Karel Svolinský

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1935   Karel Svolinský: Soubor prací
1944   K. Svolinský
1946   Malby a kresby Karla Svolinského
1947   Malby a kresby Karla Svolinského
1957   Karel Svolinský: Výběr z práce
1961   Karel Svolinský: Ilustrace k českému roku
1961   Z moskevského skicáře Karla Svolinského
1962   Výstava Karel Svolinský a kniha
1963   Český rok Karla Svolinského
1964   Karel Svolinský: Pohádky Boženy Němcové
1964   Květiny Karla Svolinského
1964   Český rok Karla Svolinského
1965   Známková tvorba Karla Svolinského
1966   Karel Svolinský: Výbor z díla
1967   Karel Svolinský
1969   Karel Svolinský: Grafika a kresby (1938 - 1968)
1969   Karel Svolinský
1969   Karel Svolinský: Kresby a akvarely z cest
1973   Karel Svolinský: Akvarely, kresby (Grafika posledních let)
1974   Karel Svolinský k uctění památky svého učitele, kouřimského rodáka Františka Kysely
1976   Karel Svolinský: Malá a užitková grafika
1976   Karel Svolinský: Výběr z prací (Výstava k osmdesátinám)
1976   Karel Svolinský: Z grafického díla
1978   Karel Svolinský: Kresby a akvarely
1982   Karel Svolinský: Výběr z díla
1986   Karel Svolinský: Hudební motivy
1987   Hudobné a tanečné motívy v diele národného umelca Karla Svolinského
1987   K. Svolinský
1990   Karel Svolinský: Ilustrace - kresby
1991   Karel Svolinský
1996   Karel Svolinský: Výběr z tvorby (Ke 100. výročí narození a 10. výročí úmrtí)
1996   Karel Svolinský
1996   Karel Svolinský
2001   Karel Svolinský (1896 - 1986)
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1921   Loutkářská výstava
1927   Výstava moderného umeleckého priemyslu v Bratislave
1935   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava grafiky, kreseb a obrazů (105)
1935   Padesát let výtvarné práce (Architektura, byt, užité umění 1885-1935)
1936   Tanec v čsl. umění výtvarném a ve fotografii
1937   SČUG Hollar: Členská výstava Hollara. Grafika, malby, kresby (109)
1937   Soupis prodejných grafických listů členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar
1937   SČUG Hollar: Česká grafika po prevrate (Česká grafika po prevrate)
1937   II. Zlínský salon (Seznam vystavených děl)
1938   Členská výstava skupiny Olomouckých výtvarníků
1938   III. Zlínský salon
1939   SČUG Hollar: Členská výstava, Grafika - malby - kresby (111)
1941   Bílá Labuť českému umění (2. výstava soudobého českého umění)
1943   Květiny a jejich obrazy / Blumen und deren Abbildungen
1943   Původní grafika v krásné knize
1944   Květiny a zátiší / Blumen und Stilleben
1944   2. výstava a aukce českých kreseb a akvarelů
1946   Výstava slovanských grafiků
1946   Česká kresba
1947   Léto v umění
1948   Umění a kýč (1. výstava z cyklu Výchova k umění)
1948   České umění od impresionismu
1949   Výstava dětské knihy
1949   Tjeckoslovakisk konst
1950   Výtvarníci Smetanových oper
1951   I. přehlídka československého výtvarného umění 1949-1951
1952   III. členská výstava
1953   Knižní ilustrace 1953 (Výstava originálů z edice Státního nakladatelství krásné literatury, hudby a umění)
1954   Výtvarníci a kniha
1955   První celostátní výstava užité grafiky
1955   Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění
1955   III. přehlídka československého výtvarného umění
1956   Květiny
1956   Zátiší v české malbě XX. století
1958   Savremena čehoslovačka umetnost
1959   Internationale Buchkunst-Ausstellung Leipzig 1959
1959   České moderní malířství
1960   Karel Hynek Mácha v našem výtvarném umění
1960   Czechoslovak Modern Glass
1960   Tvůrčí skupina Mánes
1960   Jevištní výtvarnictví 1945-1960
1961   Nejkrásnější knihy 1960
1961   Katalog výstavy užitého umění a průmyslového výtvarnictví u příležitosti 40. výročí založení Komunistické strany Československa
1961   Škola vidění I. (Výmluvnost kresby)
1961   Hluboká 1961 (Výtvarným uměním k socialistickému životu)
1962   Česká kresba ze sbírek Národní galerie v Praze
1964   Český a slovenský lid ve výtvarném umění
1964   Czechoslovak Graphic Art
1965   Březen měsíc knihy 1965 (Výstava - Umění a knižní obálka)
1965   Ilustrace a grafika knih MF (Výstava k dvacátému výročí založení nakladatelství Mladá fronta)
1965   Ex libris skvosty drobné grafiky
1965   Internationale Buchkunst-Ausstellung Leipzig 1965
1965   Moderní česká kresba
1965   Tanec v moderním českém výtvarném umění
1965   Škola vidění (Výmluvnost kresby)
1965   České moderní malířství a sochařství
1965   Podareni dela
1965   Plakate aus der Tschechoslowakei
1966   Euro-exlibris '66
1966   2. bienále užité grafiky Brno 1966 / 2e Biennale d´Art Appligué Brno 1966 (Mezinárodní výstava knižní grafiky a ilustrace / Exposition Internationale d´Art Graphique du Livre ei d´Illustration)
1966   Přírůstky do sbírek Východočeské galerie Pardubice v letech 1965-1966
1966   Пoдарени дела од Чехословачка
1967   Československý plakát
1967   Z grafických sbírek Galerie hl. m. Prahy
1967   50 let SČUG Hollar
1967   Čehoslovačka lepa knjiga 1945-1965 (Izložba)
1967   Současný portrét
1968   50 let československého malířství 1918 - 1968
1968   Klub knihy - SČUG Hollar: I. Členská výstava (Česká kniha 1958 - 1968 (Soubor vybraný anketou))
1968   Česká moderní grafika ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech (I. výstava přírůstků galerijní sbírky)
1968   50 let SČUG Hollar
1968   Mostra grafica del Gruppo Hollar di Praga
1968   SČUG Hollar k 50 letům republiky
1968   50 let československé malby (z fodnů československých galerií)
1968   Tsjechoslowaakse grafici
1968   Klub knihy - SČUG Hollar: I. Členská výstava (Česká kniha 1958-1968)
1968   Česká malířství od doby Osmy
1968   50 rokov československého maliarstva zo zbierok galerií
1968   Čekų šiuolaikinių ekslibrisų paroda (Выставка современного чешского экслибриса)
1968   50 let československé grafiky (Z fondu AJG k 20. výročí Vítězného února a k 50. výročí ČSSR)
1969   50 let českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví (Mezníky vývoje v letech 1918 - 1968)
1969   50 Jahre der Tschechischen angewandten Kunst und industrial design (Meilensteine der Entwicklung in den Jahren 1918 - 1968)
1969   Kresby členů
1970   Cien grabados y cien fotografias
1970   Výstava kreseb členů SČUG Hollar
1970   Česká ilustrace ze sbírky Galerie Havlíčkův Brod
1970   Zamiary i zapasy (50 lat czeskiej sztuki stosowanej i plastyki przemysłowej)
1971   SČUG Hollar Grafika - 71
1971   Komorní grafika 1970
1971   Výstava ze současné české ilustrace (1968 - 1970)
1971   Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ (Díla z let 1945-1971)
1971   Československé nejkrásnější knihy 1970
1971   Pocta Aloisu Senefeldrovi (k 200. výročí narození)
1971   Obrazy pěti století
1972   V. bienále užité grafiky Brno 1972 (Mezinárodní výstava ilusrace a knižní grafiky)
1972   Výstava ze současné české ilustrace
1972   Czech stage costumes / Le costume tchèque de théâtre
1972   Češskij teatraľnyj kostjum / Das tschechische Theaterkostüm
1972   75 let moderní české knižní ilustrace
1972   Krásná česká kniha XIX. - XX. století
1973   Boje a zápasy (České umění v boji proti fašismu a válce 1930–1945)
1974   Knižní ilustrace Artie 1953-1973
1974   Lyra Pragensis: grafika, knižní tisky
1974   Umění Vysočiny
1975   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
1975   České výtvarné umění v boji proti fašismu a válce
1975   Českí a slovenskí umelci k 30. výročiu oslobodenia
1975   Dix siècles d'art tchèque et slovaque
1976   VII. Bienále užité grafiky Brno 1976 (Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky)
1976   Česká sociální grafika a kresba ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary - pobočka Ostrov n. O.
1976   Česká ilustrace ze sbírky Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
1976   Česká kresba první poloviny dvacátého století ze sbírek GVU v Ostravě
1977   Výtvarní umělci Velikému říjnu
1977   Přírůstky: Výběr z let 1975/1977 (Obrazy, plastiky, grafika)
1977   Hollaristé - 60 let SČUG Hollar (II.)
1977   Ilustrace v grafických technikách
1977   10 let Lyry Pragensis (Grafika - Bibliofilské tisky - Plastiky - Zvukové nahrávky)
1977   Česká protiválečná grafika 1940-1975
1978   Umění vítězného lidu (Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února)
1978   Nikdy válku (Výstava z přírůstků Památníku Terezín k 30. výročí Vítězného února)
1978   Umění a známka
1979   Čeští ilustrátoři dětem (Výstava k Mezinárodnímu roku dítěte)
1979   Klasikové české ilustrace
1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980)
1980   IX. bienále užité grafiky Brno 1980 (Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky)
1980   Výstava českých a slovenských ilustrací pro malé děti
1980   České maliarstvo 20. storočia zo zbierok Národní galerie v Prahe
1980   Psal se květen 1945
1980   Čeští umělci proti fašismu a válce
1980   Opery a balety Bohuslava Martinů v díle českých scénografů
1981   Československé nejkrásnější / najkrajšie knihy 80
1981   Ex libris olomouckých umělců
1981   Čas bojů a vítězství (České výtvarné umění let 1938 - 1950)
1981   Exlibris (Soudobá knižní značka)
1981   Tschechische Illustration aus der Sammlung der Galerie der bildenden Kunst in Havlíčkův Brod - ČSSR
1981   České malířství 19. a 20. století ze sbírek OGVU Náchod
1981   Hudba a výtvarné umění
1982   Soudobá česká písmařská tvorba
1982   Tschechische Malerei des 20. Jahrhunderts
1982   Lidice ve výtvarném umění
1982   Současná grafika pražských členů Svazu českých výtvarných umělců
1982   Novoročenky (Soudobé novoroční tisky)
1982   Současná bibliofilie a příležitostné tisky
1983   Výtvarní umělci životu a míru (Výstava malířství, sochařství, grafiky a užitého umění k 35. výročí Vítězného února)
1983   Svremenno čechoslovaško šriftovo tvorčestvo
1983   Arta scrisului contemporan Ceh
1983   České malířství a sochařství 20. století (Ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci)
1983   Nové kresby ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary (1973-1983)
1983   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci
1983   Současná česká grafika 1977-1983
1983   Divadlo v současné výtvarné tvorbě
1983   Rukopisy slavných českých umělců 19. a 20. století
1984   XI. Bienále užité grafiky Brno 1984 (Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky)
1984   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1984   Antonín Dvořák ve výtvarném umění
1984   Moderní český plakát 1918 - 1945
1984   Sto let české dětské knihy (Vývoj a proměny její výtvarné podoby)
1984   Česká operní klasika v poválečné scénografii
1984   Hudba v české kresbě a grafice
1984   České malířství od konce 19. století po současnost ze sbírek Okresní galerie výtvarného umění v Náchodě
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1985   Přírůstky Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci za léta 1982/84
1985   Proti fašismu a válce (České výtvarné umění 30. a 40. let v boji proti fašismu a válce)
1985   Grafisk Kunst fra Tsjekkoslovakia 1945 - 1985
1985   Tapiserie - umění a řemeslo
1985   Za krásu života (Výstava výtvarných děl z roku 1945. K 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1986   XII. bienále užité grafiky Brno 1986 (Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu)
1986   Umění pro mír (Výstava grafiky, kreseb, plakátů, fotografií, plastik, poštovních známek)
1986   Svět cirkusu a varieté ve výtvarném umění
1986   Sbírka Josefa Jeřábka (Grafika a kresby)
1986   Česká kresba ze sbírek Východočeské galerie
1986   Přírůstky do sbírek za léta 1981-1985
1987   Cesty za uměním naší doby (Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře)
1987   České umění 20. století, Obrazy, plastiky, kresby, grafika (Přírůstky Alšovy jihočeské galérie za léta 1980 - 1985)
1987   Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově (Přírůstky sbírek 1976-1986)
1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avantgarde und Tradition)
1988   Československé nejkrásnější / najkrajšie knihy 1971-1978
1988   Lidé - život - práce (Výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů. Výstava k 40. výročí Vítězného února)
1988   Umění na známkách (Praga 1988)
1989   Portrét v české grafice XX. století ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary
1989   Pražská nároží
1990   Česká kresba XX. století II
1990   Přírůstky 1980 - 1990
1990   Přírůstky do sbírek 1984-1989 (Kresby, grafika)
1992   Lidice ve výtvarném umění (Lidice 1942 - 1992)
1993   SČUG Hollar: Zakladatelská generace 1917-1938
1995   100 let výtvarné kultury v Olomouci 1889 - 1989
1995   Karel Svolinský a jeho žáci (Členové SČUG Hollar k poctě 100. výročí narození svého učitele)
1995   Galerie Ostrava (Sztuka czeska pierwszej połowy XX. wieku ze zbiorów Galerii sztuk pięknych w Ostrawie / Czech Art from the 1st Half of the 20th Century of the Gallery of Fine Arts Ostrava Collection)
1995   Galerie Ostrava (České umění 1. poloviny XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě / Czech Art from the 1st Half of the 20th Century of the Gallery of Fine Arts Ostrava Collection)
1995   Regionální umění ve sbírkách GVU v Ostravě (Malba, plastika)
1996   Bankovková grafika (Výstava k 70. výročí zahájení činnosti Národní banky československé)
1996   České ex libris (Počátky a vývoj knižní značky do 70. let)
1997   Český plakát 60. let ze sbírek Moravské galerie Brno
1998   Záznamy dojmy sny 2
1998   Oznámení o Ikarově letu (Olomoucká šedesátá léta v zrcadle výtvarné kultury)
1998   Život v rytmu atomu (Výstava ke 40. výročí československé účasti na Světové výstavě EXPO 58 v Bruselu)
2000   Komenský 2000: Labyrint světa
2001   Pour Félicié 1972 - 2002 (Adresát MUDr. Jaroslav Dostál)
2004   Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století / Folklorism in 20th-century Czech Art
2004   Český filmový plakát 20. století
2006   České umění XX. století: 1940-1970
2006   Ze sbírek Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě (Výběr ze sbírek: ilustrace, grafiky, kresby, obrazy, plastiky)
2009   Kunst zur Zeit de kalten Krieges / Umění v době studené války (Kunst und Design 1950-1989 / Umění a design 1950-1989)
2010   Roky ve dnech (České umění 1945-1957)
2010   Možnosti záznamů: Sto let v kresbách ze sbírky Moravské galerie v Brně / Drawn for the Record: A Hundred Years in Drawings from the Collection of the Moravian Gallery in Brno
2010   Figurální tvorba umělců olomouckého kraje / Figurative Works by Artists of the Olomouc Region / Figuratives Schaffen von Künstlern aus der Olmützer Region (Malba, kresba, grafika/1900-2010 / Paintings, Drawings and Graphics/1900-2010 / Malerei, Zeichnungen und Graphik/1900-2010)
2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011
2015   Budování státu / Building a State (Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu / The Representation of Czechoslovakia in Art, Architecture and Design)
2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art)
2017   Odměk (Šedesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová)
2018   Anatomie skoku do prázdna / The Anatomy of a Leap into the Void (Rok 1968 a výtvarné umění v Československu / The Year 1968 and Art in Czechoslovakia)
2018   Šetlík pro MUD
2019   Sobě ke cti, umění ke slávě (Čtyři století uměleckého sběratelství v českých zemích)
nedatováno   Ex Libris ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze
nedatováno   La grafica contemporanea Checa
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1940   Česká moderní grafika, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
1942   Mladé umění na Hané (Almanach Skupiny olomouckých výtvarníků), Kramář a Procházka, knihtiskárna v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1947   Kresby Karla Svolinského, Knihtiskař Josef Filip, Třebíč (Třebíč)
1958   Contemporary Art in Czechoslovakia, Orbis, Praha
1959   Malý katalog reprodukcí, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1960   Karel Svolinský: Italia, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1962   Karel Svolinský, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1963   Československá gobelínová tvorba, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1963   Smíchu plná paleta - to je knížka tahleta (Sbírka karikatur, anekdot a veselých příběhů o českých malířích), Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1964   Současná československá grafika, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1965   Černobílé roky (Dějiny ČSSR v kresbách českých a slovenských grafiků), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
1968   Malý labyrint výtvarného umění, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1969   Hudba a lidé (Svědectví významných osobností vědy, kultury a sportu o jejich společné lásce k hudbě ), Supraphon, n.p., Praha
1971   Jak se dívat na grafiku, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1976   Současná kresba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1976   Současný plakát, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1976   Umění radosti i boje, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1977   Současná grafika (I), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1977   Realistické tradice v současném malířství (I), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1978   Současná monumentální tvorba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1978   Současná známková tvorba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1979   Současná ilustrace dětské knihy, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1979   Současné exlibris, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1979   Současný plakát, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1979   Karel Svolinský, Divadelní ústav, Praha
1979   Zeitgenössische Illustration von Kinderbüchern, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1980   Umění a doba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1980   Malá galerie českých malířů, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
1981   O grafice, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1982   Česká scénografie XX. století, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1982   Současná scénografie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1982   Současné české a slovenské umění, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1982   Súčasné české a slovenské umenie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1984   Ilustrace, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1984   Cesty české ilustrace v knize pro děti a mládež, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1985   Severočeská grafika, Severočeské nakladatelství, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
1985   České výtvarné umění v architektuře 1945 - 1985, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1988   Artia 35 (35 československých ilustrátorů 1953 - 1988), Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1988   35 tschechoslowakische ilustratoren 1953-1988 (Artia 35), Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1989   Sport v umění, Nakladatelství Olympia, Praha
1993   Československé bankovky, státovky a mince 1919-1992, Lunarion, Praha
1997   Česká grafika XX. století ve Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
1999   Karel Svolinský: Novoročenky a jiná příležitostná grafika, Spolek sběratelů a přátel exlibris, Praha
1999   Legenda o českém skle / The Legend of Bohemian Glass / Legende vom böhmischen Glas, TIGRIS spol. s r. o., Prštné, Zlín (Zlín)
2007   Rozhovory o písmu rukopisném, Svět, nakladatelství a vydavatelství Stanislav Doležal, Praha
2009   Abeceda lásky (Osobnosti, které jsem znala), Mladá fronta, a.s. Praha, Praha
2010   Příběh české ilustrované dětské knihy 1900-2000, Sladovna Písek, o.p.s., Písek (Písek)
2011   Loutka a moderna (Vizualita českého loutkového rodinného divadla, spolkového divadla a uměleckých scén v první polovině dvacátého století jako osobitý odraz avantgardních a modernistických snah českých výtvarných umělců), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2012   České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
2012   Karáskova galerie (České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století a první poloviny 20. století ve sbírce Karáskovy galerie), Památník národního písemnictví, Praha
2015   Spěte sladce! / Rest in peace (Průvodce po hrobech českých typografů / The tombstones of Czech typographers), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2015   Čeští písmaři a typografové, Typo 305, Praha
2016   Grafický kabinet a komorní plastika ze sbírky Kooperativy, Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
2016   Pionýři a roboti (Československá ilustrace a vizuální kultura 1950-1970), Vysoké učení technické, Fakulta výtvarných umění, Brno (Brno-město)
2016   Bilance (Umění ve veřejném prostoru Olomouce v letech 1945-1989), Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, Olomouc (Olomouc)
2017   Cirkus pictus (Zázračná krása a ubohá existence. Výtvarné umění a literatura 1800-1950), Galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb (Cheb)
2019   Jdi na venkov! (Výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích 1800-1960), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1961   Pražské ateliéry, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1968   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
1969   50 let československého malířství 1918 - 1968 (Sborník v výstavě, pořádané v letech 1968 - 1969 českými a slovenskými galeriemi), Národní galerie v Praze, Praha
1973   20 let Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
1983   Jevištní a kostýmní výtvarníci českých divadel 83, Divadelní ústav, Praha
1986   Ilustrace v české a slovenské dětské knize, Společnost přátel knihy pro mládež, Praha
1995   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1986 - 1990 a doplňky za předchozí léta Část 2. K - Ž), Národní knihovna České republiky, Praha
2019   Česko-slovenská koruna v podpisech (Tradice - tvorba - teorie), Památková komora ČR, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
1967   Příruční slovník naučný (IV. díl, S-Ž), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1987   Malá československá encyklopedie (Pom-S), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1988   Národní divadlo a jeho předchůdci (Slovník umělců divadel Vlasteneckého, Stavovského, Prozatimního a Národního), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1988   Encyklopedie světového malířství, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1989   Malý slovník bibliofila, Památník národního písemnictví, Praha
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1999   Český biografický slovník XX. století (III. díl Q-Ž), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (7: ř/š), Diderot, Praha
2005   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2005 (XV. St - Šam), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2006   Benezit: Dictionary of Artists (Volume 13: Sommer - Valverane), Éditions Gründ, Paříž (Paris)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1944   Karel Svolinský měl první soubornou výstavu... /Karl Svolinský hatte seine erste Gesamtausstellung..., K. Svolinský, , , 1944, 0-0
1945   Svolinský, Tanec (Září v pražských výstavách), Lidová kultura, 1, 18, 1945/09/29, 3-
1946   Od první výstavy Karla Svolinského..., Malby a kresby Karla Svolinského, , , 1946, 0-0
1947   Již obě předchozí výstavy Karla Svolinského..., Malby a kresby Karla Svolinského, , , 1947, 0-0
1952   Laureáti státních cen v roce 1952 v oboru malířství, grafiky a sochařství, Výtvarné umění, 2, 9-10, 1952/12, 430-432
1954   Než zlatý kohout zakokrhá..., Mladá fronta, 10, 90, 1954/04/16, 3-3
1954   Mezinárodní výstava grafiky v Luganu, Výtvarná práce, 2, 8, 1954/04/23, 7-
1954   Naše účast na benátské Biennale, Výtvarná práce, 2, 15, 1954/07/29, 8-
1955   O tvorbě Karla Svolinského z let 1945 - 1954, Výtvarné umění, 5, 2, 1955/03/20, 59-66
1955   Deset let našeho života ve výtvarném umění (Výstava, která je poučením i příslibem), Mladá fronta, 11, 305, 1955/12/20, 3-3
1955   III. přehlídka čs. výtvarného umění, Mladá fronta, 11, 179, 1955/07/26, 3-3
1955   Kdo vystavuje v Číně, Výtvarná práce, 3, 5, 1955/03/11, 9-
1955   Výstava dětské knihy, Výtvarná práce, 3, 8, 1955/04/22, 7-
1955   Naše gobelíny ve Finsku, Výtvarná práce, 3, 8, 1955/04/22, 6-
1955   Ohlas naší výstavy užité grafiky v Polsku, Výtvarná práce, 3, 10, 1955/05/20, 8-
1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 4, 9, 1956/06/05, 2-2
1956   Ohlas výstavy československé ilustrace v Lipsku, Výtvarná práce, 4, 7, 1956/04/20, 3-
1956   Československé umění ve Vietnamu, Výtvarná práce, 4, 7, 1956/04/20, 6-7
1956   Básník a výtvarníci, Výtvarná práce, 4, 7, 1956/04/20, 9-
1956   XXVIII. benátské Biennale, Výtvarná práce, 4, 11, 1956/07/06, 7-
1956   XXVIII. Biennale Di Venezia, Výtvarná práce, 4, 13-14, 1956/09/05, 3-4
1956   Výstava květin, Výtvarná práce, 4, 13-14, 1956/09/05, 10-
1956   Šedesát let Karla Svolinského, Výtvarná práce, 4, 1, 1956/01/18, 3-
1956   Vláda Československé republiky se usnesla..., Výtvarná práce, 4, 1, 1956/01/18, 3-
1957   Koncerty a divadla v kresbách Karla Svolinského, Výtvarná práce, 5, 6-7, 1957/04/13, 11-12
1957   Československé umění v boji proti fašismu, Výtvarná práce, 5, 6-7, 1957/04/13, 11-12
1957   40. výročí Velké říjnové revoluce a naše výstavy, Výtvarná práce, 5, 23, 1957/12/06, 12-
1958   Nejkrásnější čs. kniha 1957, Výtvarná práce, 6, 5, 1958/03/22, 8-
1958   Svět jazzu v našem umění, Výtvarná práce, 6, 7, 1958/04/27, 6-
1958   Naše umění v Jugoslávii, Výtvarná práce, 6, 7, 1958/04/27, 6-
1958   Umění odňaté času, Výtvarná práce, 6, 11, 1958/06/21, 8-
1958   Výstava módy v Liberci, Výtvarná práce, 6, 16, 1958/09/15, 2-
1958   Poštovní známka, Výtvarná práce, 6, 18, 1958/10/25, 13-
1958   Knihy Mladé fronty, Výtvarná práce, 6, 23-24, 1959/01/06, 12-13
1959   Úspěch čs. umění v Řecku, Výtvarná práce, 7, 4, 1959/03/10, 5-
1959   Svolinský ilustruje Horu, Výtvarná práce, 7, 6, 1959/04/20, 4-
1959   Nové umění Československa, Výtvarná práce, 7, 6, 1959/04/20, 12-
1959   Výstava v závodech 9. května, Výtvarná práce, 7, 10, 1959/06/27, 5-
1959   Současné české výtvarné umění hudbě, Výtvarná práce, 7, 10, 1959/06/27, 8-9
1959   Listy z Řecka, Výtvarná práce, 7, 13, 1959/08/19, 6-7
1959   200 let textilního tisku, Výtvarná práce, 7, 14-15, 1959/08/24, 9-
1959   Naše sklo v Moskvě, Výtvarná práce, 7, 16, 1959/09/07, 3-6
1960   Zamyšlení nad výstavou Mír světu, Výtvarná práce, 8, 5, 1960/03/12, 12-
1960   Šárka očima soudobých výtvarníků, Výtvarná práce, 8, 11, 1960/06/06, 7-8
1960   Československo 1960, Výtvarná práce, 8, 12, 1960/06/20, -
1961   Úprava pietního území v Lidicích, Výtvarné umění, 11, 3, 1961/07/05, 132-136
1961   Karel Svolinský národním umělcem, Výtvarné umění, 11, 4, 1961/07/31, 145-148
1961   Přehlídka jevištního výtvarnictví, Výtvarné umění, 11, 5, 1961/09/30, 193-202
1961   K. H. Mácha v našem výtvarném umění, Výtvarná práce, 9, 24, 1961/12/12, 4-5
1961   Pražské výstavy v březnu, Výtvarná práce, 9, 6, 1961/03/31, 8-9
1961   Letošní bienále v Sao Paulo, Výtvarná práce, 9, 23, 1961/11/28, 12-
1962   Výstava Jaro 1962, Výtvarná práce, 10, 11, 1962/06/21, 3-4
1962   Z nových knih (Nový svazek Nesmrtelných), Výtvarná práce, 10, 12, 1962/07/10, 4-5
1962   Praga 1962, Výtvarná práce, 10, 17-18, 1962/10/05, -
1962   Kronika, Výtvarná práce, 10, 16, 1962/09/14, 11-11
1963   Kronika, Výtvarná práce, 11, 13-14, 1963/08/17, 15-15
1964/07/26   Ano i ne (kolem ilustrace), Výtvarná práce, 12, 11-12, 1964/07/26, 1-8
1965   Salón současné ilustrace, Výtvarná práce, 13, 1, 1965/02/22, 4-4
1965   Nejlepší čs. poštovní známka 1964, Výtvarná práce, 13, 2, 1965/03/06, 3-3
1966   K celoštátnej výstave ilustracií detskej knihy, Výtvarná práce, 14, 5, 1966/03/17, 5-
1966   Kultura knihy, Výtvarná práce, 14, 17, 1966/09/01, 4-5
1967   Kontinuita stylu, Výtvarná práce, 15, 3, 1967/02/09, 9-9
1968   O sobě, Výtvarné umění, 18, 4, 1968/08/20, 185-193
1969   Pohlednice vesničkám SOS, Stráž lidu (Prostějov), , , 1969/10/22, -
1970   Čeští ilustrátoři, kteří se v letech 1945 - 1970 zabývali pohádkou, Čeští ilustrátoři pohádek, , , 1970, -
1970   I. mezinárodní bienále dřevořezu a dřevorytu v Banskej Bystrici, Výtvarná práce, 18, 24, 1970/11/24, 2-
1970   Ilustrační tvorba Karla Svolinského jako dovršení jedné tradice / Das Illustrationsschafen Karel Svolinský als Höhepunkt einer Tradition, Strahovská knihovna, 3 (1968), , 1970, 202-234
1971   Situace naší grafiky, Výtvarná práce, 19, 3, 1971/02/02, 1-3
1978   Umění Karla Svolinského naslouchající hlasům světa a prostoupené hlasy domova (Z ateliérů), Výtvarná kultura, 2, 5, 1978, 30-36
1981   Pocta básníkovi (Studie úvahy), Výtvarná kultura, 5, 6, 1981, -
1982   Současná grafika pražských členů Svazu českých výtvarných umělců, Výtvarná kultura, 6, 5, 1982, 24-30
1982   Písmařská tvorba, Výtvarná kultura, 6, 5, 1982, 31-35
1983   Svolinský aneb mládí (Výstavy), Výtvarná kultura, 7, 2, 1983, 57-57
1988   Karel Svolinský, Artia 35, , , 1988, -
1989   Proměny realismu, Sport v umění, , , 1989, 148-201
1990   Grafické portréty T. G. M. Karla Svolinského, Exlibris Olomouc 1990, , , 1990, 3-5
1992   Malá galerie československých peněz, Umění a řemesla, 34, 4, 1992, 11-21
1996   Dvě výročí, Grapheion, , 1, 1996, 108-
1996   Chronicle - Jubilees, Anniversaries, Competitions, Grapheion, , 0., 1996, 105-116
2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris. Historie a současnost, , , 2000, 32-130
2010   Výtvarné interpretace Máje, Mácha redivivus (1810-2010), , , 2010, 87-102
2010   Máchův Máj a jeho ilustrátoři, Posel z Budče, , 27, 2010/09/25, 23-36
2011   Květoslav Hísek: "Jsem neznámý český malíř"., Pětka pro vás, , 4, 2011/04/08, 8-9
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1939   Karel Svolinský: Ukázky knižní grafiky
1944   K. Svolinský: Obrazy a kresby
1945   Karel Svolinský: Malby a kresby na motiv tanec
1945   Karel Svolinský: Tanec (malby a kresby, zahájení)
1946   Karel Svolinský: Malby a kresby
1946   Karel Svolinský: Malby a kresby
1947   Karel Svolinský: Malby a kresby
1957   Koncerty a divadla v kresbách Karla Svolinského
1961   Z moskevského skicáře národního umělce Karla Svolinského
1962   Český rok Karla Svolinského
1963   Karel Svolinský: Akvarely * Kresby * Grafika (národní umělec)
1964   Květiny Karla Svolinského
1964   Český rok Karla Svolinského
1965   Známková tvorba Karla Svolinského
1966   Karel Svolinský: Výbor z díla
1966   Karel Svolinský: Malers und Graphiken
1967   Karel Svolinský (národní umělec)
1969   Karel Svolinský: Kresby a akvarely z cest
1969   Karel Svolinský: Grafická a známková tvorba (národný umělec)
1973   Karel Svolinský: Akvarely, kresby (Grafika z posledních let)
1974   Karel Svolinský (národný umělec)
1975   Karel Svolinský: Kresby (národní umělec)
1976   Karel Svolinský: Malá a užitková grafika
1976   Karel Svolinský: Drobná a příležitostná grafika (k umělcovým 80. narozeninám)
1976   Z grafického díla národního umělce Karla Švabinského (k umělcovým 80. narozeninám)
1976   Karel Svolinský (národní umělec)
1979   Karel Svolinský: Dětské motivy (akvarely a kresby z let1930 - 58)
1981   Karel Svolinský (národní umělec)
1982   Karel Svolinský: Výběr z díla (národní umělec)
1986   Národní umělec Karel Svolinský: Výběr z celoživotního díla (Výstava k umělcovým devadesátinám)
1986   Karel Svolinský: Výběr z celoživotního díla
1986   Z díla národního umělce profesora Karla Svolinského k jeho 90.narozeninám
1987   Z díla národního umělce Karla Svolinského
1989   Karel Svolinský: Akvarely - kresby (národní umělec)
1990   Karel Svolinský: Ilustrace - kresby
1992   Neznámý Karel Svolinský
1992   Neznámý Karel Svolinský
1996   Výběr z díla profesora Karla Svolinského
1996   Karel Svolinský (u příležitosti 100.výročí narození )
1996   Karel Svolinský: Poštovní známky (1896 - 1996 - 100. výročí narození)
1996   Karel Svolinský: Kresby, ilustrace, grafika, film
2001   Karel Svolinský (1896 - 1986)
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1943   Květiny (Obrazy, kresby a grafiky 27 současných malířů)
1947   Léto v umění
1968   Česká kniha 1958-1968
1971   SČUG Hollar: Grafika - 71
1971   Komorní grafika (Galerie Hollar)
1984   Bohumír Dvorský: Slezská krajina 1930 - 38, Karel Svolinský: Olomoucký orloj 1947 - 53
1989   Pamětní síň Karla Svolinského, Bohumíra Dvorského, Vladimíra Navrátila
2000   Česká grafika 20. století
2016   Abeceda českých grafiků z cyklu České umění ze sbírky GVUN (III. část)
2018   Anatomie skoku do prázdna / The Anatomy of a Leap into the Void (Rok 1968 a výtvarné umění v Československu / The Year 1968 and Art in Czechoslovakia)
album
rok vydání, název (podnázev)
1982   Pocta Emilu Fillovi od českých a slovenských výtvarných umělců
1984   Paleta krásy (Národní umělci dětem)
almanach
rok vydání, název (podnázev)
1961   Almanach Klubu čtenářů (Jaro)
archivní fond
rok vydání, název (podnázev)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1946   Aukce kreseb J. Lady, K. Svolinského, J. Trnky a j., starožitností a uměleckých předmětů
1996   5. aukce výtvarného umění
1996   3. aukce výtvarného umění
1997   8. aukce (Obrazy, kresby, grafika, sochy, plastiky, fotografie 20. stol.)
1997   9. aukce (Obrazy, kresby, sochy, plastiky 20. stol., stará a moderní grafika)
1997   Aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami
1998   16. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
1999   25. aukce (Umění 50. a 60. let 20. století, obrazy, kresby 19. - 20. století, česká a světová grafika)
1999   Aukční katalog (1/1999)
2000   27. aukce (Kresby, česká a světová grafika, fotografie, bibliofilie, knihy, podpisy, dopisy)
2002   Exkluzivní aukce českého a slovenského výtvarného umění
2002   Výtvarné umění / Fine Art
2003   48. aukce Antikva Nova Kodl a 47. aukce Aukční síně Vltavín
2003   Dorotheum: Výtvarné umění / Fine Art (4. října 2003 / 4 October 2003)
2004   4. aukce moderního umění / Aukce umění a starožitností (Oboustranný aukční katalog)
2004   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2004   Výtvarné umění 20. století / Fine Art of the 20th century (2. 10. 2004)
2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((230 x 208))
2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((297 x 210))
2005   55. aukce Antikva Nova Kodl a 63. aukce Aukční síně Vltavín
2005   53. aukce Antikva Nova Kodl a 60. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19.-21. století)
2006   Aukce umění
2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (17. 5. 2009)
2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (4. 10. 2009)
2009   11. Aukce
2010   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2010   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (21. 2. 2010)
2010   14. aukce
2010   19. aukce
2011   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague III.) (14. 5. 2011)
2011   24. aukce výtvarného umění
2011   20. aukce
2011   22. aukce výtvarného umění
2011   66. aukce Aukční síně Galerie Kodl a 94. aukce Aukční síně Vltavín
2012   Aukce moderního a současného umění (15. dubna 2012 Augustine Hotel Prague)
2012   Výtvarné umění (Obrazy, kresby, grafika, fotografie, sochy, plastiky, objekty)
2012   27. aukce
2012   28. aukce (Výtvarné umění a starožitnosti)
2013   31. aukce
2013   Aukční katalog 5/2013: Výtvarné umění
2013   Evening Sale Prague
2013   29. aukce
2015   Aukční katalog 2/2015: Výtvarné umění
2016   140. aukce (Moderní a současné umění 19. a 20. století)
2017   Aukční katalog březen 2017 (Výběr výtvarného umění)
bibliografický katalog
rok vydání, název (podnázev)
1990   35 let Odeonu (Knihy oceněné 1953 - 1987)
dílo
rok vydání, název (podnázev)
1948   Chudé děvče
1951   Královnička
1953   Říjen
1953   Kytice polních květů
1954   Bedřich Smetana
1955   Ilustrace k Seifertově básni Všechny, všechny matky
diplom
rok vydání, název (podnázev)
1975   Nejkrásnější knihy 1974
1981   Nejkrásnější knihy 1980
hand out
rok vydání, název (podnázev)
2007   Sbírka černokostelecké školy (dar Galerie H)
informační leták / informace autorská
rok vydání, název (podnázev)
1986   Karel Svolinský: Celoživotní dílo
2002   Karel Svolinský (1896 - 1986)
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1986   Karel Svolinský: Grafika - kresba - ilustrace
1986   Karel Svolinský: Kresby, ilustrace a drobná užitá grafika
1986   Posmrtná výstava z díla národního umělce prof. Karla Svolinského (Grafika - kresba - ilustrace)
1997   Karel Svolinský: Kresby
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1980   Exlibris
1985   České malířství od konce 19. století po současnost
1996   České ex libris (30. - 70. léta ve vývoji knižní značky)
1997   Lyra Pragensis. Grafika, bibliofilie
1997   Známková tvorba členů SČUG Hollar (Pocta Josefu Herčíkovi)
2001   Exlibris
2002   Duchovní rozměr grafiky
2009   Vizuální poezie
katalogový list kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1982   Současné české exlibris ze sbírek ing. Josefa Gromeše
kresba
rok vydání, název (podnázev)
1952   Studie k hanácké Jízdě králů pro olomoucký orloj
medailon
rok vydání, název (podnázev)
1976   Karel Svolinský
pamětní list
rok vydání, název (podnázev)
1992   Láska přemáhá zlobu světa
parte
rok vydání, název (podnázev)
1986   Karel Svolinský (akademický malíř, národní umělec)
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1968/08/20   Výtvarné umění
plakát
rok vydání, název (podnázev)
1968   Česká kniha 1958-1968
1980   Karel Svolinský
1997   Stanovy Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
příležitostný tisk
rok vydání, název (podnázev)
1976   Vzpomínka Jana Baucha napsaná k 80. narozeninám Karla Svolinského
1997   Karel Svolinský
nedatováno   Karel Svolinský
příloha
rok vydání, název (podnázev)
1942/12   Drobná grafika v uměleckém dřevorytu
1956   K. S. 60 (Karel Svolinský)
1964   Známková tvorba Karla Svolinského
program
rok vydání, název (podnázev)
1996   BESEDA - přednášky, koncerty ('96 duben)
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
1986   Galerie Roudnice
1992   Galerie Ostrava: České malířství XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě (Část druhá)
seznam osobností / členů
rok vydání, název (podnázev)
2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1962   České výtvarné umění 20. století
1969   Tschechische angewandte Kunst und Industrial Design von 1918-1968 (Verzeichnis der Ausstellungsgegenstande)
1997   Nové i staré (Přírůstky sbírek 1990-1997)
2007   Sbírka černokostelecké školy (Vystavená díla)
nedatováno   Karel Svolinský: Ruské lidové tisky z XIX. století
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1979   Přehled výtvarných umělců (Nositelé čestného titulu národní a zasloužilý umělec, řádů, státních vyznamenání a cen)
1982   Seznam členů SČVU vyznamenaných řády, čestnými tituly, státními vyznamenáními a cenami za uplynulé období 1977-1982
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
soubor reprodukcí
rok vydání, název (podnázev)
1982   Ilustrace Máchova Máje ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze
nedatováno   Výtvarní umělci dětem
text
rok vydání, název (podnázev)
1945   Chvála tance v díle Karla Švabinského
1946   Padesátka Karla Svolinského
1946   Soubor obrazů Karla Svolinského
1947   Karel Svolinský
1968   Moderní česká kresba