Naděžda Synecká

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2003   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2003 (IX. ročník)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1986   Panorama českého výtvarného umění, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
1999   Eros v evropské grafice v průběhu staletí, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1965   Výsledky umělecké soutěže k 20. výročí ČSSR, Výtvarná práce, 13, 10-11, 1965/06/18, 9-
1967   EURO EX LIBRIS 1966, Výtvarná práce, 15, 1, 1967/01/12, 8-9
1978   Některé aspekty volné grafiky, Výtvarná kultura, 2, 4, 1978, 25-32
1978   Naše současná grafika, Lidová demokracie, , , 1978/03/01, -
1989   Největší výstava grafiky u nás (Mánes '89), Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 3, 1989/02/07, 5-
1999   Eros v zrcadle tvorby umělců XX. století, Eros v evropské grafice v průběhu staletí, , , 1999, 25-28
2001   České dny v Mongolsku (Ulánbátar, 16. 11. - 22. 11. 2000), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 14, 3, 2001/02/08, 9-
2001   VII. festival komorní grafiky, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 14, 19, 2001/09/27, 3-
2003   Již deváté Vltavotýnské dvorky uvedou třicet šest výtvarníků, , , , , -
2016   Naši jubilanti v roce 2016, Bulletin Klubu přátel Hollaru, , , 2016, 11-