Josef Václav Myslbek

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1922   J. V. Myslbek: Soubor portrétů
1929   Soupis sochařského díla Josefa Václava Myslbeka
1976   Josef Václav Myslbek: Plastiky ze sbírky Národní galerie v Praze
1981   Josef Václav Myslbek: Výběr z díla ze sbírek Národní galerie v Praze
1990   Josef Václav Myslbek
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1920   53. výstava S.V.U. Mánes
1926   Moderní galerie v Praze
1926   Moderne galerie in Prag
1926   Stá výstava Spolku výtvarných umělců Mánes
1927   Wystawa sztuki Czeskosłowackiej
1930   Sto let českého umění 1830-1930 (První výstava v nové budově)
1932   Výstava uměleckých děl ze sbírek hlavního města Prahy
1933   Průvodce po Moderní galerii
1935   Padesát let výtvarné práce (Architektura, byt, užité umění 1885-1935)
1936   Výstava poštovních známek v Mánesu
1937   Výstava „50 let Mánesa“ (Oslavy 50 let Mánesa II.)
1938   Náš voják ve výtvarném umění XIX. a XX. století
1938   Česká tradice v 19. století
1938   Postavy českých dějin
1939   Výstava podobizen (Práce členů Mánesa za padesát let)
1940   Galerie Umělecké besedy (Obrazy, plastiky a kresby českých mistrů XIX. století)
1940   Ze dvou generací
1940   Umění monumentální
1941   Umělci o sobě (Výstava autoportrétů)
1942   Duchovní námět v české malbě a sochařství
1942   Bildhauerzeichnung / Sochařská kresba
1942   Členská výstava umělecké besedy
1942   117. výstava Portret
1942   Členská výstava Umělecké besedy v Praze
1945   Výstava vybraných děl 14.-20. století
1945   CXXXIV. výstava Jednoty umělců výtvarných v Praze
1945   50 let českého výtvarného umění (Na počest zájezdu světového studenstva na Moravě)
1946   Výběr význačných děl
1947   Výstava obrazů a soch z majetku hl. města Prahy
1947   Výstava Svatý Vojtěch v památkách a v českém umění
1948   Umění a kýč (2. podobizna)
1948   Svět práce v umění
1948   Umění a kýč (1. výstava z cyklu Výchova k umění)
1949   Mistři českého umění 19. století
1949   Sculptura cehoslovaca
1949   Klasikové českého malířství ve sbírkách Pražského hradu
1949   Výstava českých klasikov zo zbierok Pražského hradu
1950   Česká akademie věd a umění dělníkům
1950   České umění 19. století ze sbírek Národní galerie a Pražského hradu
1951   Ausstellung der tschechoslowakischen Skulptur
1952   Ausstellung Die tschechoslowakische Skulptur
1954   Czechosłowacka sztuka plastyczna XIX i XX wieku
1955   České malířství XIX. století
1957   Sochařský náčrt, kresba a drobná plastika
1959   Masterpieces of Czech Art (Edinburgh International Festival 1959)
1960   Karel Hynek Mácha v našem výtvarném umění
1961   Škola vidění I. (Výmluvnost kresby)
1961   Česká socha a sochařská kresba 20. století (Z přírůstků Moravské galerie z posledních let)
1962   Expoziția de artă plastică Cehoslovaca (Sec. XIX - XX)
1962   Чехословацко изкуство 19 и 20 столетие (Čechoslovaško izkustvo ot 19 i 20 stoletije)
1963   Sto let Umělecké besedy (1863-1963)
1963   Od Mánesa ke Špálovi
1963   Cseh-szlovák művészet XIX - XX század
1964   Katalog vystavených obrazů a plastik
1965   Škola vidění (Výmluvnost kresby)
1966   Tschechoslowakische Plastik von 1900 bis zur Gegenwart
1966   Česká secese (Umění 1900)
1966   České malířství XIX. století
1966   Antika a její tradice / L'Antique et ses traditions
1968   Sculpture tchècoslovaque de Myslbek à nos jours
1968   České sochařství 19. a 20. století
1968   Přírůstky českého moderního umění
1968   Tradiciones y arte moderno de Checoslovaquia
1968   Národní galerie Národnímu divadlu (K stému výročí položení základního kamene)
1969   Česká a slovenská medaile 1508-1968
1970   Tschechische Skulptur des 20. Jahrhunderts (Von Myslbek bis zur Gegenwart)
1971   Češka skulptura XX vijeka
1971   České sochárstvo zo sbierok SNG
1971   Český portrét
1972   České umění XIX. století
1972   České umění 19. století ze sbírek Národní galerie v Praze
1973   La médaille Tchécoslovaque à la monnaie de Paris
1973   Mikoláš Aleš, Julius Mařák, Josef Václav Myslbek
1973   Sochár a príroda (Socha Piešťanských parkov 1973)
1974   Portrét ze sbírek Galerie hlavního města Prahy
1975   České malířství a sochařství XX. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci
1975   České výtvarné umění XX. století
1975   České umění první poloviny 20. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1975   Dix siècles d'art tchèque et slovaque
1976   Přírůstky do sbírek Galerie výtvarného umění v Chebu (z nákupů a jiných zisků za léta 1972 - 75)
1977   Přírůstky: Výběr z let 1975/1977 (Obrazy, plastiky, grafika)
1977   České sochařství 1900-1950 ze sbírek Moravské galerie v Brně
1977   Československo - Poľsko (Stáročia susedstva a priateľstva)
1977   Česká sochařská kresba XIX. století
1977   Polska–Czechosłowacja (Wieki sąsiedztwa i przyjaźni)
1978   Umění a známka
1979   Národní divadlo (Výtvarné umění a česká hudba)
1979   Pražské sochy a pomníky
1980   Rukopisy slavných českých umělců 19. a 20. století
1980   Art Treasures from the National Gallery, Prague
1981   České malířství a sochařství 1900-1980
1981   Alfons Mucha: Tjeckisk Art Nouveau
1982   Antické tradice v českém umění
1982   České výtvarné umění 19. a 20. století
1983   České malířství a sochařství 20. století (Ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci)
1983   20 let Galerie hlavního města Prahy (Výstava ze sbírek)
1983   Národní divadlo a výtvarné umění (Restaurátorské práce)
1983   Přírůstky sbírek 1972 - 1983
1983   Czech Sculpture 1800-1938
1983   Přírůstky uměleckých děl 1979-1982 (výběr) (K 20. výročí činnosti galerie v Hradci Králové)
1983   České umění z přelomu století (ze sbírek OGVU Gottwaldov)
1983   Z nových zisků galerie 1973/1983
1983   Národní divadlo a výtvarné umění
1983   Rukopisy slavných českých umělců 19. a 20. století
1984   Tschechische Kunst 1878-1914 (Auf dem Weg in die Moderne)
1984   České výtvarné umění 19. a 20. století
1986   Život a dílo K. H. Máchy ve výtvarném umění
1986   České výtvarné umění 19. a počátku 20. století (Ze sbírek Středočeské galerie)
1986   Přírůstky do sbírek za léta 1981-1985
1987   Český portrét 1877–1987
1987   Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově (Přírůstky sbírek 1976-1986)
1988   Umělecká beseda (K 125. výročí založení)
1988   České výtvarné umění 19. a počátku 20. století (Ze sbírek Středočeské galerie)
1988   Umění na známkách (Praga 1988)
1988   Nationalgalerie Prag: Die Geschichte einer Sammlung (Von der Gotik bis zur klassischen Moderne)
1988   České moderní výtvarné umění (90. léta 19. století)
1989   Generace Národního divadla v obrazech
1990   Impressionismo in Europa
1991   České umění 19. století ze sbírek Západočeské galerie v Plzni
1992   Labyrinth der Welt und Lusthaus des Herzens (Johann Amos Comenius 1592 - 1670)
1993   Hapestetika 4 (Hmatová výstava výtvarného umění (nejen) pro nevidomé)
1993   Vergangene Zukunft (Tschechische moderne 1890 bis 1918)
1993   Za zrcadlem: Čeští sochaři ve fotografiích a dokumentech
1995   Krajina duše (České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století)
1996   Obrazárna v Čechách 1796 - 1918
1997   Čeští světci a patroni
1997   Ars Longa Vita Brevis (Umění ze sbírky České pojišťovny ve výstavách ke 170. výročí jejího vzniku)
1999   …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998)
1999   Prague 1900 (Poetry and ecstasy)
2000   Dva konce století / The End of Two Centuries (1900 - 2000)
2000   České umění přelomu 19. a 20. století ze sbírek Státní galerie ve Zlíně
2001   Jiří Kolář sběratel / Collector
2001   Dotyk sochy, Bible (Stručný průvodce českým sochařstvím 20. století ze sbírek Muzea umění Olomouc, Výstava prací nevidomých sochařů z Ateliéru hmatového modelování Štěpána Axmana v Brně)
2001   Křídla slávy (Vojtěch Hynais, čeští Pařížané a Francie)
2001   Sen o říši krásy / Dream of the Empire of Beauty (Sbírka Jiřího Karáska ze Lvovic / The Collection of Jiří Karásek of Lvovice)
2003   Umělecká beseda 1863-2003
2003   50 let Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
2005   Opojná plasticita a ztělesnění duchovního světa (Figura v českém sochařství 20. století)
2007   Grund, Mucha, Čapek,... (Tschechische Malerei aus der Sammlung Kooperativa / České malířství ze sbírky pojišťovny Kooperativa / Czech Painting from the Kooperativa Collection)
2008   Odkaz Josefa Hlávky Národní galerii v Praze
2008   Láska - touha - vášeň (Milostné náměty v umění 15.–19. století)
2009   České výtvarné umění 19. století ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové
2010   Vražedná realita (Zločin a trest v českém výtvarném umění 1800 - 1914)
2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (1. díl)
2011   Secesní plastika ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové
2011   Ach! Italia, cara mia! (Umělci z Čech XIX. století a Itálie)
2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011
2013   Šedesát let, šedesát tváří (Portréty ze sbírky Oblastní galerie v Liberci 1850-2000, která se konala v Oblastní galerii v Liberci v termínu 14.2.-7.4.2013)
2013   Svět chce být klamán (Fikce a mystifikace v umění 19. století)
2013   Trojice (Symbolické setkání výtvarných umělců a teoretiků v Galerii S.V.U. Mánes Diamant a v Galerii Kooperativy v roce 100. výročí úmrtí Mikoláše Alše)
2014   Na okraji davu (Umění a sociální otázka v 19. století)
2014   Stavy mysli: Za obrazem / States of Mind: Beyond the Image (Stálá expozice GASK - Galerie Středočeského kraje / Permament Exhibition of GASK - Gallery of the Central Bohemian Region)
2014   Tvrzení moderny: České sochařství ze sbírky Karly a Davida Železných
2014   Cesty ke svobodě (Společnost, válka, umění 1914-1918)
2014   Poklady Vysočiny (Skvosty depozitářů)
2015   Budování státu / Building a State (Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu / The Representation of Czechoslovakia in Art, Architecture and Design)
2015   Smysl pro umění (Ceny České akademie věd a umění 1891-1952)
2019   Sobě ke cti, umění ke slávě (Čtyři století uměleckého sběratelství v českých zemích)
2019   Umění dlouhého století 1796-1918: Portrét sbírky NGP
2019   Art of the Long Century 1796-1918: Portrait of the Collection NGP
2019   Bydlení v umění (Malířská a sochařská výzdoba pražských obytných staveb 19. a raného 20. století)
2019   Living in Art (Painted and Sculpted Ornamentation of Prague Residential Buildings in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries)
2020   100 uměleckých předmětů Regionálního muzea v Kolíně
2020   Máchovskou krajinou
2020   Sochy mluví (Ze sbírek Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě)
2022   Dílo a proměna umělecké scény
2022   Moravská zemská obrazárna (1817–1961)
nedatováno   České sochařství 1900-1950 za sbírek Moravské galerie v Brně
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1922   Josef V. Myslbek (Studie), Jan Štenc, Praha
1936   Josef Václav Myslbek, Melantrich, nakladatelství, Praha
1940   Národ sobě (Národní divadlo a jeho umělecké poklady), Melantrich, nakladatelství, Praha
1941   Dítě v umění výtvarném (Duše a tvář dítěte v malířství a sochařství), Orbis, Praha
1941   Národ sobě (Národní divadlo a jeho umělecké poklady), Melantrich, nakladatelství, Praha
1942   Josef Václav Myslbek, Grafické umělecké závody V. Neubert a synové, Praha
1946   Josef Václav Myslbek (Zakladatel českého umění sochařského), Státní nakladatelství v Praze, Praha
1948   Čeští klasikové 19. století v Národní galerii, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
1950   Národ sobě (Národní divadlo a jeho umělecké poklady), Melantrich, nakladatelství, Praha
1952   J. V. Myslbek, Orbis, Praha
1954   Národní divadlo a jeho výtvarníci, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1960   Fůra humoru o známých lidech s obrázky Franty Bidla (Posbíral Vladimír Thiele), Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
1960   J. V. Myslbek (Korespondence), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1963   Národní galerie (České sochařství XIX. a XX. století), Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1967   Významné osobnosti uměleckého života ve Středočeském kraji, Krajské osvětové středisko Středočeského KNV, _
1968   České malířství a sochařství 19. století, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1968   Malý labyrint výtvarného umění, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1971   Myšlenky moderních sochařů, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
1971   Besedy o umění v 6. ročníku, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1975   Kamenný život (O starých sochách a sochařích), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1978   České sochařství ve XX. století (1890–1945), Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1978   Antika a česká kultura, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1982   Česká secese, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1984   Česká architektura v proměnách dvou století 1780-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1985   Česká secese, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1986   Praha 1900 (Studie k dějinám kultury a umění Prahy v letech 1890-1914), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1987   Architekti v drobné reliéfní plastice, Svaz architektů ČSR, Jihomoravská krajská organizace, Brno (Brno-město)
1989   Klíče k sochám (Čtení o sochách a sochařích), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1997   Umělecké poklady ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě (Díla pro národ), ARS Bohemica, Praha
1999   Méně výstav a více umění (Výběr z výtvarných referátů v Lidových novinách 1921-1939), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2002   Umění 19. století (Průvodce expozicí Národní galerie v Praze. Veletržní palác, IV. patro), Národní galerie v Praze, Praha
2002   19th-century art (Guide to the Collection of the National Gallery in Prague. Trade Fair Palace, 4th floor), Národní galerie v Praze, Praha
2003   Vzpomínky a záznamy, Nakladatelství Karolinum, Praha
2004   Členové České akademie věd a umění 1890 - 1952, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2004   The Hascoe Collection of Czech Modern Art of the First Half of the Twentieth Century, Josef Čermák, Praha
2006   100 děl z Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
2012   Karáskova galerie (České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století a první poloviny 20. století ve sbírce Karáskovy galerie), Památník národního písemnictví, Praha
2013   Kdo se to na nás dívá! (Co prozrazují a tají sochy města Litoměřice), Baron, Hostivice (Praha-západ)
2014   Z palety českých výtvarných umělců, Oftis, Ústí nad Orlicí (Ústí nad Orlicí)
2014   Jeden svět nestačí (Poklady umění 19. století ze Sbírky Patrika Šimona), Společnost Patrik Šimon - Eminent, Praha
2015   Atlas sôch (Povojnové umenie v uliciach mesta Košice), Východné pobrežie, Košice (Košice)
2015   Umění v Domažlicích, Centrum pro dějiny sochařství, Horažďovice (Klatovy)
2016   Neklidná figura / The Restless Figure (Exprese v českém sochařství 1880-1914 / Expression in Czech Sculpture 1880-1914), Nakladatelství Karolinum, Praha
2016   StArt: Sport jako symbol ve výtvarném umění, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2018   Tož to kupte! (TGM a sbírka umění pro Pražský hrad), Správa Pražského hradu, Praha
2019   220 míst AVU, Akademie výtvarných umění, Praha
2021   Epocha salonů (České salonní umění a mezinárodní výtvarná scéna 1870-1914), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2023   O sochách a sochařích, Nakladatelství Karolinum, Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1984   Tschechische Kunst 1878-1914 (Auf dem Weg in die Moderne, Textband), Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
1996   70 let Domu umění v Ostravě 1926-1996, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
2010   Tělo a tělesnost v české kultuře 19. století (Sborník příspěvků z 29. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 26.- 28. února 2009), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1966   Příruční slovník naučný (III. díl, M-Ř), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1980   Kdo byl kdo (Díl první), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1986   Malá československá encyklopedie (M-Pol), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1993   Encyklopedie osobností Evropy (Od starověku do současnosti), Nakladatelský dům OP, Praha
1993   Kdo byl kdo v našich dějinách do roku 1918, Nakladatelství Libri, Praha
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1997   Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích (Díl 3: m/r), Nakladatelský dům OP, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1918   Umění výtvarné: Výtvarná saisona, Lumír, 46 (1917-1918), 9, 1918/07/17, 429-432
1919-1920   Josef Myslbek, Volné směry, 20 , , 1919–1920, 134-
1920/10/10   Členská výstava S.V.U. Mánes (I. Sochařství a architektura), Tribuna, 2, 239, 1920/10/10, -
1923   Pražské umělecké výstavy v roce 1922, Věstník hlavního města Prahy, 30, 6, 1923/03/30, 65-67
1926   Členové profesorského sboru zemřelí v letech 1918-1925, Almanach Akademie Výtvarných Umění v Praze vydaný k stodvacátémupátému výročí založení ústavu, , , 1926, 64-65
1930   Řeč pronesená na schůzi čestného výboru s pracovním výborem Myslbekovy výstavy dne 24. září 1929, Život, 9, , 1930, 9-11
1930   Souborná výstava J. V. Myslbeka, Život, 9, , 1930, 12-13
1930   Josef Václav Myslbek, Musaion, sborník pro moderní umění, , 8, 1930, 175-181
1936   Knihy o umění (Akord 1936/3), Umění, , , 1936, 48-
1947   Tři významná jubilea, Národní osvobození, 18, 128, 1947/06/03, 5-5
1950   Výstava „České umění XIX. století" zahájena, Mladá fronta, 6, 56, 1950/03/07, 4-4
1952   Vzpomínky na J. V. Myslbeka, Výtvarné umění, 2, 7-8, 1952/07, 274-278
1952   Můj učitel, Výtvarné umění, 2, 7-8, 1952/07, 279-281
1953   J. V. Myslbek, Výtvarné umění, 3, 3, 1953/08/30, 254-254
1954   Na výstavě československého výtvarného umění v Moskvě, Výtvarná práce, 2, 3, 1954/02/12, 5-
1954   Díla našich umělců vystavená v SSSR, Výtvarná práce, 2, 4, 1954/02/26, 7-
1954   Pravěké náměty v umění, Výtvarná práce, 2, 10, 1954/05/21, 4-
1954   Několik poznámek k výstavě Jednoty výtvarných umělců, Výtvarná práce, 2, 20, 1954/10/15, 3-
1954   Sbírka českého sochařství (K otevření výstavy Národní galerie na Zbraslavi), Výtvarná práce, 2, 20, 1954/10/15, 1-2
1955   Řeč Jana Štursy nad hrobem Myslbekovým, Výtvarné umění, 5, 3, 1955/04/20, 137-137
1955   Josef Václav Myslbek, Výtvarné umění, 5, 4, 1955/05/20, 191-191
1955   Výstava Československého výtvarného umění v Čínské lidové republice, Výtvarná práce, 3, 19, 1955/10/28, 10-
1956   J. V. Myslbek, Pochodeň, 43, 24, 1956/03/23, 5-5
1956   Československé umění ve Vietnamu, Výtvarná práce, 4, 7, 1956/04/20, 6-7
1957   Sochařské náčrty a kresby, Výtvarná práce, 5, 14, 1957/07/20, 3-
1960   Medaile, plakety a mince, Výtvarná práce, 8, 13, 1960/07/04, 8-
1961   J. V. Myslbek - Korespondence (Recenze), Výtvarné umění, 11, 4, 1961/07/31, 184-185
1961   Soutěž na pomník Bedřicha Smetany, Výtvarné umění, 11, 8, 1961/12/05, 367-378
1961   Josef Václav Myslbek: Korespondence, Výtvarná práce, 9, 2, 1961/01/30, 4-
1963   Plastika dvacátého století ve znamení J. V. Myslbeka, Jana Štursy a Oty Gutfreunda, Národní galerie, , 5, 1963, 39-45
1964   Nová instalace Moravské galerie, Výtvarná práce, 12, 11-12, 1964/07/26, 4-
1966   Česká secese, Výtvarná práce, 14, 11, 1966/06/09, 1-3
1968   Od Myslbeka k dnešku, Výtvarná práce, 16, 16-17, 1968/09/25, 5-
1970   Die tschechische bildhauerei des XX. jahrhunderts (Von Myslbek bis zur Gegenwart), Tschechische Skulptur des 20. Jahrhunderts, , , 1970, -
1970   Auftakt mit Wenzel (Tschechoslowakische Plastik des 20. Jahrhunderts in Berlin), Frankfurter Allgemeine Zeitung, , , 1970, -
1982   Cheb (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 6, 3, 1982, 9-9
1983   Expozice českého umění 19. a 20. století v Mladé Boleslavi (Galérie, muzea), Výtvarná kultura, 7, 2, 1983, 18-19
1983   Na okraj odkazu J. V. Myslbeka (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 7, 4, 1983, 63-64
1988   Česká sochařská kresba 19. a 20. století (Jiřímu Mašínovi k 65. narozeninám), Umění, 36, 3, 1988, 260-284
1989   Čtyřka, jež končí Ottou Gutfreundem, Estetika praktického života, , , 1989, 536-538
1999   J.V.Myslbek, K.Světlá a socha Libuše na Budči, Posel z Budče, , 16, 199909/25, 6-
2003   Velké sochy v srdci Prahy (Mezinárodní festival současného umění), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16, 20, 2003/10/09, 2-
2006   Zdenka Braunerová jako rádkyně a mecenáška, Středočeský vlastivědný sborník, , 22, 2004, 7-48
2008   Josef Václav Myslbek, Paměť Prahy, , , 2008, 262-263
2011   Sochařství secese..., Secesní plastika ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové, , , 2011, 3-5
2012   Sbírka plastik, Karáskova galerie, , , 2012, 69-80
2013   Josef Václav Myslbek / Autoportrét, Šedesát let, šedesát tváří, , , 2013, 30-33
2013   Sochařský duel o realizace pomníků mezi Josfem Václavem Myslbekem a Bohuslavem Schnirchem, Metamorfózy politiky, , , 2013, 58-75
2013   Myslbekův Mácha pod Mostnou horou (a Petřínem), Kdo se to na nás dívá!, , , 2013, 85-86
2014   Sochy, Ročenka ART+, , , 2014, 68-70
2016   Když sochařství bylo moderní (Neklidná figura v Městské knihovně), Art + Antiques, , 7+8, 2016/07/14, 104-105
2019   Necudní naháči z řeckého Olympu (Nahé tělo v architektonickém dekoru Prahy 19. a počátku 20. století), Umění / Art, 67, 1-2, 2019, 2-25
2019   Krucifix Josefa Václava Myslbeka, 220 míst AVU, , , 2019, 30-31
2019   Socha Oddanost od Josefa Václava Myslbeka, 220 míst AVU, , , 2019, 35-
2019   Myslbekova škola, 220 míst AVU, , , 2019, 39-
2019   Socha koně od Josefa Václava Myslbeka, 220 míst AVU, , , 2019, 106-
www
rok vydání, název (podnázev)
  Josef Václav Myslbek (cs.wikipeda.org)
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1981   Josef Václav Myslbek (Výběr z díla ze sbírek Národní galerie v Praze)
1990   Josef Václav Myslbek: Sochařské dílo
2014   Josef Václav Myslbek
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2005   Opojná plasticita a ztělesnění duchovního světa (Figura v českém sochařství 20. století)
2013   Trojice (Symbolické setkání výtvarných umělců a teoretiků v Galerii S.V.U. Mánes Diamant v roce 100. výročí úmrtí Mikoláše Alše)
2016   100 děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě
2023   Česká socha 1900–1950
archivní fond
rok vydání, název (podnázev)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1997   9. aukce (Obrazy, kresby, sochy, plastiky 20. stol., stará a moderní grafika)
2000   Výtvarné umění
2001   Výtvarné umění
2002   Umění a starožitnosti (9. března 2002, Renaissance Prague Hotel)
2003   Umění a starožitnosti / Art and Antiques
2005   53. aukce Antikva Nova Kodl a 60. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19.-21. století)
2005   27. aukce (Mistrovská díla 19. až 21. století)
2006   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění (Galerie Art Praha)
2007   31. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění)
2007   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění (Galerie Art Praha)
2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2008   60. aukce Aukční Galerie Kodl a 72. aukce Aukční síně Vltavín a mimořádná aukce Konta Bariéry
2008   61. aukce Aukční galerie Kodl a 75. aukce Aukční síně Vltavín
2008   Aukce č. 50: Výtvarné a užité umění (Aukční dům Greisen)
2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (25. 1. 2009)
2010   České výtvarné umění / Czech Fine Art (15. - 20. století / 15th - 20th Century)
2011   České výtvarné umění / Czech Fine Art
2011   The Hascoe Family Collection: Important Czech Art (Auction in London Monday 13. June 2011, 21 PM / Sotheby’s London)
2012   Dorotheum: Umění a starožitnosti / Art and Antiques (26. 5. 2012, Prague Marriott Hotel)
2013   70. aukce Aukční Galerie Kodl a 112. aukce Aukční síně Vltavín
2013   71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín
2013   31. aukce
2014   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín
2014   Day Sale 2014: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XI.) (5. 10. 2014)
2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIV.) (11. 10. 2015)
2015   Aukce 40 (Výtvarné umění, starožitnosti, design a české umělecké sklo)
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1977   Sbírka českého sochařství XIX. a XX. století
1997   Důvěrný prostor / Nová dálka (Výstava o umění pražské secese a historii a rekonstrukci Obecního domu)
2011   České umění první poloviny dvacátého století
nedatováno   Galerie umění Karlovy Vary
kalendář
rok vydání, název (podnázev)
199?   Umění a umělci na starých fotografiích z fondů a sbírek Archivu Národní galerie v Praze
2000   Milenium 2000/ 20001
pozvánka nevýstavní
rok vydání, název (podnázev)
29.03.1984   Josef Václav Myslbek (Přednáška z cyklu Dějiny českého výtvarného umění)
průvodce
rok vydání, název (podnázev)
1981   Průvodce vyšehradským hřbitovem (Soupis významných hrobů na vyšehradském hřbitově)
2009   Umění 19. století v Čechách ((1790-1910) - malířství, sochařství a užité umění)
2016   Neklidná figura / The Restless Figure (Exprese v českém sochařství 1880-1914 / Expression in Czech Sculpture 1880-1914)
2019   Olšanské hřbitovy (Umělecká a architektonická díla)
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
1948   Katalog Jurečkovy galerie
1961   Sbírka českého sochařství
1962   Sbírka českého sochařství ve zbraslavském zámku
1962   Mistrovská díla českého sochařství
1978   Sbírka českého sochařství XIX. a XX. století (Průvodce stálou expozicí)
1981   České a slovenské umění 20. století
1997   Západočeská galerie v Plzni
2014   Sto děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě
2015   100 Works from the Gallery of Fine Art, Ostrava
nedat.   Sbírka českého sochařství
nedat.   Sbírka českého sochařství
nedat.   Collection de sculpture tchéque
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1929   Josef Václav Myslbek (Seznam prací, vystavených na souborné výstavě v rámci Svatováclavských mileniových oslav pod protektorátem Vlády republiky Československé)
1938   Postavy českých dějin
1948   Čeští klasikové 19. století
1962   České výtvarné umění 20. století
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1992   Bývalí členové Umělecké besedy
socha
rok vydání, název (podnázev)
do 1907   Hudba
soubor pohlednic
rok vydání, název (podnázev)
1956   Josef Václav Myslbek 1848-1922
nedatováno   České sochařství 19. a 20. století I.
soubor reprodukcí
rok vydání, název (podnázev)
1965   Konec 19. století v českém výtvarném umění
soupis pnp/edice
rok vydání, název (podnázev)
1966   Josef Václav Myslbek (1848-1922) (Literární pozůstalost)
text
rok vydání, název (podnázev)
1947   Vzpomínáme na dva české sochaře
učebnice
rok vydání, název (podnázev)
1976   Čítanka III pro střední školy