Zdeněk Sýkora

rok od - do, škola, obec (fakulta, zaměření), profesor
1938 - 1939   Vysoká škola báňská, Příbram (Příbram) ,
1945 - 1947   Univerzita Karlova, Praha (Pedagogická fakulta, ), Salcman Martin
1945 - 1947   Univerzita Karlova, Praha (Pedagogická fakulta, ), Lidický Karel
1945 - 1947   Univerzita Karlova, Praha (Pedagogická fakulta, ), Bouda Cyril
1945 - 1947   České vysoké učení technické, Praha ,