Rudolf Fila

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1966   Rudolf Fila
1968   Rudolf Fila: Obrazy
1977   Rudolf Fila: Obrazy
1980   Rudolf Fila
1988   Fila
1988   Rudolf Fila: Dva cykly
1989   Rudolf Fila
1990   Rudolf Fila: Obrazy
1990   Rudolf Fila
1990   Rudolf Fila ((Dům pánů z Kunštátu))
1992   Rudolf Fila
1992   Rudolf Fila: Barokový cyklus
1992   Rudolf Fila: Interpretace
1993   Rudolf Fila
1994   Rudolf Fila
1999   Rudolf Fila: F. X. Messerschmidt (Automatické kresby podla plastik F. X. Messerschmidta)
2000   Rudolf Fila: Kalendáre
2000   Rudolf Fila alkotómüvészetének három rétege / Tri vrstvy tvorby Rudolfa Filu
2001   Rudolf Fila: Obrazy
2001   Rudolf Fila: Výběr z tvorby
2004   Rudolf Fila
2009   Rudolf Fila: Dva kalendáře
2014   Rudolf Fila: Kresby a přemalby (Daliborovi Chatrnému)
2016   Rudolf Fila
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
(1996)   Povážská galéria umenia Žilina / Museum of Art Žilina 1976-1996
1959   Mladí československí výtvarníci k VII. svetovému festivalu mládeže a študenstva vo Viedni 1959
1963   Parabola
1963   Konfrontace brněnských tvůrčích skupin
1963   Súčasné slovenské výtvarné umenie
1964   Konfrontácia 4 (Grafika a kresba)
1965   Sei pittori slovacchi
1965   Vª biennale internazionale d'arte contemporanea
1965   Quatrième biennale de Paris
1965   Bratislava (Fila, Haberernová, Jankovič, Kočišová, Kočiš, Ovčáček, Urbásek)
1966   Arte actual Checoslovaco
1966   Výstava mladých / Exposition des Jeunes (Brno 1966)
1966   Výstava mladých slovenských výtvarníkov
1966   Zeitgenössische slowakische Kunst
1967   Obraz 67
1967   Moderne slowakische Kunst (Gemälde Assemblagen Zeichnungen Graphik)
1967   Hedendaagse tsjecho-slovaakse kunst
1968   50 let československého malířství 1918–1968
1968   50 let československé malby (Z fondů československých galerií)
1968   Nutidig tjekkoslovakisk kunst
1968   50 rokov československého maliarstva zo zbierok galerií
1968   Tschechoslowakische Tage
1968   Slovenští umělci v galerii d
1969   Mai csehszlovák képzőművészet
1969   Súčasné tendencie v slovenskom maliarstve
1970   Sdružení Q Brno
1970   Almanach Q (1)
1970   Slovenské výtvarné umenie 1945-1970 (Boje a zápasdy o socialistické umenie)
1971   Obrazy pěti století
1978   Slovenská maľba a grafika
1979   Umění (České umění 1945/1975)
1982   Bilder aus der Slovakei 1965 - 1980 I.
1982   2. celoslovenská výstava kresby
1983   Archeologické pamiatky a súčasnosť (august 1983)
1983   Prírastky GMB z rokov 1970-1982 (Slovenské maliarstvo 20. storočia)
1983   Autoportrét v slovenskom maliarstve 20. storočia
1984   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1985   4. celoslovenská výstava kresby
1986   Rudolf Fila: Malba, Fero Tomík: Fotografie
1986   Fila, Jankovič, Sikora
1986   Fila, Fischer, Hulík, Jankovič, Meliš
1986   Pozdrav Václavu Zykmundovi
1987   Ilustrace - děti - umělci (Užitá a volná tvorba ilustrátorů dětské knihy)
1987   5. celoslovenská výstava kresby
1988   ...Igorovi Kalnému
1988   Nový slovenský obraz
1988   Fila, Jankovič, Meliš
1989   Suvreme Čehoslovačko slikarstvo
1989   Fila, Jankovič, Urbásek
1989   40 let slovenského malířství 1949-1989 (Obrazy a kresby ze sbírek Slovenské národní galerie v Bratislavě ke 45. výročí SNP)
1989   XX. rokov slovenskej grafiky
1990   Interpretácie
1990   90 autorů v roce '90 (Nové cesty kresby a grafiky)
1990   Slowakische Kunst heute
1990   40 Artistes Tcheques et Slovaques 1960-1990
1990   Sdružení Q: Obrazy, objekty
1990   Juraj Meliš, Rudolf Fila
1990   Knihy - objekty
1991   České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1991   Sdružení Q Brno
1991   Détente
1991   Almanach Q (4)
1992   Šedá cihla 35/1992
1992   Minisalon
1992   Svetlo v tmách (Divadlo hudby Olomouc 1968-1989)
1992   Žena (Obrazy / kresby / grafiky / sochy / textilné modely)
1992   Arte contemporanea ceca e slovacca 1950 - 1992
1992   Česká a slovenská kresba (1989 - 1992)
1992   Apelación / Challenge / Výzva (De la Ideollogía a las Ideas / From Ideology to Ideas / Od ideológie k ideám)
1992   Radikální realismus ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1993   Identité d'aujourd'hui / Identity Today (L'art contemporain Hongrois, Polonais, Slovaque, Tchèque / The Contemporary Czech, Hungarian, Polish, Slovak Art)
1993   Sdružení Q Brno
1993   Détente
1994   Zastavený čas II (Třebíč 1994)
1995   Umění frotáže
1995   Šesťdesiate roky v slovenskom výtvarnom umení
1996   I. Nový zlínský salon 1996 / First New Zlín Salon 1996
1996   Prostor současnému výtvarnému umění (Nový zlínský salon 1996)
1996   Přírůstky 1991 - 1995
1997   Záznamy dojmy sny
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
1998   Nebe, peklo, ráj (Sdružení Q)
1998   Sensitivities (Contemporary Art from Central Europe)
1999   Rudolf Fila, Arnulf Rainer: Pocta Messerschmidtovi
1999   …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998)
1999   Následují zprávy ze sportu …
1999   Umění zrychleného času (Česká výtvarná scéna 1958-1968)
1999   Aspekte / Positionen. 50 Jahre Kunst aus Mitteleuropa 1949-1999 / Aspects / Positions. 50 Years of Art in Central Europe 1949-1999
1999   Stratený ráj / Paradise Lost (Barok & súčasnosť / Baroque & The Present)
2001   Jiří Kolář sběratel / Collector
2001   Objekt - objekt / Object - object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in time)
2001   Zeitgenössische slowakische Kunst in Passau aus der Samlung der Ersten slowakischen Investitionsgruppe AG
2001   Súčasné slovenské výtvarné umenie zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny
2002   X (10 let Galerie Caesar v Olomoucké radnici)
2002   Six from the sixties
2002   Objekt - objekt / Object - object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in time)
2002   Art Prague (Veletrh současného umění / Contemporary Art Fair)
2002   Slovak Contemporary Art (Ze sbírky První slovenské investiční skupiny)
2002   Christmas (Výročná cena Združenia A-R)
2002   Šiesti zo šesťdesiatych / Six from the Sixties
2002   Slovenské vizuálne umenie 1970-1985
2003   Súčasné slovenské výtvarné umenie zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny (Druhá časť)
2004   Šedesátá / The sixties
2004   Mezi námi skupinami (Konfrontace brněnských tvůrčích skupin šedesátých let)
2004   Pocta Leoši Janáčkovi / Hommage à Leoš Janáček
2005   Druhý dotek (Principy interpretace v tvorbě současných českých a slovenských umělců)
2005   Jindřich Štreit / Rudolf Fila (Kalendár Rudolfa Filu na každý rok)
2005   Rudolf Fila, Dorota Filová: Premeny (Kópie, citácie, premaľby)
2005   Kortárs szlovák müvészet 1960-2000 (Válogatás az Elsö Szlovák Befektetési Társaság gyüjteményéböl)
2006   Rudolf Fila, Dorota Filová
2007   České umění XX. století: 1970-2007
2007   Contemporary Slovak Fine Art 1960 - 2000 (From the First Slovak Investment Group´s Collection)
2007   Príbeh skupiny A-R
2007   Zberateľská vášeň (Slovenské výtvarné umenie 1957 - 1970)
2008   Súčasné slovenské výtvarné umenie 1960–2000 zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny
2008   Ladislav Daněk: Projekt - Neprojekt 2 x 50
2008   Nechci v kleci! / No cage for me! (České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / Czech and Slovak Art 1970-1989 from collections of Olomouc Museum of Art)
2008   Dialogy - kalendáře pro Jindru Štreita
2008   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia / České a slovenské umění šedesátých let 20. století
2008   111 diel zo zbierok / works of art from collections (Slovenská národná galéria / Slovak National Gallery)
2008   Druhotvary (Interpretace Janáčkových partitur)
2008   Slovenský obraz (anti-obraz) / Slovak Picture (anti-picture) (20. storočie v slovenskom výtvarnom umení / 20th Century in the Slovak Visual Art)
2008   Třetí strana zdi / The Third Side of the Wall (Fotografie v Československu 1969-1988 ze sbírky Moravské galerie v Brně / Photography in Czechoslovakia 1969-1988 from the Collection of the Moravian Gallery in Brno)
2009   Listování / Turning pages (Moderní knižní kultura ve sbírkách Muzea umění Olomouc / Modern book culture in the collections of the Olomouc Museum of Art)
2011   Galéria NOVA 1991-2011 (20 rokov galéria Nova)
2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011
2012   Element F. (Fotografie a umění ve druhé polovině 20. století)
2012   Zbierka Bohumila Hanzela 1990–2012
2012   Independent Scene (A Segment of Slovak Visual Art 1960-2000)
2013   Od moderny po současnost 1945-2013
2013   Zostane to v rodine / It will remain in the family (Vstupy dětí do tvorby rodičov-umelcov (a naopak) / Children’s interventions in works of their parents-artists (and vice versa))
2014   Slovenské moderné umenie (Stála expozícia)
2015   Galéria 19 = 5 rokov / Gallery 19 = 5 years
2016   Postava k otvírání / The figure examined
2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art)
2017   Příliš mnoho zubů / Too Many Teeth
2017   ČS koncept 70. let / CS Conceptual Art of the 70s
2018   Jaro (Československá scéna 1966-1968)
2018   Dokopydanie (Meandre slovenskej asambláže)
2018   Hommage à Peter Vajda (Výber zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny, a.s. v Bratislave / Selection from the Collection of Prvá slovenská investičná skupina, a.s. in Bratislava)
2019   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art
2020   Dokopydanie (Slovenská asambláž)
2021   Pod nulou
2021   ČS koncept 70. let
nedatováno   Desetkrát žena (Vladimír Boudník, Tomáš Císařovský, Rudolf Fila, Vladimír Kokolia, Jiří Petrbok, Michael Rittstein, Otakar Slavík, Jiří Sopko, Antonín Střížek, Mirek Tichý)
nedat. (1991)   Informel (Slovenská abstrakcia 1960 - 1966)
nedatováno   Galéria Kleibl
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1965   Moderné slovenské maliarstvo (1945-1963), Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry (SVKL), Bratislava (Bratislava)
1967   Moderná slovenská kresba, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
1969   Nové slovenské výtvarné umenie (Nástup 1957, Nástup 1961), Pallas, vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umeni, Bratislava (Bratislava)
1971   Písmo a obraz, Pallas, vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umeni, Bratislava (Bratislava)
1990   Slovenská fotografia šesťdesiatych rokov, Slovenská výtvarná únia, Bratislava (Bratislava)
1992   Proměny soudobého výtvarného umění, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1997   Rudolf Fila, Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
1999   Umelec v klietke, Sorosovo centrum súčasného umenia, Bratislava (Bratislava)
1999   Znepokojené múzy (Sedem pristavení pri štúdiách Oskára Čepana o výtvarnom umění), Sorosovo centrum súčasného umenia, Bratislava (Bratislava)
2000   Dějiny slovenského výtvarného umenia: 20. storočie, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
2005   Awangarda w cieniu Jałty (Dztuka w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1945-1989), Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o.o., Poznaň (Poznań)
2005   Rudolf Fila, Dorota Filová: Premeny (Kópie, citácie, premaľby), Vydavateľstvo Petrus, Bratislava (Bratislava)
2006   Slovenská grafika 20. storočia / Slovak graphic art of the 20th century, Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
2007   Fila Interpretatio Klimt, Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
2009   Rozhovory o maľbe (Pohlad na slovenskú maľbu prostrednictvom orálnej histórie), Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
2009   Po stopách umenia, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
2010   Bratislavské konfrontácie, Petum, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
2012   České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
2015   Sport je umění / Sport is art (Sportovní tematika v českém výtvarném umění 20. a 21. století / Sports themes in Czech art of the 20th and 21st centuries), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
2017   Majstrovstvo za dverami (Majstrovstvá Bratislavy v posuně artefaktu (1979-1986) v kontexte bytových výstav 70. a 80. rokov 20. storočia), Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
2020   Etienne Cornevin (Z Paríža do slovenských ateliérov), N Press, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
nedat.   Rudolf Fila, ,
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1969   50 let československého malířství 1918 - 1968 (Sborník v výstavě, pořádané v letech 1968 - 1969 českými a slovenskými galeriemi), Národní galerie v Praze, Praha
1990   Opatov 1990 Opatov 1991, Galerie Studio Opatov, Praha
1990   Etika a politika (Umenie proti totalite), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1995   Galéria Palisády (Škola úžitkového výtvarnictva Josefa Vydru, Palisády 51, Bratislava), Vydavateĺstvo SAPAC, spol. s. r. o., Bratislava (Bratislava)
1999   Sokolská 26 (1993 1998), Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, Ostrava (Ostrava-město)
2009   Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1949-2009: Šesťdesiat rokov / Academy of Fine Arts 1949-2009: Sixty Years, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
2016   Research Topic Central Europe 1945-1989 Conference Proceedings 2016, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2020   Whatever (Výběr z textů 1966-1989), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1996   Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích (Díl 1: a/f), Nakladatelský dům OP, Praha
1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1998 (II. D – G), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1999   Velký slovník naučný (a/l), Diderot, Praha
1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (2: c/f), Diderot, Praha
1999   Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia (Od abstraktného umenia k virtuálnej realite, idey - pojmy - hnutia), Kruh súčasného umenia Profil, Bratislava (Bratislava)
2006   Benezit: Dictionary of Artists (Volume 5: Dyck - Gémignani), Éditions Gründ, Paříž (Paris)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1962   Výstava tvůrčí skupiny Mikuláše Galandy, Výtvarná práce, 10, 11, 1962/06/21, 8-
1963   Antonín Čalkovský, Rudolf Fila, Jozef Jankovič, Slavoj Kovařík, Zdeněk Macháček, Miroslav Štolfa, Karel Veleba, Václav Zykmund, Konfrontace brněnských tvůrčích skupin, , , 1963, -
1963   K výstavě současného slovenského výtvarného umění v Jízdárně Pražského hradu, Plamen, 5, 11, 1963/11, 79-81
1963   Výstava mladých v Bratislave, Výtvarná práce, 11, 13-14, 1963/08/17, 3-3
1964   Parabola, Výtvarná práce, 12, 9, 1964/06/20, 9-
1966   Mladí slovenští výtvarníci, Výtvarná práce, 14, 8, 1966/04/28, 5-
1966   Slovenští výtvarníci v Neapoli a na Sicilií, Výtvarná práce, 14, 5, 1966/03/17, 2-
1966   Slováci ve Št. Hradci, Výtvarná práce, 14, 24, 1966/12/01, 2-
1967   Obraz 67, Výtvarná práce, 15, 22, 1967/11/02, 5-
1968   Na výstavě v Galérii D..., Výtvarná práce, 16, 5, 1968/03/27, 4-
1988   Několik poznámek, Rudolf Fila: Dva cykly, , , 1988, -
1990   Dívat se a vidět (Rudolf Fila), Vesmír, 69, 9, 1990/09, 538-
1991   Interpretace po slovensku (Bratislava v Praze do konce týdne), , , , , -
1992   Juraj Meliš: Plastiky, Rudolf Fila: Obrazy, Sovinec 1989/91, , , 1992, 0-0
1992   Rudolf Fila, Arte contemporanea ceca e slovacca 1950 - 1992, , , 1992, 96-97
1992   Šedá cihla podruhé, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5, 19, 1992/09/17, 8-8
1995   Frotáž existovala nezjistitelnou dobu před tím,..., Umění frotáže, , , 1995, 0-0
1995   Rudolf Fila - Barokový cyklus (8. 10. - 1. 11. 1991), Galéria Palisády, , , 1995, 37-37
1997   Paralela domov - svet?, Umenie sedemdesiatych rokov, , , 1997, 25-37
1997   Rozlúčka so sedemdesiatymi rokmi, Umenie sedemdesiatych rokov, , , 1997, 38-50
1998   Glosy k výstavě a monografii Rudolfa Fily, Prostor Zlín, 6, 2, 1998, 14-15
1998   Rudolf Fila (A Planned Accident), Imago, , 6, 1998, 12-15
1998   Rudolf Fila, Bulletin Moravské galerie v Brně, , , 1998, 192-195
2000   Je to nesporne logické a prirodzené,..., Rudolf Fila: Kalendáre, , , 2000, 0-0
2002   Omezení mohla být i ´výhodou´ (Šest výrazných individualit ze šedesátých let vystavuje v pražském Mánesu), Lidové noviny, , , 2002/05/03, 28-
2008   Aukcia súčasného umenia (Woxart & Weiss), Revue Art, , 4, 2008/4, 50-53
2015   Rudolf Fila. Obrazy (mal´by a premal´by) / Pictures ( paintings ana repaintings), Galéria 19 = 5 rokov / Gallery 19 = 5 years, , , 2015, 61-63
2015   5 Tenis, dostihy, golf, pólo (Klasika v eleganci), Sport je umění / Sport is art, , , 2015, 242-289
2019   Artefakt do ruky (Autorská kniha na bytových umeleckých stretnutiach), Flash Art, 14, 53, 2019/09/30, 37-41
www
rok vydání, název (podnázev)
2015/02/12   Zomrel výtvarník pedagóg a literát Rudolf Fila (dennikn.sk)
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1966   Rudolf Fila
1968   Rudolf Fila: Obrazy
1977   Rudolf Fila: Obrazy
1980   Rudolf Fila: Obrazy (akademický malíř)
1982   Rudolf Fila
1985   Rudolf Fila
1988   Rudolf Fila: Maľba premien - Premeny maľby
1988   Rudolf Fila: Maľba premien - Premeny maľby
1988   Rudolf Fila: Dva cykly (setkání s autorem)
1989   Rudolf Fila
1989   Rudolf Fila: Maľba premien - Premeny maľby
1990   Rudolf Fila: Kresby
1990   Rudolf Fila: Retrospektiva
1990   Rudolf Fila: Obrazy
1991   Rudolf Fila: Barokový cyklus
1992   Rudolf Fila: Retrospektíva
1992   Rudolf Fila: Interpretace
1992   Rudolf Fila: Malba (painting) - kresba (drawing) (k životnímu jubileu)
1992   Rudolf Fila: Malba
1992   Rudolf Fila: Barokový cyklus
1993   Rudolf Fila: Übermalte Bilder und Bücher von 1960 bis 1992
1993   Rudolf Fila
1994   Rudolf Fila
1994   Rudolf Fila: Malarstwo
1994   Rudolf Fila: Bilder
1994   Rudolf Fila
1996   Rudolf Fila: Obrazy a práce na papíře
1996   Rudolf Fila: Objekty (šesťdesiate roky)
1996   Rudolf Fila
1996   Rudolf Fila
1996   Rudolf Fila
1996   Rudolf Fila
1997   Rudolf Fila (obrazy, práce na papíře, interpretované knihy)
2000   Rudolf Fila: Najhlbšie je koža
2001   Rudolf Fila: Obrazy
2001   Rudolf Fila: Výběr z díla
2002   Rudolf Fila: Interpretace
2002   Rudolf Fila: Práce na papíře
2003   Rudolf Fila
2004   Rudolf Fila: Výber z tvorby
2004   Rudolf Fila: Telovky
2014   Rudolf Fila: Kresby a přemalby (Daliborovi Chatrnému)
2016   Rudolf Fila: Oslava maľby
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1965   Bratislava (Fila, Haberernová, Jankovič, Kočiš, Kočišová, Ovčáček, Urbásek)
1986   Umetnika iz Bratislave (Jozef Jankovič, Viktor Hulik Daniel Fišer Rudolf Fila Juraj Meliš)
1987   Ilustrace, děti, umělci (Užitá a volná tvorba ilustrátorů dětské knihy)
1988   ...Igorovi Kalnému
1990   Blumen-, Frucht- und Dornenstücke.
1990   90 autorů v roce '90
1990   Výtvarné sdružení Q: Obrazy a objekty
1990   Rudolf Fila a Juraj Meliš
1991   Détente
1992   Žena (obrazy, kresby, grafiky, sochy, textilné modely)
1992   Šedá cihla 35/1992
1992   ...a závěr
1993   Zvětšování (Princip přezvětšení v tvorbě členů TT klubu a hostů)
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
1997   Desetkrát žena (Setkání s českou ženou ve více podobách)
2000   Výstava pro Ladislava Nováka
2001   Objekt / objekt Object / Object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in Time)
2002   Christmas (Výstava držiteľov výročnej ceny Združenia A-R)
2004   Pocta Leoši Janáčkovi - Hommage à Leoš Janáček
2005   Privátní pohled (Sbírka Josefa Chloupka)
2005   Privátní pohled (pokračování výstavy v Domě pánů z Kunštátu)
2006   Hermovo ucho
2006   Kalendáře pro Jindru Štreita
2006   Rudolf Fila, Dorota Filová: Premeny
2006   25 let činnosti galerie Půda v Českém Těšíně
2007   Hommage à Kassák 120/40
2008   Nechci v kleci / No cage for me! (České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / Czech and Slovak Art 1970-1989 from Colection of Olomouc Museum of Art)
2008   Na Vlnách RA (Ladislav Novák a jeho přátelé ze soukromé sbírky Josefa Brože)
2008   Druhotvary (Interpretace partitur Leoše Janáčká)
2013   Století relativity / Century of Relativity
2016   XXL Pohledů na současné slovenské výtvarné umění / XXL Views of contemporary slovak art
2017   Hry a sny (Práce na papíře)
2018   Anatomie skoku do prázdna / The Anatomy of a Leap into the Void (Rok 1968 a výtvarné umění v Československu / The Year 1968 and Art in Czechoslovakia)
almanach
rok vydání, název (podnázev)
2000   Almanach Q (7)
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
(2015)   122. Večerná aukcia - SOGA
1994   Soupis výtvarných děl aukce
2004   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
2004   Výtvarné umění 20. století / Fine Art of the 20th century (2. 10. 2004)
2005   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
2006   28. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005)
2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2009   11. Aukce
2012   28. aukce (Výtvarné umění a starožitnosti)
2013   Výtvarné umění: Dražební katalog II. (17. března 2013, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1)
2013   31. aukce
2013   29. aukce
2015   Aukce 40 (Výtvarné umění, starožitnosti, design a české umělecké sklo)
2016   Etcetera 2 (Božský princip, Pohled do krajiny)
2016   Etcetera 1½
2016   132. Zimná aukcia výtvarných diel a starožitností - SOGA
2017   artkunst, aukce č. 20 (Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie)
2017   Etcetera III (Contemporary art & Art brute private collection)
2017   Večerní aukce moderny, poválečného & současného umění / Modern, Post-War & Contemporary Art Evening Sale (29. 11. 2017)
2018   Mimořádná aukce ze zahraničních a domácích sbírek
2018   Day Sale: Aukce mistrovských děl 19. - 21. století (Exkluzivní výběr obrazů)
2019   Aukce výtvarného umění 2019 (Mistrovská díla 15.-21. století: Exkluzivní výběr obrazů (24. 2. 2019))
2019   Galerie Dolmen: 69. aukce
2020   1. Art Consulting: Aukční katalog (Aukce 81)
2020   Galerie Dolmen: 70. aukce
2021   83. aukce
2021   Etcetera 12: Post-War & Contemporary Art
2022   Aukční síň Vltavín: 191. aukce (Aukce současného umění, fotografie)
2022   Aukční síň Vltavín: 195. aukce (Výtvarné umění 19.–21. století)
diář
rok vydání, název (podnázev)
2004   ČSL JEP Česká onkologická společnost 2005
2005   ČSL JEP Česká onkologická společnost 2006
dokumentace výstavy
rok vydání, název (podnázev)
2004   Za sklem / Ze sbírky Jaroslava Krbůška
grafika
rok vydání, název (podnázev)
1976   Pocta V. Preissigovi
1976   Pocta V. Preissigovi
1994   Bez názvu
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2015   129. aukce, 23.4.2015 od 18 hodin
2016   Sportu zdar! / All Hail Sport! (Sport v umění / Sport in Art 1945-2016)
2017   Album 76
nedat.   Galéria Nedbalka (Slovenské moderné umenie)
kalendář
rok vydání, název (podnázev)
2006   Jindrovi
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2007   Rudolf Fila: Přemalby
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2003   Těš*ba 70/80 (Výstavní aktivita slovenských výtvarníků na severu Moravy v časech reálného socialismu)
katalogový list autorský
rok vydání, název (podnázev)
1997   Rudolf Fila
2002   Rudolf Fila
kresba
rok vydání, název (podnázev)
1961   Noc II.
1965   1. - Láska J. Neyovej
1965   6. - Láska J. Neyovej
1994   Bez názvu
neurčen-upřesnit
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Bez názvu
obraz
rok vydání, název (podnázev)
1961   Z jadra
1964   Kontrapunkt
1965   Sklz
1970-1971   Žluté dráty
1971–1972   Strana z diela Kniha - objekt IV.
1971–1972   Strana z diela Kniha - objekt IV.
1971–1972   Strana z diela Kniha - objekt IV.
1972   Tri vlny II.
1979   Drážka
1979   Červené dráhy
1979   Dialóg o behu II.
1985   Zen
1986   Pohľad dopredu
1987   Pocta van Goghovi II.
1987   Pocta Velázquezovi
1987   Cranach svieti
1988   Intervencia
1989   Brnkání
1993   Ösi erény
2005   Z kalendára
plakát
rok vydání, název (podnázev)
1992   Šedá cihla 35/1992
1994   Minisalon (Exhibit of czech and slovak independent art of 1984)
1998   Minisalon (Exhibit of czech and slovak independent art of 1984)
pracovní soubor
rok vydání, název (podnázev)
  Aukce 2005; slovenská
2007   Súčasné umenie, Woxart, 2007
příležitostný tisk
rok vydání, název (podnázev)
1983   Rudolf Fila
program
rok vydání, název (podnázev)
2005   Plán výstav 2006 (Galerie Ostrava, Karviná, Brušperk, Čeladná, Trojanovice)
2005   Galerie Magna - Výstavní program 2006
2006   Slovenský institut / Slovenský inštitút (Január 2006)
ročenka
rok vydání, název (podnázev)
2014   Roman Fecik Gallery 2012–2014 (Art for Collectors)
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
2009   909: Umění přelomu tisíciletí ze sbírek Národní galerie v Praze 1990-2009 / Art from the Turn of the Millennium in the National Gallery in Prague Collections 1990-2009
2021   60.–70. léta 20. století / The 1960s and 1970s (3)
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1991   Situace 1970 - 1989 (České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku)
1992   Situace 1970 - 1989 (České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku)
1995   Oblastní galerie v Liberci Umění frotáže 25. 5. - 9. 7. 1995 (Seznam výstavených děl)
2000   90 let Domu umění města Brna (Seznam vystavených prací)
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
1990   Pocta umělců Jindřichovi Chalupeckému
1992   Arte Contemporanea Ceca e Slovacca: 1950 - 1992
1993   Zur Ausstellung RUDOLF FILA "übermalte Bilder und Bücher von 1960 bis 1992"
zadání/propozice
rok vydání, název (podnázev)
2005   Psychoanalysis Now! aneb His Master's Freud (Výtvarný projekt k 150. výtočí narození Sigmunda Freuda)