Aleš Lamr

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1970   Aleš Lamr: Obrazy kresby
1973   Aleš Lamr: Kresby 1967 - 1972
1975   Aleš Lamr: Obrazy a keramika
1976   Aleš Lamr: Obrazy, kresby, sochy
1976   Aleš Lamr: Kresby
1977   Aleš Lamr: Malé formáty
1977   Aleš Lamr: Kresby
1978   Aleš Lamr
1979   Aleš Lamr: Kresby
1981   Aleš Lamr: Obrazy / kresby / objekty
1982   Aleš Lamr: Výběr z malířského díla ((Obrazy - kresby))
1982   Aleš Lamr: Kresby
1983   Aleš Lamr: Kresby
1984   Aleš Lamr: Obrazy / kresby / objekty (1973 - 1983)
1985   Aleš Lamr
1987   Aleš Lamr: Černé kresby (1984 - 1986)
1987   Aleš Lamr: Obrazy, kresby, objekty
1987   Aleš Lamr: Obrazy, kresby, objekty
1988   Aleš Lamr: Kresby
1989   Aleš Lamr
1989   Aleš Lamr: Grafiky, hmotičky
1990   Aleš Lamr: Současná tvorba
1990   Aleš Lamr: Výběr z díla
1991   Aleš Lamr: Retrospektiva
1991   Aleš Lamr
1992   Aleš Lamr
1992   Aleš Lamr
1993   Aleš Lamr: Grafika - objekty
1993   Aleš Lamr: Tvorba z let 1963-1993
1996   Aleš Lamr
1997   Aleš Lamr
1998   Aleš Lamr: Kresby 1967 - 1997
1998   Aleš Lamr: Obrazy, kresby, grafika, objekty
1998   Aleš Lamr: Grafika 1966 - 1998
1999   Aleš Lamr: Nové kresby
1999   Aleš Lamr: Farben - Felder - Figurationen
1999   Aleš Lamr: Obrazy - objekty - grafika
2000   Aleš Lamr: Barevné litografie
2001   Aleš Lamr
2001   Aleš Lamr
2003   Aleš Lamr: Duch vane kam chce
2005   Aleš Lamr: Chyť se nebe
2005   Aleš Lamr: Česká kresba 17
2006   Aleš Lamr: Hra doopravdy (Kresby / sochy / objekty 1964 - 2006)
2008   Aleš Lamr: Vsobě (Práce z let 1962-2008)
2009   Aleš Lamr: Obrazy a objekty / Paintings and Objects
2009   Aleš Lamr: Pocta umělci
2011   Aleš Lamr: Obrazy
2011   Aleš Lamr: Lov začíná očima
2013   Aleš Lamr: Nebeská setba
2015   Aleš Lamr: Maranatha
2016   Aleš Lamr: Nové ženy
2017   Aleš Lamr: Stručná retrospektiva
2017   Aleš Lamr: Modřinka sahulová
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1969   2. pražský salón
1969   Obraz 69 (Celostátní výstava současné malířské tvorby)
1969   Výstava mladých ´69
1970   IX Premi internacional dibuix Joan Miro
1970   Výstava mladých 70
1973   Aleš Lamr, Jan Steklík
1975   Lamr, Steklík: Obrazy, sochy, kresby, objekty, fotografie
1978   VIII. bienále užité grafiky Brno 1978 / VIII. biennale des arts graphiques Brno 1978 (Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu / Exposition internationale du graphisme publicitaire et de l´ affiche)
1979   Umění (České umění 1945/1975)
1979   10 x 5 kreseb
1979   Česká portrétní malba XX. století
1980   Souborný katalog výstav 75/79 (Divadlo v Nerudovce)
1980   Deset malířů
1981   Lamr, Sopko, Načeradský
1981   Načeradský, Němec, Sopko, Lamr
1982   Dvorky 81 (Sochy a objekty na malostranských dvorcích)
1982   Kresba / socha / grafika (Hvězda 1982 / Hájenka)
1982   Lamr Načeradský Němec Sopko
1982   X. bienále užité grafiky Brno 1982 (Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu)
1983   Prostor, architektura, výtvarné umění
1983   Obrazy a sochy
1983   Nové kresby ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary (1973-1983)
1983   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci
1983   Z nových zisků galerie 1973/1983
1984   Současná krajina
1984   Figurální téma v současné kresbě a grafice
1984   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1985   Lamr & Steklík: Potštějn 1974 - 1980
1986   XII. bienále užité grafiky Brno 1986 (Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu)
1987   České umění 20. století, Obrazy, plastiky, kresby, grafika (Přírůstky Alšovy jihočeské galérie za léta 1980 - 1985)
1988   České zátiší 20. století
1988   Salón pražských výtvarných umělců ´88
1988   Humor ´88 (Kresby, obrazy, plastiky, objekty)
1988   Barevná plastika
1989   Tendence v českém sochařství 1979 - 1989
1989   Svornost 89'
1989   Současná česká grafika
1989   Sovinec 1986/88
1990   Kontrasty
1990   Současná česká kniha
1990   Vzhůru, srdce!
1990   Staroměstské dvorky
1990   90 autorů v roce ´90 (Nové cesty kresby a grafiky)
1990   Úsměv, vtip a škleb
1990   Contemporary Czechoslovak Posters
1990   XIV. bienále užité grafiky Brno 1990 / XIV Biennale of Graphic Design Brno 1990 (Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu / International Exhibition of Advertising Art and Poster)
1991   Hořící keř
1991   Šedá cihla 78/1991
1991   Malý formát 91
1991   České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1991   Keramika 91
1991   Tschechische Kunst der Gegenwart (Druckgrafik, Malerei, Objektkunst, Skulptur, Studioglas)
1991   Grafika členů SČUG Hollar
1991   Kresba III
1991   Znak a svědectvi (Křesťanské výtvarné umění 1970-1990 v Čechách a na Moravě)
1991   Ze současné kresby
1992   Minisalon
1992   SČUG Hollar 1917 1992 (Současná grafika / Contemporary Graphic Art / Zeitgenössische Graphik)
1992   Přírůstky českého umění 20.století z let 1989-1992 (Obrazy, plastiky, objekty, architektura)
1992   České výtvarné umění 1960-1990 / Czech Visual Art 1960-1990 (Středočeská galerie v Praze, Muzeum moderního umění / The Mid-Bohemian Gallery, Museum of Modern Art)
1992   Souvztažnosti (Skleněná plastika a vitráže 1992)
1992   Členská výstava k 75. výročí založení 1917 - 1992
1992   Socha hlína (keramické plastiky)
1992   Zeichen und Zeugnis (15 Künstler aus der Tschechoslowakei)
1992   Luz y espíritu / Light and spirit
1992   Josef Hampl, Svatopluk Klimeš, Aleš Lamr
1992   Výstava grafiky členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar
1992   Drogerie Zlevněné zboží (1986-1989)
1993   1. aukční salon výtvarníků (169 dárců pro konto Bariéry)
1993   5 x 10 (Aleš Lamr, Lubomír Přibyl, Jaroslava Severová, Miloš Ševčík, Lenka Vilhelmová)
1993   Příběhy bez konce (Princip série v českém výtvarném umění)
1993   Exposition de l'Association de la gravure tcheque Hollar
1993   Mona Lisa (Mail-artový projekt: Ray Carter-Mandad K.Š, Canada, Ed Varney, Canada se spoluúčstí K.Š., ČR)
1993   Inter - Kontakt - Grafik - Praha ´93
1993   Europe Without Walls (Art, Posters and Revolution 1989-93)
1994   Záznam nejrozmanitějších faktorů… (České malířství 2. ploviny 20. století ze sbírek státních galerií)
1994   Katalánsko-slovensko-česká výstava kreseb a grafik
1994   W kręgu Galerii H
1994   Socha a hlína podruhé
1995   Dřevosochařské symposiom Stromovka (Sculpture symposiom Stromovka 1993, 1994, 1995)
1995   2. aukční salon výtvarníků (195 dárců pro konto Bariéry)
1995   Starozákonní motivy v českém umění dvacátého století
1995   Kresba nebo obraz?
1995   Kresba ´95
1995   Poselství znaku / The Message of the Sign (Mezi písmem a obrazem / Between Letter and Image)
1995   Řeč znaku (Jaroslav Šváb, František Gross, Zdeněk Sklenář, Pavel Sukdolák, Jaroslav Hořánek, Karel Vysušil, Jaroslav Sůra, Miloš Ševčík, Aleš Lamr)
1995   Kresba 95
1995   Abstraktní malířství (Obrazy a kresby 14 autorů)
1995   Vltavotýnské výtvarné dvorky (22 českých grafiků)
1995   Tschechische grafik der Künstlervereinigung Hollar
1995   Savremena češka grafika
1995   Česká grafika (SČUG Hollar)
1996   Novozákonní motivy v českém umění 20. století
1996   Umění zastaveného času / Art when time stood still (Česká výtvarná scéna 1969-1985)
1996   I. Nový zlínský salon 1996 / First New Zlín Salon 1996
1996   Slávnosť (25 kunstenaars uit de Tsjechische en de Slowaakse Republiek)
1996   Přírůstky 1991 - 1995
1996   Bienále české grafiky Ostrava 1996
1996   Message of the Sign - Between Letter and Image
1996   Exchange of Czech, Lithuania & Japan Contemporary Print Exhibition (1996-1997)
1996   Bienále kresby Plzeň 1996
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
1997   Umělecká beseda ´97 (Výstava výtvarného odboru Umělecké Besedy)
1997   Z nesbírky Marcely Pánkové
1997   Tschechische grafik (6 x Hollar)
1997   Český plakát 60. let ze sbírek Moravské galerie Brno
1997   Státní galerie ve Zlíně 1990 - 1997 / National Gallery in Zlín 1990 - 1997 (Aktivity instituce v nových oborových a společenských souvislostech / Activities of the Gallery in new branch and social relationships)
1998   Čeští výtvarníci k 650. výročí Univerzity Karlovy (Katalog výstavy děl českých výtvarných umělců darovaných Univerzitě Karlově k 650. výročí jejího založení)
1998   Šest současných umělců z Prahy / Six contemporary Artists from Prague
1998   Zeitgenössische Kunst aus Ost- und Südosteuropa
1998   Labyrint - 2. mezinárodní trienále grafiky Praha '98 / Labyrinth - 2nd International Triennial of Graphic Art Prague (Vize a interpretace mýtu v současné světové grafice / Vision and Interpretation of the Eternal Myth in Contemporary Printmaking)
1998   Labyrint / Labyrinth Visions and Interpretations of the Eternal Myth in Contemporary Printmaking (Czech Collection of the 2nd International Triennial of Graphic Art, Prague '98)
1998   Annegret Heinl: Kresby a objekty, Jan Steklík: Kresby, koláž a objekty, Aleš Lamr: Obrazy, kresby, grafika a objekty
1999   Přírůstky sbírek státních galerií České republiky z let 1990 - 1997
1999   Intersalon AJV 99 (3. ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění dneška)
1999   Umění zrychleného času (Česká výtvarná scéna 1958-1968)
1999   Triennale 100 miast (Międzynarodowa wystava grafiki)
2000   art & interior
2000   Via dolorosa / Cesta utrpení
2000   Současná minulost (Česká postmoderní moderna 1960–2000)
2000   Dva konce století / The End of Two Centuries (1900 - 2000)
2000   Ozvěny kubismu / Echoes of cubism (Návraty a inspirace kubismu v českém umění 1920 - 2000 / Returns and Inspirations of Cubism in Czech Art 1920 - 2000)
2000   alfa 2000 omega
2000   Od nádoby k soše (Současná česká keramika)
2000   Deset století (Tisíc let českého umění ve sbírce Západočeské galerie a Západočeského muzea v Plzni)
2001   Možnosti proměny I (České umění 1970-2000 ze sbírek Českého muzea umění v Praze)
2001   Barevná socha
2002   X (10 let Galerie Caesar v Olomoucké radnici)
2002   8. festival komorní grafiky
2002   Typický obraz (Česká malba na počátku 21. století)
2002   Johannes von Nepomuk (Der Heilige Mitteleuropas / Světec střední Evropy / The Saint of Middle Europe)
2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půl století proměn moderní grafické tvorby / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
2002   Český komiks (?) a výtvarné umění
2002   Aukce umělecké grafiky z darů šlenů SČUG Hollar ve prospěech zdravotně postižených povodněmi
2003   Práce na papíře / Works on Paper (Výběr kreseb, grafik a koláží českých umělců ze sbírky Jana a Medy Mládkových / A Selection of Drawings, Graphic Works and Collages by Czech Artist from the Jan and Meda Mladek Art Collection)
2003   Asociace a paralely
2003   9. festival komorní grafiky
2003   Nadace Hollar k 50. výročí 2. lékařské fakulty UK v Praze
2003   Tschechische grafik (II. Festival tschechischer Kunst und Kultur)
2003   Art Prague (Veletrh současného umění / Contemporary Art Fair)
2003   Giovanni Nepomuceno il Santo della Mitteleuropa
2003   Umělecká beseda 1863-2003
2004   Český filmový plakát 20. století
2004   Hollar k 10. výročí založení Nadace Preciosa
2004   X. festival komorní grafiky
2004   Kresba, kresba... (Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR)
2005   Kresba a grafika 60. let (Pohledy do sbírek AJG)
2005   XI. festival komorní grafiky
2005   Pocta Umělecké besedy Václavu Rabasovi (Výstava ke 120. výročí narození Václava Rabase)
2005   Pražské ateliéry
2005   Les arts graphiques tcheques
2005   Art Prague (4. veletrh současného umění / 4th International Contemporary Art Fair)
2005   Pocta Františku Kupkovi
2005   Osm malířů velkých formátů
2006   Grafické techniky 4 (Litografie)
2006   His Master´s Freud (150. výročí narození Sigmunda Freuda / 150th anniversary of Sigmund Freud's birth)
2006   Keramické setkání 2006 (Figura v keramice)
2006   České umění XX. století: 1940-1970
2007   Členská výstava Umělecké besedy
2007   Umělecká beseda (Vědomí o člověku sochy kresby)
2007   České umění XX. století: 1970-2007
2007   Pocta Václavu Hollarovi (Výstava k 400. výročí narození světoznámého českého grafika a k 90. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR)
2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě / Exoticisms in 20th-century Art in Bohemia and Moravia
2008   Na zkoušku v ráji? (Umění šedesátých let ze sbírek Západočeské galerie v Plzni)
2008   Dialogy - kalendáře pro Jindru Štreita
2008   Autoportrét v českém umění 20. a 21. století
2008   Současné české umění - Generační paralely II / Czech Contemporary Art - Parallel Lines II
2008   Zrozeno do prostoru (Socha a plastika členů Umělecké besedy)
2009   Kresby členů SČUG Hollar
2009   Mini UB 2009
2010   Smalt Art (krajina / tělo / záření)
2010   Pocta Bohuslavu Reynkovi (Umělecká beseda 2010)
2010   Přírůstky do sbírek Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou v období 2000-2010
2010   Na počátku bylo slovo...
2010   Smalt Art Vítkovice 2010
2011   Terra (non)firma / (Ne)pevná půda
2011   Půlstoletí výtvarného umění v Letohrádku Ostrov 1961-2011
2012   Třilamři
2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011
2013   Czech Posters for Film (From the Collection of Terry Posters)
2014   Stavy mysli: Za obrazem / States of Mind: Beyond the Image (Stálá expozice GASK - Galerie Středočeského kraje / Permament Exhibition of GASK - Gallery of the Central Bohemian Region)
2014   Plakát v souboji ideologií 1914-2014
2014   The Poster in the Clash of Ideologies 1914-2014
2015   Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu
2015   Osobní výběr IV: Jiří Hofman - matematik
2015   Jiný pohled / A Different Perspective (Tvorba laureátů Bienále kresby Plzeň / Artwork by the Laureates of the Biennal of Drawing Pilsen)
2016   Třilamři v Olomouci (Aleš / Hanuš / Jan)
2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art)
2016   UB Letadlo (Let 1 2013 / Let 2 2016)
2017   Odměk (Šedesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová)
2017   Třilamři (Aleš / Hanuš / Jan)
2018   Sexies! Vždyť přeci létat je snadné... (Figurální psychedelie a jiné kratochvíle z konce 60. a ze 70. let)
2018   Anatomie skoku do prázdna / The Anatomy of a Leap into the Void (Rok 1968 a výtvarné umění v Československu / The Year 1968 and Art in Czechoslovakia)
2018   Plakáty pro Divadlo na provázku
2018   Stavy mysli / Za obrazem / States of Mind / Beyond the Image (Obměny a intervence / Interventions and Innovations)
2019   Krajina skrytá uvnitř světa (Obrazy Orlických hor)
2019   Lamři v Libni (ctnost spontánnosti a řádu)
2019   Galerijní zisky (30 let sbírkotvorné činnosti Východočeské galerie v Pardubicích 1989-2019)
nedatováno   Práce na papíře (Máte zájem o koupi některého z těchto nabízených děl?)
nedatováno   Hosté Hollara
nedatováno   Česká keramika
nedatováno   Třilamři (Aleš / Hanuš / Jan)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1984   Mladá kresba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1984   Zeichnungen junger künstler, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1992   Proměny soudobého výtvarného umění, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1993   Contemporary Czech Painting, G+B Arts International Limited, East Roseville
1997   Česká grafika XX. století ve Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
1997   Umělecké poklady ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě (Díla pro národ), ARS Bohemica, Praha
2002   Křížová cesta na Starou Horu / Passionsweg nach Altenberg, Veselý výlet, Horní Maršov (Trutnov)
2003   Aleš Lamr, Art D, Grafický ateliér Černý, s.r.o., Praha
2005   České ateliéry / Czech studios (71 umělců současnosti / 71 contemporary artists ), Art CZ, Praha
2012   České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
2014   Současná umělecká díla v krajině (Průvodce), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
2018   Člověk (Fotoportréty), InfoHB s.r.o., Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1980   Partitury (Grafická hudba, fónická poezie, akce, parafráze, interpretace), Jazzová sekce, Praha
1985   Šedá cihla 78/1985, Jazzová sekce, Praha
1989   Opatov 1989, Kulturní středisko Opatov, Praha
2001   ZŠ Brána jazyků, Základní škola Brána jazyků, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1993   Grafika (Obrazová encyklopedie české grafiky osmdesátých let / Pictorial Encyclopaedia of the Eighties), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1999   Český biografický slovník XX. století (II. díl K-P), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2001   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2001 (VII. L - Mal), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1968   Neděle na Královské cestě, Výtvarná práce, 16, 16-17, 1968/09/25, 15-
1969   Brněnský Obraz 69 - pokus o konfrontaci, Výtvarná práce, 17, 12-13, 1969/10/24, 1-2
1969   Výstava mladých '69, Výtvarná práce, 17, 7, 1969/09/15, 4-
1970   Dejte mi hektolitr činek..., Aleš Lamr: Obrazy kresby, , , 1970, 2-
1970   Výstavy předjarní, Výtvarná práce, 18, 7, 1970/03/25, 4-
1971   Arte attuale in Cecoslovacchia, D'Ars, 12, 56-57, 1971/10, 18-37
1975   Aleš Lamr v Jilské ulici, Umění a řemesla, , 3, 1975, 8-9
1978   Současná výstava nabízí možnost..., Deset malířů, , , 1980, -
1979   Česká portrétní malba XX. století, Česká portrétní malba XX. století, , , 1979, -
1981   Situace v českém výtvarném umění..., Načeradský, Němec, Sopko, Lamr, , , 1981, -
1983   Plakáty a obrazy Aleše Lamra, Suterény, , , 1983, 43-46
1983   Aleš Lamr, Suterény, , , 1983, 47-48
1983   Hodonín (Zprávy z krajů - Jihomoravský kraj), Výtvarná kultura, 7, 4, 1983, 14-14
1984   O současné, nebo tzv. ´nové figuraci´,..., Figurální téma v současné kresbě a grafice, , , 1984, 0-0
1984   Aleš Lamr, Mladá kresba, , , 1984, 38-39
1988   Dablovky - výtvarná hra, Opus musicum, hudební měsíčník, 20, 3, 1988, -
1989   Úsměv, vtip a škleb, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 14, 1989/07/11, 4-
1989   Aleš Lamr - grafika a porcelán, Aleš Lamr: Grafiky, hmotičky, , , 1989, -
1990   Kontrasty, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3, 21, 1990/10/15, 4-4
1990   Kontrasty (Tvar), Tvar, 1 (Kmen 3), 30 (Kmen 39), 1990/09/27, 15-15
1990   Solitéři v Kontrastech, Lidové noviny, , , 1990/08/30, 5-5
1990   Une exposition de céramique au jardin Vojanovy Sady, Revue du Verre, 45, 2, 1990, 31-36
1990   Ein Tor zum Osten: Einblick in tschechische Keramikkunst in der Wiener Galerie Tiller, Keramik Magazin, 12, 4, 1990, 206-208
1990   Aleš Lamr, Design Journal, , 27, 1990, 37-37
1991   Šedá cihla (Šedá cihla 78/1991), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 17, 1991/08/20, 8-8
1991   Tiskovina Kresba III, jak napovídá název..., Kresba III, , , 1991, -
1993   Aleš Lamr, Contemporary Czech Painting, , , 1993, 82-85
1993   One-Person Exhibitions, Contemporary Czech Painting, , , 1993, 210-217
1993   Biography, Contemporary Czech Painting, , , 1993, 218-235
1993   Aleš Lamr je všestranný umělec,..., 5 x 10, , , 1993, 0-0
1993   Socha hlína, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6, 6, 1993/03/18, 5-
1993   Obraz jako hra (Aleš Lamr), Vesmír, 72, 7, 1993/07, 418-
1995   Znak je formou dorozumění..., Řeč znaku, , , 1995, 1-3
1995   Skulptur und Ton (Zu einer Ausstellung keramischer Plastik in Prag), Keramik Magazin, 17, 1, 1995, 13-15
1996   Chronicle - Jubilees, Anniversaries, Competitions, Grapheion, , 0., 1996, 105-116
1997   KRAKOV - Mezinárodní trienále grafiky '97 (20. června - 30. srpna 1997) (Rozhovor s Witoldem Skuliczem), Grapheion, , 3-4, 1997, 76-80
1998   Aleš Lamr vystavuje na Novoměstské radnici grafiky, Lidové noviny, , , 1998/06/12, 12-
2000   Dialog se světem se rozvíjí jako odezva..., alfa 2000 omega, , , 2000, 8-13
2000   Ozvěny kubismu / Echoes of cubism (Kubismus mezi válkami, dvacátá a třicátá léta / Cubism between the Wars the Twenties and Thirties, Čtyřicátá léta / The Forties, Padesátá léta / The Fifties, Moravský kubismus / Moravian Cubism, Kubismus na konci století / Cubism of the End of the 20th Ce), Ozvěny kubismu / Echoes of cubism, , , 2000, 7-79
2001   Plakáty a obrazy Aleše Lamra, Suterény, , , 2001, 63-68
2001   Aleš Lamr - portrét, Suterény, , , 2001, 69-71
2001   Světlo zrození, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 14, 4, 2001/02/22, 4-
2002   Johannes von Nepomuk (Internationales Symposion Plasy 1999-2002), Johannes von Nepomuk, , , 2002, 33-103
2005   Aleš Lamr (1943), České ateliéry / Czech studios, , , 2005, 134-139
2005   Aleš Lamr, České ateliéry / Czech studios, , , 2005, 461-462
2007   Aleš Lamr, Grapheion: 20. speciální číslo 2007 - Transfery / Twentieth Special Issue 2007 - Transfers, , 20, 2007, 88-89
2008   Žhavé oázy (Praha, České muzeum výtvarných umění 12. 12. 2007 - 17. 2. 2008; Hodonín, Galerie výtvarného umění, 5 3. 2008 - 21. 4. 2008; Pardubice, Východočeská galerie, 15. 5. 2008 - 10. 8. 2008; Cheb, Galerie výtvarného umění, 25. 9. 2008 - 30. 11. 2008), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 21, 13, 2008/06/26, 6-6
2008   Umění šedesátých let je počin (Kultura & názory), Plzeňský deník, 17, 244, 2008/10/16, 28-
2012   třilamři společně..., Třilamři, , , 2012, -
2013   Potřebuji se rozmáchnout, Magazín Víkend, , 33, 2013/08/16, 6-10
2016   Tři Lamři, dva a jeden i jeden a dva, Třilamři v Olomouci, , , 2016, -
2017   Urbanita 86 a kritika sídliska počas neskorého socialismu, Paneland, , , 2017, 175-194
2019   Ctnost spontánnosti a řádu, Lamři v Libni, , , 2019, -
www
rok vydání, název (podnázev)
  Aleš Lamr (artlist.cz)
  Aleš Lamr (cs.wikipedia.org)
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1968   Aleš Lamr: Obrazy
1970   Aleš Lamr: Obrazy - kresby
1973   Aleš lamr: Kresby (Ústí nad Orlicí)
1975   Aleš Lamr: Obrazy a keramika
1976   Aleš lamr
1977   Aleš Lamr: Malé formáty
1978   Aleš Lamr: Objekty - malé formáty
1981   Aleš Lamr: Obrazy, kresby, objekty
1982   Kresba, socha, grafika
1983   Aleš Lamr: Kresby
1984   Aleš Lamr: Obrazy, kresby, objekty
1985   Aleš Lamr: Kresby a grafika
1986   Drogerie Zlevněné zboží (Aleš Lamr)
1986   Aleš Lamr: Akrylové papíry
1987   Aleš Lamr: Obrazy, kresby, objekty
1987   Aleš Lamr: Obrazy, kresby, objekty (Ústřední dům železničářů)
1989   Aleš Lamr: Kresby obrazy
1990   Aleš Lamr: Výběr z díla
1990   Aleš Lamr: Obrazy - objekty
1990   Aleš Lamr: Ze současné tvorby
1990   Aleš lamr: Výběr z díla
1991   Aleš Lamr: Výběr z díla
1991   Aleš Lamr: Retrospektiva, The wrok
1991   Aleš Lamr: Retrospektiva
1991   Aleš Lamr: Kresby, sochy, obrazy
1992   Aleš lamr: Grafika
1992   Aleš Lamr: Obrazy
1992   Aleš Lamr
1992   Aleš Lamr: Výběr z díla
1992   Aleš Lamr: Výběr díla (Galerie moderního umění v Hradci Králové, 30. ledna)
1992   Aleš Lamr: Výběr z díla
1993   Aleš Lamr: tvorba z let 1963 - 1993
1993   Aleš Lamr: Výběr z díla
1994   Aleš Lamr: Litografie
1994   Aleš Lamr: Obrazy a grafiky
1994   Aleš Lamr: Obrazy, akvarely, keramika, grafika, objekty
1995   Aleš Lamr: Obrazy, objekty, keramika, grafika, kresby
1995   Aleš Lamr
1997   Aleš Lamr: Malíř, grafik, sochař
1997   Aleš Lamr: Obrazy, grafiky, plastiky
1998   Aleš Lamr: Grafika 1966 - 1998
1998   Aleš Lamr: Znamení Světla (obrazy a grafika)
1998   Aleš Lamr: Acryl, Aquarelle, Pastelle
1998   Aleš Lamr: Kresby 1967 - 1997
1999   Aleš Lamr: Dovnitř Inside
1999   Aleš Lamr: Obrazy - Objekty - Grafika
1999   Aleš Lamr: Nové kresby
2000   Aleš Lamr: Obrazy v Lapidáriu
2000   Aleš Lamr: Barevná litografie
2001   Aleš Lamr
2001   Aleš lamr: Obrazy, sochy
2001   Aleš Lamr: Barevný svět Aleše Lamra
2001   Aleš Lamr: Obrazy
2003   Aleš Lamr: Duch vane kam chce / The Spirit Wanders Where It Wants
2003   Aleš Lamr: Duch vane kam chce (Obrazy, plastiky)
2003   Aleš Lamr: Obrazy
2004   Aleš Lamr: Duch vane kam chce
2004   Aleš Lamr: Duch vane kam chce (25. března 2004)
2005   Česká kresba 17 (Aleš Lamr)
2005   Aleš Lamr: Chyť se nebe
2005   Aleš Lamr: Nové práce / Recent Works (Obrazy & Objekty / Paintings & Objects)
2005   Aleš Lamr: Chyť se nebe (obrazy, objekty)
2005   Aleš Lamr: Obrazy - grafiky - plastiky
2005   Aleš Lamr: Obrazy
2006   Aleš Lamr: Hra doopravdy (Kresby, sochy, objekty 1964-2006)
2006   Aleš Lamr: Hra doopravdy
2006   Aleš Lamr: Hra doopravdy (Sochy a objekty 1964 - 2006)
2008   Aleš Lamr: Hra se světlem a formou
2008   Aleš Lamr: Vsobě
2009   Aleš Lamr: Vsobě / InMe (Práce z let 1964 - 2008 / Work 1964 - 2008)
2009   Aleš Lamr: Pocta umělci
2009   Aleš Lamr: Malé formáty
2010   Aleš Lamr: Inmir
2011   Aleš Lamr: Kosmické teritorium
2011   Aleš Lamr: Lov začíná očima
2011   Aleš Lamr: Tělo duše
2011   Aleš Lamr: Lov začíná očima
2013   Aleš Lamr: Nebeská setba
2014   Aleš Lamr: Ngorongoro
2014   Aleš Lamr: Grafika
2015   Aleš Lamr: Maranatha
2016   Aleš Lamr: Nové ženy
2017   Aleš Lamr: Modřinka sahulová - práce z 60. let minulého století
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1973   Aleš Lamr, Jan Steklík
1974   Výstava keramiky
1975   Lamr Steklík (obrazy, sochy, objekty, kresby, fotodokumentace)
1980   Deset malířů (Budil, Lamr, Mžyk, Němec, Načeradský, Oriešková, Pavlík, Sion, Sopko, Steklík)
1981   Lenka Jonesson Deker: Grafik, keramik, Eva Bergea: Akvareller, pasteller, keramik, Aleš Lamr: Akvareller
1981   Načeradský, Lamr, Sopko
1981   Sochy a objekty na malostranských dvorcích
1983   Prostor, architektura, výtvarné umění
1983   Obrazy a sochy
1985   Jan Steklík & Aleš Lamr: Potštejn 74-80
1988   Vítr a objekt (Křížový vrch v Rudě)
1988   Jaroslav Klápště: Výbor z díla, Aleš Lamr: Kresby
1989   Svornost 89'
1990   90 autorů v roce ´90
1990   Zahájení činnosti
1991   Kontrasty
1991   Šedá cihla 78/1991
1991   Josef Hampl, Věra Janoušková, Olga Karlíková, Radek Kratina, Aleš Lamr, Jiří Lindovský, Ladislav Novák, Eduard Ovčáček, Zdeněk Prokop, Emanuel Ranný
1992   Nová geometrie
1994   Fünf tschechische Keramiker
1994   Informační konzerva
1995   Kresba ´95
1995   Variace pro dvě nohy (Boty - klasický doplněk v pojetí českých a slovenských výtvarníků)
1996   Fragmenty (Část expozice z holadského Vendray)
1996   Slávnosť (26 artist from the Czech and Slovak Republic / 26 umělců z České a Slovenské Republiky)
1996   Slávnosť (26 artist from the Czech and Slovak Republic / 26 umělců z České a Slovenské Republiky)
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
1997   Hollar 1997 (Výstava grafické tvorby členů SČVU Hollar k 80. výročí založení)
1997   Šlí party
1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto bariéry)
1999   Jan Křížek (1919 - 1985), Česká kresba 20.století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci - 7.část - sedmdesátá léta
2000   Česká grafika 20. století
2000   Moderní česká kresba
2000   1. vánoční aukce výběru malby, kresby, grafiky, fotografie a drobné plastiky
2001   Barevná socha
2001   Grafické listy Galerie H
2001   Setkání XI - Hra
2001   Zeitgenössische Tschechische Grafik
2002   Typický obraz / Typical picture (Česká malba na počátku 21. století / Czech painting at the beginning of the 21th cestury)
2002   Česká grafika (Půl století proměn moderní grafické tvorby)
2003   Asociace a paralely/ Associations and Parallels
2003   Typický obraz / Typical picture (Česká malba na počátku 21. století / Czech painting at the beginning of the 21th cestury)
2003   Česká malba dnes
2003   Giovanni Nepomuceno il Santo della Mitteleuropa (35 artisti Europei a Villa Ghellini)
2004   Jan Nepomucký světec střední Evropy / Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas
2004   Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas
2004   Jan Nepomucký světec střední Evropy / John of Nepomuk the Saint of middle Europe / Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas
2004   Jan Nepomucký světec střední Evropy / Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas (Klatovy)
2004   Lamr & Steklík
2004   Lamr & Steklík
2005   Velikonoce
2005   Jan Nepomucký světec střední Evropy / Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas
2005   Pražské ateliéry
2005   Hudba ve výtvarném umění (socha malba grafika sklo)
2005   Pocta Kupkovi
2005   Seskupení 12
2005   Kresba a grafika 60. let (Pohled do sbírky AJG)
2005   Pocta Kupkovi (Lamr, Malina, Sýkora, Kvíčala, Zippe, Kopecký, Pištěk)
2006   Grafické techniky 4 (Litografie)
2006   Kalendáře pro Jindru Štreita
2006   8. aukční salon výtvarníků / 8th auction salon of fine Artists (336 dárců pro Konto Bariéry / 336 donors for the Barriers Account)
2006   Svět české grafiky (Výběr)
2006   His Master´s Freud
2008   Autoportrét v českém umění 20. a 21. století / Self-Portrait in the Czech Art of the 20th and 21st century
2008   5. salón živých a mrtvých
2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry)
2010   10. aukční salon výtvarníků / 10th Auction Salon (347 dárců pro konto Bariéry / 347 donors for the Barriers Account)
2010   Art safari 20
2010   20/11 (Díla 20 žijících a 11 nežijících autorů)
2011   Džungle (Hommage a Henri Rousseau)
2012   Třilamři
2014   Art Safari 27
2015   12 UB (Členové Umělecké besedy)
2015   Malá Strana grafická - díl 1 (9. ročník Malostranských setkávání 2015)
2016   Umělecká beseda ve Vídni a na venkově
2016   Ticho kresby
2016   Stejně jsme se sešli
2016   UB Letadlo / Let 2
2017   6. salón živých a mrtvých
2017   Třilamři (Aleš / Hanuš / Jan)
2018   Anatomie skoku do prázdna / The Anatomy of a Leap into the Void (Rok 1968 a výtvarné umění v Československu / The Year 1968 and Art in Czechoslovakia)
2018   Hry a sny
adresář
rok vydání, název (podnázev)
1994   Partitury, adresář autorů
album
rok vydání, název (podnázev)
1975   Album 75
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1992   Česká kresba (Galerie R)
1994   Soupis výtvarných děl aukce
1996   5. aukce výtvarného umění
1997   3. aukční salon výtvarníků (223 dárců pro konto Bariéry)
1997   9. aukce (Obrazy, kresby, sochy, plastiky 20. stol., stará a moderní grafika)
1997   Aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami
1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto Bariéry)
1998   16. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
1999   25. aukce (Umění 50. a 60. let 20. století, obrazy, kresby 19. - 20. století, česká a světová grafika)
2000   5. aukční salon výtvarníků (331 dárců pro konto Bariéry)
2000   27. aukce (Kresby, česká a světová grafika, fotografie, bibliofilie, knihy, podpisy, dopisy)
2001   Výtvarné umění
2001   35. aukce (Obrazy, kresby 19.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
2002   6. aukční salon výtvarníků (305 dárců pro konto Bariéry)
2003   I. aukce moderního umění
2003   Dorotheum: Výtvarné umění / Fine Art (4. října 2003 / 4 October 2003)
2004   7. aukční salon výtvarníků (372 dárců pro Konto Bariéry)
2004   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
2004   3. aukce moderního umění
2004   51. aukce Antikva Nova Kodl a 57. aukce Aukční síně Vltavín
2005   4. benefiční aukce výtvarných děl pro akci Cihla
2005   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
2005   53. aukce Antikva Nova Kodl a 60. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19.-21. století)
2006   8. aukční salon výtvarníků (336 dárců pro Konto Bariéry)
2006   3. adventní aukce uměleckých děl
2006   Aukce umění
2006   28. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005)
2007   Aukce č. 1 (Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie)
2007   Současné umění / Súčasné umenie / Contemporary Art
2007   31. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění)
2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry)
2008   Aukce č. 2 (Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie)
2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (3. 2. 2008)
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (18. 5. 2008)
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (5. 10. 2008)
2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (25. 1. 2009)
2010   10. aukční salon výtvarníků (347 dárců pro Konto Bariéry)
2010   14. aukce
2010   17. aukce
2010   18. aukce
2010   19. aukce
2011   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague III.) (14. 5. 2011)
2011   20. aukce
2011   22. aukce výtvarného umění
2011   66. aukce Aukční síně Galerie Kodl a 94. aukce Aukční síně Vltavín
2012   11. aukční salon výtvarníků (383 dárců pro Konto Bariéry)
2012   Aukce výtvarného umění (7. října 2012, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1)
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2012   Výtvarné umění (Obrazy, kresby, grafika, fotografie, sochy, plastiky, objekty)
2012   26. aukce
2013   Výtvarné umění: Dražební katalog II. (17. března 2013, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1)
2013   Výtvarné umění
2013   31. aukce
2013   Day Sale 2013: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague VIII.) (12. 5. 2013)
2013   Day Sale 2013: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague IX.) (6. 10. 2013)
2014   12. aukční salon výtvarníků (436 dárců pro Konto Bariéry)
2015   Aukční katalog 2/2015: Výtvarné umění
2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIII.) (17. 5. 2015)
2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIV.) (11. 10. 2015)
2015   Post-War & Contemporary Art (26. 11. 2015)
2016   Etcetera 1: Soukromá sbírka umění
2016   Večerní aukce poválečného & současného umění (9. 6. 2016)
2016   Day Sale 2016: Aukce mistrovských děl 19.-21. století (Day Sale Prague XVI.) (9. 10. 2016)
2017   Večerní aukce poválečného & současného umění (7. 6. 2017)
2017   artkunst, aukce č. 20 (Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie)
2017   Day Sale 2017: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Exkluzivní výběr obrazů)
2017   Aukce na podporu prezidentské kandidatury prof. Jiřího Drahoše
2017   79. aukční den Galerie Kodl
2017   Moderní a poválečné umění / Modern and post-war art (Současné umění / Fotografie , Contemporary art / Photographs)
2018   Mimořádná aukce ze zahraničních a domácích sbírek
2018   Day Sale: Aukce mistrovských děl 19. - 21. století (Exkluzivní výběr obrazů)
2019   Etcetera 9: Post-War & Contemporary Art
2019   Aukce vybraných děl (165. aukce)
bakalářská práce
rok vydání, název (podnázev)
2012   Galerie Drogerie Zlevněné zboží. Neoficiální prezentace výtvarného umění v80. letech v Brně
diář
rok vydání, název (podnázev)
2005   ČSL JEP Česká onkologická společnost 2006
dílo
rok vydání, název (podnázev)
1979   Kaktusová postava
2004   Šikmá mříž
2004   Drátěná opona
dokumentace výstavy
rok vydání, název (podnázev)
1977   Tichá Šárka 1977
dopisnice/pohlednice
rok vydání, název (podnázev)
  Hvězda na procházce
1969-   Panoramatická dáma / Panoramatic Lady
1971-   Vítání před horizontem / Welcome before horizont
1973-   Létající zátiší / Flying still Life / Fliegends Stilleben
1974-   Anenské údolí / Anna Valley
1975-   Zeď radosti / The Wall of Joy
1979-   Srostlíci v zahradě / Twins in garden / Werwachsene im Garden / Entremelement dans le jardin
1979-   Krásná Swarfega / Beautiful Swarfega / Die schöne Swarfega / La belle Swarfega
1979-   Burger King / Burger King
1983-   Letem světem
1984   Aleš Lamr: David a Goliáš
1984   Perpetum Teatrobile (Compagnia Teatro Paravento)
1984-   Vesmírné choboty
1984-   Samostatná výstava, Galerie umění Karlovy Vary
1985-   Mr. Třesky, Mrs. Plesky
1987-   Světlo světa
1987-   Alfa a Omega 1987
1989-   Blesky, hlasy, hromobití
nedatováno   Hrábě / Rake
nedatováno   Vodní cyklocajt
nedatováno   Rozparáděná hvězda
nedatováno   Sochy v krajině / Sculptures in the Nature
nedatováno   Sonnenting Galerie
nedatováno   Aleš Lamr (Samostatná výstava, Galerie umění Karlovy Vary, 1984)
nedatováno   Aleš Lamr, Jan Steklkík (Výstava v Anenském údolí Potštejn, 1974)
e-mail
rok vydání, název (podnázev)
2007   Pane Hůlo, žádnou pozvánku se seznamem autorů…
hand out
rok vydání, název (podnázev)
2007   Sbírka černokostelecké školy (dar Galerie H)
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1978   Sochařské sympozium (Práce ve dřevě)
1996   Slávnosť (Informatie)
1996   Exchange Czech Lithuania Japan Contemporary print exhibition
1996   Exchange Czech Lithuania & Japan Contemporary print exhibition
1997   Umělecké poklady ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě (Díla pro národ)
2017   Partitury pro Gustava Mahlera (Annegret Heinl a Jan Steklík, Aleš Lamr Jako host)
2017   Album 76
nedatováno   Galerie Mona Lisa
kalendář
rok vydání, název (podnázev)
2006   Jindrovi
katalogová pozvánka
rok vydání, název (podnázev)
1994   Aleš lamr
1999   Aleš Lamr: Malerei und Skulptur
1999   Aleš Lamr: Farben, Felder, Figurationen
2007   Aleš Lamr: Obrazy, kresby, sochy
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1991   Aleš Lamr
2011   Aleš Lamr: Obrazy
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1996   Fenomén barva (Barevná grafika)
1998   Jubilanti ´98
2000   6. festival komorní grafiky
2001   Možnosti proměny I. (České výtvarné umění 1970 - 2000 ze sbírek ČMVU v Praze)
2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půlstoletí proměn moderní grafiky / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
2002   Duchovní rozměr grafiky
2003   Ejhle figura (Kresby)
2003   Jubilanti Hollaru 2003
2007   XIII. Festival komorní grafiky
2008   Jubilanti Hollaru 2008
2008   XIV. Festival komorní grafiky
2009   XV. Festival komorní grafiky
2014   Kámen barvy papír (Litografická dílna Petra Korbeláře)
katalogový list autorský
rok vydání, název (podnázev)
2001/05   Aleš Lamr: Obrazy (Klicperovo divadlo Hradec Králové 26.5. - 30.6.2001)
katalogový list kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
  Galerie eS
katalogový plakát kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2014   Ejhle! (100 dosud nevystavených plakátů)
mapa/plán
rok vydání, název (podnázev)
1981   Sochy a objekty na malostranských dvorcích
obraz
rok vydání, název (podnázev)
1964   Totemická společnost
1966   Modrý anděl
1967   Perlorodka
1968   Hořká předpověď
1968   Čínský zubař
1968   Zrcadlo
1969   Panoramatická dáma
1969   Miss World
1971   Jedlík zmrzliny
1973   Červené hrábě
1975   Setkání Francouze a Araba na poušti
1975   Slavnost na solném jezeře
1976   Horké boty
1977   Mašinky strašinky
1978   Ztracený Weekend
1984   Letem světem
1984   Věže vanou
1987   Brána
1989   Blesky, hlasy, hromobití III.
1991   Vichr
1991   Trojjedinost
1992   Getsemanská zahrada
1992   Úzká brána
2005   Vesmírná pavučina
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1990   Design Journal
PF
rok vydání, název (podnázev)
1976   P. F. 77
1998   Šťastný Nový rok 1999
2018   PF 2019 (A. Lamr)
plakát
rok vydání, název (podnázev)
1975   Lamr Steklík
1977   Aleš Lamr: Malé formáty
1989   Tendence v českém sochařství 1979 - 1989
1989   Úsměv, vtip a škleb
1990   Aleš Lamr: Výběr z díla
1997   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Výběr z grafické tvorby
1997   Stanovy Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
pracovní sešit
rok vydání, název (podnázev)
2016   Pracovní listy nejen pro děti (Vzduchotechnika)
pracovní soubor
rok vydání, název (podnázev)
2007   Súčasné umenie, Woxart, 2007
příležitostný tisk
rok vydání, název (podnázev)
1983   Aleš Lamr
2000   Aleš Lamr
nedat.   Hollar GH (Die Union Tschechischer Kunst-Graphiker)
nedatováno   Aleš Lamr (Chinese lunch, Chinesisches Mittagessen, Déjeuner chinois)
nedatováno   Aleš Lamr
nedatováno   Galerie české plastiky, ArtPro (Umění od r. 1920 po současnost)
program
rok vydání, název (podnázev)
1992/02   České výtvarné umění 20. století. Aleš Lamr: Výběr z díla. Rembrandt. Francouzské malířství 19. století (Galerie moderního umění v Hradci Králové)
2016   Galerie moderního umění v Hradci Králové (Otevření budovy Galerie moderního umění)
projekt
rok vydání, název (podnázev)
1986 -   Dětské zdravotní středisko
ročenka
rok vydání, název (podnázev)
2019   Ročenka 2018 (Výběr výtvarných děl z 80. a 81. aukce Galerie KODL)
samizdat
rok vydání, název (podnázev)
1979   Škola české grotesky
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
2009   909: Umění přelomu tisíciletí ze sbírek Národní galerie v Praze 1990-2009 / Art from the Turn of the Millennium in the National Gallery in Prague Collections 1990-2009
2013   Od informelu k figuře (Sbírka Galerie Dolmen)
2021   60.–70. léta 20. století / The 1960s and 1970s (3)
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1972   Portrét - práce mladých výtvarných umělců (I. cyklus)
1986   Aleš Lamr: Akrylové papíry
1991   Situace 1970 - 1989 (České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku)
1992   Situace 1970 - 1989 (České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku)
1995   Přírůstky sbírek 1989 - 1993
1995   Seznam grafických listů (Členská výstava SČGU Hollar)
1997   Ústecký salon 1997
2003   Ohlédnutí, Výstava k 50. výročí právní samostatnosti Oblastní galerie v Liberci (Seznam vystavených děl, 2. část)
2005   Umělecká beseda (Pocta Umělecké besedy Václavu Rabasovi)
2007   Sbírka černokostelecké školy (Vystavená díla)
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
soubor pohlednic
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Malba, kresba, plastika (II. společná výstava)
text
rok vydání, název (podnázev)
2002   Český komiks (?) a výtvarné umění
nedatováno   Aleš Lamr: Somnambul ((strojopis povídky))
nedatováno   Sochy a objekty na malostranských dvorcích
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
1990   Pocta umělců Jindřichovi Chalupeckému
2003   Práce na papíře
vstupenka
rok vydání, název (podnázev)
nedat.   Východočeská galerie Pardubice (Plné vstupné)
zadání/propozice
rok vydání, název (podnázev)
2005   Psychoanalysis Now! aneb His Master's Freud (Výtvarný projekt k 150. výtočí narození Sigmunda Freuda)