Stanislav Bubán

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1989   Stano Bubán
1998   Stano Bubán: Skutočná maľba
2004   Stano Bubán: 1994 - 2004
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1988   Prešparty '88 (Stretnutie československých výtvarníkov)
1988   La peinture et la sculpture aujourd´hui en Tchecoslovaque
1988   Nový slovenský obraz
1988   Simona Bubánová, Stanislav Bubán, Ivan Csudai, Jozef Šramka, Laco Teren (Výstava piatich mladých výtvarníkov)
1989   Celoslovenská výstava mladých
1991   Diagonale
1995   Poselství znaku / The Message of the Sign (Mezi písmem a obrazem / Between Letter and Image)
1995   Zeitgenössische Kunst aus der Tschechei, Slowakei und Ungarn
2005   IV. Nový zlínský salon 2005 / IV. New Zlín salon 2005 (První přehlídka současného českého a slovenského výtvarného umění / The first review of contemporary Czech and Slovak visual art)
2007   Figurama 07
2008   V. Nový zlínský salon 2008
2009   Figurama 09
2010   Galéria Cypriána Majerníka 1957 - 2000
2020   12 SEM / 12th SEM (Medzinárodné sympózium / International symposium)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2006   Slovenská grafika 20. storočia (Slovak graphic art of the 20 th century), Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
2009   Rozhovory o maľbe (Pohlad na slovenskú maľbu prostrednictvom orálnej histórie), Vydavaťelstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2009   Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1949-2009: Šesťdesiat rokov / Academy of Fine Arts 1949-2009: Sixty Years, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1997 (I. A - Č), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1988   Názorová pluralita umění dnešní éry postmodernismu..., Prešparty '88, , , 1988, 0-0
1995   Eine Welt voller Fragen / A World of Questions, Zeitgenössische Kunst aus der Tschechei, Slowakei und Ungarn, , , 1995, 4-7
1995   Najnovší výber z tvorby Stana Bubána v GMB, Národná obroda, , , 1995/12/02, -
1997   Triennial of Contemporary Slovak Prints XIII - Současná slovenská grafika 1996, Grapheion, , 1, 1997, 80-81
1997   Mezinárodní periodické výstavy grafiky, Grapheion, , 1, 1997, 80-85
2006   Aukcia súčasného umenia Art Sk, Revue Art, , 1, 2006/1, 79-79
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1992   Stano Bubán
1995   Stano Bubán
1995   Stano Bubán
1997   Stano Bubán: Skutočná maľba
1998   Stano Bubán: Skutočná maľba
2002   Stano Bubán: Nové obrazy
2003   Štefan Bubán: Súborné dielo 1962 - 2002
2004   Stano Bubán: 1994 - 2004
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1988   Prešparty '88
2002   Nový koniec maľby / New End of Painting
2005   Prievan (Současná slovenská malba 2000 - 2005; Contemporary Slovak Painting 2000 - 2005)
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
2004   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
2005   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
2006   28. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005)
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
dopisnice/pohlednice
rok vydání, název (podnázev)
1993   Stano Bubán: Štruktúry
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1995   Stanislav Bubán
katalogový list autorský
rok vydání, název (podnázev)
1988   Stanislav Bubán
obraz
rok vydání, název (podnázev)
1990   Štruktúry
1992   Analýza No 24
pracovní soubor
rok vydání, název (podnázev)
  Aukce 2005; slovenská
  Aukce 2004; slovenská
2007   Súčasné umenie, Woxart, 2007
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
2009   909: Umění přelomu tisíciletí ze sbírek Národní galerie v Praze 1990-2009 / Art from the Turn of the Millennium in the National Gallery in Prague Collections 1990-2009