Stanislav Bubán

rok od - do, student, škola, obec
? - ?   Vlasová Slavomíra, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)