsky ve vyhořelém Veletržním paláci, 220 míst AVU, , , 2019, 232-
2020   Margita Titlová Ylovsky ve vyhořelém Veletržním paláci, Výstava jako médium: České umění 1957-1999, , , 2020, 680-689
2022   Margita Titlová Ylovsky, Flash Art, 15, 64, 2022/06/30, 54-54
2023   Na co andělé zapomněli, Art Antiques, , 4, 2023/04/12, 34-45
www
rok vydání, název (podnázev)
  Margita Titlová-Ylovsky (artlist.cz)
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1987   Margita Titlová Ylovsky
1992   Margita Titlová - Ylovsky: Malba
1992   Margita Titlová Ylovsky: Image Rokoko nyní
1993   Margita Titlová Ylovsky: Lásky panenek
1995   Margita Titlová-Ylovsky: Chymická zahrada
1996   Margita Titlová Ylovsky: Kresba
2004   Margita Titlová Ylovsky: Zahrada vidění
2005   Margita Titlová Ylovsky
2007   Margita Titlová Ylovsky: Na hranici stínu
2008   Margita Titlová Ylovsky: Projekt Irbis
2010   Margita Titlová Ylovsky: Ikony
2010   Margita Titlová-Ilovsky: Ikony
2017   Margita Titlová Ylovsky: O čem víme
2021   Margita Titlová Ylovsky: Touha
2023   Margita Titlová: Purpurová vertikála / Vertical Purple
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1982   Setkání
1983   Výtvarné sympozium Chmelnice - Mutějovice 83
1985   Vladimír Merta, Margita Titlová, Václav Stratil
1987   Margita Titlová, Joanna Kirk, Davit Pratt, Angus Blackburn
1988   Lubenec 88
1988   Předpremiéra výstavy Mezi meditací a expresí
1988   Výstava patnácti
1989   Dialog Praha Los Angeles / Dialogue Prague Los Angeles (Sympozium konané u příležitosti výstavy Dialog Praha/Los Angeles)
1990   Dialogue Prague - Los Angeles
1990   Dialogue Prague Los Angeles (Monoprints)
1991   Šedá cihla 78/1991
1992   Behémót 1992
1992   Kolumbovo vejce
1994   Konec sezóny 93 / The End of the Season 93
1996   Tapiserie, obraz, prostor
1996   Opakované příběhy - Tradice v novém
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
1997   Tapiserie, obraz, prostor
1997   Margita Titlová Ylovsky, Barbara Benish: =1-12-3-8-9-13-9-1
1998   Nové tapiserie z Moravské gobelínové manufaktury
2000   Krakov: Genius Loci / Obrazy velkých formátů sympozium 1999
2002   Obrazy ze soukromé sbírky (Pictures from the private collection)
2003   Svět jako struktura, struktura jako obraz / World as Structure Structure as Image
2003   Giovanni Nepomuceno il Santo della Mitteleuropa (35 artisti Europei a Villa Ghellini)
2004   Jan Nepomucký světec střední Evropy / Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas
2004   Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas
2004   Jan Nepomucký světec střední Evropy / John of Nepomuk the Saint of middle Europe / Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas
2004   Jan Nepomucký světec střední Evropy / Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas
2004   Jisté stopy / Certain Traces (Dialogue: Los Angeles / Prague)
2005   Exprese / Expressiveness
2005   Jan Nepomucký světec střední Evropy / Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas
2006   ± 50 (Generace osmdesátých let ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová)
2006   Fakulta výtvarných umění v Brně (Veřejná prezentace klauzurních prací)
2006   8. aukční salon výtvarníků / 8th auction salon of fine Artists (336 dárců pro Konto Bariéry / 336 donors for the Barriers Account)
2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry)
2010   Art Safari 19
2010   Czech Art (20 rokov po... / 20 Years after...)
2016   25. Letní keramická plastika / Summer exhibition of ceramic sculpture
2017   24. Letní keramická plastika
2018   Jindřich Vlček (1885-1968), malíř ruských legií, Energie prvotní čáry
2018   Difficult Ceremony
2019   Jiné hlasy, Jiné pokoje
2019   Kosmos
2020   Suck the Sack
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
2000   5. aukční salon výtvarníků (331 dárců pro konto Bariéry)
2006   8. aukční salon výtvarníků (336 dárců pro Konto Bariéry)
2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry)
2014   Bendefiční aukce společnosti časopisu Ateliér
2015   Etcetera 1
2016   Etcetera: Soukromá sbírka umění
2016   Etcetera 2 (Božský princip, Pohled do krajiny)
2016   Etcetera 1½
2017   Etcetera 2½
2017   artkunst, aukce č. 20 (Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie)
2017   Etcetera III (Contemporary art & Art brute private collection)
2018   Etcetera 7: Post-War & Contemporary Art
2019   Etcetera 8: Post-War & Contemporary Art
2020   Etcetera 10: Post-War & Contemporary Art & Soukromá sbírka současného umění
2021   EtceteraArt 13: Post-War & Contemporary Art
2021   Etcetera 12: Post-War & Contemporary Art
2022   EtceteraArt 15: Post-War & Contemporary Art
2023   EtceteraArt 16: Post-War & Contemporary Art
informační leták / informace autorská
rok vydání, název (podnázev)
2023   Margita Titlová: Purpurová vertikála / Vertical Purple
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2005   Exprese / Expressiveness
2021   No Art Today? (Nová díla ze sbírek Galerie hlavního města Prahy / New Acquisitions from the Collections of Prague City Gallery)
2022   Půlnoc umění (Cesty sběratelství: Sbírka Karla Babíčka)
2022   Valoch & Valoch (Archeologie a konceptuální umění / Archaeology and Conceptual Art)
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2002   Možnosti proměny II. (České výtvarné umění 1980-2000 ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze)
mapa/plán
rok vydání, název (podnázev)
1983   Chmelnice Mutějovice
nabídkový list
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Margita Titlová
plakát
rok vydání, název (podnázev)
1988   Výstava patnácti
příležitostný tisk
rok vydání, název (podnázev)
2021   ČS koncept 70. let
program
rok vydání, název (podnázev)
2006   Galerie Klatovy / Klenová: Program 2006 duben - červen
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
2020   20. století, 80.–90. léta / The 1980s and 1990s (1)
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1989   Mladí Janu Bauchovi (Informace pro tiskovou konferenci, seznam vystavených prací)
1991   Šedá cihla 78/1991
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
soubor pohlednic
rok vydání, název (podnázev)
1989   Malba a plastika mladých
text
rok vydání, název (podnázev)
1983   Výtvarné sympozium Chmelnice - Mutějovice 1983
nedatováno   Setkání - tenisové dvorce - Sparta 1982
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
2008   Margita Titlová Ylovsky: Projekt Irbis
2023   Margita Titlová: Vertical Purple