Vladimír Škoda

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1998   Vladimir Skoda
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2009   My Europe / Moje Evropa (Contemporary Czech Art and Design)
2016   Pole rezonance (Václav Boštík - Petr Dub - Vladimír Škoda)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1985   Sensibilités contemporaines / Contemporary artistic sensibilities (70 artistes d'origine tchégue et slovaque hors tchécoslovaquie / 70 artists of Czech and Slovak origin living outside Czechoslovakia 1970 - 1984), Geneviève Bénamou, Paříž (Paris)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
2012   Rozhovor se sochařem Vladimírem Škodou, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 8, 2012/04/19, 6-
2019   Z nitra hmoty, Prostory: Úvahy - autobiografie - rozhovory, , , 2019, 254-263
magnetofonova kazeta
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Jiří Hůla: Rozhovor se sochařem Vladimírem Škodou (Pane Škodo, mně je to prostě jedno...)